Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zondag 4 juni 2017

Dagtekst van Zondag 4 Juni 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 4 Juni 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Pinksteren - de Geest daalt op ons neer in zoverre we naar hem kunnen opstijgen

"Wie ernaar streeft om te handelen met zijn ziel en zijn geest, transformeert innerlijk zijn moeilijkheden, zijn lijden. Zelfs al kan hij niets doen tegen uitwendige gebeurtenissen, waar anderen ontmoedigd raken en instorten, vindt hij voedsel en kracht en hij krijgt een impuls om weer verder te gaan.

Je mag nooit opgeven, je mag nooit capituleren, maar probeer te verhelpen. En om te verhelpen, is er het gebed. Het is aan ons om te bewegen, we moeten niet wachten tot de Heer, in zijn genade en barmhartigheid, ons komt bezoeken. De Heer zal niet naar beneden komen. Je zult zeggen: "Maar we lezen toch in de Schrift dat op de dag van Pinksteren, de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen onder de vorm van vurige tongen!" In werkelijkheid heeft degene die de Heilige Geest ontvangt, zich innerlijk al verheven tot de hemelse regionen waar hij versmelt met de Godheid. En zelfs als we zeggen dat de Heilige Geest in hem "neerdaalde", is dat niet echt zo, het is hijzelf die is opgestegen en de Geest heeft hem vervuld met zijn aanwezigheid. De goddelijke Geest daalt op ons neer in de mate dat we in staat zijn om naar Hem op te stijgen."