Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 4 juni 2017

BERICHTEN van AARTSENGEL MICHAEL / Doorgegeven via RONNA / Heilige Schrijfster/31 Mei, 2017

BERICHTEN van AARTSENGEL MICHAEL
*LM-06-2017 / Doorgegeven via RONNA / Heilige Schrijfster/31 Mei, 2017
RELATIES EN JULLIE HEILIGE VERBINTENIS


Geliefde meesters,

De verfijnde frequenties van het Nieuwe Tijdperk hebben een diepgaand effect op hoe jullie jezelf zien.
Terwijl jullie leren om jullie kracht terug te nemen, grenzen vast te stellen en het terugwinnen van een gevoel van eigenwaarde, zal het ook een intens effect hebben op jullie relaties met anderen, vooral romantische relaties.

In het verleden hebben jullie vele onopgeloste kwesties gehad, die creëerden wat genoemd kan worden “onevenwichtige of kwetsbare smet” in jullie emotionele lichaam en chakra systeem, vooral de chakra’s één t/m vier. Jullie hebben vele onopgeloste kwesties gehad binnenin jullie, in de vorm van schuld, angst, boosheid, een gevoel verlatenheid en van ongeliefd zijn. Alle van deze gedachtenvormen hebben een vibratie frequentie en jullie stralen deze frequenties van onwaardigheid uit in de wereld. Zie deze energieën voor jullie uitstralen  en overal om jullie heen in een Oneindigheidsteken, waarbij ze worden opgepikt door degenen die resoneren met dezelfde frequentie niveaus en dus naar jullie leven worden getrokken op een andere manier. Onbewust, trokken jullie naar je toe degenen die ook kwamen vanuit een gezichtspunt “behoeftigheid”.


Jullie hoopten dat ze alles voor jullie konden oplossen en jullie gelukkig konden maken, maar in werkelijkheid wat al dit soort van relaties schept is meer wrijving door gevoelens van gebrek en een innerlijk gevoel van onwaardigheid. In het verleden waren de meeste relaties gebaseerd op fysieke aantrekkelijkheid, die meestal snel verdwijnt wanneer er geen diepte meer is in de aantrekkingskracht.

Er waren andere ontmachtigende componenten evenals afhankelijkheid, een verlangen naar zekerheid of een poging om bevestiging van eigenwaarde te vinden buiten zichzelf.

Onopgeloste kwesties en problemen worden vergroot wanneer iemand in jullie leven komt die deze negatieve situaties terugspiegelt naar jullie. Deze kwesties en problemen creëren onveranderlijk wrijving, wat niet noodzakelijk een slecht ding is wanneer we ze herkennen, een teken van erkenning eraan te geven en akkoord gaan met een gecoördineerde poging ze ten goede te  veranderen.

De nadruk is nu op het terugkeren naar heelheid binnen julliezelf  door het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid voor jullie acties en door het opbouwen van een zelfbeeld en een gevoel van waardigheid via jullie zonnehartcentrum in samenwerking met jullie Ziel Zelf en Hoger Zelf. Waarheid en integriteit zullen het fundament zijn voor elke relatie van de toekomst. Eerst moeten jullie accepteren wie jullie op dit moment zijn zoals jullie ernaar streven de allerbeste persoon te worden die jullie mogelijk kunnen zijn door zelfonderzoek van jullie gedragingen, overtuigingen, gewoonten en jullie zwakheden.

Jullie zullen leren dat de fundatie van een blijvende relatie met anderen is, om eerst een liefdesaffaire te hebben met jullie zelf, waarbij jullie streven om steeds meer liefhebbend en lief te worden.
Uiteindelijk realiseren jullie dat “jullie verpersoonlijkte liefde zijn,” en dat jullie niemand anders nodig hebben om die waarheid voor jullie te bevestigen, omdat, diep van binnen, jullie er aanspraak op hebben gemaakt. Jullie spreken jullie Heilige Hart aan en deze bron van onvoorwaardelijke liefde binnen jullie eigen Goddelijke Vonk en jullie herinneren je dat er een nooit eindigende toevoer is van Liefde/Licht beschikbaar voor jullie door jullie Lichtverbinding met de Bron.
Dat is jullie Goddelijke Erfgoed, lieve harten. Waarom maken jullie er geen aanspraak op?

Het vereist een sterke wederzijdse inzet, zonder verwijten, oordeel of door het ego aangedreven beschuldigingen om persoonlijke verschillen uit te werken en te komen tot wederzijdse gunstige conclusies die eerlijk zijn voor alle betrokkenen. In een groeiende, zich ontvouwende relatie, zal niet langer meer de nadruk liggen op wie “gelijk” heeft of wie “fout” is, maar op een compromis en een verlangen om tegemoet te komen aan de behoeften van alle betrokkenen op de meest billijke manier.

Geen gebied van jullie leven kan stil blijven staan, vooral voor degenen onder jullie die toegewijd zijn aan jullie spirituele pad en de evolutie van de Ziel. Het is niet altijd mogelijk voor degenen in een relatie om in hetzelfde tempo te groeien.

Maar, het is mogelijk om geen bedreiging te voelen, om te blijven in een ondersteunde rol en om degenen om jullie heen toe te staan zich te ontwikkelen in hun eigen tempo, als jullie een “Heilige Verbintenis” binnenin jullie zelf hebben ingesteld.

Deze “Heilige Verbintenis” komt of keert terug in balans en harmonie binnen jullie fysieke, mentale, emotionele en spirituele lichamen, evenals het terugwinnen van de eigenschappen en deugden van jullie mannelijke en vrouwelijke naturen. De strikt gedefinieerde rollen van mannen en vrouwen worden geleidelijk veranderd, waardoor een mix van de seksueel gedefinieerde rollen steeds meer de norm wordt.

Nog eens, de krachtige uitstraling van de Godin stroomt neer op de Aarde en de mensheid. De status van vrouwen is snel aan het veranderen en mannelijke/vrouwelijke gelijkheid zal de norm worden wanneer zowel mannen als vrouwen aanspraak maken op hun innerlijke mannelijke/vrouwelijke naturen. De strijd van de sexen heeft zijn oorsprongen vanuit van binnen, want de mensheid heeft voor eonen geworsteld om de god en godin binnenin te herenigen.

Vrouwen zijn aan het leren om hun kracht te herwinnen; echter, zij weten dat zij deze gave met liefde en mededogen moeten gebruiken als een bedekking. Degenen in een mannelijk lichaam zijn geleidelijk aan het leren om de onvoorwaardelijke liefde van de Godin toe te staan om het “vuur van mededogen en zachtheid van binnen te verlichten.” Zij zijn aan het leren dat er kracht is in creativiteit, intuïtie en een bereidwilligheid om zichzelf toe te staan zacht en openhartig te zijn.

Zoals jullie streven naar spirituele volwassenheid, zullen vele facetten van jullie leven veranderen. Er zal een sterk verlangen zijn om elkaar te ondersteunen, samen met een intens verlangen om te groeien en uit te breiden, zelfs als soms jullie paden andere richtingen aan kunnen nemen. Jullie zullen aanspraak maken op de waarheid dat jullie op Zielniveau verbonden zijn en dat jullie nooit echt gescheiden kunnen worden.

Ware seksuele vereniging is en kan een ongelooflijke spirituele ervaring zijn en niet alleen het samenkomen van twee lichamen.
Goddelijke seksualiteit vraagt om een totaal openen van het hart, een vermenging van de mentale, emotionele en fysieke facetten van jullie Wezen, welke resulteren in een diepgaande, blijvende ervaring.
Dit type van vereniging kan resulteren in  een waar gevoel van eenheid wanneer jullie in harmonie zijn op een diepgaand Zielniveau, één met elkaar.

Jullie moeten etherische barrières of filters verwijderen die jullie geplaatst hebben rondom jullie hart en emoties wanneer jullie in staat zijn om onvoorwaardelijke liefde te ontvangen en uit te stralen.
Jullie moeten het hoofd bieden aan jullie angsten over het verliezen van degenen waar jullie van houden en over teleurstellingen en misleidingen in het verleden, welke vaak manifesteren als een angst voor vertrouwelijkheid of voor het maken van een verbintenis met een ander. Wanneer jullie leren te geloven en vertrouwen in jullie zelf, zullen jullie een fundamenteel vertrouwen ontwikkelen in anderen en anderen zullen hun geloof en vertrouwen plaatsen in jullie, want vertrouwen verwekt vertrouwen.

Het is niet passend om jullie dromen en verlangens op te offeren voor een ander – of voor de mensen in jullie leven om opofferingen voor jullie te doen. Er moet een gemeenschappelijk doel zijn voor iedereen die betrokken is op een afgesproken manier – om de lading te delen en de beloningen te oogsten.

Ieder van jullie behoort toe aan een enorme, complexe Zielfamilie en jullie hebben zeker met elkaar door eeuwen heen veel verschillende rollen gespeeld. De mensen waar jullie bij betrokken zijn in dit leven of die in jullie leven komen zodat jullie “de lessen van het leven” kunnen leren zijn een deel van een groter doorlopend toneel. Wanneer je een ander beoordeelt, moeten jullie je bewust zijn dat, in waarheid, jullie enkel jullie zelf beoordelen. Jullie hebben al de rollen gespeeld in de loop van jullie reis door het universum: geliefden, vrienden, moeder, vader, zuster, broeder, zoon en dochter.

Jullie integreren al de eigenschappen van de meerdere rollen die jullie hebben gespeeld; de kracht en wijsheid van een vader; de zachtaardige en verzorgende en liefdevolle zorg van een moeder; de passie, de verbintenis en kameraadschap van een geliefde; de standvastige loyaliteit van een vriend; en de vreugdevolle, de licht/luchthartige interacties tussen een zus, een broer, een zoon of een dochter.

Het is de tijd van hereniging, van samenkomen – het begin van Terugkeer naar de Éénheid. Jullie kunnen je niet langer verstoppen achter of onder een mantel van angst of isolatie, geliefden. Het is tijd om een bewuste betrokkenheid te maken, eerst met jullie zelf en met jullie Goddelijke Zelf en dan met degenen om jullie heen met wie jullie bestemd zijn om “de dans van een nieuw leven” te ervaren.

Jullie moeten een bewuste, gedetailleerde overeenkomst binnenin jullie zelf maken over wat jullie verlangen en verwachten van degenen om jullie heen en dan moeten jullie open staan om jullie verlangen en verwachtingen te bespreken met al de mensen waarmee jullie wisselwerken. In de toekomst, als relaties zich ontvouwen, zullen dieper en diepere niveaus van begrip en betrokkenheid opbloeien, want iedereen zal bereid zijn om vanuit het hart te spreken met de Geest als hun gids, liever dan het ego.

Zoals veel van jullie weten, ben ik vereerd om door de jaren heen vele van jullie, persoonlijke “galactische lezingen” te geven. Het is mij een groot genoegen geweest en ik moet zeggen dat het ook een zegen is geweest en een geschenk van mijn geliefde boodschapper, want het heeft van haar tijd en energie in beslag genomen om deze berichten naar buiten te brengen aan jullie. Gedurende deze tijden van grote verandering en van grote kansen, stuur ik een open lezing naar jullie allen zo dat jullie mogen weten hoe speciaal jullie zijn en de wonderlijke geschenken die op jullie wachten.

Zeer geliefden: het is wonderlijk om er naar te kijken zoals jullie herinneren en voortbrengen al de geschenken en de wijsheid die jullie hebben opgeslagen in de structuur van jullie hersenen.
Jullie hebben zo’n hechte ervaring om aan op te trekken, geliefde, niet alleen vanuit jullie verblijfsmogelijkheden in de hogere rijken, maar evenzo van jullie aardse ervaringen. Het is voor jullie tijd om te herinneren dat de Aarde niet jullie thuis is. Jullie hebben “hoge” vluchten genomen door dit Universum en jullie zijn altijd gretig naar voren gekomen om vrijwillig dienst te nemen voor een nieuwe opdracht, maakt niet uit hoe moeilijk.

Jullie aardse ervaringen zijn een wonderlijke variëteit geweest van medescheppende inspanningen en jullie hebben langzaam maar gestaag vooruitgang geboekt naar jullie ware identiteit  als een Lichtwezen. Het is tijd voor jullie om te realiseren dat jullie veel meer zijn dan gewoon de identiteit waar jullie voor hebben gekozen in deze levensduur. Jullie en degenen zoals jullie, is een kans gegeven om de veelvoudige Facetten van jullie zelf te integreren en door zo te doen, zullen jullie beginnen te zien hoe echt krachtig en wijs jullie zijn.
Al jullie beproevingen, testen en schijnbare mislukkingen hebben jullie het stralende, mooie Geest/mens Wezen gemaakt die jullie heden zijn.
Wanneer jullie leren, leren jullie van ervaring en jullie zullen door jullie voorbeeld laten zien hoe dan ook obstakels kunnen worden overwonnen – dat anderen, zoals jullie, kunnen zegevieren over elke tegenslag.

Dit is de tijd waarop jullie Ziel het meest verre punt heeft bereikt van Zijn reis van afscheiding en het is nu gereed om nog een keer de reis te beginnen van “Hereniging en Integratie.” Jullie Ziel is geleidelijk ingeprent met een Goddelijke ontevredenheid, welke langzaam sijpelt in jullie bewuste geest en emoties en jullie beginnen je naar binnen te keren om het ego te temmen en te herverbinden met de Ziel, jullie Overziel en de veelvoudige facetten van jullie Hogere Zelf.

Jullie hebben nu het potentieel om te verbinden met de vele facetten van jullie Zielfamilie, jullie Hogere Zelf, jullie vele Overzielen en tenslotte met jullie Godzaad atoom (IK BEN Aanwezigheid).

Op een kosmisch niveau, is de Opperste Schepper nu de uitstraling van Zichzelf aan het zenden via de Grote Centrale Zonnen.
Deze energie wordt “neer” - gefilterd op de Aarde in grote uitbarstingen van de Levende Levensvlam via de Zon van jullie zonnestelsel.

Jullie grootste verlangen voor dit mensenleven is geweest om de vele Facetten van Jullie Wezenheid te integreren; echter, eerst, moeten ze worden geheeld en geharmoniseerd zo dat ze met Licht kunnen worden gevuld. Op deze manier, hoeven jullie niet het ongemak te ervaren, de uitdagingen of de karmische wisselwerkingen van de Derde- /Vierde Dimensionale ervaringen, want dat is de oude manier.
Wanneer jullie jezelf toestaan om jullie Goddelijke Zelf jullie te laten OverLichten en begeleiden, zal er meer en meer inspirerend denken tot jullie komen. Er zijn vele manieren om de Geest toe te staan om zich door jullie te manifesteren; sta het gewoon toe om het natuurlijk te laten gebeuren, geliefden.

Wat brengt jullie vreugde en tevredenheid? Hoe wensen jullie te dienen? Er zijn vele manieren en jullie hebben vele talenten (meer dan jullie zullen toegeven), maar de keuze is aan jullie.
Herinner gewoon dat het jullie vreugde zou moeten brengen en jullie harten aan het zingen maakt als jullie anderen de geschenken aanbieden die aan jullie zijn gegeven. Jullie beloning zal het Licht in hun ogen zijn en de vreugde die zij uitdrukken als zij, ook, de integratie van de Geest toestaan om de wonderen in hun leven te creëren.

Het is tijd om het pijnlijke verleden te laten gaan. Het is tijd om aanspraak te maken op jullie meesterschap, om jullie eigen versie van het paradijs te creëren  en om dan anderen te leren hetzelfde te doen.

Help degenen die naar jullie toekomen om hun emotionele wonden en hun fysieke lichamen te helen en dan zullen ze gereed zijn om te luisteren naar de duwtjes van de Geest. Wij, allemaal, zijn in de tijden van grote verandering die al voor duizenden jaren zijn voorspeld.
Jullie dragen van binnen de verfijnde vibratie frequenties van de toekomst en jullie KUNNEN het verschil maken.

Haal de Liefde/het Licht van Creatie van jullie Goddelijke zelf tevoorschijn, gebruik wat jullie nodig hebben om jullie zelf in harmonie en vibrerende gezondheid te brengen en sta dan jullie tedere hart toe om de mooie gloed van liefdevolle energie uit te stralen naar anderen.

Richt jullie naar wat goed is in jullie wereld, kijk naar het beste in degenen om jullie heen en dat is wat jullie zal versterken en helpen om te creëren. Jullie kunnen de wereld om jullie heen veranderen, met één gedachte tegelijk.

Jullie hebben prachtige engelgidsen, gewoon aan het wachten om jullie te helpen. Roep hen aan en tezamen kunnen jullie wonderen creëren om met anderen te delen. Sta ons toe om jullie te assisteren met het vervullen van jullie missie en om jullie te koesteren met onze liefde.

IK BEN AARTSENGEL MICHAEL.

Doorgegeven via Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*
  
Doorgegeven via Ronna / Sacred Scribe * Als zender van dit artikel maak ik, Ronna, aanspraak op de universele auteursrechten in naam van Aartsengel Michael. Het plaatsen op websites is toegestaan zolang er aan de informatie niets wordt gewijzigd, misbruikt of toegevoegd  en het auteurschapskrediet en mijn e-mailadres en websiteadres is inbegrepen. Het kan gepubliceerd worden in tijdschriften, journaals of publieke druk met toestemming van: RonnaStar@earthlink.net

​​​​​​​You are invited to join the QFM Face book group here:  https://www.facebook.com/pages/Ronna-Herman-Archangel-Michael-Quest-For-Mastery/120490924701937

Ronna Herman is international bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970.
De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei  spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald.

 Vertaald door Anja voor : wakkeremensen

Van de vertaler:
Aartsengel Michael, gebruikte de woorden “Dear Hearts” en toen ben ik even op internet gaan kijken en kwam terecht bij dit mooie lied.
inventatie om te luisteren. Dear Hearts and Gentle People, Bing Cosby.