De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zondag 11 juni 2017

Ashtar On The Road: Ashtar: NESARA leidt de weg naar de Gouden Eeuw en naar Ascensie!!! / 23 mei 2017 / Susan Leland


Ashtar:
NESARA leidt de weg naar de Gouden Eeuw en naar Ascensie!!!
Ashtar On The Road Teleconferentie:
23 mei 2017 / Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet iedereen in deze geliefde Ashtar on the Road-Familie! Wij zijn zo verliefd op jullie! En wij houden van wat jullie doen door samen te komen in de Eenheid, de Hoge Vibraties, en wat jullie bijdragen aan het bereiken van onze Missie.

Velen van jullie weten dat jullie leden zijn van het Ashtar Commando – niet allemaal, maar dat hoeft ook niet! Jullie komen van vele plaatsen en zijn burgers van de planeet Aarde. Jullie hebben allen bepaalde sterren-genetica, zoals jullie dit noemen, en jullie hebben een algemeen, laten wij gewoon“Licht” zeggen – een Licht van Eenheid in jullie allen dat zo helder schijnt! Ik kan het zien, ik kan jullie VOELEN! En ik weet dat jullie weten wat jullie hier komen doen omdat wij hierom bij elkaar zijn. Het gaat om het samenzijn om elk van jullie individueel te bekrachtigen en ons allemaal samen, en dit is de manier waarop wij onze Missie voor elkaar krijgen!


Jullie hebben het al van de meesters gehoord* maar ik zal het nogmaals zeggen. ONZE BELANGRIJKSTE MISSIE IS NESARA!!! Waarom? Omdat dit het belangrijkste gereedschap is – een zeer belangrijk Ascensie-gereedschap – omdat de aankondiging van NESARA, en natuurlijk de aankondiging van onze aanwezigheid, erin zullen resulteren dat iedereen op de planeet Aarde in staat zal zijn om hogerop te gaan. Wij weten dat jullie allemaal tijd besteden aan – wij zijn hier op de brug van mijn schip en dit is al een Hoger Niveau van Dimensionaliteit – wij weten dat jullie allemaal tijd doorbrengen op – wat jullie de Hoger Dimensionale Niveaus noemen. Jullie zijn in Waarheid multidimensionaal, en dus hebben jullie al een aanwezigheid op vele niveaus van 3, 4, en 5D. Sommigen van jullie wagen zich al nog hoger! Waarom niet? Jullie weten dat jullie kunnen vliegen, net zoals ik, Ashtar, in jullie Merkabahs!

ONS SAMENKOMEN VERENIGT ONS DUS IN HET LICHT VAN LIEFDE EN IN ONZE DOELSTELLING!!! Hoeveel van jullie – steek je handen op – hoeveel van jullie VOELEN in jullie harten dat jullie het doel hebben om jezelf, als individuele identiteiten en daarna ALLEN op de planeet Aarde naar de volledige Ascensiestatus te brengen? Wel, dit doen jullie allemaal! Zelfs als jullie het op dit moment niet voelen – ga door, breng wat tijd door in jullie eigen harten en jullie zullen het weten!

Toen het duidelijk werd dat jullie het deze keer werkelijk zouden gaan doen – ondanks eerdere pogingen waarbij jullie het niet haalden tot de Hogere Dimensies, hetgeen gewoon teruggaan is naar Huis, teruggaan naar waar jullie vandaan kwamen, weet je, de sluiers transmuteren naar niets en omhoog gaan enzovoorts en alles wat dit inhoudt – inspireerden wij een stuk gereedschap. Ik zeg ‘wij” – het Collectieve Wij – alle wezens van het Licht van de Hogere Gebieden – wij wisten dat dit de tijd voor NESARA was, het juiste moment op de aardse tijd. En dus inspireerden wij degenen die dit schreven. En NESARA STAAT NOG STEEDS OP DE ROL OM AANGEKONDIGD TE WORDEN IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, MAAR HET IS VOOR DE HELE PLANEET!!!

Ik weet dat jullie allemaal weten van NESARA en waar dit over gaat en wat de voordelen daarvan zijn. VOORDELEN – begrijp dit goed, en jullie zullen zien dat degenen die dit schreven de visioenen hadden ontvangen om dit echt naar de driedimensionale omgeving te brengen. Dit was het brengen van Hoger Dimensionaal Bestuur naar een vorm die herkend zou kunnen worden en die in de derde dimensie uitgevoerd zou kunnen worden!

Maar dit is nooit bedoeld om meer te zijn dan gereedschap, een brug, om jullie omhoog te brengen naar de Hogere Niveaus van Dimensionaliteit. Daar is het voor bedoeld! Ik kan jullie niet vertellen wanneer het precies wordt aangekondigd. Ik kan jullie wel vertellen dat wij er dichtbij zijn, maar dat hebben jullie eerder gehoord. Enkelen van jullie. Jullie hebben dit al jarenlang gehoord. Ik weet dat dit niet klinkt alsof er veel vooruitgang is, maar jullie hebben meester Rama gehoord die vertelde dat de vooruitgang twee keer zo snel ging dan de week ervoor, enzovoorts! Het versnelt exponentieel – dit is een prachtig woord in jullie taal!

Wat betekent dit nu? Het betekent dat de Wereld op het punt staat om te horen over NESARA. Er zijn bijvoorbeeld mensen die het hebben geschreven en er dus vanaf weten en daar niet over kunnen spreken omdat er door de donkere hoeden voorzorgsmaatregelen waren genomen zodat zij de aankondiging onder controle zouden hebben. Hun oorspronkelijk doel was dat dit nooit aangekondigd zou worden, maar dit weten jullie allemaal. Maar nu proberen zij het te vertragen en uit te stellen zoveel zij kunnen en zij brengen mensen in verwarring met al hun duistere daden. Maar het Licht schijnt steeds helderder! Het schijnt op NESARA en het schijnt VANUIT NESARA en het schijnt vanuit jullie, lieve mensen, en uit ons samen, vanuit onze Missie! Het zal gaan gebeuren! HET ZAL AANGEKONDIGD WORDEN EN HET ZAL VERWELKOMD WORDEN EN HET LEERPROCES ZAL BEGINNEN, HET LEREN VAN DE WAARHEID, AL DIT SOORT DINGEN!!!

Als dit gebeurt zal het de dingen zo snel veranderen dat het voor jullie aan te raden is om je ermee vertrouwd te maken, maar het gaat erom je ermee te verbinden en het hier te brengen vanuit de Hogere Gebieden, waar het vandaan kwam. Als je buurman dus naar je toekomt en zegt: “Wow, ik hoef geen inkomstenbelasting meer te betalen! Ik denk dat dit niet beter kan” dan kunnen jullie zeggen: “Lieve buurman, laat mij jou nog iets meer vertellen” enzovoorts, enzovoorts! Met andere woorden: het gaat erom om dit Hoog in je Hart te bewaren en volgens de principes van NESARA te leven en dat is leven in de Liefde van Hoge Dimensionaliteit, en alle andere zegeningen die NESARA waarlijk naar de planeet Aarde brengt, omdat dit de manier is waarop jullie het instrument volledig kunnen gebruiken!

Saint Germain zal hier zijn om meer te vertellen over de manier van leven na de aankondiging van NESARA** en dus zal ik hier nu mee stoppen door iedereen te bedanken die meedoet aan de meditaties om de komst hiervan naar 3D, of wat er over is van de planeet Aarde, en ik dank jullie allen die feitelijk uit 3D stappen, met zijn kranten, zijn informatie en het delen daarvan zodat jullie niet zo geshockeerd zullen raken dat dit misschien het invoeren van NESARA kan vertragen.  

WIJ ZIEN DIT NIET GEBEUREN, MAAR HET IS EEN ECHTE VREUGDE OM TE WETEN DAT WIJ SAMENWERKEN – NIET ALLEEN VOOR DE AANKONDIGING, MAAR OOK BIJ HET INVOEREN EN HET ACTIVEREN HIERVAN!!!

Hoe meer mensen dit “te pakken krijgen” hoe meer mensen zullen begrijpen dat dit een Missie vanuit het Hart is – een Hoge Missie – hoe eerder zij al hun 3D-angsten kunnen laten gaan – hun jaloezie, hun boosheid, hun hang naar revanche en alles wat angst schept – en samen met ons omhoog te gaan naar de plaats waar er complete Vrijheid is – weg van alle op angst gebaseerde creaties, naar waar alleen Liefde is om de ware manier van leven van de Gouden Eeuw te scheppen, waarna iedereen naar Ascensie kan gaan volgens hun eigen tijdlijn, contract en vrije wil – inclusief de mogelijkheid om hun ascensie te versnellen of niet!

Dit is dus het belang van NESARA, gezien vanuit de Hogere Niveaus van Dimensionaliteit – waarmee jullie allen zijn verbonden – en wij geven jullie enkele woorden die jullie kunnen onthouden, als jullie willen, en die in jullie eigen harten kunnen plaatsen en met anderen kunnen delen, over waar NESARA werkelijk over gaat en wat de missie van NESARA is, als NESARA is aangekondigd! Dit is een heerlijk onderwerp om over na te denken!

Ik wil nog iets meer zeggen. Ik wil zeggen dat de “Plezierfactor” zoals Sekhmet dit zo graag uitdrukt – wij kunnen het ook de Schumann Resonantie noemen, wij kunnen het allerlei namen geven – HET BEWUSTZIJN VAN DE PLANEET AARDE, ONDANKS ALLE VERWARRING, STEEDS MEER OMHOOG GAAT!!! Er zijn zelfs leiders in de gemeenschap van Lichtwerkers die verward zijn geweest over de Dinar-zaken – er zijn zelfs leiders die zeggen: ”Wacht even! Daar moeten wij ons niet op focussen. De Dinar – al deze geldzaken – zijn een deel van 3D waarboven wij ons proberen te verheffen, laten wij ons dus concentreren op Liefde!” Zij hoeven NESARA niet te noemen want NESARA IS LIEFDE!!! 

En NESARA werd geschapen vanuit Liefde. Sommigen van hen zeggen dit, en anderen weer niet. Maar zij zeggen allen dat het Licht helder schijnt en dat steeds meer Lichtwerkers en hun leiders die pure harten hebben, Hoge Intenties, beginnen te gaan voor wat de pure Waarheid is, wat werkelijk echt is, wat werkelijk Hoog Dimensionaal is. Er zullen geen financiële spelletjes meer zijn nadat NESARA is aangekondigd. Nogmaals, ik zal het aan Saint Germain** over laten om hier verder over te spreken.

Alles zal gaan veranderen. Alle koninkrijken, behalve de mensheid, zijn zich hier universeel van bewust, en ik zeg “universeel” omdat dit veel verder gaat dan de planeet Aarde. Zij weten dat de planeet Aarde omhoog gaat, en zij zijn al in de Hogere Energieën van Dimensionaliteit! Maar dit is niet makkelijk als jullie de dichtheid hebben van het menselijk lichaam, met name als jullie oude zielen zijn die al op vele plaatsen zijn geweest. Zelfs al reinigen jullie – en hebben jullie al veel gereinigd van wat jullie hebben meegenomen vanuit wat jullie je verleden noemen en jullie bewust zijn en bewust reinigen wat er zou kunnen zijn in wat jullie het toekomstige deel van jullie tijdlijnen noemen – hebben jullie tot op bepaalde hoogte nog steeds de resultaten hiervan in jullie “nu”-zelven.

Sommigen van jullie deden meer – jullie gaven jezelf nog veel meer toen jullie voor het eerst kwamen omdat jullie dachten: “Wel, dit IS het. Dit is het laatste, Hoera, het laatste leven. Ik moet dit doen. Ik kan deze keer beter al mijn lessen leren want ik wil niet meer terugkomen!” Jullie hebben hierbij tussen twee haakjes, een keuze, maar ALS JULLIE EENMAAL ASCENDEREN ZITTEN JULLIE NIET OPGESLOTEN EN KUNNEN JULLIE TERUG EN VOORUIT GAAN TUSSEN NIVEAUS VAN DIMENSIONALITEIT EN WAT JULLIE “TIJD” NOEMEN. ALS JULLIE DIT WILLEN!!!

Jullie kunnen ook tijdreizigers zijn. Dit is wetenschap – wij zullen niet teveel tijd besteden aan wetenschap, omdat wij hiervoor niet bij Ashtar on the Road zijn. Maar wij zullen jullie vertellen dat al deze dingen en veel meer wonderen – als jullie hen zo willen noemen – op jullie staan te wachten omdat zij er al zijn! Jullie kunnen jezelf omhoog brengen en jezelf met hen verbinden tijdens jullie slaap, jullie meditaties en tijden waarin jullie je de dingen voorstellen, enzovoorts.

Alles wat ik zeg is dat de “echte jij” het LiefdesLicht heeft, dat het is opgeslagen in de cellen van jullie menselijk lichaam. En hoe meer Licht jullie inbrengen, hoe minder dichtheid jullie in je lichaam hebben, hoe meer kracht jullie zullen hebben om welke uitdagingen die jullie nog steeds kunnen hebben – tenminste nog enkele in het deel van jullie dat nog steeds 3D is - te boven te komen en hoe meer jullie letterlijk zullen “oplichten” en omhoog zullen gaan, uit 3D vandaan, enzovoorts.

Dus is het zo dat jullie betrokkenheid om nog meer Licht naar Creatie te brengen, alle creaties, die van het LiefdesLicht komen, jullie jezelf nog meer laten ontwikkelen en laten deelnemen om de hele planeet hierbij te betrekken! Dit weten jullie nu dus!!! Ik weet dat ik het nogal eenvoudig vertel. HET IS EENVOUDIG ALS JULLIE HET EENMAAL GAAN DOEN!!!

Wel, dit hebben jullie eerder gehoord, nietwaar? Wat betekent dit? Denk eens aan Wie Jullie Werkelijk Zijn! Sluit je ogen! Kijk in de spiegel van jullie “wijsheids-oog.” Of vraag je gidsen om een beeld van jullie recht voor je ogen te plaatsen zodat jullie dit met je “wijsheids-ogen”  kunnen zien. Hoe ziet dit eruit? DE ECHTE JIJ IS HET LICHT VAN LIEFDE!!!

Misschien herkennen jullie jezelf. Misschien zien jullie je lichaam met heel veel Licht erin of zien jullie jezelf alleen maar als Licht. het is allemaal waar! Dit zijn jullie! Verbind je dus met het deel van jezelf dat Licht is en laat dit toenemen, en bovenal: HOUD VAN JULLIE ALLEMAAL TERWIJL JULLIE MEER LIEFDESLICHT BINNENBRENGEN!!! Want ik zeg jullie, lieve mensen, dat dit de manier is waarop jullie het zullen halen! Dit is de manier waarop jullie ascenderen. Dit is de manier waarop jullie onze Missie dienen en hoe jullie leven op jullie planeet Aarde, erop, erin en erboven!

Ik ben nu heel nieuwsgierig naar meester Saint Germain** die verder komt vertellen over de tijd na de aankondiging van NESARA die wij de manier van leven van de Gouden Eeuw noemen.

Houd in gedachten dat er twee hoofd-aankondigingen zijn, de ene brengt NESARA en de andere is: “Hallo, wij zijn er! Als jullie hier vroeg waren hebben jullie Melissa*** kunnen horen waarmee ik nauw heb samengewerkt, die het project van “Hallo, wij zijn er!” meer in detail kon beschrijven. Dit zijn mijn woorden, niet die van haar.

Het kan het makkelijkst gezegd worden als jullie je verbinden met NESARA en de officiële aankondiging naar voren brengen over onze aanwezigheid! WAT ECHT BELANGRIJK IS, IS ONZE VREEDZAME aanwezigheid, of onze HULPVAARDIGE aanwezigheid, onze SAMENWERKING met jullie in OPEN samenwerking, in OPEN communicatie, in OPEN vooruitgang, op alle gebieden van de Spirituele Wetenschap!!!

Onthoud dus dat onze Missie tweedelig is: NESARA moet op dit moment de meeste aandacht hebben, nu wij samenwerken in onze Eenheid en samenwerken vanuit alle niveaus van dimensionaliteit. Maar de aankondiging van onze aanwezigheid maakt ook deel uit van onze Missie.

Jullie hoeven niet aan de zijlijn te staan! Kom naar buiten, vooral ‘s nachts, zeg: “Hallo” en doe met ons mee aan Groeten vanuit het Hart, en wees bij ons door – laten wij zeggen – op onze schepen te komen als jullie mediteren en communiceren vanuit het Hogere Niveau waar alleen maar Licht is.

HET GAAR EROM BEIDE AANKONDIGINGEN NAAR DE REALITEIT VAN DE 3D AARDE TE BRENGEN.   

DIT, LIEVE MENSEN, IS JULLIE SPECIALE MISSIE ALS LEDEN VAN DE FAMILIE VAN ASHTAR ON THE ROAD!!!

Dus dank ik jullie, omdat jullie hier waren in deze zeer geliefde en geëerde bijeenkomst van ons allen in het Licht, van ieder van jullie die Lichtwezens zijn in jullie eigen menselijke identiteiten.

En zo is het!

Saluut!*** Melissa, www.myfirstcontact.net 

Here's the link to the recording, with her speaking toward the beginning:

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, May 23, 2017. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2017. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition