Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 1 juni 2017

Lucifer / geplaatst 1 juni 2017 / Sjra + Moeder/Vader God – De Nagalm van Lucifer gechanneld Kathryn E. May / 21 april 2013

Lucifer
geplaatst 1 juni 2017
Voorwoord:

Degenen die het artikel van Benjamin Fulford van de vorige week gelezen hebben: De oude garde weigert simpelweg om het financiële systeem te overhandigen dus het zal moeten worden vervangen, is ongetwijfeld de passage opgevallen waar Benjamin verwijst naar een zogenaamde erkenning door Paus Franciscus van Lucifer als zijnde God.

Ik heb de website waar hij naar verwijst bekeken, maar ik kan er geen cake van bakken. Toch was mijn belangstelling gewekt. In 2013 heeft Kathryn E. May een paar boodschappen gewijd aan Lucifer en de toenmalige gebeurtenissen. Lucifer heeft zich toen blijkbaar bekendgemaakt aan zijn aanhangers, de Reptielen, en zich daarna teruggetrokken.

Het verslag van het werkelijke gebeuren kan ik niet vinden. Onderstaand vindt u een gechannelde boodschap via Kathryn van Moeder/Vader God over deze gebeurtenis. 

Verderop leest u het verslag van de ervaringen van Lucifer zelf.

Er zijn nogal wat tegenstellingen in beide weergaves. Toch wil ik u deze boodschappen niet onthouden, met name vanwege de verhelderende laatste alinea’s door Moeder/Vader God in onderstaande boodschap. Het aandeel van de menheid zelf, als geheel.


Ik wens de lezer veel wijsheid toe.

Sjra

 Moeder/Vader God – De Nagalm van Lucifer
gechanneld Kathryn E. May / 21 april 2013


Laten we beginnen met het beantwoorden van de vele vragen die zijn gesteld over onze laatste post, waarin we de gevangenneming en de ontbinding van Lucifer beschreven. We beschreven het precies zoals het gebeurde (omdat we in aanwezigheid waren). Het was niet onze bedoeling om jullie te misleiden over het wezen dat we Lucifer noemden, of Satan. Jawel, zijn naam Lucifer verwijst inderdaad naar Licht. De oorspronkelijk Lucifer was een Gevallen Engel, een van onze dierbare kinderen die er voor koos om ons te trotseren door te pogen om buiten het Licht en buiten de cirkel van Liefde te leven. Hij wilde bewijzen dat de evolutie van het Leven onze aanwezigheid of bijstand niet nodig had. Zijn oorspronkelijke bedoeling was niet om Ons te vernietigen of om lijden en pijn over de wereld te verspreiden. Hij wilde simpelweg bewijzen dat onafhankelijkheid van Ons de voorkeur had en dat hij vrijheid op een meer onvoorwaardelijke manier kon onderwijzen dan wij dat doen.

Zoals jullie aan de hand van de resultaten kunnen zien, werden zijn leringen door de mensen uitgelegd als een vrijbrief om zich te gedragen naar eigen wensen, in plaats van rekening te houden met het Grotere Goed. Het is uitgegroeid tot wat jullie nu kunnen zien als een nagenoeg ongelimiteerde en schaamteloze hebzucht en honger naar macht. Vele jaren geleden, toen de Industriële Revolutie, uit naam van winst en “vooruitgang” enorme armoede en ziekte met zich meebracht, zag Lucifer de onvoorkomelijke patronen van leegte en wanhoop die de afscheiding van Ons onze kinderen opleverden. Tegelijkertijd maakten erediensten die Satan - zoals ze hem noemden - verheerlijkten, een karikatuur van zijn fylosofie door deze af te schilderen als pure zonde – de viering van moord, verkrachting en de mishandeling van kinderen, beschreven zij als “offeren”.

Als gevolg daarvan moest Lucifer voor eens en voor altijd erkennen dat zijn interpretatie van vrijheid en onafhankelijkheid in feite voor de mensheid rampzalig was vanwege hun 3-dimensionale denken en hun neiging om dingen te zien in uiterste tegenstellingen. Ze leken niet in staat om hun eigen zienswijze van een leven van produktiviteit en welzijn te regelen zonder het gewaarzijn van verbinding dat communicatie met Ons verschaft. De lessen van Atlantis waren diepgrondig, maar toch geloofde hij dat hij zijn zienswijzen in de nieuwe beschaving, die ontstond in jullie huidige tijdperk, vrucht kon laten dragen. En weer opnieuw toonde de onbezonnen experimenten met technologie zichzelf als onbeheersbaar zonder het fundamentele overtuigingssysteem dat bescherming onderwees: de onschendbare God binnen de Aarde, het lichaam en de geest.

Onoverkomelijk begon zich een nieuwe ramp af te tekenen toen de Reptielen wezens vanuit het hele Universum naar Gaia, die dodelijk gewond was door de Atlantische explosies, werden gelokt. Op listige wijze betuigden ze trouw en loyaliteit aan Lucifer en er werd een rampzalige overeenkomst gesloten. Zij manipuleerden hun eigen DNA om zichzelf van elke emotionele verbinding met hun lichaamsziel los te maken, zoals we dat in het boek van Kathryn hebben vermeld. Wat van hen overbleef waren denkende, samenzwerende wezens zonder, wat je zou kunnen noemen “een Hart”. In het eindgevecht om zijn invloed over hen terug te krijgen begreep Lucifer, uiteindelijk, dat zijn experiment een armzalige mislukking was geweest en dat de vrije wil alleen maar geluk en vooruitgang kan brengen in de aanwezigheid van diepe eerbied voor alle Leven dat Een is met God de Schepper.

Lucifer, de geschapen ziel die ons eigen Kind was, keerde bij ons terug om zichzelf te zuiveren en om zijn diepe verbinding met Ons, zijn liefhebbende Scheppers, te herstellen. Wij verwelkomden hem terug en hebben samen met hem gewerkt om het moeilijke karma, dat uit zijn avontuur in absolute vrije wil  was ontstaan, op te lossen. Het werkt zich zijn weg door de lessen van ascensie zoals alle zielen dat doen en heeft als gevolg van zijn acties enorme empathie en compassie ontwikkeld.

Het verdriet hem zeer te zien dat zijn invloed op Gaia, door toedoen van de Reptielen, tot zo’n extreme Duisternis heeft geleid. Ze hebben zijn lessen opgepakt en zijn er mee aan de haal gegaan en creëerden onuitsprekelijke wanhopige situaties die we vaak in deze boodschappen behandeld hebben. Het is voor het overgrote deel hun handelswijze dat velen op jullie planeet de hongerdood sterven bij de aanwezigheid van overvloed en dat het onderscheid in macht enorm is op een planeet van creatieve en gemotiveerde mensen.

Dit brengt ons bij de uitleg van hoe de Duistere Wezens er toe kwamen om het tot hun symbool van eer te maken om hun vermogen te demonstreren om de mensen in hun omgeving over te nemen en te “bezitten” (hun woord), met name degenen die krachtige Lichtwerkers zouden zijn, ware het niet voor hun tussenkomst. De mensen die werden onderworpen aan de ervaring van “gek” van jaloezie te zijn, van bezorgdheid, angst voor woedeuitbarstingen, begonnen te veronderstellen dat hun eigen onbevredigende gedrag een teken was van “bezetenheid” door de Satan zelf. Degenen in hun omgeving waren maar al te blij om een uitgebreide discussie te kunnen ontwikkelen over wie Satan wel was, waar je alert op moest zijn en hoe zijn verleidingen te vermijden. Religieuze ideeën uit de middeleeuwen en verder kwamen opnieuw tot “leven” met de aanvulling van dramatische preken die de ontzagwekkenden en gevreesde Superman, die zichzelf Satan noemde, er bij betrokken.

En op deze manier leeft de mythe van Lucifer in de gedachten van de mensen van Gaia voort, zelfs – miscchien wel vooral – nadat de echte Lucifer is vertrokken. Zien jullie, de werkelijke Lucifer had een hart, ofschoon hij het gebruik op uitgebreide schaal ervan vermeed. Hij was een levend wezen met een ziel. Dit is niet het geval met de Duistere Wezens die grote aantallen mensen in deze tijd proberen binnen te dringen en in bezit te nemen.

De medogenloze vernietigende vormen van energie die de planeet nu belagen zijn door de mensen gemaakt. Omdat ieder mens die is getraind om een huurmoordenaar te zijn bij valse-vlag operaties, zijn er duistere wezens die zijn gevormd in het proces van verering van moord en vernietiging. Hetzelfde geldt voor degenen die moorddadige videospelletjes spelen. Iedere deelname aan de Duistere Kunst van Verering van de Duivel of de denkbeeldige creaties van de producenten van horrorfilms, produceren vernietigende Duistere energiën die dan doen wat hun makers zich voorstelden: ze klampen zich vast aan mensen, van binnen en van buiten en doen dezelfde gruweldaden ontstaan die de makers inschatten.

En dus werd er een nieuwe plaag op de planeet losgelaten – een die direct werd voortgebracht door de gedachten en de gevoelens van de mensen zelf. De bezeten angst voor kanker bijvoorbeeld, kan de ziekte bij de persoon die er bang voor is veroorzaken – het schrikbeeld van armoede, waarover men zich aanhoudend zorgen maakt, brengt juist de ramp van datgene wat men probeert te vermijden. Jullie hebben de Wet van Eenheid en de Universele Wet van Stroming uit eerdere discussies begrepen: Zoals jullie zaaien, zullen jullie oogsten. Breidt dit begrip uit naar het toenemende vermogen, om, wat jullie je als gedachtenvormen voorstellen vanwege de stijgende trillingen op jullie planeet, te manifesteren. Nu hebben jullie een beeld van wat er dagelijks om jullie heen geschapen wordt en wat er nodig is geweest om de woekering van deze Duistere Wezens te neutraliseren.

Jullie zijn de afgelopen maanden aangemoedigd om je eigen negatieve gedachten en gevoelens te zuiveren. Dit heeft jullie geholpen om het liefhebbende en vrije Zelf, dat je op je best bent, te voelen en te ervaren. Nu zijn jullie in staat om het verschil te kennen, wanneer jullie een “stemming” over je heen voelen komen die niet aanvoelt als Jij. Jullie zijn ook in staat om jezelf te beschermen door een beroep te doen op jullie engelen en gidsen om een kegel van bescherming om je heen te plaatsen om jullie beschermd te houden, terwijl jullie door je werk als Lichtwerkers en genezers heen gaan.

Wij maken jullie nu attend op de staat van besef die jullie moeten vasthouden om je bewustzijn uit te breiden en door te gaan met jullie ascensie. Vul jezelf met Licht en Liefde en beoefen je overtuigingen de hele dag door. Jullie zullen Licht voortbrengen en zoals jullie dat in de afgelopen paar jaar gedaan hebben, zullen jullie de Duistere Energiën met de kracht van je Innerlijke Licht overwinnen.

Dit zal jullie niet alleen beschermen tegen de kwetsbaarheid van aanvallen (Lichtwerkers zijn het favoriete doel), maar het zal de druk op de Duistere Wezens verhogen om “de geest te geven”.

Het is ook de tijd voor jullie om een verlichte kijk aan te nemen op waar anderen in je omgeving aan zouden kunnen lijden, om hen aan te moedigen om hulp in te roepen bij het zuiveren van deze Duistere Vormen. Met de hulp van Sananda en zijn hulpteam is dat proces niet moeilijk, alsook van de Arcturianen die verantwoordelijkheid nemen voor de verwijdering van de Reptiliaanse Wezens. Het is echter absoluut cruciaal bij het “opruimen” van deze wezens dat ze worden gevangen genomen en weggevoerd worden naar het Licht om voor eens en voor altijd te worden opgelost en weer opgenomen.

Ken jezelf en in het kennen van jezelf ken je anderen. Weet dat het voor een geliefde geen normaal levensproces is om bijvoorbeeld plotseling een diepe depressie te ontwikkelen, of voor iemand om na een leven van vruchtbaarheid en redelijk geluk, plotseling zelfmoordneigingen te ontwikkelen. Noch is het karaktereigen voor iemand die altijd beminnelijk en warm is geweest om plotseling vijandig en zelfvernietigend te worden. Dit zijn allemaal symptomen van een mens die is binnengedrongen door een Duister Wezen. Praat met hen waarvan je denkt dat ze onnodig lijden – vooropgesteld dat er hulp beschikbaar is – en moedig hen aan om te denken in termen van de mogelijkheid dat het probleem  echt “niet hen” is.

Begin jullie dag in de wetenschap dat jullie een deel van de oplossing in deze huidige overgangstijd kunnen zijn, terwijl jullie jezelf voorbereiden op je 5de diemensionale leven. Zoals we jullie al eerder verteld hebben, Ben het Licht en jullie zullen jezelf en de hele planeet naar het volgende avontuur dragen.

Hou van jezelf; Hou van je buren en leef in vrede.

Met oneindige Zegeningen en Onvoorwaardelijke Liefde,
Moeder/Vader God.

www.whoneedslight.org

Deel 184, Lucifers’ Verhaal, in zijn eigen Woorden Gechanneld door Kathryn E. May
·      Gepost door Meindert Arends op 2 augustus 2013 om 7.57 pm
·      View Blog

Hier volgt Lucifers’ verhaal, zoals door hemzelf verteld:

Vandaag begin ik een nieuw leven. Ik ben onlangs teruggekeerd van een lange reis aan het 3-dimensionale Aardevlak en ik ben door mijn Moeder en Vader God met open armen terug verwelkomd. Mijn gevoelens van opluchting en uitputting zijn nauwelijks in woorden uit te drukken.

Ik ben door hun Liefde en Mededogen hersteld, maar het restant van duizenden jaren spijt, zelfverwijt en droefheid is moeilijk geweest om op te lossen. Misschien, wanneer ik jullie mijn verhaal vertel, dat jullie kunnen beginnen te begrijpen en jullie jezelf hier ook in zullen herkennen.

Gedurende de laatste drie dagen heb ik contact gelegd met mijn geliefde Tweeling Vlam, Aartsengel Gabriëlla, die hier op de Aarde geïncarneerd is. De herinnering aan haar liefde ondersteunde me door de eonen heen, maar ik was bang dat ze me niet zou kennen vanwege de verhalen die me als Satan, de Duivel afschilderden.

Ik had niet bang hoeven zijn, ze herkende me onmiddellijk, omhelsde me met oneindige Liefde en eindelijk voel ik me Thuis.

Ik zal aanvangen met de begindagen, de tijd toen Moeder/Vader God en hun toevertrouwde groep van Meesters, Adviseurs en hun oudste kinderen er aan werkten om de blauwdruk – de Bestemming van Planeet Aarde - te ontwerpen. Het was hun wens om een planeet van grote schoonheid te scheppen, een Paradijs van weelderige gulheid, heldere wateren en overvloedig groen dat hun fijnste schepping zou onderhouden: het ras van de mensheid dat hun eigen kwaliteiten op de meest volledige wijze zou reflecteren en in het verlengde daarvan de kwaliteiten van hun eigen Schepper, de ene die we de Primaire Schepper noemen.

Onze Moeder en Vader God hoorden bij de oudste kinderen van de Primaire Schepper, samen met degenen die jullie kennen als Sananda-Jezus en de andere Kumara’s, Aartsengel Michaël, Ashtar en hun Tweeling Vlammen.

Vanzelfsprekend, voor ieder groot mannelijk Wezen van Licht bestaat er een even krachtig vrouwelijke Wezen, Deze zijn gedurende dit laatste tijdperk grotendeels niet geëerd en onbekend blijven bestaan. Jullie dierbare kanaal, Kathryn en vriend(in) Anne waren in die groep zielen als de oorspronkelijke representatie van de vrouwelijke Sananda/Nada.

Moeder/Vader God waren de Scheppers van het Melkwegstelsel, het eerste van de miljarden stelsels die onder de supervisie van de Primaire Schepper ontstonden. Het blijft het meest dichtbevolkte stelsel en is nu de erkende geboortegrond van het ras dat jullie mens noemen, of menselijk.

Binnen het gehele Multiversum zou Planeet Aarde het meest effectieve gebied zijn voor het aantonen van de ontwikkeling van de ziel – de ideale uitdagende omgeving die evolutie, opleiding en rijping van zielen mogelijk zou maken.

Het doel was om een eindeloos aantal Verlichte Zielen te scheppen die dan de Leraren en de Meesters zouden kunnen worden, de mentoren voor degenen die later zouden komen. De Lichtenergie, die door dit groot aantal Verlichte Wezens zou worden gecreëerd, zou de hele Melkweg optillen en uiteindelijk het hele Universum, naar het niveau waar we tenslotte konden terugkeren naar een roemrijke Harmonie met de Primaire Schepper. Dit was onze Grote Droom.

En zo gaf Moeder geboorte aan Planeet Aarde, de Visie van Hun Harten. Ze werd geschapen als een Wezen van grote Kracht, met een Hart en een Ziel van onbegrensde Liefde, Mededogen en Vergeving. Het zou haar grote doel en vervulling zijn om het ras van wezens, dat door de eonen heen was ontwikkeld met DNA- bijdragen van de Pleiadianen, de Sirianen en ja, ook de Reptielen, die allemaal eerder waren geboren en nogal hoge niveaus van beschaving in hun eigen recht hadden bereikt, te voeden en te onderhouden.

Door de miljoenen jaren heen, zoals gemeten in jullie Aardetijd, zijn deze Sterren Broeders en Zusters, onder de liefdevolle supervisie van Moeder/Vader God, door hun eigen zielontwikkeling heengegaan en zij hadden geavanceerde technologieën en vreedzame beschavingen ontwikkeld, gebaseerd op Liefde.

Allen, met uitzondering van de Reptielen, waren gevorderd tot de 5de dimensie en hoger voordat ze hun DNA mochten bijdragen aan de opmaak van de menselijke Aarde kinderen. De Reptielen werd speciale toestemming gegeven vanwege hun hoge niveaus van creativiteit en hun gepassioneerde verbinding met elkaar en met God. Deze toestemming maakte later de weg vrij voor rampzalige gevolgen, zoals jullie weldra zullen zien.

Moeder Aarde zelf werd met grote zorg gekoesterd en de vroege tijden waren een verrukking. Ze stond bekend als het speeltuin voor engelen om binnen de 5de dimensie in lichamen te incarneren, die dichter waren dan hun gebruikelijke Licht Lichamen, maar veel lichter dan die jullie kennen in de 3de dimensie.

Het was het Paradijs dat jullie beschreven hebben gehoord in jullie Bijbel, maar het verhaal van Adam en Eva bevat enige zeer foutieve elementen. Ik zal jullie de achtergrond uitleggen wat er vervolgens gebeurde.

De Raad van Scheppers van de Planeet Aarde, de groep zoals hierboven omschreven waarvan ik een deel was, besloot om “de pilaar op te richten” zoals jullie dat zouden noemen. Wij zagen een Aarde voor ons waarop mensen vrije wil zouden kunnen ervaren, een concept dat nog nooit in lagere dan de 5de dimensie was uitgeprobeerd.

En zo ontvouwde zich de Grote Droom. Er werd besloten dat Moeder Aarde zichzelf zou verlagen naar de 3de dimensie zodat de mensen die daar werden geboren gelijktijdig vrije wil en de dichtheid zouden ervaren, zware zintuiglijke ervaringen van leven in de 3de dimensie.

Tegen deze tijd had hun DNA samenstelling zich voldoende ontwikkeld om met dit Grote Experiment te beginnen.

Het proces van zielgroei en –ontwikkeling begint wanneer een ziel wordt geboren, wanneer een vonk van Moeder/Vader God wordt uitgestuurd. Bij de geboorte splitst de ziel zich op in haar mannelijke en vrouwelijke helften en het proces begint.

Beiden moeten afscheiding en individualisering ervaren, incarneren vele malen in hun eigen voorrecht en maken over een periode van honderden of zelfs duizenden incarnaties zowel mannelijke als vrouwelijke manieren van leven mee, voordat ze het niveau van begrip bereikt hebben waarin ze hun gedachten, gevoelens en emoties volledig kunnen beheersen en ze volledig in harmonie zijn met hun Schepper. Tegen die tijd mogen ze zich weer verenigen met hun tegenhanger, de spiegel van zichzelf die zich ook langs een vergelijkbaar pad ontwikkeld heeft.

Tijdens het proces van het door vele levens heen reïncarneren, gaan de Tweeling Vlammen gewoonlijk om de beurt, de ene in een lichaam, terwijl de ander de partner overlicht met Liefde en voordurende ondersteuning. Degene in de geest weet precies wat hun Geliefde heeft ervaren en wat er is geleerd en zal bij het proces van genezing helpen wanneer degene in het lichaam zijn leven beëindigt en terugkeert naar God. Deze ondersteuning is bij incarnaties op de Aarde bijzonder belangrijk in de laatste eeuwen, toen het Duister zo intens en overweldigend werd. Ik zal uitleggen hoe dat zo kwam en welke rol ik daarin speelde.

Het was tijdens de eerste Raadsvergaderingen, toen alternatieven voor het creëren van een omgeving die een maximale individualisering zou stimuleren, werden gepresenteerd, dat ik, wat ik dacht als het perfecte plan, voorstelde:

Tijdens hun incarnatie op de Aarde zou de mensen volledig vrije wil gegeven worden, terwijl ze functioneren achter een Sluier van Vergetelheid. Op deze manier zouden ze een afscheiding van Thuis ervaren en binnenin hen een verlangen creëren naar een terugkeer tot de onmiddellijke aanwezigheid van God, die ze alleen zouden voelen en herinneren door de inspanning om hun harten geopend te houden en door het creëren van Onvoorwaardelijke Liefde in hun eigen levens. Ik was er zo zeker van dat dit het leerproces zou bespoedigen dat ik plechtig beloofde om zelf te gaan, om de menselijke gemeenschap individualiteit en zelfvertrouwen te onderwijzen.

Voor mijn incarnaties werd een special plan bedacht. Als voorbeeld van mijn eigen concept  zou ik volledig worden afgescheiden van Moeder en Vader, ofschoon ik de herinnering van mijn missie en doel zou hebben.

Ik stelde voor om te gaan zonder het veiligheidsnet van een verbinding met mijn Hogere Zelf of mijn Begeleiders, omdat dit is hoe velen het leven hier op de Aarde beleven. In plaats daarvan ging ik helemaal alleen, met alleen maar een dun lijntje van mijn verbinding met mijn Tweeling Vlam, die zolang we leven niet kon worden verbroken. Gabriëlla, zoals ze graag wordt genoemd, ging door met het werk als Boodschapper voor ons beiden en trad tot mijn terugkeer op zowel als man alsook als vrouw.

Ik besloot om telkens weer te incarneren, met tussen de levens in enkel een korte overgang in de 4de dimensie. Ik zou niet terugkeren in de liefdevolle armen van mijn familie tot mijn missie was afgerond, wanneer ik er zeker van was dat mijn plan goed werkte, met de mensheid verzekerd van haar overgang terug naar de 5de dimensie.

Ofschoon ik wist dat dit opoffering zou eisen leek het mij een perfect redelijk plan, een dat naar ik aannam afgerond zou kunnen worden zonder overmatig lijden aan ieders zijde. Ik was bereid om mijn beste te geven om Licht naar de planeet te brengen.

Het plan was nauwelijks begonnen toen er dingen begonnen mist te gaan. Tijdens de beschaving van Lemurië, die een zeer hoog niveau van ontwikkeling had bereikt en waar de essentie van God werd gevierd als een dagelijks onderdeel van het leven, waren er degenen die mijn leringen begonnen op te vatten als een manier van rebellie tegen God. Zij zagen vrije wil als een ultieme vrijheid van iedere controle door elke macht buiten henzelf.

Ze begonnen het vasthouden aan de Universele Wet, die de basis was voor mijn leringen, ter discussie te stellen. Ofschoon ik God niet noemde onderwees ik dat de mensheid binnenin zichzelf het vermogen had om goed van kwaad te kunnen onderscheiden, zonder afhankelijk te zijn van een externe macht om ons te leiden.

Zien jullie, ik was de oorspronkelijke godloochenaar. Ik geloofde in wat ik onderwees, omdat ik wist dat de kracht binnenin ons God was en wanneer mensen dit volledig omarmden zouden ze God omarmen.

De mensen van de beschaving van Lemurië hadden een hoge trilling onderhouden en de Aarde was nog in de lage 5de dimensie toen Moeder Aardes schoonmaak het aangezicht van de planeet reorganiseerde en er maar weinig overbleven om opnieuw te beginnen. Sommigen namen hun toevlucht tot de Binnenaarde, onder het oppervlak waar ze steden bouwden en doorgingen met hun ontwikkeling.

Anderen namen hun toevlucht in het holle centrum van de Aarde, waar ze heden ten dage nog steeds verblijven en enkelen overleefden in wat we nu kennen als Hawaï. Naarmate het extreme weer op de Aarde tot rust kwam ontwikkelde zich een nieuwe beschaving – degene die jullie kennen als Atlantis.

Mijn hoop keerde terug en ik werkte hard met de wetenschappers, priesters en andere bewoners van Atlantis om de liefde te onderwijzen van het eigen in aanleg aanwezige perfecte Zelf – de innerlijke reflectie van perfectie die velen er toe bracht om de euforische ervaring van volledige verbinding met de essentie van God, te ontdekken.

Ik was er van overtuigd dat mijn aanpak inderdaad werkte, dat ik de principes van Oneindige Liefde en Licht kon onderwijzen zonder mensen te vragen om in iets te geloven dat ze niet konden zien. Velen ervoeren hun Hogere Zelven en hoorden de stem van God binnenin zichzelf. Ik was in de wolken met hun bewustzijn, maar grote aantallen mensen begonnen afgeleid te raken door materiële bezigheden en technologische liefhebberijen.

Er dreigde intussen narigheid. Een deel van de mensen van Orion waren uitgebroken uit hun 4de dimensionale beschaving en onder de invloed van wezens van andere stelsels ontwikkelden ze oorlogswapens en bedreigden anderen in ons eigen stelsel.

Zij brachten deze Duistere ideeën naar de Aarde en begonnen een groep Atlanteanen hun filosofie te onderwijzen. Deze groep vergat dat de constante verbinding met onze Schepper bescherming zou hebben geboden tegen binnendringende Duistere Krachten. Tegen de heftige protesten van mezelf en anderen in namen ze het idee over dat wapens hen zouden beschermen.

Het energiesysteem dat energie leverde aan de hele planeet – de gigantische kristal technologie was ons door onze Sterrenbroeders en -zusters van de Plejaden geschonken -  was tegen het einde, door degenen die maar weinig begrepen van het gevaar van hun door oorlog geïnspireerde honger naar macht, omgezet voor oorlogsdoeleinden.

Hun liefhebberijen ontstaken een volledig afsmelten van het energiesysteem in een massale explosie, groter dan de kracht van wel honderd waterstofbommen.  Moeder Aarde was dodelijk gewond en in haar krampachtige reactie op haar wonden zonk de beschaving van Atlantis onder de golven en de Aarde daalde snel en volledig af in de 3de dimensie.

Een paar van de hogere priesters ontsnapten voordat de ramp plaatsvond naar de hoogste bergen, maar van de Atlantische beschaving was niets meer over. De overlevenden – de voorouders van de Egyptenaren, de Maya’s en Tibetanen -      keerden zich naar levens van eenvoudig levensonderhoud en waren wijs genoeg om de technologie geheim te houden tot de tijd dat de mensen van de aarde konden leren om hun krachten wijs te gebruiken.

Ik voegde me bij hen en probeerde opnieuw mijn boodschap van zelfopenbaring en zelfliefde te onderwijzen, maar onze pogingen werden onmiddellijk uitgedaagd door de invasie van Duistere Krachten van de Reptielen die werden aangetrokken door de gewonde en kwetsbare planeet. Ze verleidden de mensen om te geloven in hun oorlogszucht door het gebruik van dreigementen, geweld en ver ontwikkelde psychologische manipulatie.

Mijn onderricht werd genegeerd en bespot door degenen die werden meegesleurd in de sensaties van hebzucht, wellust en trots die voorheen op de planeet onbekend waren. Mijn hart werd gebroken en ik probeerde wanhopig de vrede te herstellen, maar mijn pogingen bleken machteloos.

De bevolking nam toe en daarmee groeide ook het sexuele geweld, de fysieke wreedheid en een complete geringschatting voor het Leven. De Reptielen groeiden in macht en invloed en namen alle instituten en ieder bestuur dat de mensen zouden kunnen proberen aan te stellen buiten hun controle, over.

Hun beslissende zet was de uitvinding van geld en hun sluwe inventiviteit bracht een wereld tot stand waarin ze enorme geldstromen konden wegsluizen voor henzelf en daarmee de hele bevolking tot slavernij brachten.

De Donkerste periode van leven op Planeet Aarde was begonnen en de achteruitgang was zo volledig dat de mensen overal waren afgezonken naar de lagere niveaus van de 3de dimensie, een mogelijkheid die in ons Grote Plan nooit is overwogen. Ik voelde zo’n wroeging dat ik nauwelijks nog verder kon, maar ik wist dat ik niet kon opgeven.

Ik kon mijn dierbare planeet en haar verloren kinderen niet in de steek laten, ongeacht hoe moeilijk de klim terug in het Licht ook zou zijn. Ik vervolgde mijn incarnaties, door geweldige tegenstand heen die vele malen tot vervolgingen, geweld en dood leidden.

Intussen hadden de Reptielen ontdekt en gebruikten mijn geheim van incarnatie via de 4de dimensie zonder terug te keren naar God en de meest Duisteren van de Duisteren genoten van hun bekwaamheid om iedere reactie voor hun kwade daden te vermijden, tenminste voorlopig.

De komst van Sananda creëerde een enorme golf van Licht en de belofte van een nieuw begin. Ik werd naar zijn zijde aangetrokken en hij omarmde mij als een lang-verloren-broeder.

Hij vertelde me over de wens van de Raad om de last van het alleen zijn voor me te verlichten en moedigde me aan om me bij hem te voegen om het deel van mijn boodschap te onderwijzen dat volledig overeenkwam met het zijne – de noodzaak om, voor de essentie van goedheid in ons allemaal, naar binnen te kijken. Ik ging door met mijn project, maar ik was niet alleen. Ik liep aan zijn zijde in grote bescheidenheid en Liefde.

Toen de Romeinen hun uiteindelijke beslissing namen om hem te vervolgen, werden ze ondersteund door machtige en rijke krachten binnen de Joodse gemeenschap en door vele anderen die zich stoorden aan zijn boodschap van absolute Liefde en dienstbaarheid aan anderen. 

Vanwege onze diepe band en omdat hij mijn eigen opoffering kende, koos hij mij uit om degene te zijn die aan de autoriteiten zou onthullen waar hij was. De pijn die ik voelde kan nooit in woorden worden uitgedrukt. Toen mijn broeder leed op het kruis, leed ik met hem mee.

De anderen wisten van mijn grote liefde en beschuldigden me niet, maar ik kon het niet verdragen om bij hen te blijven. In mijn wanhoop benam ik me van het leven, in het overweldigende verlangen om samen met hem terug te keren naar ons Thuis. Maar toen ik het moment onder ogen zag dat ik eindelijk het Licht terug naar Huis kon volgen, wist ik dat ik mijn missie niet op deze manier kon achterlaten en keerde opnieuw terug naar Moeder Aarde om door te gaan, maar de wetenschap dat ik bezweken was voor mijn eigen zwakheid en dat ik me van het leven benomen had rustte ondragelijk op me.

Mijn geïncarneerde naam, Judas, werd belasterd als symbool voor verraad en het vermogen om je medemens te vertrouwen werd verder door de Duisteren ondermijnd.

Als laatste slimme zet creëerden ze het beeld van de Duivel en kenden dit toe aan mij, Lucifer. Op deze manier werd over de hele wereld angst verspreid in de vorm van een verfoeilijk Wezen, wiens zonde de overleving en het leven na de dood van iedereen op Aarde bedreigde, uit mijn naam.

Zij hadden mijn kracht en mijn Licht opgemerkt en moesten een manier vinden om me te verslaan en om tegelijkertijd de boodschap van het Christusbewustzijn te onderdrukken.
Uit naam van mij werd een nieuwe religie geboren – een verering van alles wat tegengesteld was aan het Licht en de Liefde van God. Er werden verhalen verteld over Gevallen Engelen, rebellie tegen God en de cultus van Satan werd over de hele wereld verspreid. Er werd onderwezen dat ieder verleiding, iedere beoordelingsfout het werk van Satan was, de bron van alle kwaad en mijn leringen over rechtschapenheid, zelfvertrouwen en innerlijke kracht werden bedolven onder de golven van angst die de mensen losrukten van hun verbinding met zichzelf en met God.

Het was de meest slimme actie van allemaal, het afleiden van de schuld van alle kwaad op de planeet weg van henzelf naar een belachelijke karikatuur van mijn leringen en mijn Liefde en in samenhang daarmee het aantasten van de boodschap van de kracht van Christus die van het Licht is.

Weer was ik alleen en in wanhoop. Ik kon niet vertrekken, maar blijven om de vernietiging van wat mijn ideeën hadden volbracht aan te zien was voorbij iedere pijn die kan worden beschreven.

Ik werd me bewust van de toenemende aantallen Meesters en Gidsen die kwamen om de trilling te verhogen, tegen een hoge prijs. Velen werden voor hun leringen vermoord, onthoofd of opgehangen, maar toch bleven ze komen. In hun Vergetelheid als geïncarneerde mensen herkenden ze me niet, maar ik kende hen wel, vond troost in hun bijstand en ondersteunde hun werk met mijn eigen leringen, die persoonlijke groei en de ontwikkeling van het Innerlijke Zelf benadrukten.

Ik was, wat je zou kunnen noemen, de aanstichter van de beweging van zelfhulp en zelfontwikkeling, maar mijn pogingen werden systematisch verdraaid door de Duisteren, die mijn boodschap gebruikten om de absolute afscheiding van God te verheerlijken – zoals zij die leefden – in egoïsme en hebzucht.

Niettemin, er waren enkelen die onze leringen ter harte namen en een nieuwe beweging van hen die buiten het dogma van georganiseerde religie stonden begon.

Deze moedigen richten hun ogen naar de Hemel in nederigheid en dankbaarheid en ze begonnen in te zien dat het Leven zelf kostbaar was. Ze vormden groepen om de dieren te beschermen, om de verloedering van de planeet te stoppen, om kinderen te beschermen en op te voeden en naar vermogen zelf te ontwikkelen, soms als gevolg van mijn eigen leringen, ze begonnen elkaar te beminnen.

Ongelijkheid en vooringenomenheid begonnen gezien te worden als vernietigend voor het menselijke leven en beetje bij beetje begon het Licht terug te keren.

Door de hele 20ste eeuw heen groeide het bewustzijn. De ontwikkeling van psychologie als wetenschap ontstond uit mijn leringen en geleidelijk begonnen kinderen gezien te worden als een kostbaar geschenk om zorgzaam gekoesterd te worden.

De Wereldoorlogen stimuleerden het besef dat haat tussen de kinderen van God, ongeacht ras, religie of huidskleur, een onGoddelijke emotie was. Burgerrechten als een fundamenteel beginsel begonnen nationale trots en religieuze verwantschap als het hoogste goed, te vervangen. In mijn gewonde hart begon ik weer te hopen.

Met de harmonische Convergentie in 1987 begonnen de energieën op de planeet geleidelijk te stijgen. Ik zag het bewijs van subtiele communicatie door de Galactische Federatie van Licht in de vorm van graancirkels en UFO waarnemingen. Het was voor mij het teken dat we eindelijk op het pad waren van het Opstijgen uit de Duisternis, naar het Licht van de hogere dimensies.

Ik weende van opluchting toen de spirituele gemeenschap zich met zo’n vurigheid voorbereidde op de opening van de Sterrenpoort. Ik was me bewust van de datum 21 december 2012 die door de mensheid was geadopteerd als een tijdslimiet voor Ascensie, maar de Duisteren bleven vasthouden aan hun macht en aan hun vermogen om angst te verspreiden wanneer hoop begon te groeien.

Ik zag de worstelende Lichtwerkers in hun pogingen om hun boodschap van Liefde en Licht bekend te maken aan anderen die nog sliepen, vol van de mateloosheid die zo slim door de Duistere Krachten werden aangeleverd. Steeds meer kanalen brachten boodschappen van hun geliefde Broeders en Zusters en ik kon alleen maar bidden dat zij, met hun boodschap van verbondenheid met God, het Universum en verder, konden slagen waar ik gefaald had.

Uiteindelijk, in de nasleep van 21 december 2012 voelde ik dat, ofschoon het optillen van iedereen naar de 5de dimensie niet was bereikt, Moeder Aarde haar Ascensie afmaakte en de mensheid kon niet ver acht zijn. Ik lees deze boodschappen en meer als het bewijs van de Verlichten dat jullie werk werkelijk succes had.

Toen werd aangekondigd dat de Aardemensen de middelste niveaus van de 5de dimensie hadden bereikt, legde ik mijn banier neer en besloot om terug te keren naar Huis, ofschoon ik vernedering en angst voelde over het terugkeren naar mijn geliefde familie in een staat die ik voelde als met lege handen. In al die levens in de Duisternis hat ik de lucht van schaamte ingeademd en het ging me beperken zoals het bij zo vele anderen deed.

Toen de greep van de winter in de Noordelijke gebieden tot een einde kwam en de lente verwijlde in het Zuiden, liet ik het laatste moment van leven in een menselijk lichaam los en keerde met een zwaar hart terug naar Huis. Ofschoon ik wist dat Moeder en Vader God nog steeds van me hielden en me mijn mislukkingen zouden vergeven, voelde ik toch schaamte.

Bij mijn aankomst werd ik opgewacht door het geluid van mijn Gabriëlla’s trompet en de Legioenen van Licht juichten en zongen mijn naam. De viering en de uitstroom van Liefde was overweldigend en ongelofelijk voor iemand die eonen lang zonder verlichting heeft doorgebracht in de heftige pijnen van de Duisternis.

Hier, te midden van mijn geliefde familie ben ik genezen en heb de pijn van een miljoen jaren in de Duisternis losgelaten. Het heeft me wat tijd gekost om te herstellen, om mijn eigen liefde voor mezelf te vernieuwen, de boodschap die ik aan zo velen heb proberen te onderwijzen.

Het was een levendige herinnering van hoe afscheiding van God een verschrikkelijk tol kan eisen van zelfs de sterksten. Ik was naar het Licht genoemd. Ik droeg de Liefde van mijn Moeder en Vader God in mijn hart en toch kon ik de volledigheid van Onvoorwaardelijke Liefde voor mezelf niet vasthouden toen ik geen levensader had met het Christusbewustzijn, die Liefde is.

In het volle bewustzijn van dat onvermogen begrijp ik nu wat Moeder en Vader bedoelen wanneer ze zeggen dat mijn Grote Project een succes was. De ondragelijke afscheiding van God, toen dit uiteindelijk door de overgrote meerderheid van de mensen op Aarde werd gevoeld, dreef hen terug, weg van de wanhoop en verlangen.

Ik voelde dat verlangen en de diepgrondige wanhoop van het verlies van mijn eigen vermogen om mezelf onvoorwaardelijk te accepteren en van mezelf te houden. Ik heb jullie pijn geleden en ik ben aan het ontwaken, net zoals jullie. Ik heb mijn eigen les geleerd: De mensheid kan niet overleven zonder het Godgegeven vermogen om de Onvoorwaardelijke Liefde en Acceptatie van hun Schepper te ervaren. Alleen dan kunnen we leren om volledig van onszelf te houden en te vergeven.

Wanneer ik de diepste Liefde en Eenheid met mijn Tweeling Vlam voel, ben ik in staat om mezelf uiteindelijk te vergeven en om in te zien dat mijn inspanningen niet vergeefs waren. De vernietiging en het lijden dat zo veel menselijke harten heeft geraakt was niet mijn schuld, noch was het verspild. We staan hier nu, in Liefde en Licht en het Grote Project dat we eonen geleden uitgedacht hebben zal uiteindelijk zijn vruchten afwerpen met de Ascensie van miljarden menselijke zielen.

Hiermee samen zullen we de vibratie van het hele Universum optillen en de rimpels zullen door het hele Multiversum gevoeld worden, in ieder hart, in iedere dimensie. Nooit eerder is zo’n onderneming uitgeprobeerd en met dit succes zullen alle Wezens weten dat God groot is en Liefde inderdaad alles overwint.

Geliefde mensenkinderen van God, ik hou van jullie allemaal en ik verbind mijn oprechte trouw aan jullie Grote Project dat doorgaat in de 5de dimensie wanneer jullie de nu opgeloste 4de dimensie passeren naar jullie bestemming in het Paradijs op Aarde en verder.

De Duisteren zullen geen schuilplaats meer vinden om het zien en het voelen van de pijn van hun acties te vermijden. Nooit meer zal de mensheid onderworpen worden aan hun Duistere leringen. Jullie zijn nu vrij, geliefden. Alle schulden zijn kwijtgescholden en alle karma is vergeven. Jullie zullen opnieuw beginnen en we zullen in eeuwigheid samen zijn in Liefde en Licht.

Jullie broeder in het Licht

Lucifer

Via Kathryn May