Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zaterdag 24 juni 2017

Dagtekst van Zaterdag 24 Juni 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 24 Juni 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov
                                                             
Scepticisme is een oppervlakkige en hoogmoedige houding -


"Er zijn mensen die tegenover de waarheden van de spirituele Wetenschap volstaan met een wantrouwende houding aan te nemen, en vol achterdocht zeggen: 'Ik betwijfel... ik ben sceptisch,…", alsof deze scepsis het resultaat is van tientallen jaren diepe reflectie. In werkelijkheid bewijzen deze mensen hoezeer ze mentaal beperkt zijn: ze hebben niet gestudeerd, ze willen niet de moeite doen om te studeren en vinden het dan handig om in dubio te blijven. Dit bespaart hun de moeite om echt na te denken en geeft hun de illusie dat ze grote denkers zijn.

Wie zichzelf sceptisch noemt, geeft hiermee alleen maar te kennen dat hij nooit iets echt diepgaand heeft bestudeerd. Want dat hij geen enkele zekerheid heeft verworven, is te wijten aan het feit dat hij nooit ver genoeg is gegaan in zijn zoektocht. En dit bewijst ook dat hij hoogmoedig, pretentieus is, omdat hij geen enkele waarde hecht aan al de kennis die anderen, lang voor hem, met veel moeite hebben verworven en aan ons doorgegeven."