Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 17 juni 2017

Jezus: Focus op Liefde en blijdschap in de vrede en tevredenheid die binnenin jullie ontspringt / 11 juni 2017 door John Smallman


Jezus:
Focus op Liefde en blijdschap in de vrede en tevredenheid die binnenin jullie ontspringt

11 juni 2017 door John Smallman

Er is alleen maar Liefde! Ik zal deze goddelijke Waarheid blijven herhalen want deze dient herhaald te worden.

De menselijke situaties waar jullie in je dagelijkse levens allemaal mee bezig zijn en bij betrokken zijn, geven zelden ruimte voor jullie ware aard om zichzelf uit te drukken omdat jullie in het algemeen zo gevangen zitten in de emoties en de problemen die zich daarin voordoen. Jullie moeten iedere dag tijd nemen om naar binnen te gaan, naar jullie heilige innerlijke toevluchtsoord en je intentie vernieuwen om liefdevol te zijn, alleen maar liefdevol, om het even welke situatie zich voordoet. Jullie kunnen dat, maar jullie kiezen er vaak voor om het niet te doen omdat jullie ego’s je aanmoedigen om defensief en agressief te zijn om de discussie, ruzie of onenigheid, die jullie volledige aandacht vasthoudt, te “winnen”. Met als resultaat dat jullie neigen je in eindeloze en zich herhalende lussen te bevinden die dezelfde oude en pijnlijke spelletjes spelen. Later vragen jullie je af waarom dat altijd zo lijkt te gaan.

Welnu, jullie kunnen dat veranderen. Liefde werkt. Dat wil niet zeggen dat jullie over je heen moeten laten lopen of jullie persoonlijk ruimte moeten laten schenden. Jullie zullen begrip moeten gebruiken om te besluiten of het wel of niet wijs is om in een situatie te blijven die klaarblijkelijk niet functioneert, waar samenwerking ontbreekt en geen uitvoerbare mogelijkheid lijkt te zijn. In een situatie te blijven waar de andere partij of partijen problemen niet op een vreedzame en coöperatieve manier willen bespreken is zinloos. Totdat die betrokkenen bereid zijn om ten volle en vreedzaam met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren, zal er geen vooruitgang zijn.

Dit is geen opgeven! Dit is anderen hun ruimte toestaan om in conflict te zijn wanneer dat hun keuze is.

Conflict kan alleen maar tot een einde komen wanneer de betrokkenen een zeer bewuste keuze maken voor dat resultaat. Jezelf verwijderen uit een conflictsituatie helpt vaak om mensen tot bezinning te brengen wanneer ze ontdekken dat niemand bereid is om met hen in conflict te gaan. Conflict vereist conflict om het te onderhouden en wanneer mensen echt vrede willen zullen ze niet deelnemen aan conflict. En omdat onenigheid een op angst gebaseerde bezigheid is die er op uit is om anderen te beschadigen, kan die nooit gebruikt worden om vrede te bewerkstelligen. Wanneer het krachtig genoeg is kan het een tijdelijke wapenstilstand bewerkstelligen, maar wrok en bitterheid zullen blijven, wachtend op een gelegenheid om de situatie om te draaien en de strijd opnieuw te beginnen en door vaak te claimen dat de redenen voor deze hervatting, om het te rechtvaardigen, heel anders zijn dan wat het in de eerste plaats veroorzaakt heeft.

Maar er bestaat nooit een rechtvaardiging om een ruzie te beginnen of te hervatten. Ruzie is een vlucht voor Liefde. Er is ofwel Liefde of angst, maar angst is onwerkelijk, dus feitelijke en in waarheid is er alleen maar Liefde. Vluchten voor Liefde wordt meestal veroorzaakt door schaamte, door gevoelens van onwaardigheid en door een intens gevoel dat men onacceptabel is en niet waard om van gehouden te worden, een toestand die de meesten niet bewust kunnen (h)erkennen, omdat het uiterst pijnlijk is om dat van jezelf te geloven. En, natuurlijk, het is volledig onwaar. Ieder mens is een oneindig bemind kind van God en dat kan nooit veranderen.

Het spel van afscheiding, dat de mensheid koos te ervaren door het in elkaar zetten van en zich bezig houden met de illusie, voelt beschamend want het houdt een volledig afwijzing in van Gods oneindige en volkomen onvoorwaardelijke Liefde voor ieder van jullie. Een afwijzing die alleen jullie konden kiezen. Maar het was net zo onwerkelijk en denkbeeldig als de illusie zelf. Het afwijzen van Gods Liefde voor jullie is onmogelijk want Het is de levenskracht die ieder moment van je eeuwige bestaan door jullie heen stroomt. Jullie zijn levend, daarom zijn jullie Liefde en omdat jullie dat zijn kunnen jullie die niet geweigerd hebben. 

Dit klinkt allemaal zeer paradoxaal en verwarrend voor jullie want het voelt niet logisch aan, maar illusie is onlogisch, ze is in feite waanzin, want het is een poging om niet te bestaan! Als mensen worden jullie geboren, groeien op, worden ouder en sterven dan. Maar jullie zijn eeuwige wezens die volledig geïntegreerd en verenigd zijn met God die is Alles Dat Is en aldus kunnen jullie niet sterven, wat betekent: ophouden te bestaan.

Jullie worden eeuwig bemind en beschermd vanwege jullie toestand van eenheid met God. Er is niets om bang voor te zijn. Waar jullie bang voor zijn is onecht, maar, vanwege jullie uitstekende kwaliteiten schijnt jullie de illusie, die jullie geconstrueerd hebben, onmiskenbaar echt toe terwijl jullie je menselijke lichamen bewonen die, zoals jullie dat goed beseffen, intense pijn kunnen voelen wanneer ze beschadigd zijn. Jullie maken gebruik van de beperkte intelligentie die jullie jezelf als mens hebben toegestaan, die het resultaat schijnt te zijn van de chemische wisselwerkingen in jullie hersenen. Maar die beperkte intelligentie is NIET JULLIE!

Jullie zijn oneindig veel meer, oneindig uitgebreider dan de menselijke vorm die jullie gekozen hebben om te betrekken. Die vormen hebben een ernstig beperkte levensduur en aan het einde ervan leggen jullie hen neer en kennen jezelf nogmaals zoals jullie werkelijk zijn – eeuwig bewuste levensvormen van zuivere Liefde. En dat is een reden om jullie te verheugen!

Pijn en lijden zijn van de illusie en zijn gekoppeld aan jullie lichamelijke vormen. Wanneer jullie deze in dood afleggen, zullen jullie jezelf nogmaals terugvinden omwikkeld in een omgeving van Liefde waarvoor jullie jezelf hebben verborgen en die ervaring is wonderbaarlijk, volledig onmogelijk om in woorden uitgedrukt te worden. Diegenen die een BDE ( Bijna Dood Ervaring) hebben beleefd, hebben geprobeerd om de verbazing er van te omschrijven en benadrukten dat het onmogelijk is om zuiver de vreugde en het geluksgevoel en de Liefde die hen omsloot en omarmde terwijl ze in die staat waren uit te drukken, waar ze levend terugkeerden in hun menselijke vormen en al hun angsten waren verdwenen, alleen Liefde bleef.

Maar waarom wachten op jullie menselijke dood om het wonder van volledig levend zijn te ervaren?  Heb de intentie en sta jullie zelf toe om van de nachtmerrie te ontwaken terwijl jullie nog belichaamd zijn en ervaar de Hemel op Aarde. Wanneer jullie die intentie maken en er aan vasthouden om liefdevol te zijn, wanneer jullie er voor kiezen om jullie ware aard, die Liefde is, te eren en jullie je er volledig mee bezighouden, zal jullie hele overtuiging van het leven als een menselijk wezen veranderen. Jullie zullen in de wereld zijn maar niet er van!

Onthoud, God maakte de wereld niet en plaatste jullie daarin, jullie deden dat en jullie kunnen er voor kiezen om Liefde of angst te ervaren terwijl jullie daarin verblijven. Jullie zijn je allemaal bewust van vriendelijke, gulle en beminnelijke mensen die tevreden en gelukkig zijn met hun levens en volledig accepteren wat zich voordoet en mededogen, genezing en Liefde aanbieden aan iedereen die ze ontmoeten. Ieder van jullie kan hetzelfde doen en alles wat jullie stopt en er van afhoudt is jullie individuele keuze om je in te laten met angst en met iedere angstige “wat als” waarmee die keuze jullie confronteert. Het is volledig jullie keuze en jullie beslissing waar jullie je aandacht op vestigen. Focus jullie aandacht op Liefde en blijdschap in de vrede en de tevredenheid die binnenin jullie ontspringt.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus


Vertaald: Sjra