Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 9 juni 2017

Jezelf Ontmoeten / Van jullie Galactische Familie via Sue Lie / 7 juni 2017

Jezelf Ontmoeten
Van  jullie Galactische Familie via Sue Lie / 7 juni 2017



Onze geliefde Geaarden,

We loven jullie voor het horen van ons bericht en om het te delen met anderen.
Wij spreken tegen jullie binnen dit NU om met jullie te delen dat het het NU is voor jullie om voor te bereiden. Want, wij, jullie Galactische familie, komen nu de Aarde nabij.

Alstublieft realiseer dat intergalactische Aarde altijd heeft bestaan in de vijfde dimensie en verder. Derhalve, vijfdimensionale Gaia is al levend en wel.
Op dezelfde manier, zijn jullie vijfdimensionale expressies van ZELF al levend en wel in de vijfde dimensie en verder.

De uitdaging is niet om vijfdimensionaal te worden, aangezien jullie altijd een hoger dimensionale expressie van jullie vijfdimensionale zelf als een component van jullie Multidimensionale ZELF hebben gehad.


Meer en meer van jullie herinneren zich en herwinnen, jullie vijfdimensionale bewustzijn van ZELF. Dit herinneren is een belangrijk bestanddeel van jullie ascentieproces.

De hogere  en hogere frequenties van jullie Multidimensionale ZELF die nu van dienst zijn en altijd van dienst zijn geweest aan het planetaire ascentieteam, vragen aan hun driedimensionale vertegenwoordigers te herinneren wie zij zijn, zo dat zij zich bij hun kunnen aansluiten in hun Multidimensionale Missie.

Het is een grote eer om lid te zijn van het “Planetaire Ascentieteam van de Aarde.” En allen van jullie die resoneren met dit bericht zijn inderdaad leden van dit team. Wij zeggen “team” omdat een team er is als velen werken als Één en dat is wat wij van jullie vragen.

Wij vragen dat allen van JULLIE, die zich herinneren jullie eigen hogere dimensionale, vijfdimensionale zelf om van dienst te zijn om andere te assisteren om te herinneren hun hogere dimensionale, Multidimensionale zelf.

Aangezien jullie jullie bewustzijn uitbreiden om jullie vijfdimensionale ZELF te omsluiten, zullen jullie gelijktijdig jullie bewustzijn uitbreiden om jullie vijfdimensionale waarneming te omsluiten. Jullie vijfdimensionale waarneming is erg belangrijk, aangezien het door jullie vijfdimensionale waarneming is dat jullie de vijfde dimensie als een werkelijke plaats zullen bemerken.

Zoals jullie in toenemende mate jullie richten op, om hoe jullie vijfdimensionale waarnemingen in het dagelijkse leven te activeren, zullen jullie bewust beginnen onze communicaties met jullie te bemerken. Wij zeggen, “bemerken van onze communicaties,” aangezien er vele manieren zijn om de vijfdimensionale werkelijkheid te bemerken en ieder van jullie zal ZIJN/HAAR weg vinden.

Wij communiceren met jullie nu omdat wij willen dat allen van jullie wat tijd hebben om na te denken, om te mediteren en te dromen over de op handen zijnde werkelijkheid die jullie aan het bewegen zijn to creëren. Ja, “bewegen naar” is dezelfde staat van bewustzijn als “creëren.”

Als jullie gaan herinneren deze hogere dimensionale werkelijkheid te verkondigen in jullie dagelijkse leven, door het herinneren van het uitbreiden van jullie bewustzijn, zullen jullie beginnen om bewust jullie vijfdimensionale werkelijkheid te bemerken.

Wij zullen jullie assisteren door jullie een paar vragen te stellen, die jullie kunnen overdenken. Wij, de Arcturianen en jullie Galactische Familie geven jullie “tijd” om jullie antwoord te overdenken, want het zal het antwoord zijn dat jullie zullen geven, als een Multidimensionale Leider, aan degenen die jullie onderwijzen.

Daarom, ga in jullie leven en schrijf jullie verhaal op, want jullie zullen jullie verhaal opnieuw en weer opnieuw vertellen aan degenen die jullie zullen onderwijzen. Wanneer jullie jullie verhaal vertellen, brengen jullie anderen ertoe zich veilig te voelen.

Jullie maken dat het mogelijk toeschijnt dat zij, ook, kunnen uitbreiden naar en terugkeren naar hun ware Multidimensionale ZELF. En ook, wanneer jullie jullie geschiedenis kennen, wat de voorloper is voor jullie delen, zullen jullie altijd voorbereid zijn om te delen met iedereen die jullie herkennen als meer te willen weten.

Dan zullen jullie volledig voorbereid zijn wanneer de Schepen zichzelf beginnen voor iedereen te laten zien. Daarom, vragen wij jullie te overdenken, wanneer de landingen beginnen, Hoe zullen jullie te werk gaan ? Wal zullen jullie delen?

Neem een lang moment binnen dit NU om voor te stellen dat jullie in deze onbekende toekomstige situatie zijn. In deze onbekende toekomst situatie, identificeren de Schepen zichzelf aan de mensheid op een van de vele verschillende manieren.

Sommige van de manieren zullen zich identificeren, waar jullie misschien aan hebben gedacht, maar sommige van de manieren daar kunnen jullie niet aan gedacht hebben. Daarom, kunnen jullie net zo verrast zijn als degenen om jullie heen.

Echter, binnen jullie hart en binnen jullie geest, zullen jullie voelen de Onvoorwaardelijke Liefde uitstralend van deze wezens, evenals van onze Schepen.

Ja, jij/jullie mogen misschien een van degenen zijn die een Pleiadiaan herkennen die op straat loopt. Pleiadianen zullen zijn onder onze eerste teams die landen, want zij erg op menselijk. Zij lijken op grote blonde, knappe, mooie mensen.

Maar zij hebben een hele sterke resonantie om hen heen dat zelfs de meest slapende persoon plots zijn hoofd om zal draaien en denken , “Wat was dat?
Wie was dat? Waarom lijkt die persoon zo anders?”

Gelukkig, zullen ze niet bang zijn omdat de Pleiadianen een gevoel van Onvoorwaardelijke Liefde zullen uitstralen. Ook hebben de Pleiadianen vele incarnaties op de Aarde aangenomen zodat ze kunnen begrijpen hoe moeilijk het is te leven op een planeet die gaat van oorlog naar oorlog, van inflatie naar depressie, van woede naar verdriet, van geboorte naar dood.

Wij zijn verwonderd dat jullie, de vertegenwoordigers voor jullie Aarde het zo goed hebben gedaan en dat jullie liefde gehandhaafd hebben, jullie waardigheid behouden en anderen wilde genezen en assisteren. Ook hebben vele van jullie zich bijeengebracht in groepen, zo dat wij, jullie Galactische Familie, tot jullie kunnen spreken als ÉÉN.

Wij willen dat jullie de situatie beoefenen waarin jullie allemaal hetzelfde bericht krijgen, maar ieder van jullie zullen dit zelfde bericht uitvoeren door jullie “individuele filter.”

Ieder van jullie heeft jullie “specifieke filter” vanwege het “afscheidingsbewustzijn” van jullie driedimensionale werkelijkheid.

Ook, zijn dit al de ervaringen die jullie in dit leven hebben gehad, evenals in al jullie levens en al de emoties die jullie ooit hebben gehad in enig van jullie incarnaties, al de gedachten die jullie hebben gehad in enig van jullie incarnaties.

Dus eerst wanneer een Pleiadiaan – zoals dat het meest waarschijnlijke zal zijn ‘een lange mens die jullie zullen zien.’ Zullen jullie worden aangesproken om in die persoon zijn ogen te kijken. En wanneer jullie in hun ogen kijken is dat het begin van communicatie via Lichttaal. Communicatie via Lichttaal heeft geen woordenboek nodig, heeft zelfs geen woorden nodig. Communicatie volgens Lichttaal is een “aanvoelen.” Het is een pakket van energie dat jullie delen.

Dus misschien kunnen ze jullie een energie pakket sturen. Jullie zullen dit energie pakket aanvoelen, jullie zullen reageren op dit energie pakket en het zal ‘natuurlijk’ teruggaan naar de Pleiadianen die dit energie pakket zullen ontvangen, naar dit energie pakket handelen en het naar jullie terugsturen. Dan zal het op deze manier doorgaan.

Dus jullie kunnen staan/zijn op een grote drukke straat, pratend tegen deze knappe grote blonde persoon, maar het lijkt erop dat jullie gewoon naar elkaar kijken. Misschien zal de Pleiadiaan een teken geven  om jullie te doen laten geloven dat jullie oude vrienden zijn. Wat waar is, jullie zijn vrienden in de vijfde dimensie.

Nu, wat we bedoelen wanneer we zeggen “een glimp (schijnsel) erom heen plaatsen,” wat een oude, magisch term is, maar het is heden nog steeds van toepassing. De Pleiadianen moeten nog steeds een vierdimensionaal energieveld om hun communicaties met jullie heen zetten. Dit vierdimensionale energiepakket zal aan de ontvanger terugsturen wat het is dat ze willen zien.

Op deze manier lijken jullie en jullie Galactische Zelf met wie jullie spreken, een dagelijks gesprek te hebben. Ook, zeggen wij jullie “Galactische Zelf” liever dan de dimensie te gebruiken waarmee dit wezen resoneert omdat wij wensen dat jullie herinneren om hoe dit “energieveld te lezen” van degenen tot wie jullie spreken.

Op het Schip, maken wij geen onderscheid tussen iemand zijn galactische zelf en menselijke expressie op de Aarde, of die persoon zijn moeder of vader. Op ons Schip, is iedereen verwant aan iedereen. Iedereen is de ouder van iedereen en iedereen is verbonden en is verenigd als leden van de ENE galactische familie die zij allemaal delen met.

Wij zijn allemaal hier om onze galactische familie met jullie te delen.
Wij willen dat jullie allemaal weten dat jullie er klaar voor zijn en daarom, als er iets gebeurt waarvan een deel van jullie een beetje geschokt kan zijn of misschien een beetje verrast, alstublieft herinner dat Jullie Er Klaar Voor Zijn.

Wanneer jullie je volledig realiseren dat jullie er klaar voor zijn, zullen jullie in staat zijn door dit schijnsel heen te zien. Dan, in plaats van te zien wat andere mensen misschien willen zien, zullen jullie zien wat ‘ is’.

En ‘wat is’ is dat we komen. We komen omdat jullie ons geroepen hebben en we komen omdat wij jullie persoonlijk willen ontmoeten.
Wij willen jullie meenemen voor een bezoek aan ons thuis als Sterrenschip, zodat jullie onze/jullie familie kunnen ontmoeten, net zoals wij jullie/onze familie willen ontmoeten.

Aanvankelijk, zullen de ontmoetingen op het Schip anders lijken te zijn dan de ontmoetingen op de Aarde, maar als jullie gewend zijn aan deze ontmoetingen, zal het “waar en wanneer” transmuteren naar het “NU.” Zegeningen, wij zullen jullie meer berichten sturen op deze manier.

Wij kijken uit naar de dag wanneer wij elkaar op straat kunnen ontmoeten en om openlijk en natuurlijk met elkaar de handen te schudden. Denk aan deze wereld waar jullie een Galactische kunnen waarnemen wandelend over de straat en jullie omhoog gaan en zeggen,

“Hallo, mijn naam is ……….., Ik weet dat ik Galactisch ben in mijn hogere expressie, maar momenteel draag ik ook dit aarde voertuig.”

Dan, zullen wij Galactischen zeggen, “Ja wij nemen jullie/jou waar als een lid van onze Familie. Wij danken allen van jullie voor wat jullie hebben gedaan voor het voorbereiden voor onze Multidimensionale Assistentie en Onvoorwaardelijke Liefde!

Zegeningen voor jullie en de uwen en wij zullen jullie spoedig weer zien.

Jullie Galactische Familie


Vertaald door Anja voor Wakkeremensen