Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 4 juni 2017

Jezus: Wanneer jullie je harten echt openen, valt alles wat niet van liefde is weg. /30 mei 2017 / door John Smallman


Jezus:
Wanneer jullie je harten echt openen, valt alles wat niet van liefde is weg.
30 mei 2017 / door John Smallman

Het proces van het ontwaken van de mensheid gaat versneld door en voor velen is het zeer benauwend, zelfs verontrustend. Het tempo van wereldwijde technologische verandering is gedurende de laatste honderdvijftig jaar enorm toegenomen en zet zich in een exponentiële lijn voort en nogmaals, velen vragen zich af hoe dat zo door kan blijven gaan en hoe mensen in staat kunnen zijn om hier mee om te gaan. Jullie hebben op diverse gebieden experts die zeer goed op de hoogte zijn, maar de meeste mensen hebben er praktisch geen idee van hoe moderne technologie werkt, maar iedereen begrijpt, dat, wanneer jullie elektriciteitsnet uitvalt, bijna je hele moderne technologie ophoudt te functioneren en dat is een zeer zorgwekkende gedachte.

Zal de mensheid worden teruggeworpen in de duistere dagen toen alle “technologie” nog handgedreven was? Hoe zouden jullie een dergelijk gebeurtenis kunnen overleven? Is de ineenstorting van de illusie, die technologie betreft, een enorme stap terug? Zo veel zorgwekkende vragen en zo weinig betekenisvolle antwoorden. Hoe kan Liefde in staat zijn om de grootste problemen van de mensheid op te lossen – ziektes, oorlogen, armoede, culturele en religieuze onenigheden – en de daaruit voortvloeiende pijn, angst en lijden?


Liefde lost alle problemen op. Punt! Velen betwijfelen dit en hebben er grote problemen mee om te geloven dat zoiets mogelijk is. Maar alleen Liefde is werkelijk, alles wat niet van Liefde is, is bedrieglijk, onecht en zal geleidelijk verdwijnen.

Wanneer jullie je werkelijk met Liefde verbinden, zullen jullie je werkelijk in staat vinden om met alles wat zich in jullie levens voordoet om te gaan. Ze laat ziekte, pijn of lijden niet verdwijnen, maar Ze helpt jullie op een uiterst krachtige manier om er mee om te gaan. De problemen die zich in jullie levens voordoen, zijn lessen die jullie, voordat jullie als mensen incarneerden, voor jezelf hebben voorgenomen en zijn jullie op het meest geschikte moment aangeboden zodat jullie ze kunnen leren en om de onderliggende behoeften er voor los te laten.

Niets in jullie levens gebeurt bij toeval, alles is gepland, zelfs de kennelijke chaos en verwarring. Terwijl het moment van ontwaken naderbij komt, doemen deze lessen snel op, de een na de ander, om geleerd en gezuiverd te worden en wanneer jullie dat wensen, hebben jullie grote hulp beschikbaar van ons uit de spirituele gebieden, maar doe een beroep op ons om te er om te vragen. Afscheiding heeft zich nooit voorgedaan want je afscheiden van de Bron, Moeder/Vader God is onmogelijk, omdat er slechts de Ene is. Jullie zijn nooit alleen!

Wanneer jullie je alleen voelen, in de steek gelaten, verloren, met niemand  waar jullie je naar kunnen richten voor hulp en begeleiding, ga dan alsjeblieft naar binnen, naar jullie eigen persoonlijke en heilige altaar waar Liefde eeuwig binnenin jullie verblijft en vraag om hulp. Wij verlangen er naar om jullie te helpen, maar hulp moet worden gezocht en om worden gevraagd, dan moeten jullie stil blijven en luisteren.

Zo vaak doen mensen en beroep op ons voor hulp en dan haasten hun ego’s zich om hulp aan te bieden die hen onttrekt aan het noodzakelijke luisteren. En wat ego’s aanbieden zijn methodes voor jullie gebruik om te bewijzen dat jullie gelijk hebben en dat zij ongelijk hebben of hadden.  Dat geeft jullie een gevoel van rechtvaardiging en zelfvoldoening die, wanneer uitgedrukt, de andere betrokkenen aanvalt en de kloof die jullie van elkaar afscheidt groter maakt. En dan denken jullie – ego gedachten die heel snel in jullie geest zijn ontstaan in antwoord op jullie vraag om hulp – dat jullie innerlijk begeleiding niet werkt.

Liefde, zoals jullie al zo vaak is gezegd, is niet alleen oneindig krachtig maar ook oneindig zachtaardig. Ze is als stromend water – zacht, glad en uiterst vasthoudend – Ze houdt nooit op, maar Ze stroomt onophoudelijk en wast alle hindernissen op haar pad weg en lost ze op. Water wordt heel correct omschreven als het ultieme oplosmiddel en, net zoals met Liefde, kan niets haar eindloze en zachte gelijkmatige en polijstende effecten weerstaan.

De mensheid wordt naar Huis geroepen, naar Liefde. Liefde is jullie natuur maar jullie hebben je er voor verborgen en beweerd dat ze niet beschikbaar is en onwerkelijk, of dat jullie persoonlijk haar absolute en volledige acceptatie voor gewoon zoals jullie zijn niet waardig zijn. Liefde wil niets en geeft alles, altijd. Er is geen tellen of meten, Ze is vrij en schenkt Zichzelf aan jullie allemaal, aan iedereen die God geschapen heeft, doorlopend en onafgebroken. Zoals jullie zo vaak is verteld, alles wat jullie hoeven te doen is jullie harten openen en Haar binnenlaten.

Zo velen zijn door vele levens heen ernstig gewond en misbruikt dat ze bang zijn om hun harten te openen uit angst voor nog meer misbruik en verraad. Maar ik zeg jullie dat Liefde binnenin je is en alleen maar wacht op jullie acceptatie er van en dat vereist absoluut jullie eigen volledige zelfacceptatie! Jullie zijn allemaal goddelijke wezens, geschapen in Liefde en vanuit Liefde, maar jullie hebben die waarheid voor jullie zelf verborgen door onzekerheid te omhelzen – vaak als kinderen door de volwassenen in jullie leven heel sterk aangemoedigd – een intense bezorgdheid als zou er rondom of binnenin jullie helemaal niets van waarde zijn. Dit leidt dan tot wrok, bitterheid en haat, die allemaal gebaseerd zijn op angst die jullie een verdedigingslinie laten oprichten om je voor verdere pijn en lijden te beschermen.

Maar deze verdedigingen sluiten jullie pijn binnenin alleen maar op. Dat is waarom ik jullie blijf vertellen om jullie harten te openen en toe te laten! Wanneer jullie je harten echt openen valt alles wat niet van liefde is weg en Liefde zwaait naar binnen om je te omhelzen en om de laatste resten van angst, waaraan je nog zou kunnen vastklampen, weg te smelten. Liefde is jullie aard en wanneer jullie er voor kiezen en besluiten om Haar toegang te verlenen, zal je ervaring van het leven uitermate ten goede veranderen. Jullie kennen allemaal of hebben ontmoet of gehoord van mensen die werkelijk liefdevol zijn en jullie zijn je er daarom van bewust dat ze altijd in vrede zijn en alleen maar Liefde en Vrede aanbieden aan iedereen waarmee ze in contact komen, ongeacht wat anderen hen kunnen aanbieden. En dit doen ontwapent iedere onbeminnelijke persoon waarmee ze in contact komen.

Werkelijk waar, Liefde is het antwoord op elke kwestie, op ieder probleem, in iedere situatie  waarin jullie je bevinden. Maar jullie laten je leiden door angst.  Jullie leven met de vraag: “Wat als?” die bijna constant door jullie hoofden raast en wanneer er zich in jullie levens onplezierige of pijnlijke gebeurtenissen voordoen, dan overtuigt dit het belang en de waarde van deze altijd aanwezige vraag nog meer. Maar waar jullie je aandacht op vestigen is de beslissende en kritische factor bij het inbrengen van gebeurtenissen en situaties in jullie menselijke levens. Vaak zouden jullie kunnen denken dat jullie je alleen maar richten op het positieve, maar omdat jullie krachtige onderliggende twijfels en angsten hebben die jullie proberen te ontkennen of te begraven – “Hoe gaat het vandaag met je?” “Het gaat fantastisch met me, ik voel me prima!” – waar je bang voor bent of je zorgen over maakt doet zich vaak voor. Dan reageren jullie met : “Ik wist dat dit ging gebeuren!” Welnu, dat deed je en je had gelijk!

Herken ze en laat deze aspecten van jullie zelf, die jullie dagelijkse levens doeltreffend saboteren, los. Die diepe gevoelens van onwaardigheid en van het onaanvaardbaar zijn. Heb dan de intentie om je hart te openen voor Liefde en laat deze binnenstromen en door je heen en je genezen en hen die met jullie in contact komen. Terwijl jullie in gedachte blijven houden: “Liefde is jullie aard”. Wanneer jullie Haar toelaten en accepteren in plaats je van voor Haar te verbergen en voor jezelf, zal het leven meer gladjes en heilzamer voor jullie stromen, precies zoals jullie en God dat bedoelen.

Onthoud gewoon dat twijfels naar angst leiden en angst sluit je bewustzijn van Liefde af. Angst bouwt verdedigingen op, soms gigantische en jullie hebben die niet nodig – wanneer jullie eenmaal dat besluit nemen dat jullie ze niet nodig hebben. Neem dus die beslissing en weet, zoals jullie dat doen, dat jullie altijd goddelijk ondersteund worden en accepteer Liefde om jullie te begeleiden en Zij zal dat doen!

Jullie liefhebbende broer, Jezus.


Vertaald: Sjra