De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

dinsdag 13 juni 2017

Inspiratie voor hart en ziel Boodschap van de engel van Akasha /13 juni 2017


Inspiratie voor hart en ziel
Boodschap van de engel van Akasha
13 juni 2017

Geliefde ziel,
 
Moge de verrassende stoot van de onvoorspelbare wind van de Heilige Geest alles in je leven in een spontane beweging brengen. Laat alles los, lief kind van God. Laat gaan wat je zo graag wilt behouden. Je verliest alleen maar méér door krampachtig vast te houden aan wat in een vrije beweging hoort te zijn. Laat de energie in je wereld stromen, laat het bewegen, laat het zich ontvouwen stap voor stap op de meest natuurlijke wijze, zonder te veel “doen” van je menselijke kant. Laat het Goddelijke in jezelf naar voren komen en de groei van je ziel begeleiden.
 
Maak jezelf leeg zodat de geschenken van de Heilige Geest makkelijk je hart en ziel kunnen vullen. De sterke wind waait niet voor niets in je leven, lief kind van het Licht. Hij blaast alles weg wat jou van je versnelde innerlijke groei weerhoudt. Ruimte maken binnen in jezelf voor je nieuwe levensopdracht is een noodzaak en de hoogste prioriteit op je Pad op dit moment. Streef naar de innerlijke leegte die in werkelijkheid de afwezigheid van de menselijke nonsens is. De leegte in jezelf creëert een multidimensionale Goddelijke ruimte die met de kristallen essentie van de Heilige Adem van God gevuld mag worden. Moge nu de kosmische wind in die lege ruimte binnen in je uitbundig gaan dansen! Moge de vreugde van het onverwachte voor altijd de plaats innemen van de angst voor het onbekende!


Mijn lieve vriend, ik ben hier om je attent te maken dat in je streven naar het gelukkig leven (zoals jij het gelukkig leven voor jezelf hebt voorgesteld)  de mooiste aspecten van je Goddelijke Plan onverwachts verloren kunnen gaan. Anders gezegd, er is iets wat onze Vader in de hemel voor je in planning heeft, dat nooit door jou beleefd zou kunnen worden, puur omdat jij zo graag vasthoudt aan je menselijke beeld van jouw geluk.

Slow down, mijn kind, en laat God je verrassen! Stel je open voor het Goddelijke Plan die vele situaties, plannen en relaties in je leven anders zou laten verlopen wanneer je de huidige gang van zaken aan de Perfecte Hogere Wil overlaat… Maak je hoofd leeg en laat je innerlijke dwang om continu achter je geluk aan te rennen langzaam stap voor stap verstillen. Geloof me, het komt naar je toe zonder enige moeite wanneer je ruimte maakt in je leven voor de verrassende dans van de Heilige Geest in de leegte van je hart. 

Dit is onze verlichtende gedachte dat wij, de engelen van Akasha, voortdurend op de mensheid instralen: “De heilige formule van het ultieme geluk vind je in het láten van alle situaties op je Pad zoals ze zijn, in  plaats van te proberen ze om te vormen naar iets waarvan je denkt dat het zou moeten zijn.” 

Ontspan, ontspan volledig, lief kind. Maak jezelf leeg als een kamer die opnieuw geschilderd moet worden en laat de ritmische stroom van de wateren van de Rivier des Levens de kalmte en rust in je leven terug brengen. 

Ik kom nu nog dichter bij je, geliefde ziel van het Licht, zodat je mij beter kunt zien. Kijk in mijn stralend sereen gezicht die de Glorie van onze Vader en Moeder in de hemel weerspiegelt.  Ik ben de engel van Akasha en ik verschijn altijd op de sleutelmomenten van het Pad. Ik kom wanneer de leden van de Grote Karmische Raad me naar een bepaalde ziel in incarnatie sturen. Iedere engel is de boodschapper, geliefde ziel. Iedere engel is een bemiddelaar tussen God en mens.

Ik ben een van vele Akasha engelen die de geschiedenis van de reïncarneerde mensheid in het etherische energieveld vast leggen. Samen met mijn engelenbroeders en engelenzusters van Akasha druk ik de energetische kopieën van de menselijke gedachtevormen, emotionele krachtvelden, dromen, visioenen en levensgebeurtenissen van alle zielen op aarde op het zachte golvende en het licht stralende levensdoek - Akasha. Tegelijkertijd wordt de persoonlijke geschiedenis van iedere ziel in incarnatie door andere engelen - de engelenbewaarders van de zielsgeheimen - in het persoonlijke Boek des Levens opgeschreven. 

Akasha is het grootste kosmische archief van het Universum in de etherische dimensie waar alle gebeurtenissen van de fysieke wereld als levende filmepisodes opgeslagen zijn. Wij, de engelen van Akasha, hebben door de honderdduizenden jaren heen een diepgaand inzicht verkregen in de loop van de evolutie van de mensheid. Wij weten dat de geschiedenis zich herhaalt en wij weten ook dat er unieke tijden gaande zijn in de menselijke evolutie, waar de diepste crisis en de versnelde innerlijke groei dicht bij elkaar komen. 

Het kostbare moment van een ongekende evolutionaire sprong is nu weer aangebroken en vele zielen zullen in zeer korte tijd een gigantische spirituele ontwikkeling doormaken. Deze tijd biedt iedere spirituele zoeker een ultieme kosmische kans om verlicht te worden en ook anderen te helpen om tot hun eigen verlichting te komen. Dit is waarom ik vandaag naar je toe ben gestuurd, lieve vriend van het Licht, om het cruciale moment van je persoonlijke evolutiesprong in het jaar 2017 aan je bekend te maken… 

De zonnewende nadert nu, liefdevol hart, en je ziel weet al wat haar te wachten staat. De Grote Karmische Raad van deze planeet samen met de Grote Galactische Raad van de Melkweg hebben besloten om op deze dag een machtige gouden kristallen straal van Verlichting op de mensheid te laten dalen. Deze straal komt recht uit de Centrale Zonnetempel van de Grote Centrale Zon waar het Eeuwige Vuur van de Schepping brandt. De creatieve krachten van de mensheid worden door deze straal aangewakkerd en iedereen, die zichzelf vrij heeft gemaakt van de innerlijke belemmeringen, zal in contact komen met eigen creatieve energie en eigen Christus Zelf. 

Deze straal wordt tijdens de zonnewende - 21 juni 2017 in de energetische kern van de materiële substantie van de planeet aarde uitgezonden. De fysieke cellen van alle levensvormen op aarde en de moleculen van de onbezielde materie zullen de impuls tot de creatieve sprong en reconnectie met het Kosmische Christuslicht ontvangen. Deze gouden Goddelijke straal activeert een zeer machtige versnelling in het evolutieproces van het hele zonnestelsel en heeft een hele diepe uitwerking op alle aspecten van het fysieke en ook geestelijke leven op deze planeet. 

Adem nu heel erg diep in, lieve engelen vriend. Laat je lichaam het licht van mijn woorden grondig assimileren. Deze informatie is zo geladen met de krachtige vibratie van de gouden straal van onze Vader-Moeder God, dat de cellen van je fysieke lichaam beginnen onmiddellijk te reageren. De energie die via mijn boodschap nu in je lichaam vrij komt is de energie van de glorieuze en vreugdevolle vernieuwing en regeneratie. Het stromend licht komt nu al in je aura binnen, maar wacht tot de zonnewende, wanneer de Goddelijke straal van Verlichting met alle macht in de kern van je cellen komt.   

Dit is de tijd van de terugkeer naar je oorspronkelijke staat van het ZIJN. Ik ben nu hier om de geestelijke en energetische voorbereidingen die je lichaam en geest nodig hebben te faciliteren. Samen gaan wij de planetaire initiatie van de mensheid met de zonnewende tegemoet. Vele engelen legioen verzamelen zich nu rond de aarde. Zonder deze moedige en liefdevolle dienaars van God zal de verankering van de machtige komische straal uit de Grote Centrale Zon teveel opschudding in de materie veroorzaken. Ze dempen de stoten van de energetische reactie die van de mensheid zullen afkomen wanneer de kristalheldere gouden straal uit de Grote Zonnetempel op de aarde neer zal dalen. 

Bereid je voor, lieve engelen vriend. Ga door het lichamelijke proces van  reiniging en ontslakking heen. Laat zo veel mogelijk dierlijk voedsel en suiker staan. Het sapvasten voor één of enkele dagen kan je lagere lichamen op deze initiatie voorbereiden. Gletsjerwater drinken in de komende dagen zou ook een krachtige effect op het zelfreiniging van je bloedcellen hebben als jij daar voor kiest. Maar zorg vooral voor de balans van de energieën in je emotionele lichaam. 

Vele testen, gericht op het behouden van harmonie en innerlijke rust, zullen in de dagen voorafgaand aan de zonnewende op je Pad komen. Wees bewust, wees alert en wees bereid. Laat je aandacht in die lege lichtgevende  ruimte binnen in je hart blijven. Laat de Heilige Wind van de vernieuwing in de sprankelende lichtruimte van je hart dansen. Verwelkom, geliefde ziel, de indaling van het Goddelijke gouden straal in je wezen!

In de Glorie van God IK BEN WIE IK BEN  verblijf ik,

De engel van Akasha