Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 16 juni 2017

IN DE HELFT /15 juni 2017 / Door Fran Tielemans

IN DE HELFT
15 juni 2017 / Door Fran Tielemans

Elk jaar hoop je dan stiekem dat dit een veel makkelijker jaar wordt dan het vorige. En elk jaar merk je dat dit niet noodzakelijk zo is. Er zijn nog altijd uitdagingen, er blijven dingen naar de oppervlakte komen die we liever niet meer zagen, en eigenlijk is dit heel normaal. We bevinden ons nu in de helft van 2017, een 10/1-jaar, middenin die grote overgang tot 2020. Ons Hoger Zelf laat ons nu echt niet meer met rust daar waar écht verandering nodig is, of zich dat nu situeert in relatie of job of gezondheid of je denken of je emoties – waar schoonmaak nodig is - of je spirituele velden die uitbreiding nodig hebben.

Het is eigen aan al wat leeft dat het op alle mogelijke manieren balans/harmonie zal trachten te bereiken: elke mens, elk orgaan, elke cel, elk subtiel lichaam probeert disharmonie uit te stoten en harmonie te vestigen. Zo doet Moeder Aarde dat ook, door aardbevingen, grondverschuivingen, overstromingen en vulkaanuitbarstingen.

Wanneer we nu zelf naar verandering verlangen, en dat maar niet lijkt te lukken, kunnen we niet anders dan ons denken en onze emoties en onze gedragspatronen te observeren. Het is immers hoe wij denken, voelen en handelen, dat maakt wat er zich neerzet in 3D, wat er in de zichtbare wereld – onze wereld, ons leven, ons lichaam – gebeurt. Het is ieders spirituele weg om de kloof tussen de helderheid, sereniteit en alwetendheid van ons Hoger Zelf en onze lagere delen (ons denken, ons voelen, ons gedrag) te dichten, zodat we steeds meer het leven leiden dat we voor onszelf gedroomd hebben.

Wanneer we dus bijvoorbeeld blijven geloven dat we niet waardig zijn, dat we ‘het’ niet kunnen, dan blijven we mensen rondom ons aantrekken die ons dat bevestigen, die ons zeggen of laten voelen dat we niet waardig zijn en het niet kunnen. Wanneer we steeds meer werken aan onze zelf-liefde en zelfwaardering, merken we dat er verandering komt in ons relatieveld, en dat we steeds meer mensen aantrekken die op een positieve manier naar ons toe staan en handelen.

Maar er is ook nog de factor ‘karma’. Door oorzaken die te vinden zijn in vele vorige levens – dingen die we anderen hebben aangedaan, dingen die we in vorige levens (of in dit) op een disharmonieuze manier hebben bekeken, disharmonieuze emoties van dit of van vele vorige levens, is er letterlijk een energetische stempel achtergebleven  in onze aura, en als die dingen maar niet opgelost geraken, ook als kristallisaties en mutaties in het fysieke.

En daarmee zijn we nu nog een tijdje zoet, met stap voor stap al die disharmonie te zién, te erkennen, en dan schoon te maken, en we weten allen dat dat niet vanzelf verloopt. In deze fase is er een behoorlijke portie doorzettingsvermogen nodig, om telkens opnieuw disharmonieus denken en oude overtuigingen te bekijken en schoon te maken waar nodig. Karmische afwerkingen met anderen (vaak dichte relaties, familie, partners, collega’s) vragen de nodige tijd, zodat je echt een maximale bewustwording kan halen uit alle interacties. Tot je in staat bent te vergeven, en eindelijk los te laten en jezelf bevrijding te schenken.

Dus als je merkt dat het hele proces zo traag gaat, probeer dat dan te aanvaarden. Het loopt zolang het moet lopen, en je zal duidelijk voelen wanneer het karma is afgewerkt, want dan is er rust, vrede, het is klaar. Zo lang je voelt dat er spanning zit rond iets van vroeger, loont het de moeite om er opnieuw te gaan naar kijken, om je bewustzijn er rond te vergroten, zodat je de karmische cirkel rond maakt, en je uit het rad van Samskara stapt, dat je telkens opnieuw dezelfde disharmonieuze stappen laat zetten.

Het feit dat je net in deze periode geïncarneerd bent, betekent dat je grote kracht en wijsheid bezit, dat je een grote liefde voor de mensheid bezit, dat je sterk transformerend bent, en alle tools bezit om samen met alle anderen een grote collectieve overgang neer te zetten, waar ons eigen kleine individuele procesje een miniem – maar niet onbetekenend – onderdeel is. Probeer die liefde en wijsheid en kracht opnieuw naar boven te halen in je. Sta jezelf niet toe lang te blijven hangen in belemmerende emoties of denkpatronen, maar ga aan de slag met alle tools die je bezit om ze op te schonen. Heb heel veel geduld met jezelf, koester jezelf, en zie de enorme krachtinspanning die jij, net als zovele anderen, nu levert. Waardeer jezelf erom.

Hou er rekening mee dat Mars in combinatie met Pluto sterk actief is tot eind juli, en dat dat de nodige explosiviteit kan brengen in je emoties en handelingen. Let daarop, en vraag je Beschermengel/gids bijvoorbeeld om je op tijd te laten zien wanneer je ‘over de rooie’ dreigt te gaan. Wanneer je irritatie of woede opmerkt rondom jou, probeer dan gewoon in je centrum te blijven en geduld en mededogen te hebben met de emotionele verwerking van anderen om je heen, maar laat niet over je grenzen gaan. Positief aan deze constellatie is het grote potentieel tot verandering, vaak vanuit een enorme vuurkracht, ‘zo wil ik het echt niet meer’ – want dat kan de weg vrij maken voor écht diepgewortelde verandering.

Laat je niet meetrekken in allerlei polariteiten en discussies: voor of tegen Trump, voor of tegen wat dan ook. Het trekt je in een negatieve spiraal, en biedt niets constructiefs. Gebruik de energie die je ter beschikking hebt liever voor je eigen proces, voor je eigen schoonmaak en heropbouw, zodat je aan het einde van elke dag kan zeggen dat je iets nuttigs hebt gedaan, en dat je gebouwd hebt aan je nieuwe denken, voelen, lichaam en leven. Op die manier kom je er wel, vast en zeker, goed geaard, met schone wortels, en steeds meer afgelijnd op het Stralende Zelf dat je bent, altijd geweest bent en altijd zal zijn.

Keep the Faith

Fran