Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

dinsdag 6 juni 2017

Dagtekst van Dinsdag 6 Juni 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 6 Juni 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Onze gedachten zijn onze kinderen en we zijn ervoor verantwoordelijk -

"Gedachten bezitten geen enkele materiële consistentie en toch zijn ze geen louter abstract gegeven, maar levende entiteiten. Daarom moet je er bewust mee omgaan en je gedachten in de gaten houden.

Gedachten zijn als kinderen die men moet voeden, wassen, onderwijzen. Sommige klampen zich aan jou vast, zonder dat je het beseft, en ontnemen je je krachten en putten je uit. Het gebeurt ook dat deze kinderen je ontsnappen om de aarde rond te zwerven en onderweg richten ze plunderingen en verwoestingen aan. Nu bestaat er in de onzichtbare wereld, net zoals op aarde, een politie en die zal jou komen vinden om je te doen begrijpen dat je verantwoordelijk bent voor de schade die je kinderen hebben aangericht. Daarna word je voor de rechtbank gedaagd, die je zal veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding. Deze betalingen zijn verdriet, droefheid, ontmoediging, verbittering. Let dus op je gedachten: wees niet slordig, maar werk eraan om engelachtige, goddelij
ke kinderen te vormen, die je zullen omringen en je alleen maar zegeningen zullen brengen."