De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

vrijdag 30 juni 2017

Arcturiaanse Perspectieven met Dr. Suzanne Lie en Speciale Gast David K. Miller van de Groep van Veertig / 28 juni 2017

Arcturiaanse Perspectieven met Dr. Suzanne Lie en Speciale Gast David K. Miller van de Groep van Veertig
Datum: 28 juni 2017


{Wij vieren Arcturiaanse eenheid te midden van diversiteit zoals wij dienen als een model voor een groepssamenwerking die de mensheid zijn bewustzijnsuitbreiding zal versnellen en verenigde inspanningen uitbreiden om de planeet te verheffen}

David K. Miller Channelt De Arcturianen:

Shalom, Shalom, Shalom en groeten. Ik ben Juliano en wij zijn de Arcturianen.
Dit is een tijd van groot belang en het is een tijd waarop samenwerking een krachtige invloed heeft op “Het Werk.”

Het is waar dat veel van de Sterrenzaden zoals jullie zelf zich geopend hebben voor jullie Zielmissie en Ziellicht. Maar het is ook waar dat wij manieren moeten ontwikkelen voor het gebruiken van meer krachtige groeptussenkomsten op de planeet en binnen het bewustzijn van de planeet.


Dit is de periode waarin het bewustzijn van de mens uniek verweven is met de ontwikkeling en het energieveld van de Aarde. Dit is de periode waarop de gehele uitkomst van de planeet  afhankelijk is van wat de mensheid doet.

Wanneer de mensheid de verkeerde keuzes maakt, dan kan de hele biosfeer met al van de planten de dieren een zeer neerwaartse keer maken.
Wij zijn op een punt van ontwaking en er zijn veel mensen enthousiast voor leiderschap.

Er zijn ook veel mensen die heel geïnteresseerd zijn in hoe verder te gaan.
Het blijkt dat degenen die aan het wachten zijn enthousiast zijn om de juiste richting te horen, de juiste uitkomst en de juiste manier om de planetaire energie te verschuiven.

Onze missie is geweest om zonder hinder in het planetaire proces, dit te activeren en richting eraan te geven, wat het proces is van het verhogen van het quotiënt van het spirituele leven. Onze hoofdtaak is om de vraag te beantwoorden, waarvan wij zeker zijn dat jullie deze vraag jullie zelf hebben gesteld.

Deze vraag is, “Wat is de beste methode voor het manifesteren van de vijfdimensionale energie en het Licht in/naar een positieve uitkomst en in/naar een positief effect op de planetaire situatie?
Deze vraag is iets die wij, de Arcturianen, hebben bestudeerd bij/in onze galactische reizen. Omdat, zoals jullie weten, er zijn andere planeten geweest op dit punt die hebben geworsteld met dit conflict.

Het conflict waarnaar wij verwijzen is het conflict van technologie versus spirituele wijsheid. Het is waargenomen dat deze kwestie niet altijd gunstig is opgelost.
In feite, zijn sommige planeten ingestort. Sommige planeten hebben dit conflict niet succesvol opgelost en verplaatsten zich naar een volgende fase van planetaire ontwikkeling.

Echter, onze missie en onze taak is om te zien welke bijeenkomsten, welke interacties van groepen, wat voor krachten een planeet heeft die zullen verzekeren dat de verbindingen met de vijfde dimensie, zullen, in feite, produceren de benodigde heling en eenheid binnen de Aarde.

NU, het is waar, zoals jullie hebben gezegd, dat deze planeet veelvoudig verschillend is, wat een plus is op veel manieren vanwege de Spirituele Vrijheid en de Keuzes van de Vrije Wil.

Maar de keerzijde van dit veelvoudig verschillend zijn is, dat het meer gecompliceerd wordt en moeilijk, om de mensheid samen te brengen in eenheid.
Kijk er naar hoeveel verschillende individuele groepen er zijn.
Kijk er naar hoeveel verschillende religies er zijn en hoeveel verschillende talen er zijn. Dit, is enkel een indicatie van de complexiteit die er bestaat.
En dit is ook waar in de spirituele groepen en de vijfdimensionale en multidimensionale groepen. Wij hebben veel verschillende groepen aangetroffen die diverse nuances en diverse focuspunten.

En dus, zeggen wij de Arcturianen, “Waarom is het dat deze groepen NIET zijn samengekomen?” Is dit een reflectie van de symptomen van de diversiteit en polarisatie die ook aanwezig zijn? Zo ja, zouden wij denken dat met al de diversiteiten en al de verschillendheid, dat de spirituele groepen de leiders zouden zijn. En waarom?

Het antwoord is erg eenvoudig. Deze planeet heeft een geschiedenis van misbruik van spiritueel leiderschap en spirituele groepen. Er zijn ontelbare keren geweest waarop het spirituele leiderschap is misbruikt voor ego doeleinden en dominantie.

Dus, zelfs op dit punt, welke wij beschouwen als een “Planetaire Crisis,” is er aarzeling en een weerstand voor groepen om zich te verenigen.
Hoewel het voor het hoogste goed en het grootste belang zou zijn voor allen om een weg van eenheid te vinden, die eenheid doet zich niet voor!!

Daarvoor moeten de problemen van de weerstanden worden behandeld, maar wij herhalen, het is van een heel groot profijt om samen te werken in het Hogere Licht voor het grotere doel voor het verhogen van het Quotiënt van Spiritueel Licht op deze planeet!

Ik ben Juliano, ik wens jullie een goede dag.


Sue Lie Channelt de Arcturianen:

Ja, wij de Arcturianen via Suzanne Lie, willen graag toevoegen en zeggen dat wij het volledig eens zijn met wat David heeft gezegd via aan ander component van ons Arcturiaanse zijn.  Wij zouden ook graag willen toevoegen dat een primaire uitdaging binnen jullie NU de uitdaging is van de samenvoeging/samenwerking van de diversiteit.

Wanneer er eenmaal de eendrachtigheid is zullen er meer en meer oplossingen zijn.
Maar om de eenheid van de diversiteit te hebben, moet er acceptatie van zijn.
En om de diversiteit volledig te accepteren binnenin ieder persoon, moeten jullie de diversiteit accepteren binnenin jullie eigen individuele zelf.

Ieder van jullie moet in staat zijn om binnenin jullie eigen Hart te gaan, jullie eigen Ziel, jullie eigen Derde Oog en jullie eigen Hogere Hart om al de vele incarnaties bij elkaar te verzamelen, welke jullie hebben ervaren op deze prachtige planeet Gaia.
Op deze wijze kunnen jullie realiseren dat jullie een perfect voorbeeld zijn van de eenheid van diversiteit.

Net zoals Suzille werd geboren met de mogelijkheid om andere levens te herinneren, zijn velen van jullie in staat om jullie vele incarnaties te herinneren.
En dan als steeds meer en meer mensen zichzelf toestaan andere incarnaties te herinneren, kunnen, ook zij, de eenheid van diversiteit binnen henzelf samenbrengen.

Op deze manier, zullen velen van jullie ontdekken dat sommige van de mensen die jullie wellicht beoordeeld hebben, mensen zijn die jullie eigenlijk waren en zijn, binnen een andere frequentie of tijdlijn van jullie zelf.

Nu, deze eenheid van diversiteit binnenin al jullie incarnaties is iets wat vrijwel onmogelijk is binnen het rijk van het derde dimensionale bewustzijn.
Gelukkig laat jullie vierde dimensionale bewustzijn, ieder van jullie toe om meer vloeibaarheid te hebben binnen de expressie van het ZELF, evenals om vele dromen te hebben, aspiraties en visioenen die jullie herinneren aan jullie Grotere ZELF.

Echter, het is het vijfde dimensionale bewustzijn, welke jullie allemaal zal toestaan, onze geaarden, om al de incarnaties beginnen te herinneren die jullie hebben gehad of ten minste de belangrijke incarnaties die jullie hebben gehad, zodat jullie al de verschillende levens samen kunnen brengen, verschillende incarnaties, verschillende wezens en verschillende mensen die jullie waren, evenals de verschillende planeten waarop jullie hebben geleefd.

Eerst zullen jullie jullie eigen eenheid van diversiteit moeten samenbrengen in jullie eigen zelf. Dan wanneer ieder persoon zich realiseert, begrijpt, gelooft, weet over de vele levens die zij binnen hun eigen persoonlijke zelf zijn, is het veel makkelijker voor jullie om te accepteren, begrijpen en omvatten het collectieve van al de wezens op de Aarde, evenals het collectieve van al de wezens op/in het vierdimensionale Astrale Vlak, die allemaal gericht/uitgelijnd zijn met jullie fysieke wezen, evenals jullie vijfdimensionale wezen van het Lichtlichaam.

Zoals er een hogere bedoeling is van de uitlijning, is er ook een grotere en grotere bedoeling van veiligheid. Er is ook een groter gevoel van veiligheid wanneer jullie je meer vrij voelen om uit te drukken wie jullie werkelijk zijn.
Jullie zullen ook het vertrouwen hebben om jullie vijfdimensionale zelf met jullie te laten praten zonder de angst dat iemand anders oordeel heeft of denkt dat er iets mis met jullie is.

Zoals jullie herinneren, zullen jullie weten, dat jullie een multidimensionaal wezen zijn die naar de Aarde is gekomen binnenin dit NU, binnen deze plaats, welke plaats dan ook waar jullie zijn, om te assisteren met het proces van de Planetaire Ascentie.

Op deze manier zullen jullie voorbij jullie verlangens en behoeftes aan, bewegen van jullie persoonlijke zelf, jullie menselijke zelf of zelfs jullie multidimensionale zelf,
om volledig te realiseren dat de planeet een levend wezen is.
En dat levende wezens ons nodig hebben. In feite, hebben wij veel incarnaties gehad op de Aarde van Gaia en is het tijd om te vergoeden aan haar.

Zegeningen voor jullie allemaal die bereid zijn om door te gaan met dit proces en om eerst te denken aan ons planetaire wezen die ons heeft toegestaan de prachtige en soms heel uitdagende ervaringen te hebben, die ons hebben laten ontwaken naar de persoon die wij geworden zijn binnen dit NU.

Doe met ons mee met de unieke kans om een online discussie bij te wonen met Arcturiaanse Perspectieven die ons assisteren om te evolueren in een 5D Gereedheid en Voorbereiden voor het Planetaire Eerste Contact.

Deze gebeurtenis viert Arcturiaanse eenheid onder diversiteit en dient als een voorbeeld voor groepssamenwerking die de uitbreiding van de mensheid zijn bewustzijn zal versnellen en verenigde inspanningen zal versterken om de planeet te verheffen.

Deze gebeurtenis is mede georganiseerd door de volgende personen:
  •           Medeoprichters van de Groep van Veertig, David K. Miller, Auteur en Channelaar en Gudrun Miller, Visionaire Kunstenares en Psycholoog
  •          Dr. Suzanne Lie, Auteur en Channelaar  van Ontwaken met Suzanne Lie en Multidimensions.com
  •         Shawnna Donop, Spirituele afgezant en Leraar, -Let Earth Rise.


LEER MEER EN REGISTEER

Ik zie jullie daar allemaal binnenkort.

SUEhttps://www.youtube.com/watch?v=YjMRr2Tvgxw

Vertaald door Anja voor Wakkeremensen