Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 29 juni 2017

De Arcturianen Het Pad van Licht / via Suzanne Lie / 25 juni 2017

De Arcturianen
Het Pad van Licht
via  Suzanne Lie 25 juni 2017


Luister  naar een opname van dit bericht
 HIER

Het pad volgen. Deze drie woorden betekenen heel veel. Daarvoor zullen we het woord voor woord ontleden. Eerst, wat betekent “volgen?”
Jullie zouden onderdanig kunnen volgen of braaf volgen.
Dan, wat is “het Pad’? Betekent dit pad dat er maar één Pad is?
Of betekent het dat jullie een specifiek pad volgen of jullie persoonlijke pad volgen?

Ten slotte, wat betekent Pad? Is dit een pad dat door een bos gaat of een pad dat langs een snelweg gaat? Deze twee verschillende paden, zelfs wanneer de paden er precies eender uitzien, zou ieder pad een geheel andere ervaring creëren voor een ieder die “het heeft gevolgd”.

Maar wat als het Pad niet bestaat op de grond? Wat als het Pad, de uitdrukking “Pad” een keuze in levensstijlen betekent en/of een mentale of emotionele keuzen of interesse en/of  gedragingen?


Er zijn zoveel vragen met betrekking tot “Het Pad” dat ieder van jullie deze vraag zelf moeten beantwoorden. Wanneer jullie ervoor kiezen een ander pad te volgen, zou dat nog steeds jullie persoonlijke keuze zijn.
Daarom, “Het Pad”, degene die jij/jullie aan het volgen zijn, biedt ieder van jullie een verschillende keuze van realiteit aan.

Wanneer ieder persoon zijn Pad een spoor zou zijn door een dichtstbijzijnde bos, dan zou het jullie keuze zijn er om erover te lopen, evenals jullie keuze om dat Pad schoon te houden van welke rommel dan ook en/of fysieke en psychologische rommel. Deze uitspraak leidt naar de volgende vraag.

Wat is psychologische rommel? Zoals een fysiek pad is gemaakt door een bos, woestijn, achtertuin etc., moet een psychologisch pad worden gemaakt door de gedachten en emoties die jullie uitnodigen, scheppen en toestaan in jullie psyche.
Zoals jullie zouden kunnen zeggen, “het is teveel werk om een Pad te maken door het bos.” Zou iemand kunnen zeggen, “Het is teveel werk om een Pad te maken door al mijn willekeurige gedachten en emoties.”

Daarom, laat ons eens kijken naar het woord “willekeurig.” Als jullie willekeurige stukjes rommel en andere objecten zouden gooien op een fysiek pad, zouden jullie een andere reis door jullie leven hebben omdat jullie de verantwoordelijkheid niet hebben genomen om “jullie realiteit schoon te houden, net zoals het opruimen van jullie eigen leven.”

Op dezelfde manier, zouden jullie geen plezier beleven aan jullie mentale/emotionele pad als jullie de aangeboren begaafdheden om een schepper te zijn van de gedachten en emoties die jullie toestaan op jullie Levenspad, niet hadden opgeruimd en/of gerespecteerd.

Ja, JULLIE creëren jullie Levenspad met iedere gedachte en iedere emotie die jullie toe staan om jullie te laten leiden/(be)geleiden en/of beïnvloeden, de schepping van jullie persoonlijke waarneming van de werkelijkheid. Soms kunnen jullie zelfs een bepaalde plaats, situatie of persoonlijk pad ervaren, waarin, “het Leven samenkomt als een overladen legpuzzel.”

Soms proberen jullie een “puzzelstuk” te plaatsen in jullie “levenspuzzel” waar het niet helemaal past. Deze keuze kan voor een poosje werken, maar uiteindelijk, zullen jullie realiseren, het maakt niet uit hoeveel jullie ook proberen, dat puzzel stuk past niet op die plaats in die puzzel.

Dit Pad is bekend als, “Hoe creëer ik mijn leven op een manier dat al de vele stukjes van mijn Multidimensionale ZELF samen kunnen passen om overeen te komen met het beeld voor mij dat in de spiegel is?
Hoe laat ik dat “beeld” overeen komen wat dat beeld van de “werkelijkheid” waarvan ik besloot dat het mijn persoonlijke leven zou zijn?”

Vaak, kunnen jullie beslissen dat jullie jullie incarnatie willen ontwikkelen voordat  jullie de incarnatie aannemen. Maar, de visie van werkelijkheid die jullie hebben waargenomen van de hogere frequenties is heel vaak een heel andere visie van de werkelijkheid dan vanuit het perspectief van de derde/vierde dimensies.

Op dezelfde wijze zoals jullie een bepaald stukje legpuzzel hebben gekozen, kiezen jullie vaak een bepaald leven die jullie wensen binnen te gaan in jullie volgende incarnatie op de Aarde. Maar, op dezelfde wijze waarop jullie een legpuzzel zouden kunnen kiezen die teveel stukjes heeft en te moeilijk lijkt, zouden jullie kunnen aantreffen dat er meer individuele stukjes in jullie leven zijn dan dat jullie ondervinden om ze bij elkaar te plaatsen.

Ten minste, jullie kunnen “deze stukjes niet bij elkaar plaatsen” op een manier waarop jullie ondervinden dat de puzzel van wie je moet zijn, evenals wat jullie moeten ervaren binnen die incarnatie, het net iets verder is waarvan jullie geloven dat jullie kunnen doen.

Aan de andere kant, als jullie je kunnen herinneren dat, net zoals jullie een legpuzzel zouden kunnen kopen door het plaatje/afbeelding dat jullie zien op de buitenkant, zouden jullie een incarnatie kunnen kiezen vanaf/vanuit de “afbeeldingen” die jullie zien vanuit die derde dimensionale wereld, terwijl jullie nog steeds resoneren met jullie vierde en vijfde dimensionale werelden.

En dan, zoals de foto/plaatje er eenvoudig uitziet op de buitenkant van de legpuzzel om makkelijk bij elkaar te krijgen of, zoals jullie neer kijken op jullie driedimensionale wereld vanuit het comfort van jullie vierde en vijfde dimensionale zelf, kunnen jullie ontdekken dat jullie “een incarnatie hebben gekozen die te moeilijk aanvoelt voor jullie om bij elkaar te krijgen.”

Wat moet worden herinnerd is dat ieder van jullie  eigenlijk hebben gekozen voor een specifieke levenskoers en/of levenspad omdat jullie Ziel heeft gedicteerd, omdat bepaalde karmische patronen zouden moeten worden genezen en gebalanceerd zodat jullie jullie” complete puzzel” mee zouden kunnen nemen in de vijfde dimensie en verder.

Als jullie het vergeten zijn of niet herinneren, dat jullie eigenlijk kozen en deze multidimensionale puzzel hebben aangeschaft, welke het leven is dat jullie momenteel leven, wanneer jullie je dat kunnen herinneren, dan zullen jullie in staat zijn om het fysieke, evenals de multidimensionale werkelijkheden te ervaren, in jullie droomwereld en/of binnen jullie hogere bewustzijn.

Feitelijk, wanneer jullie “zelfverzekerd” zijn, dat jullie een Hogere ZELF hebben, kunnen jullie zelfverzekerd zijn dat jullie in Bewuste Connecties kunnen zijn met jullie eigen “Hogere ZELF.”
Het is via deze verbinding met jullie Hogere ZELF, dat jullie een gevoel van zelfverzekerdheid zullen ontdekken in jullie dagelijkse leven.

Het is door het innerlijke, hogere perspectief van jullie Hogere ZELF, dat jullie je kunnen realiseren en herinneren dat er iets speciaals is binnenin jullie. Dan, kunnen jullie je ook realiseren dat het is vanuit dat hogere perspectief dat jullie in staat zijn om te communiceren met jullie eigen Hogere ZELF.

In feite, door jullie communicaties met jullie eigen Hogere ZELF, zullen jullie in staat zijn om al terugkoppeling te krijgen die jullie nodig hebben.
Soms is deze terugkoppeling, “Dat is geweldig wat jullie aan het doen zijn.” En soms is de terugkoppeling, “Wacht, weten jullie zeker dat jullie dat willen doen?”

Vanaf de tijd dat planeet Aarde een vrije wil planeet is, zouden jullie kunnen intappen en zeggen “ja”. Maar wanneer jullie Hogere Zelf zegt om even te wachten, dan is het een goed idee om te stoppen, te kijken, te luisteren en te besluiten of dit werkelijk het pad is dat jullie wensen om teweeg te brengen.

Deel van de reden voor “zelfverzekerd” is zo dat jullie je beter kunnen herinneren dat jullie Ware ZELF verblijft in de hogere dimensies van de werkelijkheid. Eenmaal wanneer jullie deze aangeboren verbinding herwinnen en onderhouden met jullie eigen Hogere Zelf, zal het jullie assisteren om de vele incarnaties die jullie hebben gehad te herinneren.
Dit betekent dat jullie niet opnieuw hebben te doen wat jullie eerder hebben gedaan.

Het betekent ook dat jullie de mogelijkheid zullen hebben om een Multidimensionaal Leven te hebben waarin jullie in staat zullen zijn
gelijktijdig bewust te zijn van wat er gebeurd in jullie driedimensionale fysieke werkelijkheid, jullie vierdimensionale astrale droomlichaam EN in jullie vijfdimensionale Lichtlichaam.

Als deze drie werkelijkheden zich bewegen naar éénlijnscentrering, zullen jullie het veel makkelijker ondervinden, net zoals meer natuurlijk, om een van degenen te zijn, die het Pad aan het volgen zijn.
Jullie kunnen ook ondervinden dat jullie je meer kunnen houden aan de centrering richting één lijn, evenals “het plaveien van jullie pad met de centrering richting één lijn van jullie derde, vierde en vijfde dimensionale expressie van het ZELF.”

Dan zullen jullie een groot voordeel hebben in jullie vermogen om jullie fysieke zelf te transmuteren naar/in de hogere frequenties van jullie Hogere Zelf. In feite, wanneer jullie deze transmutatie kunnen accepteren en weten dat deze transmutatie niet echt jullie fysieke lichaam mag veranderen, maar het zal jullie fysieke denken veranderen, jullie fysieke emoties en ook de gedachten zullen transformeren.

Jullie gedachten en emoties zullen transformeren/transmuteren in/naar hogere en hogere frequenties van expressies omdat jullie zullen weten dat jullie niet verloren zijn en losgegooid zijn op een vijandige wereld.

Jullie zullen weten dat JULLIE je eigen Hogere ZELF aan het volgen zijn.
En, eenmaal wanneer jullie het Hogere Zelf volgen, zullen jullie je realiseren dat dit Pad eigenlijk was gemaakt door het team van JULLIE/JOUW en jullie/jouw Hogere Zelf. Het is dan dat jullie je vol vertrouwen kunnen realiseren dat jullie eigenlijk jullie eigen Multidimensionale ZELF aan het volgen zijn.

Eigenlijk zijn jullie niet alleen jullie vierde en vijfde dimensionale zelf aan het volgen, maar zijn jullie aan het volgen jullie zesde, zevende en achtste en negende en verder in de hogere en hogere dimensionale expressie van jullie eigen Multidimensionale ZELF .

Het is dan dat jullie zullen beginnen te herinneren om jullie Multidimensionale ZELF te volgen, welke creëert en hercreëert, jullie Multidimensionale Pad naar hogere en hogere frequenties van de werkelijkheid omdat jullie legpuzzel jullie Multidimensionale legpuzzel is geworden van de Ascentie.

Wees ervan bewust dat de enige die deze puzzel bij elkaar kan brengen, jullie eigen Multidimensionale ZELF is. Dan zullen jullie herinneren dat jullie “Jullie Pad” aan het volgen zijn wat jullie hebben gecreëerd  met jullie eigen Hogere Dimensionale ZELF.

Wanneer jullie jullie Pad volgen dat JULLIE hebben gecreëerd, worden jullie wakker voor een gevoel van innerlijke kracht voor het maken van besluiten en het meest belangrijke, voor een gevoel van innerlijke, Hogerdimensionaal Leiderschap, dat jullie Pad is binnengekomen omdat jullie nu in volledig bewustzijn zijn van jullie Multidimensionale ZELF.

Jullie weten dat iedere afzonderlijke incarnatie jullie de mogelijkheid kan aanbieden van ascenderen terug naar jullie vijfdimensionale zelf en verder. Nee, jullie hoefden niet “goed genoeg” te zijn om terug te keren naar jullie vijfdimensionale zelf en verder.

Echter, jullie zullen ontdekken dat wanneer jullie de hogere en hogere expressies van jullie Multidimensionale ZELF ontmoeten, zullen jullie je niet langer gedragen op een derde/vierde dimensionale manier, ten minste niet bewust. Natuurlijk, zoals jullie je al bewust zijn, zijn er vele uitdagingen op het fysieke vlak die kunnen dienen om iemand zijn bewustzijn te verlagen.

Maar wanneer, inderdaad, jullie bewustzijn wordt verlaagd, kunnen jullie de constructie van jullie Pad hier stoppen, ga terug naar waar jullie je gerealiseerd hebben dat jullie aan het functioneren waren vanaf lagere en lagere verbindingen om te herverbinden met jullie Hogere ZELF, om terug te gaan naar het tekenbord en weer te herstarten.

Op deze manier zullen jullie leren en herinneren, dat JULLIE OP HET PAD ZIJN dat jullie hebben gecreëerd. Jullie zullen je ook herinneren dat JULLIE JE VRIJWILLIG HEBBEN AANGEBODEN om een driedimensionaal pad te creëren en om dat Pad te VOLGEN, DIE expressie van jullie ZELF, totdat binnengaan en terugkeren naar jullie aangeboren constante contact met jullie eigen Multidimensionale ZELF.

Jullie zullen je ook herinneren dat beperking een andere illusie is van de derde dimensie. Deze illusie is enkel een waarheid wanneer iemand erin gelooft. Op dezelfde wijze, zijn jullie “enkel fysiek” wanneer jullie geloven om “enkel fysiek” te zijn.

Echter wanneer jullie beginnen lichtflitsen te accepteren, de innerlijke leiding, het directe geheugen van iets dat jullie vergaten dat jullie het wisten, zullen jullie beginnen te realiseren dat jullie Pad niet eentje is die jullie gewoon maar volgen langs de snelweg of door de velden.

Op dit punt worden jullie je volledig gewaar van het feit dat jullie pad een Multidimensionaal Pad is dat zich uitbreidt naar hogere en hogere frequenties. Wanneer jullie dit pad volgen, zullen jullie jezelf toestaan om jullie aangeboren, innerlijke drang te volgen, die jullie recent kunnen hebben ontdekt. Maar spoedig zullen jullie herinneren dat jullie deze “drang” reeds als kind hebben gevoeld, maar het bent vergeten als volwassenen.

Jullie kunnen zelfs denken, dat deze drang nieuw is. Maar, hoogstwaarschijnlijk, zullen jullie je weldra herinneren dat jullie deze drang voelden toen jullie een kind waren. Toen jullie een kind waren, waren jullie te naïef om te weten dat jullie niet moeten weten dat “JULLIE de scheppers zijn van jullie EIGEN werkelijkheid!”

Gelukkig zodra jullie je herinnerden dat jullie de persoon zijn, die al de geascendeerde persoon IS “die jullie aan het assisteren is om te ascenderen”, scheppen jullie een Cirkel van Licht waarin JULLIE in staat zijn om te bewegen door de verschillende variaties van jullie Multidimensionale ZELF op een voortdurende uitbreidende en onvoorwaardelijke liefdevolle manier.

Het is dan dat jullie volledig de Schepper van JULLIE Pad worden. Dit PAD is niet langer gewoon om de kleine, fysieke jou/jullie te assisteren die een spiegelreflectie is van de ware jullie die probeert een pad te creëren in/naar hogere en hogere frequenties van werkelijkheid om Gaia te helpen met Haar Planetaire Ascentie.

Het is binnen dit NU dat jullie een Planetair Wezen worden omdat jullie je herinneren dat jullie niet enkel kwamen om jullie zelf te assisteren, maar ook om Gaia te helpen met Haar Planetaire Ascentie. Met realisatie, zijn jullie niet langer bezorgd over jullie Persoonlijke Pad en jullie Persoonlijke Ascentie omdat jullie je herinneren dat jullie ervoor gekozen hebben om een lichaam aan te nemen op de planeet Aarde.

Jullie hebben deze incarnatie gekozen omdat JULLIE, in tandem met jullie eigen Multidimensionale ZELF, een belofte hebben gedaan om een PAD VAN LICHT te creëren wat stroomt van de derde dimensie, door de vierde dimensie en in de vijfde dimensie.

Eenmaal in de vijfde dimensie, zullen jullie ontdekken dat er nog een ander, veel groter Pad is dat GEEN beperkingen heeft. Binnenin dit NU zullen jullie worden aangesproken om jullie te bewegen naar dit “Vijfdimensionale Pad” dat jullie zal brengen naar het portaal van jullie vijfdimensionale zelf en veel veel verder.

Jullie vijfdimensionale zelf is inderdaad jullie Lichtlichaam ZELF.
Echter, er zullen vele aanpassingen zijn wanneer jullie gewend raken aan het dragen van een Lichtlichaam, in tegenstelling tot een verdicht fysiek lichaam. Maar deze aanpassing zal voelen als Onvoorwaardelijke Liefde en Multidimensionale Kracht, zodat jullie in staat zullen zijn om aan te passen naar dit vijfdimensionale HIER en NU.

Daarvoor zullen de leden van jullie Hogere Zelf wensen jullie te zegenen en jullie te bedanken voor het creëren van jullie Pad en het delen hiervan met Gaia zodat wanneer jullie terugkeren naar jullie ware vijfdimensionale expressie van het zelf, jullie ook geliefd Gaia met jullie meenemen.

Wanneer wij “jullie” zeggen, bedoelen wij jullie allemaal. Omdat des te meer van “jullie” samenkomen in een Eenheidsbewustzijn, zullen er meer en meer van jullie zijn die leven via jullie aangeboren Eenheidsbewustzijn, die Onvoorwaardelijke Liefde stuurt naar ieder pad van ieder persoon, plaats, situatie of gebeurtenis die/dat gereed is om de grote kracht te accepteren van jullie transmutatie van Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur.

Wij zullen jullie zien op het Pad, omdat wij dit pad regelmatig op en neer gaan, voor het geval iemand ons wil begroeten, gedag wil zeggen of Hallo tegen ons zou willen zeggen. Dus wanneer jullie over jullie Pad gaan, lopen, wanneer jullie een uitbarsting van licht zien, draai jullie om en zeg,

    “Hallo, ik ben het! Ik ben jullie en jullie zijn mij.”

   Zegeningen en Onvoorwaardelijke Liefde,

      Jullie Arcturiaanse Familie via Sue Lie


Vertaald voor Wakkere Mensen