Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

woensdag 21 juni 2017

Dagtekst van Woensdag 21 Juni 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Woensdag 21 Juni 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De Zon - leren om zoals zij licht en liefde uit te stralen

"Waarom gaan we ‘s morgens naar de zonsopgang kijken? Waarom concentreren we ons op de zon? Om te leren al onze gedachten, al onze verlangens, al onze energie te mobiliseren, en hen te richten op de realisatie van het hoogste ideaal.

Diegene die eraan werkt om de veelheid aan chaotische krachten, die hem in alle richtingen sturen, te verenigen om ze in één enkele, lichtende, heilzame richting te leiden, wordt zo'n krachtige lichtbron, dat zijn aanwezigheid, net als de zon, in staat is om door de hele ruimte te stralen. Ja, de mens die erin geslaagd is om de neigingen van zijn lagere natuur te beheersen, deelt zijn weldaden uit aan de hele mensheid, en hij wordt zelf een zon. Hij leeft in een zodanige vrijheid dat hij zijn bewustzijnsveld uitbreidt tot in het oneindige en iedereen kan genieten van de overvloed aan licht en liefde, die van hem uitstroomt."