Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 23 juni 2017

Dagtekst van Vrijdag 23 Juni 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 23 Juni 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Ons bewustzijnsveld breidt zich uit als we naar de onmetelijkheid kijken -


"Het dagelijks leven van de meeste mensen bestaat uit klagen, afzien, strijd en wrok. Waarom? Omdat hun bewustzijn zo bekrompen en beperkt is dat niets voor hen belangrijker lijkt dan hun zorgen, hun ambities, hun begeerten en hun ruzies. Ze zien de onmetelijkheid van de hemel boven hen niet, heel die oneindige ruimte… Als ze maar naar boven wilden kijken, dan zouden ze zich van die beperkingen kunnen losrukken en eindelijk vrijer ademen. Ja, het gaat alleen over de richting van hun blik: deze niet zozeer naar beneden richten, maar wel omhoog.

Wie aan het oneindige denkt, aan de eeuwigheid, begint te voelen dat iets in hem boven alles verheven is, dat niets hem nog kan raken, geen enkele krenking, geen enkele belediging en geen enkel verlies, omdat een ander bewustzijn bezig is in hem te ontwaken."