Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 11 juni 2017

Klimaatverandering. Uh-Huh. Door Anna Von Reitz / Geplaatst 11 juni 2017

Klimaatverandering.  Uh-Huh.
Door Anna Von Reitz / Geplaatst 11 juni 2017

“Klimaatverandering”  staat voor “Code voor het Opleggen van Belasting”. Iedere code doet dat. In 1974 waren partijen die nu rond lopen te krijsen over de “Opwarming van de Aarde”, dezelfde als die toen rond schreeuwden over “Afkoeling van de Aarde”. Zij waren toen net zo verspeend van intellectueel benul en eergevoel als ze dat nu zijn.

De Aarde waarop we leven is een levend en ademend organisme. Ze verandert. Jullie doen dat ook. Word wakker! Roep de Gouverneur er bij! Roep het korps van journalisten er bij!

Het is interessant om op te merken dat dezelfde paniekzaaiers over het klimaat, die voor deze hele hype verantwoordelijk zijn, dezelfde zijn die voorspelden dat de Aarde volledig zou worden overmand door de “last” van overbevolking. Tegen 1980 zouden we allemaal uitgestorven zijn.

Om Gomer Pyle te citeren, “Verassing! Verassing! Verassing!”

Niets van alles wat deze bedriegers voorspelden is tot op de dag van vandaag gebeurd.

Wat een ander levensfeit benadrukt. Deze mensen beginnen altijd – en ik bedoel ook echt ALTIJD – met pogingen om je bang te maken. Dat is zodat ze hun Hegeliaanse Dialectiek kunnen opleggen. Mooie woorden om een proces van oplichterij te omschrijven.


Allereerst maken ze je doodsbang voor iets dat helemaal niet bestaat, of dat alleen maar bestaat omdat zij het probleem veroorzaakt hebben of dat bestaat en niemand er hoe dan ook iets aan kan doen.
(De uitzonderlijke verpersoonlijking van “de Duivel” is een voorbeeld van het eerste, ISIS is een voorbeeld van het tweede en “klimaatverandering” is een voorbeeld van het derde gekozen uitgangspunt.)

Dan voeren ze een heel stel kreten en gebrul en “scholing” op en trekken een heleboel aandacht naar zichzelf toe en incasseren onder valse voorwendselen een heleboel geld, ofwel in de vorm van afpersing onder het mom van bescherming of voor een politieke activiteit.

Daarna claimen ze de eer voor zichzelf vanwege het oplossen van het verschrikkelijke probleem dat ze zo heldhaftig onder de publieke aandacht gebracht hebben en daarbij iedereen gered hebben. Goed.

Welnu, dit is toevallig de volgorde die de meeste actuele en feitelijke oplossing van publieke problemen volgt – het enige verschil is het uitgangspunt.

Deze mensen kozen cynisch genoeg een vals uitgangspunt en creëerden de hele heisa om er zelf van te profiteren en om geen enkele andere reden.

Klimaatverandering is er al miljarden jaren geweest en het zal gewoon doorgaan.
En zij weten dat.

Op wereldschaal is het gewoon een herhaling van hetzelfde bedrog dat David Rockefeller toepaste door van de Verenigde Staten een “onderneming te maken”.
Zoek een excuus voor gangsterpraktijken en geef dan smeergeld om er voor te zorgen dat iedereen meedoet.

Dat is gebeurd. Dat is gedaan. Klaar om dubbel te liggen van het lachen wanneer zij denken dat ze dit weer kunnen uithalen.

-----------------------------

Bekijk dit artikel en meer dan 600 andere op Anna’s website hier: www.annavonreitz.com

Om dit werk te ondersteunen zoek de PayPal op deze website.

Toelichting:

Anna von Reitz is een rechter in Alaska. Geen federale rechter maar een rechter die de grondwettelijke wetgeving van het Land volgt. Dat is een groot verschil waarvan de meeste Amerikanen niet op de hoogte zijn en waaraan Anna tot nu toe meer dan 600 artikelen heeft gewijd.

We kunnen ons afvragen: “Wat hebben wij daar mee te maken? Dat is Amerika en wij wonen in Nederland/Europa!” Bestaan er wel zulke grote verschillen in de wereld als het gaat over eerlijkheid en betrouwbaarheid en rechtvaardigheid?

Zoals ik het begin te zien:

Klimaatverandering en klimaatverdrag zijn woorden die de laatste weken nogal voor wat ophef in de wereld hebben gezorgd. Die bij veel mensen frustratie veroorzaakt hebben. Verandert het klimaat nu wel of niet? Er zijn voor- en tegenstanders van deze visie. Anna heeft dit al uitgelegd.

Mijn vraag is: “Zou het waar kunnen zijn dat de overheden en andere instituten argumenten over klimaatverandering gebruiken voor andere doeleinden, zoals zij dat stelt”. Zij noemt dat “Codes”. Je zou het ook “Verdienmodellen” kunnen noemen.

Laten we eens, voor één verdienmodel, een klein stukje teruggaan in de tijd. Zo’n 45 jaar geleden betaalden mensen een bepaald bedrag voor de door hen gebruikte energie en daar werd omzetbelasting over geheven. Zo heette dat toen. Op een gegeven moment werd de omzetbelasting vervangen door BTW, twee verschillende tarieven. Begin jaren zeventig was er de oliecrisis en er kwam een campagne op gang om de mensen bewust te maken van de beperkte hoeveelheid energie die in de wereld aanwezig is. Die raakt op een bepaald moment, dat naar mijn mening inmiddels al weer lang verstreken is, op. Er werd dus een idee van schaarste gecreëerd. Een appel op angst dus. Om zuiniger om te gaan met energie, werd een start gemaakt met het beter isoleren van woningen en kantoren enz. 

Heel goed trouwens. Op een bepaald moment werd de energieheffing ingevoerd en vanaf die tijd werd deze stelselmatig verhoogd. (Vanaf 2011 tot nu is de energieheffing op aardgas met 50% verhoogd.) Alles om mensen er toe te bewegen om nog zuiniger te worden. Of niet soms? Vergelijk uw energierekening eens op het aandeel werkelijke energiekosten en energieheffing en BTW. Ik heb even een oude afrekening (2013) bekeken. Op een totaalbedrag van geleverde energie en de daarbij behorende kosten van de leverancier, wordt 76,86% belasting geheven. U zult zien dat er zelfs op de energieheffing BTW geheven wordt. Deze heffing wordt door de leverancier geïnd en hij draagt deze af aan de Belastingdienst.

Heeft deze energieheffing een beter milieu opgeleverd? Blijkbaar niet. Was deze extra belasting dan niet bedoeld om het milieu te verbeteren? Het zuiniger omgaan met energie leidt tenslotte toch tot een beter milieu, nietwaar? Oh, ik hoor al een heleboel tegenargumenten: wereldwijde bevolkingsgroei, grotere economische activiteiten die nodig zijn om iedereen te voeden enz. Is dat zo? Loopt ieder Aardemens er weldoorvoed bij?

Weet u, ik begin zeer ernstig te twijfelen – sorry, ik geloof al lang niet meer in de oprechtheid en de goede bedoelingen van degenen die zo vertrouwd worden, die de zaken voor ons regelen. Bekijkt u al die zg. verdienmodellen maar eens kritisch.

U moet mij vooral niet geloven, maar bekijkt u een onderstaande video eens. En wanneer u nog steeds aarzelend bent, kijkt u dan eens naar al die honderden, nee duizenden berichten op internet. Berichten van mensen die het tot hun taak gemaakt hebben om dingen te onderzoeken. Hoe zit het allemaal in elkaar? Waarom is de situatie in de wereld zoals die is. Toeval bestaat niet. Het is een doelbewust spel van enkelen die door velen, zeer velen ondersteund worden. En wanneer u toch op het kritische pad beland bent, vraagt u zich dan af: “Wat in mijn aandeel hierin en hoe kan ik dat veranderen?”

Ik groet u met de meest vriendelijke hartelijkheid.

Sjra

De werkelijke macht: onthullingen door insider Ronald Bernard-deel 2