Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

donderdag 1 juni 2017

Dagtekst van Donderdag 1 Juni 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov


Dagtekst van Donderdag 1 Juni 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Het spirituele koningschap impliceert zelfbeheersing -

"Het idee van koningschap gaat onvermijdelijk samen met het idee van zelfbeheersing. Een monarch die er enkel op uit is over de anderen te heersen, maar niet in staat is zichzelf te beheersen, is geen echte koning, maar een slaaf. Een echte koning is hij die eerst geleerd heeft om meester te zijn over zichzelf.

Alleen diegene die zichzelf als ideaal stelt om te ontsnappen aan de heerschappij van zijn egoïstische neigingen, om zijn gedachten, gevoelens en verlangens te beheersen en te richten, bevindt zich op de weg van het koningschap. Hij roept respect op bij al wie hem nadert, want hij heeft niet alleen macht maar ook gezag. Zelfs de geesten van de natuur zullen voor hem buigen als hij voorbijkomt en onder elkaar fluisteren: “Kom zien, er is een koning onderweg, laten we hem verwelkomen…” en ze zullen hem met open armen ontvangen. Ze verdringen zich om hem heen, want uit heel zijn hele wezen straalt een fluïdum van grote zuiverheid, doordrenkt met genezende en rustgevende invloeden, die zelfs de dieren, de planten en de stenen waarnemen."