De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

dinsdag 13 juni 2017

Een naamkaart maken / De Arcturianen via Suzanne Lie – 10 juni 2017

Een naamkaart maken
De Arcturianen via Suzanne Lie – 10 juni 2017

In oudere tijden, verifieerden mensen zich, wie zij waren, door een Visite Kaartje te hebben, welke zij presenteerden als een bewijs, dat zij zijn wie zij zeggen dat ze zijn. Nu, nodigen wij de Arcturianen jullie allen uit om “jullie Naamkaart te maken.”

De Arcturianen hebben mij instructies gegeven, wat “Mijn In Werking Stellen” is geweest, om hoe te herinneren te communiceren op een vijfdimensionale manier.” Daarom,  ben ik de student geweest evenals de leraar.

Mijn instructies waren dat zij, de Arcturianen, met jullie allemaal contact zouden opnemen en jullie uitnodigen om jullie bij deze cursus aan te sluiten. Ook, Degenen van Goud hebben mij keer op keer verteld, dat we allemaal een groep zijn die de “drempel van de vijfde dimensie naderen.”

Maar, nu dat wij onze bewustzijnen hebben uitgebreid naar deze Drempel, zijn wij opgeroepen om anderen te onderwijzen wat wij geleerd hebben van onze reis tot dusver. Tenslotte, zullen wij, in feite zijn wij NU, de Aanvoerders zijn van de Aanvoerders.


Als de Aanvoerders van de Aanvoerders, zijn wij allemaal aangesproken om te luisteren naar onze innerlijke aanwijzingen en deze zo veel mogelijk  te volgen. Indien wij luisteren naar en de instructie opvolgen die wij bij ons  zelf van binnen horen, breidt onze “zin van het zelf” zich uit om “degene” die deze aanwijzingen stuurt, op te nemen.

Omdat wij aan het groeien zijn in een groter en grotere uitlijning met ons Hogere Zelf, breidt onze “zin van het zelf” zich uit om ons Hogere Zelf op te nemen. Het is dan dat wij niet langer een mens op de Aarde zijn kijkend naar/in de hogere dimensies, maar een Inter-dimensionaal Wezen neerkijkend naar het menselijke op de Aarde die onze hogere essentie deelt met alles wat wij ontmoeten.

Onze “Naamkaart” vertegenwoordigt de “mens op de Aarde”, maar het is ons Hogere Zelf die deze “Naamkaart” schrijft. Slechts een paar woorden zijn er op deze “Naamkaart” geschreven, aangezien het alleen maar een symbool is van onze driedimensionale Aarde ZELF.

Echter, wanneer wij onze “Naamkaart” presenteren (ons energieveld uitsturen naar degenen aan wie onszelf introduceren) deze simpele “Kaart,” welke de weinige woorden is die wij gebruiken als onze introductie, projecteren wij onze Multidimensionaal Energieveld naar buiten naar degene, of degenen, die onze “Kaart” ontvangen.

Met andere woorden, onze Naamkaart is een symbool van onze naam op de Aarde. Wij delen onze naam en een hele korte beschrijving over hoe wij hen kunnen assisteren, met anderen, evenals een paar woorden met betrekking tot hoe wij hen kunnen assisteren.

Het is de projectie van ons multidimensionale energieveld, welke de woorden begeleidt op de “Naamkaart”, die anderen ontvangen.
In feite, hoeft de “Naamkaart” niet van papier te zijn, maar kan eigenlijk een “energetische Naamkaart” zijn.

De eigenlijke woorden op de “Naamkaart” geven ons derde/vierde dimensionale zelf aan, maar deze woorden zijn geladen met ons vijfdimensionale energieveld en nog van verder. Hoe veel ons energieveld (onze aura) uitbreidt verder dan de fysieke Naamkaart, of introductie, is afhankelijk van onze “Bewustzijnsstaat.”

Onze bewustzijnsstaat vertegenwoordigt (geeft weer) hoe open onze “zin van het zelf” is naar en hoe het ons Multidimensionale Energieveld omvat.
Wanneer onze “zin van het zelf” is uitgebreid om ons Multidimensionale Energieveld te omvatten, is het de “presentatie van onze Naamkaart” die veel belangrijker is dan de op de kaart geschreven woorden.

Maar, de woorden op de kaart, welke onze derde/vierde dimensionale menselijke zelf vertegenwoordigen, zijn het koord dat ons hecht aan de “hoogste zeilen” welke zichtbaar zijn, of onzichtbaar, ons altijd aan het opnieuw-over-her beschijnen.

Soms, kunnen we zo moe worden of gestrest dat wij vergeten dat wij ALTIJD vastgemaakt zijn aan ons Hogere ZELF en dat ons Hogere ZELF ons NOOIT vergeet, zelfs wanneer wij het kunnen vergeten.

Maar zolang als wij kunnen herinneren dat wij altijd verbonden zijn met ons Hogere ZELF, welke ons Ware ZELF is, zijn wij NIET alleen.
Wanneer wij onze verbinding herinneren met ons ZELF, kunnen wij ook herinneren dat wij ons Hoger ZELF ZIJN.

En dan, gewoon zoals wij praten tegen ons zelf  vele malen per dag, kunnen wij “de gewoonte krijgen” om te praten met ons Hogere ZELF ook vele malen per dag. Het is deze dagelijkse, aanhoudende communicatie die ons eraan herinnert dat:

Wij Multidimensionale Wezens zijn die momenteel ons aarde voertuig dragen.

Zegeningen.

Sue Lie en de Arcturianen.


Vertaald voor Wakkere Mensen