Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 23 juni 2017

De Vier Soorten / Door Anna Von Reitz / 20 juni 2017

De Vier Soorten
Door Anna Von Reitz / 20 juni 2017

Daar zijn degenen die door Satan en zijn volgelingen zijn misleid en die in hulpeloze begoocheling nalaten om de Waarheid te omarmen; en zodoende zijn ze verloren.

Daar zijn degenen die door verschrikkelijke tegenspoed zijn omvergeworpen en niet in staat om de Waarheid te zoeken en te vinden en zo ten ondergaan --- als de zaden die ontspruiten op steen. (Lucas 8)

Daar zijn degenen die, ofschoon ze de Waarheid horen, te betoverd zijn door de geneugten van de wereld en zodoende worden ze verstrikt en bedwongen door de woekering van de ijdelheid om hen heen. En ook zij zijn verloren.

Tussen heel de rest bevinden zich degenen die, zoals Jezus zei, een ‘goed en edel hart” bezitten en deze zullen alle misleidingen, de omstandigheden en de verleidingen overwinnen, niet vanwege hun eigen kracht, maar omdat ze van de Waarheid getuigen. Zij worden heldere lichten en bronnen van hoop en troost voor de hele Aarde.

Welke zijn jullie vandaag?


Heeft Satan jullie bedrog verkocht? Een regelrechte leugen? Jullie verteld dat je hulpeloos bent, dom, waardeloos, slecht en niet in staat om jezelf te redden? Dat jullie zonden te groot zijn om te kunnen worden vergeven? Dat jullie geen nieuwe start kunnen maken? Dat jullie “nooit” zullen hebben of zijn of leven om iets op een andere manier te zien?

Indien dat zo is, word dan wakker en zie de dageraad tegemoet. Weet dat jullie waardevol zijn en bemind en krachtig en een onderdeel van de hele Schepping. Weet dat, wanneer jullie de Waarheid omarmen, geen enkele zonde jullie kan bevlekken en dat geen enkele verwonding over jullie kan zegevieren.

Hebben jullie geleden onder de verschrikkingen van extreme armoede, verlies en ontbering van zelfs de meest elementaire zaken?

Vat moed, dit onheil eindigt. Degenen die jullie uitgehongerd hebben en de toegang ontzegd hebben tot een fatsoenlijk leven worden op dit moment ten val gebracht en ze zullen niet meer opstaan. Zijn jullie afgeleid door de verlokkingen van het vlees --- de glittering van geld, de verleidingen van seks, de stormloop om spullen te bemachtigen, de aandrang voor macht over anderen --- totdat jullie de Waarheid vergeten zijn en je als een hamster in een tredmolen voelt, je volledige leven, je tijd en energie wegstromend en nooit ergens werkelijk aankomend? Nooit een echte tevredenheid of vrede vindend?

Ben blij dat dit wiel gestopt wordt. De uitzinnige en eindeloze drukte om afbetalingen te doen en te presteren, presteren, presteren! --- de druk om altijd, kost wat kost, te winnen, de meedogenloze competitie en het constant oordelen van alles en iedereen, de angst om alles wat je hebt te verliezen en het onvermogen om de tijd te nemen en de middelen te hebben om er van te genieten --- dat is allemaal aan het verdwijnen. Opgeruimd staat netjes.

De Grote Correctie is bij jullie thuisbezorgd door degenen die door de Levende Heer van de Hemel gezegend zijn, diegenen die de Waarheid bezaten en vastgehouden en geëerd hebben. Zij vragen er niets voor terug, behalve jullie hulp om af te maken wat zij zijn begonnen --- wanneer jullie bereid zijn of in staat zijn om je kans te grijpen.

Er is nog een hoop werk te doen. Miljoenen huis- zakenhypotheken moeten nog worden herschreven. Mensen over de hele wereld moeten onderwezen en geïnformeerd worden. Rechtbanken moeten absoluut hervormd worden. Onderwijsinstituten evenzo. De vervuilde wateren en bodem en lucht moeten gezuiverd en hersteld worden, onze gemeenschappen opnieuw opgebouwd. We hebben de vernieuwing van onze eigen zielen nodig.
Overal waar jullie kijken, wacht de wereld op wedergeboorte en vernieuwing.
Laat het vandaag beginnen. Laat het beginnen met u, met één klein stapje.

----------------------------

Bekijk dit artikel en meer dan 600 andere op Anna’s website hier: www.annavonreitz.com

Om dit werk te ondersteunen zoek de PayPal op deze website.

Vertaald: Sjra