Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

vrijdag 23 juni 2017

Op deze dag van je leven / 23 juni 2017 / Neal Donald Walsch

23 juni 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat geluk nooit voort komt uit macht over anderen.

Thomas Jefferson maakte die waarneming en hij had gelijk.
Zoek daarom macht met, niet macht over.
Dit omvat mensen in de wereld, mensen in jouw huis,
En wie er ook  in je bed mag zijn ...

De beste manier om macht te ervaren (of wat dan ook) is door het weg te geven.
Maak iemand anders machtig en je wordt tweemaal zo machtig als jij vroeger was.

Maak iemand anders geliefd en je wordt twee keer zo geliefd.
Laat iemand anders zich goed voelen en je voelt jezelf tweemaal zo goed.
Het wordt niet beter dan dit. En het is allemaal zo ... eenvoudig.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl