Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

vrijdag 23 juni 2017

Dagtekst van Vrijdag 23 Juni 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 23 Juni 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Ons bewustzijnsveld breidt zich uit als we naar de onmetelijkheid kijken -


"Het dagelijks leven van de meeste mensen bestaat uit klagen, afzien, strijd en wrok. Waarom? Omdat hun bewustzijn zo bekrompen en beperkt is dat niets voor hen belangrijker lijkt dan hun zorgen, hun ambities, hun begeerten en hun ruzies. Ze zien de onmetelijkheid van de hemel boven hen niet, heel die oneindige ruimte… Als ze maar naar boven wilden kijken, dan zouden ze zich van die beperkingen kunnen losrukken en eindelijk vrijer ademen. Ja, het gaat alleen over de richting van hun blik: deze niet zozeer naar beneden richten, maar wel omhoog.

Wie aan het oneindige denkt, aan de eeuwigheid, begint te voelen dat iets in hem boven alles verheven is, dat niets hem nog kan raken, geen enkele krenking, geen enkele belediging en geen enkel verlies, omdat een ander bewustzijn bezig is in hem te ontwaken."