Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 2 juni 2017

De Drempel naar de Vijfde Dimensie / 29 mei 2017 / via Suzanne Lie

De Drempel naar de Vijfde Dimensie –
29 mei 2017


De Arcturianen via Suzanne Lie

Hoe zijn we hier gekomen?
Waar wij niet zijn?

Wat hebben we geleerd?
Wat hebben we onderwezen?

Aangezien wij steeds dieper en dieper bewegen in de vijfde dimensie,
zijn Leren en Onderwijzen met elkaar verweven.

We spreken veel over de vijfde dimensie en veel mensen geloven dat zij begrijpen hoe de vijfde dimensie is. Maar zoals we dichter en steeds dichterbij de drempel van de vijfde dimensie komen, beginnen we te beseffen hoe weinig we er over weten.

We hebben het ons voorgesteld, er over geschreven en denken zelfs het te hebben bezocht. Echter, het frequentie netwerk voor de vijfde dimensionale werkelijkheid is erg uitdagend voor degene die, NOG NIET, geheel hebben getransmuteerd naar het vijfde dimensionale bewustzijn.

Het meest uitdagende deel van deze transmutatie is om eigenlijk te geloven dat jullie, inderdaad, voornamelijk functioneren binnen de Stroom, niet alleen van jullie 3D/4D werkelijkheid, maar ook in de stroom van jullie 5D werkelijkheid.


Jullie zijn verward door deze bemerkingen omdat wanneer jullie voor het eerst beginnen jullie bewustzijn te vermengen met de resonantie van de werkelijkheden van de vijfde dimensie, kunnen jullie je voelen alsof jullie plotseling omgeven zijn door chaos.

“Wacht, Wacht,” roepen jullie. “Stop de trein. Ik weet niet waar ik naar toe ga.”

Aan de andere kant is er een stille stem, een onzichtbaar gezicht en een onmerkbaar energieveld. Maar, wanneer jullie “terecht komen” in dat energieveld, realiseren jullie dat jullie het KUNNEN waarnemen, maar ENKEL nadat jullie het 3D gewoel, de drukte hebben gestopt, het drama, hebben laten gaan, de emoties gekalmeerd hebben en diep, diep naar binnen zijn gegaan.

Eenmaal diep binnenin jullie ZELF, kijken jullie naar binnen om te zien dat…..
WAAR JULLIE HEEN GAAN IS WAAR JULLIE ZIJN GEWEEST.
Gelijktijdig, zijn jullie NU HIER – waar dit “hier” ook mag zijn,

Met andere woorden, jullie moeten “3D tijd en  gevolg laten gaan.”

Wees op jullie hoede want het korte termijn geheugen zeer zal lijden gedurende deze overgang. Maar, het veranderen van een werkelijkheid van “tijd en ruimte” naar een werkelijkheid van “hier en nu” kan NIET makkelijk  zijn.

Alles wat jullie hebben gekend als “echt of werkelijk” in al jullie voorbije incarnaties van de derde/vierde dimensie verandert geleidelijk van de ene vorm in de andere en dat andere is iets HEEL anders, maar gelijktijdig, precies het zelfde.

Jullie kunnen denken dat deze energie aan het transmuteren is binnen “een” moment en dan, binnen het volgende moment, kunnen jullie de energie geheel niet voelen. Jullie zijn verward omdat jullie “jullie momenten aan het tellen zijn” terwijl er alleen HET NU is.

“Het Nu” betekent iets anders dan “nu”. Wanneer jullie worden opgeroepen om iets te doen in HET NU van de vijfde dimensie, is er geen tijd en er is geen gevolg/volgorde.

Hoe kan er tijd zijn zonder het tellen van de volgorde – 1 2 3 4 5  etc.?

De vijfde dimensie heeft geen “tellen.” Er is alleen NU. Er zijn geen “momenten om te tellen” zoals er geen tijd is tussen moment 1 en moment 2. Er is alleen ÉÉN moment binnen het NU.

“Hoe is dat mogelijk?” vragen jullie jullie Hoger Zelf welke jullie ontmoeten op de Drempel om jullie te geleiden en te assisteren.

“Denken jullie dat ik binnen de tijd leef?” vraagt jullie vijfde dimensionale gids. 

Jullie moeten over die vraag nadenken. Dan roepen jullie jullie Gids, maar de gids antwoordt niet. Jullie roepen opnieuw en opnieuw, mediteren, vasten, bidden, dromen en proberen om creatief te zijn.

“Waar ben je?” vragen jullie op een gefrustreerde manier. “Wanneer je mijn/onze vijfde dimensionale gids bent, waarom zie ik/wij jullie niet?”

“Jullie (jij) kunnen mij niet meer zien dan ik jullie of jou kan zien. WIJ zijn ÉÉN!
Kunnen jullie zien hoe jullie hart slaat? Kunnen jullie zien hoe jullie maag verteert of hoe jullie zenuwstelsel springt van de ene synaps naar de andere synaps?

“Ik, jullie vijfdimensionale zelf “leeft binnenin jullie” 
Op dezelfde manier dat “ ik vanuit jullie” “naar buiten schijn.”

Neem deze zinspreuk mee in jullie slaap. Neem dit bericht mee in jullie dagelijkse leven. Neem dit bericht mee naar jullie meditaties en reflecties.


Hoe LEEF ik BINNENIN JULLIE,
de vijfdimensionale expressie van jullie Multidimensionale Zelf?

Hoe SCHIJN ik UIT JULLIE,
de vijfdimensionale expressie van jullie Multidimensionale Zelf?

Kunnen jullie mij zien wanneer jullie in de spiegel kijken?
Inspireer ik jullie wanneer jullie verloren lijken in de driedimensionale overtolligheid?
Ontmoet ik jullie in jullie dromen en meditaties?

Stel jullie zelf deze vragen. Denk er over na, overweeg deze vragen. Breng ze naar  jullie meditaties, jullie wandelingen in de natuur, naar jullie gelach met vrienden en de alledaagse taken van het dragen van een driedimensionaal aarde voertuig.

ALTIJD – als het ware heimelijk verstopt binnen de illusie van jullie driedimensionale zelf – is jullie vijfdimensionale ZELF constant, voor eeuwig en liefdevol en oneindig JULLIE aan het (aan)roepen om naar binnen te komen zodat jullie jullie Vijfdimensionale ZELF kunnen leren kennen en ermee samenvoegen

Dan, net zoals jullie jullie driedimensionale werkelijkheid hebben gedeeld met jullie Vijfdimensionale ZELF, zal jullie Vijfdimensionale ZELF jullie vijfdimensionale werkelijkheid met JULLIE delen!

In feite doet zich dat al voor, is het niet?

Misschien zijn jullie het vergeten of waren jullie te bang om te herinneren.
Maar waarom zouden jullie te bang zijn om jullie vijfdimensionale ZELF te herinneren? Het antwoord is makkelijk. Wanneer jullie volledig jullie Vijfdimensionale ZELF herinneren, worden jullie aangesproken om jullie “ineen te voegen met” jullie vijfdimensionale expressie van jullie ZELF.

Eenmaal wanneer dit ineen voegen is begonnen, zal alles beginnen te veranderen omdat jullie waarnemingen van de werkelijkheid zullen veranderen.
De derde/vierde dimensionale planeet, waarop momenteel jullie driedimensionale aarde voertuig een woonplaats heeft, is in een grote overgang.

Daarvoor, zijn jullie gehele derde en vierde dimensionale werkelijkheden in een grote overgang. En wanneer jullie werkelijkheid in een “grote overgang” is dan zijn JULLIE in een “grote overgang.”

Maar hoe ziet deze overgang eruit?
Hoe zal ik deze overgang (aan)voelen?
In feite, hoe voelen jullie deze overgang NU?

Het is van vitaal belang, dat jullie, de Leiders in jullie ontluikende werkelijkheid, de vragen beantwoorden voor jullie zelf omdat veel mensen jullie zullen vragen om JULLIE antwoord te geven op deze vragen.

Wij zeggen “jullie antwoorden,” omdat er geen goede of verkeerde antwoorden zijn. Feitelijk, zijn er geen goede of verkeerde antwoorden. Er is geen “Boek om gedrag te regelen” in deze ontluikende werkelijkheid. Deze hogere dimensionale werkelijkheid is nieuw – dat is dat het “voor JULLIE NIEUW” is.

Maar, aan de andere kant, is de vijfde dimensie eigenlijk NIET nieuw voor jullie, zoals het is waar jullie nog steeds zijn en altijd zijn geweest.
Eigenlijk is dat wat nieuw is voor JULLIE, is dat jullie momenteel in een incarnatie zijn waarin jullie hebben gekozen om te ontwaken in jullie ware, Multidimensionale ZELF.

Vanuit het perspectief van waaruit jullie hebben toegestaan om naar jullie resonantie  terug te keren, wat betekent dat jullie besloten hebben om de sluier opzij te duwen om te herinneren WIE JULLIE ALTIJD ZIJN GEWEEST – maar jullie zijn het vergeten.

Zijn wij de Arcturianen HIER NU om jullie eraan te herinneren dat HET IS HET NU.

Wij zien dat JULLIE veel incarnaties hebben gewacht voor dit NU, maar nu dat het hier is:

Kunnen jullie je herinneren jullie vijfdimensionale leven op een Schip of in jullie Thuiswereld?
Kunnen jullie herinneren dat jullie naar de Karmische Raad zijn gegaan om te vertellen dat jij/jullie gereed waren voor dit hele belangrijke mensenleven?
Kunnen jullie/jij  je herinneren dat je voor de Karmische Raad hebt gestaan?
Kunnen jullie/jij je herinneren het antwoord wat jullie hebben ontvangen?

Als en wanneer jullie het bovenstaande herinneren, zullen jullie WETEN dat HET HET NU IS om jullie ware Multidimensionale ZELF te herinneren….
Te herinneren om voor de Karmische Raad te staan en/of jullie Vlootcommandant
te horen zeggen,
ik ben gereed voor mijn Weg van huis Missie naar de Aarde.

Dan reikten jullie uit om jullie Missie Orders te ontvangen voor deze
bijzondere, heel belangrijke incarnatie en richten jullie je erop om voor te bereiden voor jullie belichaming naar jullie
huidige driedimensionale aarde voertuig.

Vaak gaan deze “Orders” verloren, zoals zij zijn opgeslagen in jullie bewustzijn, zoals enkel jullie vijfdimensionale bewustzijn zich volledig deze “Orders” kan herinneren die jullie voor jullie zelf hebben gecreëerd.

Soms geraken deze orders verloren voor vele mensenlevens.
Soms herinnerden jullie de orders, maar was het leven te moeilijk voor jullie om ze te vervullen.

Soms probeerden jullie de orders op te volgen, maar was de wereld nog te vast onder de grip van de duisteren, zodat jullie ze niet konden voltooien.

Echter, soms, waren jullie in staat om jullie orders te vervullen, welke altijd jullie gekozen levensmissie waren, maar leden veel door jullie moed.
Maar gelukkig, soms hadden jullie een incarnatie waarin:

Jullie jullie Missie hadden onthouden
Jullie de missie volgden
Jullie door al de obstakels heengingen
En doorgingen met de Missie die JULLIE hadden gekozen voordat jullie een aarde voertuig aannamen.

WIJ ZIEN DAT JULLIE OP HET PUNT STAAN
EEN ANDER LEVEN TE CREËREN , NET ALS DIE!

Het is het NU en JULLIE zijn gereed!
Jullie beginnen jullie missie door te HERINNEREN!

WAT herinneren jullie over de Missie die JULLIE kozen voordat jullie deze incarnatie ingingen?

Schrijf alstublieft op wat jullie herinneren, zodat dit kan worden gedeeld, o.a. in de
cursus die er momenteel wordt gegeven.

ZEG jullie missie hardop, zodat jullie kunnen oefenen om het uit te spreken met vertrouwen en zekerheid.

Wanneer jullie het niet kunnen herinneren – nog niet – er zijn mensen o.a. in de cursus groep, aannemelijk van jullie Schip of Thuiswereld die jullie kunnen vragen om jullie te helpen bij het herinneren.

Wanneer jullie anderen vragen om te helpen, leren jullie hoe JULLIE ANDEREN kunnen helpen.

IN FEITE,  zijn leren en herinneren hetzelfde
Binnenin het NU van de vijfde dimensie en verder.

Zegeningen van de Arcturianen

Wij zijn jullie vrienden en zijn NU hier om jullie te helpen!Vertaald voor Wakkere Mensen