De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

dinsdag 6 juni 2017

Dagtekst van Dinsdag 6 Juni 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 6 Juni 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Onze gedachten zijn onze kinderen en we zijn ervoor verantwoordelijk -

"Gedachten bezitten geen enkele materiële consistentie en toch zijn ze geen louter abstract gegeven, maar levende entiteiten. Daarom moet je er bewust mee omgaan en je gedachten in de gaten houden.

Gedachten zijn als kinderen die men moet voeden, wassen, onderwijzen. Sommige klampen zich aan jou vast, zonder dat je het beseft, en ontnemen je je krachten en putten je uit. Het gebeurt ook dat deze kinderen je ontsnappen om de aarde rond te zwerven en onderweg richten ze plunderingen en verwoestingen aan. Nu bestaat er in de onzichtbare wereld, net zoals op aarde, een politie en die zal jou komen vinden om je te doen begrijpen dat je verantwoordelijk bent voor de schade die je kinderen hebben aangericht. Daarna word je voor de rechtbank gedaagd, die je zal veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding. Deze betalingen zijn verdriet, droefheid, ontmoediging, verbittering. Let dus op je gedachten: wees niet slordig, maar werk eraan om engelachtige, goddelij
ke kinderen te vormen, die je zullen omringen en je alleen maar zegeningen zullen brengen."