Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 15 juni 2017

Aranuth Spreekt: Het Meditatie-proces. / Malcolm Bell / 4 juni 2017

Aranuth Spreekt:
Het Meditatie-proces.
Malcolm Bell / 4 juni 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Commentaar:

Hallo, allemaal! Deze afgelopen maand is weer een van die maanden geweest waarin zo vele zielen op de hele planeet zijn “opgeschud” door de toegevoegde energieën van de zo zeer benodigde veranderingen. De veranderingen, zowel energetisch als fysiek, zijn heel hard nodig om te breken met alle diep ingebedde menselijke controlesystemen, ter discussie staande regels en reguleringen, valse geloven, en natuurlijk de blootstelling van de redenen achter de doorgaande oorlogen en agressie die alleen maar dienen om de wereldoverheersing te promoten door ego-maniakken.

Zij verdienen ook veel geld voor multinationale ondernemingen en de donkere hoeden achter de wapenfabrieken en de handel. Ik zie de drie pilaren van deceptie en controle: regering, militairen en religie. Ik zie ook overal positivisme, nu de gemiddelde man in de straat ontwaakt voor zijn eigen bron van zijn eigen onsterfelijkheid en die de vertrouwenwekkende trucs doorziet van de verschillende regeringen, de militairen en de door de mensgemaakte religies en daardoor nu waarheid eist, vrijheid en gelijkheid voor iedereen.

Alweer zie ik dat de worsteling wordt uitgevochten en wordt gewonnen door de goede mensen die niet alleen verlangen, maar zelfs eisen, naar vrede en voorspoed voor iedereen.

Een meer persoonlijk iets: ik moedig iedereen aan om in vrede en positivisme te gaan; dagelijks te mediteren voor wereldvrede, goede gezondheid, geluk en overvloed voor iedereen.

Nog even: mijn tweede boek, de opvolger van Rider in the Mist. “Emergence” is klaar voor de drukker en zou begin juli uitgegeven moeten worden.

Boodschap Aranuth

Goedenavond allemaal! Opnieuw welkom. Vanavond heb ik iets dat nieuw en anders is. Nieuwe informatie die jullie zal helpen begrijpen wat jullie tot op dit moment in de tijd doen. Zoals jullie je kunnen voorstellen veranderen er elke dag dingen in jullie leven. Er verandert iets. Niets blijft hetzelfde. Het kan alleen stapsgewijze verandering zijn en dan kan het opeens een grote stap voorwaarts zijn.

Als ik of mijn broeders komen om met jullie te spreken, proberen wij jullie informatie te geven op een manier die jullie makkelijk in je kunnen opnemen, begrijpen en die jullie kan helpen om verder te gaan op je pad. Wij proberen niets te brengen dat jullie zou verwarren of waardoor jullie de informatie opzij schuiven. Van elk woord dat wij spreken willen wij dat jullie de impact en het belang ervan begrijpen. In deze tijd van verandering wil ik jullie vertellen dat verandering niet alleen maar buiten jullie plaatsvindt.

Verandering gebeurt niet alleen maar bij andere mensen op andere plaatsen. Verandering gebeurt (bij) jullie! Nog specifieker: verandering gebeurt IN jullie! De belangrijkste verandering en degene waarvan ik graag wil dat jullie je erop focussen, is de verandering binnenin jullie ziel, binnen jullie eigen wezen omdat elke verandering die aan de buitenkant plaatsvindt, buiten jullie lichaam, wel, die zal doorgaan met veranderen en die is niet van groot belang. De verandering binnenin is het belangrijkste deel.

Ik zou graag de analogie van en zwangere vrouw willen gebruiken. Een vrouw met kind. Als het tijd wordt voor de geboorte, komt het tot een climax. Zo gaat het ook met jullie ontwikkeling, jullie energiewezen-ontwikkeling. Behalve dat dit een veel grotere zwangerschapsperiode heeft die vele incarnaties heeft geduurd totdat de tijd is aangebroken waarop jullie besluiten dat de rem eraf wordt gehaald. Zover willen jullie op die bepaalde tijd gaan. Jullie kunnen de draad oppakken, de versnelling, of de verandering, op een later tijdstip. De verandering in jezelf valt, zoals ik al heb gezegd, te vergelijken met een vrouw die in verwachting is, die voedt en laat groeien tot aan de geboorte. Verandering in jezelf. Daar is de pot met goud. Dit worden jullie geacht te doen.

Dit is wat jullie al eonen lang worden geacht te doen, maar op die weg – begrijpelijk – werd het menselijk ras gekaapt. Vaak werden zij hun eigen kapers omdat zij de interesse om zich te ontwikkelen verloren. Zij werden bedwelmd door de fysieke dingen om hen heen. Zo gebeurt het ook in deze speciale tijd dat vele mensen, vele geïncarneerde zielen, zich richten op wat er buiten hen gebeurt.

Als ik zeg buiten hen zelf bedoel ik, wat er gebeurt met het fysieke en de omgeving, gemeenschap, staat, nationaal en planetair. Zij worden meer bedwelmd door de gebeurtenissen buiten henzelf en zij negeren wat er binnenin hen gebeurt. In hun Ware wezen. Dit soevereine zelf. Ik zou jullie dit op deze manier willen uitleggen. Het zou in deze tijd voor elke geïncarneerde ziel goed zijn als zij meer en meer tijd besteden om naar binnen te gaan.

Wij hebben vaak gezegd dat mediteren een geweldig stuk gereedschap is. Meditatie is feitelijk een voertuig. Dit voertuig dragen jullie in jezelf. Niet in je fysieke zelf. Het is een voertuig dat jullie diep in je energie-zelf dragen. Jullie ziel-zelf. Als jullie tijd zouden besteden, om naar binnen gaan te beoefenen, dieper naar binnen te gaan, zelfs nog dieper. Kinderen, laat mij jullie verzekeren dat als jullie steeds dieper naar binnen gaan, jullie jezelf door een portaal zullen zien gaan. Sommigen kunnen dit beschrijven als een heilige poort. Wij in de gebieden beschrijven het als een energieportaal.

Als jullie door dit portaal gaan zullen jullie verbaasd zijn. Jullie zullen verrast zijn. Jullie zullen verstomd staan. Het is alsof jullie een grote openbaring krijgen. Als jullie diep genoeg gaan om deze poort te vinden en daar doorheen gaan zullen jullie de essentie vinden, de ware essentie van jullie “zelf.” Van jullie “ziel-zelf.” Veel te vaak gaan mensen naar binnen en horen wij jullie zeggen ”O, maar ik mediteer elke ochtend al een half uur!” Wij zouden jullie nu graag horen zeggen: “Ik mediteer elke ochtend om te proberen dieper en dieper te gaan.” Kijk naar dit moeilijk te bereiken portaal dat je zal transporteren naar een ander Gebied. Het is een Gebied waarin alles mogelijk is. In dit gebied zullen jullie een zeer oude vriend ontmoeten. Die oude vriend is jullie “zelf!”

Want zien jullie, lieve mensen, als ik om jullie heen kijk zie ik een kopieerapparaat. Een kopieerapparaat van jullie zelf. Het is meestal een overzicht van jullie “zelf”, een nauwelijks in jezelf gerichte blik. In deze tijd is dit niet voldoende. Jullie moeten dieper en dieper gaan en jullie zullen het weten als jullie de poort naderen omdat jullie een gevoel zullen hebben, een extatisch gevoel van verloren zijn in de ruimte. Jullie zullen jezelf voelen glijden door een donkere hemel die vol staat met brijante sterren en als jullie dit punt bereiken, zijn jullie bijna bij de poort. Heb moed, Heb moed. Ga door. Dieper en dieper. Als jullie door deze poort gaan zal dit een grote openbaring zijn. Jullie zullen alles weten. Jullie zullen alles begrijpen. Het zal zijn alsof jullie een complete encyclopedie zijn van de planeet Aarde en het Universum en van het melkwegstelsel waarin jullie zijn geplaatst. Dit is Thuiskomen. DIT IS THUISKOMEN!

In dit andere Gebied is alles mogelijk. Jullie hoeven alleen ergens aan te denken en het zal gebeuren. Ik garandeer het! Jullie zullen merken als jullie die ruimte binnengaan dat jullie extatische gevoelens hebben alsof jullie door de nachtelijke hemel zweven en jullie zullen je realiseren dat deze fysieke dimensie helemaal niet meer meetelt; hij heeft geen waarde meer. Hij is niet relevant meer voor jullie ziel.

Wij in de Gebieden geloven dat het nu zeer belangrijk voor jullie is om die reis naar binnen te gaan ondernemen. Zonder te oordelen of kritisch te zijn, zouden wij jullie willen vertellen dat dit de tijd is om het kaf van het koren te scheiden. Degenen die kaf willen zijn, goed. Zo zal het dan zijn. Maar degenen die het gouden graan wensen te zijn, zijn degenen die steeds dieper willen gaan en steeds meer voordelen vergaren. Zie je, het is Thuiskomen. Het is een Thuiskomst.

Wij zouden willen dat iedereen, iedereen, elke wel en niet geïncarneerde ziel, begrijpt dat er alleen “thuis” is. Er is alleen maar die ruimte, het Gebied dat “thuis” is en waar alles bekend is, waar alles mogelijk is en waar alles is bereikt.

Wat Julie om je heen zien – zou je kunnen zeggen – is een afleidende illusie. Het is een illusie die doorgaand mensen afleidt en hen ervan weerhoudt om te worden wie en wat zij zijn. Dit houdt hen tegen om totale kennis te hebben. En met deze totale kennis komen totaal begrip en totale macht. Totale macht! Jullie zijn een zaadje van de scheppersenergie. Ik ga geen driedimensionale termen gebruiken zoals God en dit soort termen. Vele hiervan zijn nep. Zij zijn zo vals. Het zijn nepartikelen op jullie pad. Jullie zullen merken dat zij zijn ontworpen om jullie in slavernij te houden en om jullie tegen te houden om door het portaal heen te gaan en te ontdekken dat jullie krachtige wezens zijn omdat dit jullie vrij maakt. Dit is wat jullie vrij maakt!

Want als jullie eenmaal door deze poort gaan naar dit andere Gebied, is alles bekend, is alles mogelijk. Jullie kunnen alles scheppen. Alles! Gewoon omdat jullie scheppers zijn! Ik wil niet dat jullie denken dat jullie individuele wezens zijn, lichamen of energieën in een creatieve energiestroom. Ik zou graag willen dat jullie begrijpen….en echt begrijpen, dat jullie de energie van de Schepper ZIJN!!!

Geen individu is daarvan verstoken. Dit is een driedimensionaal concept en een verkeerd driedimensionaal concept door het beeld te scheppen dat mensen allemaal verschillen van elkaar en apart zijn! Jullie zijn dit beeld niet! Jullie zijn niet deze afgescheiden entiteit! Jullie zijn niet dit afgescheiden wezen! Als jullie eenmaal diep genoeg gaan om door de poort te gaan naar dit andere Gebied, zijn jullie de Schepper. Als ik zou hebben gezegd: als jullie door deze poort gaan zijn jullie een kopje water in de oceaan van het Al, zouden jullie dit accepteren omdat de oceaan van het Al  het Al is. Het is de Totaliteit.

Wij kunnen dit ook een beetje veranderen en zeggen dat jullie een bundel energie zijn die door deze poort gaat en een deel wordt van de massa energie die de Schepper is. De Schepper heeft geen beeld, geen gezicht, geen lichaam. De Schepper heeft geen van allen. De Schepper is geen aparte energie. De Schepper is niet iets dat apart staat van jullie Zelf.

Als jullie door die poort glippen naar het Gebied zijn jullie de Schepper omdat jullie energie de Schepperenergie is. Er is hier geen afscheiding. Dit is wat jullie zijn. Jullie zijn de energie van de Schepper!!!

Wat doen jullie hier? Wel, jullie zijn uitgekozen om een lichaam te hebben in dit driedimensionale gebied. Dit Gebied van solide materie om jezelf uit te dagen. Om obstakels aan te brengen op jullie gebaande pad. En dit allemaal om een goede reden. Het is om jullie te laten ontdekken dat niets onoverkomelijk is omdat jullie de Schepper zijn. Dit is er om jullie ertoe te brengen om terug te gaan naar de energie van de Schepper. Hoe overwinnen jullie al deze obstakels? Wel, daar hebben wij het zojuist over gehad. Naar binnen gaan. Stil zitten. Het fysieke negeren. Ga naar binnen. Negeer wat er binnenin gebeurt omdat jullie op het eerste niveau allemaal leuke ervaringen, gekleurd licht voor kinderen, tegenkomen, al dit soort afleidingen. Ga verder dan dat. Ga verder dan dat!!!

Verlaat die speeltuin en ga dieper. Blijf steeds dieper gaan. Maak in je geest en je hart heel duidelijk dat jij een stukje goud bent. Jullie zijn de Schepper. Jullie willen teruggaan naar de Gebieden, het niveau van schepping. Jullie willen weer meedoen aan de totaliteit van de energie die de schepping zelf is. Dit zouden jullie moeten willen.

Ik wil jullie nogmaals verzekeren – nogmaals verzekeren – dat als jullie deze methode gaan toepassen die ik zojuist aan jullie heb uitgelegd, zullen jullie wonderbaarlijke dingen gaan ontdekken. Wonderlijke dingen. Ik gebruikte eerder het woord Openbaringen, wel, dit is correct.

Als jullie door die poort gaan: Een openbaring! Jullie zullen je realiseren dat al het andere dat jullie tot dat moment hebben doorstaan of hebben ervaren, niet meer telt. Jullie hebben je weg naar huis gevonden.

Jullie hebben je maas in het net gevonden. Jullie hebben je weg naar huis gevonden ondanks alle valse sporen en doodlopende wegen, alle zijstraten, jullie hebben jezelf Thuis-gevonden als Schepping zijnde en niet als een individu in een oceaan van schepping.

Lieve vrienden, dit is belangrijk, heel, heel belangrijk om te doen en deze methode te volgen en jezelf te bevrijden van deze dimensie van dichte materie en van alle andere dimensies omdat daar weer andere trucs zijn.

Daar zijn andere dwaalwegen voor jullie waar jullie deze derde dimensie kunnen verlaten in een veranderde staat en zien dat jullie in een iets hogere dimensie zijn – in een iets hogere dimensie – die er is om jullie in de maling te nemen. Jullie begeven je dan in vals bereiken en valse zekerheid.

Gewoon omdat jullie mediteren en naar een veranderde staat gaan die, laten wij zeggen, twee niveaus ligt boven waar jullie nu zijn. Dit is het niet! Dit is de valkuil. DIT IS DE VALKUIL. Dit is de matrix om jullie hier te houden.

Ga door. Ga door! Mediteer dieper, dieper, dieper. Jullie zullen het weten als jullie deze poort vinden en als jullie door die poort gaan zullen jullie een gevoel ervaren alsof jullie zojuist uiteen zijn geslagen in miljoenen deeltjes. Jullie zullen merken dat jullie geen deeltjes meer zijn. Jullie zijn HEEL. HEELHEID. Geen afscheiding. Eenheid, omdat jullie in het Gebied van de Schepper zijn. Eenheid, Heelheid. Geen afscheiding, geen individualisme. Mijn broeders en ik zijn vereerd omdat wij de mogelijkheid hebben gekregen om hier te komen om jullie deze informatie te brengen die voorheen werd achtergehouden en voor jullie werd verborgen.

Nu toon ik jullie het Pad naar Huis. Het is aan jullie om die weg te nemen en ik wil graag dat jullie dit doen.
Nu wens ik jullie: zegeningen, zegeningen, zegeningen. Moge Vrede met jullie zijn bij elke stap op jullie weg om jullie te bemoedigen om door te gaan en door te gaan….. totdat jullie door de Poort heen gaan!   

Ik dank jullie nogmaals, lieve vrienden. Goedenavond! 

Ik kom weer terug.

Dank jullie wel.

Deze sessie was prachtig met een onbekende gids die heel duidelijk sprak en met maar een paar onderbrekingen om mij de juiste woorden te laten spreken.

Vrede & Geluk

Malcolm.

Deel dit: