Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

vrijdag 9 juni 2017

Dagtekst van Vrijdag 9 Juni 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 9 Juni 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

God schiep de mens naar zijn beeld - het gevolg van deze waarheid

"In het boek Genesis staat geschreven dat God op de zesde dag de mens schiep en dat Hij hem naar zijn beeld maakte. Maar wanneer men hun spreekt over de sublieme toekomst die de mensen te wachten staat, zijn er zelfs onder de Joden en de christenen, die nochtans al dikwijls deze passage van Genesis gelezen of gehoord hebben, maar heel weinig die in staat zijn om ernaar te luisteren en het ook ernstig te nemen. Wat doen ze dan met deze essentiële waarheid, die onthuld werd in hun heilig boek? 

Als de mens is geschapen naar het beeld van God, moet men logisch zijn en de gevolgen ervan aanvaarden. En inderdaad, een van de gevolgen is dat, ondanks alle onvolkomenheden en gebreken die bij de mens gevonden worden, hem een goddelijke, sublieme toekomst beloofd is. We hebben niet het recht om de draagwijdte van deze waarheid in te perken. Welke toekomst beoogt men anders voor het beeld van God?..."