Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 23 juni 2017

Inter-dimensionale Communicatie / De Arcturianen via Sue Lie / 21 juni 2017

Inter-dimensionale Communicatie
De Arcturianen via Sue Lie / 21 juni 2017


Lieve Arcturianen,

Hebben jullie vandaag een bericht voor mij? Ik weet dat er altijd een bericht is, maar ik moet het gewoon vragen. Daarom vraag ik het nu…….

Lieve Suzille,

Ja, je hebt er gelijk in dat wij altijd een bericht hebben voor iedereen die met ons wil communiceren. Dus, wensen wij iedereen er aan te herinneren die deze communicatie kan lezen dat wij, de Arcturianen, evenals AL van jullie Galactische Familie, altijd bereid zijn om met jullie te communiceren.

Wij zijn “altijd” bereid om te communiceren met jullie omdat wij niet beperkt of gebonden zijn aan jullie illusie van de tijd. Jullie weten dat de tijd een illusie is omdat het onder verschillende omstandigheden heel anders blijkt te zijn.

Bijvoorbeeld, wanneer jullie iets doen wat jullie heel graag doen, “vliegt de tijd.” Aan de andere kant, wanneer jullie iets doen wat jullie NIET willen doen, lijkt de tijd te kruipen in een tempo van een slak.


Ook, de tijd is heel afhankelijk van jullie staat van bewustzijn. In jullie driedimensionale bewustzijn, is de tijd iets dat geregeld lijkt te zijn door een “klok” die buiten jullie is. Echter, deze klok daar buiten jullie staat in wisselwerking met jullie emotionele staat van dat “de tijd vliegt” wanneer jullie plezier hebben en “elke minuut als een uur aanvoelt” wanneer jullie iets doen waar jullie niet van houden.

Vanuit ons perspectief in de vijfde dimensie en verder, is de illusie van de driedimensionale tijd vervangen door het vijfdimensionale en verder, NU. Binnenin dat NU van de hogere dimensies, is er geen “tijd” om jullie op waarneming gebaseerde, gerichte veld te vertragen naar waarvoor jullie bewust voor hebben gekozen om op te concentreren.

Dus, jullie keuze van “het instellen op, het richten op” zal de werkelijkheid gebieden waarin jullie leven. Wanneer jullie kiezen te richten op de rekeningen die jullie moeten betalen en het werk wat jullie moeten doen, (met het accent op “moeten” wat inhoudt dat persoonlijke keuze niet beschikbaar is binnen dat NU) is de tijd jullie vijand. Daarom lijkt iedere minuut op een uur.

Maar wanneer jullie mediteren of betrokken zijn bij een creatieve daad, activeren jullie jullie vierde en vijfde dimensionale bewustzijn waarin de “tijd” een product is van jullie bewustzijnsstaat. Bijvoorbeeld, wanneer jullie bezig zijn met een creatieve handeling waarvan jullie genieten, lijkt de tijd te “vliegen.”

De reden waarom wij spreken over de “tijd” is omdat de “tijd” een prachtig terugkoppelingssysteem is over hoe jullie kiezen hoe jullie leven te creëren. Wanneer jullie “tijd zich voortsleept” of jullie “hebben een tijd” om te doen wat jullie werkelijk willen doen, dan heeft de “tijd” jullie een bericht gegeven over de werkelijkheid die jullie voor jullie zelf hebben gecreëerd.

Het is heel belangrijk dat jullie je realiseren binnen dit NU dat jullie beseffen dat JULLIE de schepper zijn van jullie werkelijkheid. Spoedig en dit “spoedig” is afhankelijk van de keuze van ieder persoon om hun bewustzijn, jullie bewustzijn genoeg uit te breiden, om “jullie op waarneming gebaseerde, gerichte veld” uit te breiden.

Jullie “waarnemingsveld (richtveld)” wordt bepaald door jullie keuze van het grote aantal verschillende personen, plaatsen, situaties en dingen waarvoor jullie kiezen om waar te nemen of niet waar te nemen. Jullie fysieke gevoelens hebben een direct effect op jullie waarnemingen en jullie waarnemingen hebben een direct effect op jullie gevoelens.

Vandaar dat jullie een “terugkoppellus” kunnen creëren waar jullie ervoor kunnen kiezen om angst uit te zenden en angst keert constant terug naar jullie. Aan de andere kant, zouden jullie een terugkoppelingslus kunnen aanwenden waarin jullie je richten op “het sturen van liefde” en dan keert liefde naar jullie terug.

Dus, angst beperkt jullie waarnemingsveld (richtveld) tot de derde en lagere vierde dimensionale werkelijkheden. Aan de andere kant, liefde, vooral Onvoorwaardelijke Liefde, breidt jullie waarnemingsveld (richtveld) uit. Wij spreken nu, niet over jullie fysieke waarnemingsveld, welke ook sterk beïnvloed is door jullie bewustzijnsstaat.

In plaats daarvan is het onze wens om te spreken over jullie innerlijke en hogere waarnemingsveld. Met jullie “innerlijke waarnemingsveld” bedoelen wij jullie innerlijke werkelijkheid die aanhoudend wordt gecreëerd en opnieuw gecreëerd door jullie gedachten en emoties.

Wanneer jullie innerlijke waarnemingsveld wordt begeleid door vrede en kalmte, blijft jullie emotionele lichaam een helder venster waardoor jullie jullie uiterlijke werkelijkheid kunnen waarnemen. Aan de andere kant, wanneer jullie innerlijke waarnemingsveld wordt geleid door verwarring en bezorgdheid, creëert jullie emotionele lichaam een onduidelijk en vaak op zichzelf gericht, waarnemingsveld dat vaak creëert een sensatie van “het zijn van een slachtoffer.”

Jullie krijgen dit gevoel van 'slachtoffer' te zijn, omdat jullie niet het gevoel hebben dat jullie degenen zijn die jullie realiteit creëert. In dit geval, zijn er vele beangstigende mogelijkheden waarop jullie je bewustzijn kunnen richten om meer en meer bezorgdheid en angst te kunnen creëren in jullie wereld.

Wij zijn hier binnenin jullie NU om jullie eraan te herinneren dat de snelheid van de frequentie van de planeet Aarde geleidelijk versneld. Dit proces moet behoorlijk langzaam omdat Gaia vele levensvormen heeft gevuld met angst en/of bezorgdheid.

Deze collectieve angst en bezorgdheid lijkt veel op, is veel als dat van, het anker is neergelaten wanneer jullie de boot proberen te laten varen. De boot kan misschien in staat zijn om langzaam te bewegen, maar uiteindelijk zal het “anker” zoveel  “afval en puin” verzamelen uit het water dat de boot niet langer in staat zal zijn om vooruit te gaan.

Welke vorm van een “anker” staan jullie toe om jullie voorwaartse proces te vertragen? Alstublieft herinner dat jullie leven JULLIE boot is en dit anker is naar beneden omdat jullie je niet “herinnerd” hebben om het anker op te halen.

Vanzelfsprekend is het best makkelijk om jullie eigen  “innerlijke anker” te vergeten omdat het onzichtbaar is voor jullie driedimensionale waarnemingen. Echter, jullie driedimensionale lichaam zal zich waarschijnlijk erg moe voelen omdat het leven aanvoelt alsof jullie “twee stappen voorwaarts aan het nemen zijn en één stap terug.”

Om jullie anker op te hijsen, moeten jullie beseffen dat dit JULLIE anker is en NIEMAND ANDERS heeft dit anker gecreëerd of laten zakken in de diepe wateren om “jullie terug- of te weerhouden.”

Niettemin zij hebben allen hun eigen boot en hun eigen anker waar ze mee te maken hebben. Als ze succesvol met hun eigen anker omgaan – wat inhoudt dat zij hun NIET laten tegenhouden van hun eigen innerlijke leiding – dan zij zijn in staat om anderen te assisteren.

Daarentegen, wanneer men niet gehandeld heeft met zijn eigen “vieze ankers” worden zij zo geabsorbeerd door hun eigen problemen dat ze anderen niet kunnen helpen met hun problemen. Alstublieft herinner dat de kern van de ascentie is om “anderen te dienen!!”

Vandaar, wanneer iemand zijn anker het nodig heeft om te worden gezuiverd en om terug getrokken te worden in het schip, zodat het geen belemmering creëert op de voorwaartse beweging, zijn zij vaak geheel in beslag genomen door hun eigen problemen om hun ware multidimensionale aard te herinneren.


Vandaar, liever dan een snel beroep te doen op het Hogere Zelf zoals, “alstublieft help mij om meer gezwind over mijn pad te gaan,”  “spenderen” zij tijd aan hun 3D probleem, liever dan dat zij hun Hogere ZELF aanspreken voor de oplossing.

Wanneer iemand zijn tijd spendeert om zich op het “probleem” te richten, zullen zij zich meer en meer slachtoffer voelen door het leven. Dus, ze vergeten dat dit is HUN boot en HUN anker.
Ze vergeten ook dat al wat ze te doen hebben, is “het anker te lichten” in hun gedachten zo dat ze het kunnen laten gloeien met het Violette Vuur om het te transmuteren in “een anker van Licht.”

Het bewuste bezit hebben van dit anker als een component van “het dragen van een fysiek lichaam” net zo goed als het nemen van de verantwoordelijkheid voor het schoonhouden van het anker en volledig functioneel, geeft iemand de verzekerdheid dat zij kunnen “stoppen” wanneer het nodig is te rusten, zonder de gehele reis niet te voltooien.

Wij, jullie Galactische Familie, realiseren ons dat onze geaarden ongeduldig worden voor onze komst. Maar, kijk om jullie heen in jullie wereld. Wat denken jullie dat de meeste mensen zouden doen als wij plotseling een van onze kleine verkenningsschepen zouden laten landen of de lucht zouden vullen met één van onze enorme Sterrenschepen?

Maar wij zijn blij om te zien dat meer en meer mensen minder vasthouden aan angst over “waar dan ook weg van de Aarde/Galactische realiteiten.” In de jaren vijftig van de vorige eeuw, wat één van de perioden was waarin wij gereed waren om te landen, begonnen de Illuminatie een grote angst campagne van “griezelfilms” van schrikaanjagende ET’s om zogezegd “de Aarde over te nemen” of “om mensen weg te voeren.”

Het is waar dat de Zeta’s mensen hebben weggevoerd, zoals vermeld in de X files,  maar deze activiteit is al lang geleden gestopt. Dus, zij hadden geen wens om de mensheid te schaden, feitelijk hebben ze degenen die werden weggevoerd naar hun Schip om “hun DNA te delen” met de Zeta’s die dringende behoefte hadden aan onbestorven DNA, heel goed onderricht.

De Zeta’s waren niet langer in staat om henzelf te repliceren door voortplanting en hadden het nodig “om nieuwe vormen” te creëren van het DNA dat zij verzamelden van de mensen. Dit verzamelen van het DNA is gedaan met volledige toestemming van de regeringen die in ruil hogere technologie hebben ontvangen.

Hebben deze regeringen deze technologie gedeeld met hun mensen?  NEE, zij behielden de technologie voor zichzelf zodat ze er “geld van konden maken”. Wat degenen gevangen in het derde en lagere vierdimensionale bewustzijn niet beseffen, is dat er geen enkele vorm van geld of ruilhandel in de vierde en vijfde dimensies van werkelijkheid nodig is.

In de hogere vierde dimensie en nog meer in de vijfde dimensie, zijn mensen in staat alles te creëren wat zij nodig hebben met hun eigen gedachten en emoties. Nemen jullie er notie van dat de bovenstaande informatie niet zichtbaar is in jullie kranten of makkelijk te vinden is op het internet.

De reden hiervoor is dat de groepen van “macht over anderen” erg bang zijn dat hun heerschappij van “macht over” tot een conclusie komt. Zij zien dat meer en meer van de mensheid hun bewustzijn aan het verhogen is naar de hogere vierde en vijfde dimensionale frequenties van de werkelijkheid.

Dan, hoewel mensen nog steeds een “aarde voertuig kunnen dragen” laten zij het feit niet toe hen nog langer te beperken dan als het “dragen van een trui” hen zou beperken. Natuurlijk, kunnen jullie gemakkelijk een trui uittrekken, terwijl jullie nog niet gemakkelijk jullie aarde voertuig kunnen uitdoen of afnemen – NOG NIET.

Natuurlijk kunnen jullie jullie aarde voertuig veilig opgeslagen achterlaten op de Aarde wanneer jullie de vierde dimensie bezoeken tijdens de slaap, dromen, diepe meditatie, wanneer jullie onder narcose zijn of in beslag genomen door onbevattelijke creativiteit. In feite, hebben velen van jullie zich herinnerd om genoeg/voldoende van jullie essentie binnen jullie fysieke voertuig te houden, net zoals jullie iemand op jullie boot mogen houden terwijl jullie aan wal gaan.

In feite, hebben meer en meer van jullie zich herinnerd om hoe jullie “communicatiemedium van schip naar land” te gebruiken zo dat jullie kunnen communiceren met jullie Hogere ZELF net zo gemakkelijk als dat je “een vriend zou bellen met een mobiele telefoon.” Het is om bovenstaande reden wij onze “inter-dimensionale berichten” doorsturen aan vele van onze geaarden, maar volledig ontwaakte, expressies van het ZELF.

In werkelijkheid, hebben meer en meer leden van onze Galactische Familie een vertegenwoordiger van ons vijfdimensionale en verdere ZELF naar beneden gestuurd naar Gaia om een driedimensionaal voertuig te dragen, om een telecommunicatiesysteem te creëren zodat de vijfdimensionale en van verder familie van de mensheid met JULLIE konden spreken, ons dappere “weg naar de Aarde team.”

Wij zijn hier vandaag om jullie allemaal te bedanken die zich hebben herinnerd om jullie Inter-Dimensionale Communicatie Systemen te verbinden met jullie derde/vierde dimensionale Brein, Hogere Hart en Derde Oog. Wij stellen voor dat jullie je eerst met het Hogere Hart verbinden want binnenin jullie Hogere Hart is jullie Drievoudige Vlam van Goddelijke Wijsheid, Multidimensionale Kracht en Onvoorwaardelijke Liefde.

Tevens, zijn binnenin de Atma van jullie Hogere Hart jullie multidimensionale circuits, welke oneindig werken via de kracht van jullie Galactische Wijsheid, Multidimensionale Kracht en Onvoorwaardelijke Liefde.

Ook, zijn binnen de Atma van jullie Hogere Hart de eerste 8 cellen van jullie fysieke vorm. Deze eerste 8 cellen gaan van incarnatie naar incarnatie om jullie te verbinden met jullie ware, Multidimensionale ZELF die gelukkig leeft op onze Sterrenschepen.

Wij, jullie Galactische Familie, willen jullie er aan herinneren dat jullie nooit alleen zijn en dat jullie altijd door ons worden ondersteund. Wij wensen jullie er ook aan te herinneren dat jullie “Galactische Familie” jullie eigen hogere dimensionale expressie van het ZELF omvat.

Zegeningen voor jullie allemaal! Wij genieten enorm van het aanraken van onze dappere vrijwilligers die een aarde voertuig hebben aangenomen om Gaia te assisteren met Haar planetaire ascentie.
                                  
                        De Arcturianen en jullie Galactische Familie


Vertaald door Anja voor Wakkeremensen