Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 6 juni 2017

Dagtekst van Dinsdag 6 Juni 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 6 Juni 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Onze gedachten zijn onze kinderen en we zijn ervoor verantwoordelijk -

"Gedachten bezitten geen enkele materiële consistentie en toch zijn ze geen louter abstract gegeven, maar levende entiteiten. Daarom moet je er bewust mee omgaan en je gedachten in de gaten houden.

Gedachten zijn als kinderen die men moet voeden, wassen, onderwijzen. Sommige klampen zich aan jou vast, zonder dat je het beseft, en ontnemen je je krachten en putten je uit. Het gebeurt ook dat deze kinderen je ontsnappen om de aarde rond te zwerven en onderweg richten ze plunderingen en verwoestingen aan. Nu bestaat er in de onzichtbare wereld, net zoals op aarde, een politie en die zal jou komen vinden om je te doen begrijpen dat je verantwoordelijk bent voor de schade die je kinderen hebben aangericht. Daarna word je voor de rechtbank gedaagd, die je zal veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding. Deze betalingen zijn verdriet, droefheid, ontmoediging, verbittering. Let dus op je gedachten: wees niet slordig, maar werk eraan om engelachtige, goddelij
ke kinderen te vormen, die je zullen omringen en je alleen maar zegeningen zullen brengen."