Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 5 juni 2017

Ochtendboodschap van de Arcturianen / Via Suzanne Lie / 3 juni 2017

Ochtendboodschap van de Arcturianen
Via Suzanne Lie / 3 juni 2017


HIER IN HET NU

Zegeningen,
Wij, de Arcturianen, zijn zo heel erg blij met jullie onbevooroordeelde denken en snelle vooruitgang naar de hoger en hogere staten van het bewustzijn. Wij vragen jullie NU jullie bewustzijn uit te breiden zonder de belasting van de tijd en herinneren wanneer, wij de Arcturianen, evenals AL jullie Galactische Familie, voor het eerst communiceerden met jullie.

Probeer jullie volwassen denken los te laten en jullie Innerlijke Kind toe te staan om te herinneren hoe hij/zij met ons speelde.
Wij, jullie Galactische Familie, houden zo innig van het “spelen” met jullie, wanneer jullie nog nieuw zijn in jullie aarde voertuig en nog zijn wat jullie “kinderen” noemen.


Wij nemen jullie waar als “gewoon kinderen,” want wij zien en communiceren allereerst met jullie Hogere Dimensionale ZELF die constant jullie lange reis aan het OverLichten is, vanaf de geboorte in een driedimensionaal aarde voertuig en in/naar jullie volledige gewaarwording van het ZELF.

Wij weten dat sommige van jullie ervoor gekozen hebben om de grote duisternis te transmuteren die over lieve Gaia is gekomen en voor een moeilijke kindertijd hebben gekozen zo dat jullie goed terecht konden komen in de aangelegenheid van het transmuteren van de duisternis.

Jammer genoeg, hebben te veel van onze Galactische Familie ervoor gekozen om levens te creëren die zo heel moeilijk zijn, dat zij verloren zijn geraakt in de 3D illusies. Sommige van onze dappere vrijwilligers namen een vorm aan op Gaia om te infiltreren bij de “duisteren”. Deze zijn onder onze moedigste strijders.

Helaas, vele vrijwilligers zijn in de duisternis gevallen die hen omringde gedurende hun ontwikkelingsjaren. Maar, NU zijn wij verheugd te zeggen dat door de prachtige bijdragen van veel van onze Ontwakende/Ascenderende, vanwege zoals jullie ontwaken voor jullie Ascentieproces, steeds meer en meer van deze “verlorenen” aan het ontwaken zijn.

Alstublieft herinner dat jullie “Ascentie Proces” niet is bepaald door tijd of ruimte. Vandaar, dat er GEEN “tijd” nodig is voor jullie ascentie, noch is er enige bepaalde plaats waar je moet zijn.

Natuurlijk, degenen van jullie die een keuze hebben gecreëerd van jullie plaats en tijdlijn in jullie Missie zullen deze markeringen hebben te volgen. Alstublieft herinner  AL wat jullie hebben geschreven op jullie Missie Verklaring voordat jullie jullie aarde voertuig aannamen.

Sommige van jullie wilden gewoon “bezoeken om een mens te zijn,” terwijl anderen rechtstreeks wilden springen in het 3D spel en in de aangelegenheid  geraken van “Ascenderende Gaia.” Op deze manier, konden degenen die voor veel levens hebben geleden zonder troost of liefde eindelijk deze behoefte vervullen, zodat zij genoeg zelfvertrouwen konden verkrijgen om naar binnen en naar boven te kijken om hun hogere expressie van ZELF te vinden.

Ja, sommige van jullie hebben het gevonden en zijn in het proces van het leven van deze Hogere Connectie. Wij zeggen, “Gefeliciteerd!
Nu zullen jullie in staat zijn om andere te leren wat jullie hebben geleerd. Ieder van jullie zullen binnen kijken in jullie eigen Multi-Dimensionale ZELF om de begeleiding te verkrijgen,  die jullie nodig hebben om te onderwijzen, assisteren, helen, vriendschap betonen, evenals al de andere manieren opdat jullie de mensheid kunnen assisteren om te herinneren om Gaia te helpen.

Degenen die hun leven hebben gericht om de planeet lief te hebben en te verzorgen waarop zij hebben “gekozen” om een belichaming aan te nemen, zullen zulk een diepe connectie met hun Moeder Planeet hebben behaald, zodat zij makkelijk met Haar ascenderen.

In feite, hebben sommige van jullie hun Missie Verklaring geschreven om hoofdzakelijk met Gaia te werken en al Haar vele creaturen, anderen hebben gekozen om hoofdzakelijk met mensen te werken. Sommige hebben gekozen om de mensheid te assisteren om te herinneren dat zij de Aarde ZIJN en dat Gaia hun Moeder is.

In iedereen zijn leven daar treden aan omstandigheden en situaties die zullen plaatsen waarvoor zij zich vrijwillig hebben aangemeld om het te DOEN tijdens deze HEEL belangrijke incarnatie op planeet Aarde.
Wij vragen dat een ieder van jullie een lang moment neemt om naar binnen te gaan in jullie eigen Multidimensionale ZELF.

Hoe ervaren jullie het om” binnenin jullie Multidimensionale zelf te zijn?”

Er is GEEN goed of foute waarneming van dit. Er is alleen JULLIE waarneming van JULLIE Multidimensionale ZELF. Degenen van jullie die vrijwillig ervoor hebben gekozen om anderen te leren wat jullie hebben geleerd/herinnerd, zullen ondervinden dat jullie het BESTE leren door anderen te leren.

Degenen van jullie, die vrijwillig ervoor hebben gekozen om anderen te helen, inclusief Gaia,  zullen ondervinden dat jullie het BESTE jullie zelf helen door het helen van anderen.  Zien jullie wat er gebeurt? Ja. Gaia begint Haar ascentie proces binnenin dit NU.

Daarom, vraagt ZIJ aan AL Haar Priesters en Priesteressen, menselijk en niet-menselijk om te ontwaken naar hun EIGEN Hogere Expressie van ZELF. Jullie Hogere Expressie van ZELF hoeft niet door het leerproces te gaan dat jullie allemaal hebben herinnerd, dan vergeten, dan herinneren, dan vergeten……..

Het is enkel jullie driedimensionale fysieke expressie die vergeet.
Jullie vierdimensionale astrale expressie, herinnert zich dat het het NU is om volledig te ONTWAKEN, maar te vaak zal het fysieke zelf de dromen, imaginaties en innerlijke richtlijn wegzenden die het vierdimensionale zelf probeert aan hen over te brengen.

Daarom bevelen wij aan dat jullie allemaal jullie vierdimensionale dromen en meditaties opschrijven. Schrijf ze op, niet alleen voor jullie zelf, maar ook voor degenen met wie jullie hebben gekozen jullie “Inter-dimensionale Communicaties” te delen.

Wij, de Arcturianen, verzoeken dat ALLEN van jullie jullie “toehoorders” uitbreiden, want jullie “toehoorders” zijn eigenlijk jullie “studenten.” De leden van een gehoor nemen gewoon waar, terwijl studenten leren, net als de manier vinden waarop zij het leren kunnen vermengen in hun dagelijkse leven zo dat zij ook kunnen “onderwijzen.”

Indien jullie van jullie “onderwijs” teveel werk maken, zullen jullie het niet doen. Daarom wees realistisch met jullie zelf betreffende wat, waar, hoe en wanneer jullie zullen delen/onderwijzen.
Onderwijzen is ALTIJD een vorm van delen, want als jullie onderwijzen, leren jullie ook.

“Multidimensionale Informatie” is als de wind. Het stroomt in en door al degenen die wensen de ervaring toe te staan. Wanneer jullie deze “stroom” ontkennen, zullen jullie zijn als de oude boom die zich niet langer aan kan passen en op de bosvloer valt.

Natuurlijk is dat niet het einde van de boom, maar het begin van het nieuwe leven van de boom als een lid van de bosvloer. “Dood” is een driedimensionale illusie. Voor multidimensionale waarneming, is dood alleen “bewegen naar jullie volgende ervaring van werkelijkheid.”

Ja, werkelijkheid is een “ervaring.” In feite, heb je veel mensen in precies dezelfde kamer, op precies dezelfde tijd en ieder persoon zou een totaal verschillende waarneming kunnen hebben van “het zijn in die kamer.”

Maar, degenen die gelijke ervaringen hebben zullen de neiging hebben om samen te verbinden. Het is de “eendrachtigheid van de waarneming” die een groepervaring creëert. Maar hoe weten jullie of jullie groep een eendrachtigheid van waarneming heeft?

                        Jullie vragen het! Jullie spreken! Jullie delen!

Het is het NU voor ieder van jullie om te:

VRAGEN naar de antwoorden op jullie vragen…….

PRAAT met anderen erover wat er werkelijk gebeurt in jullie Hart, jullie Geest, jullie Waarnemingen en jullie dagelijkse Leven…..

DEEL wat jullie hebben geleerd, herinnerd, aan het licht hebben gebracht en hebben ervaren.

JULLIE zijn de scheppers van de Planetaire Ascentie. JULLIE zijn de “schepper” omdat jullie ervoor hebben gekozen om de Onvoorwaardelijke Liefde te verlaten en Ware Kameraadschap van jullie vijfdimensionale werkelijkheid om Gaia te assisteren met Haar Planetaire Ascentie.

Waarom hebben jullie, de Galactischen, momenteel een menselijk, aards voertuig dragend, deze keuze gemaakt?
Jullie hebben de keuze gemaakt omdat JULLIE experts zijn.
Opnieuw en opnieuw, hebben jullie vrijwillig deelgenomen om een planetair voertuig in te gaan op een planeet op de rand van ascentie, om deze Planeet te assisteren met Planetaire Ascentie.

Nee, Gaia is niet de eerste planeet die terugkomt in/naar Haar ware multidimensionale expressie, noch zal zij de laatste zijn. Het is belangrijk dat jullie je beginnen te realiseren dat alle levensvormen HEEL vergelijkbaar zijn.

ALLE driedimensionale levensvormen hebben een geboorte, een groei naar volwassenheid, een piekervaring en een eventuele achteruitgang vanaf dat hoogtepunt, om hun terugkeer voor te bereiden naar/in hun hogere dimensionale expressie.

            Alstublieft herinner dat “ascentie” NIET een verlaten is.

Ascentie is een TERUGKEREN naar wie en wat, jullie altijd waren – maar vergaten. Wij weten dat de terugkerende tijd aan het anderen is zoals meer en meer van de bewoners van Gaia (de mensheid het minste geïnformeerd) zich aan het voorbereiden zijn voor de Grote Terugkeer.

Jullie, de ontwakende leden van de Aarde, zijn de Leiders voor het Terugkeren! Dit “terugkeren” begint met jullie “Herinneren!”
Wanneer jullie, de Multidimensionale Leiders van de Aarde, herinneren te herinneren wat jullie eigenlijk nooit hebben vergeten, begint jullie terugkeer!
Eigenlijk, zijn er veel meer “repatrianten” dan jullie misschien denken. Daarom, vragen wij Arcturianen dat jullie allemaal delen dat jullie kunnen, van wat jullie hebben ontvangen van jullie vijfdimensionale en verder dan, ervaringen met ALLEN en iedereen?

Zegeningen voor jullie allemaal, binnenkort zullen jullie verenigd zijn met jullie eigen Multidimensionale Zelf. Maar, herinner dat “tijd”  zoals in “binnenkort” een driedimensionale uitdrukking is, gelijk jullie vijfdimensionale lichaam en werkelijkheid resoneren met het vijfdimensionale HIER en NU.

Zien jullie NU in ons gedeelde HIER

De Arcturianen.Vertaald door Anja voor Wakkeremensen