Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

dinsdag 27 juni 2017

Dagtekst van Dinsdag 27 Juni 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 27 Juni 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Liefde is een bewustzijnstoestand -

"Om de liefde te kennen, liefde te voelen, liefde te ervaren en liefde te geven, moeten we eraan werken om ons verstand, ons hart en onze wil harmonieus te ontwikkelen.

De ware liefde is niet alleen een gevoel, de ware liefde is een bewustzijnstoestand, de hoogste die een mens kan bereiken. Het is het goddelijk bewustzijn in zijn volheid, en het is niet aan iedereen gegeven om dit te ervaren, het is zelfs zeer zeldzaam.


Wie door die liefde geraakt wordt, al is het maar voor een kort ogenblik, heeft het gevoel dat hij door de bliksem getroffen wordt. Hij ontvangt plotseling iets zo verheven en subliem, dat hij het nauwelijks kan verdragen. En het is deze liefde die hem daarna, gedurende zijn hele verdere leven, verlicht, verlevendigt en opwekt. Zelfs als we ook hier spreken van een blikseminslag, is er geen enkele overeenkomst tussen deze bewustzijnstoestand en wat men over het algemeen liefde noemt, wat meestal slechts een warboel van gevoelens is. Ware liefde raakt ons gehele wezen."