De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

dinsdag 27 juni 2017

Aranuth Spreekt: De Drie Pilaren. / Malcolm Bell / 24 juni 2017

Aranuth Spreekt:
De Drie Pilaren.
Malcolm Bell / 24 juni 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur


 Commentaar:
De winter is aan deze kant van de aardbol begonnen en heeft niet alleen regen maar ook schade brengende overstromingen gebracht in bepaalde zuidelijke gebieden. Het is niet overal koud deze winter, maar als je van de bijna veertig graden hitte naar onder de tien gaat, heb je dat toch wel goed in de gaten. Mijn grap is dat ik “de boter in de koelkast moet leggen om te voorkomen dat hij steenhard wordt!”

Als ik kijk naar de situatie in zoveel andere landen realiseer ik mij dat Australië zeker tot de “gelukkige landen” behoort. De tragische situaties die zich ontvouwen in andere landen, met name Engeland en Europa, zijn hartverscheurend. Omdat wij hier zover vandaan zijn moeten wij tevreden zijn met het sturen van liefde en licht naar onze broeders en zusters in zwaar en triest bezochte landen.

Terwijl wij overal oorlogshandelingen, terrorisme en wereldwijde, angstwekkende tragedies zien moeten wij onszelf soms geweld aandoen om te herinneren dat “Alles in Goddelijke Orde is.”

Toch hoeft het niet zo te zijn. Wij kunnen het veranderen!

Het is fijn om te weten dat boekverkopers in het hele land (Australië) een toename zien in de verkoop van spirituele, bovennatuurlijke en esoterische boeken en ook veel “goed gevoel”-boeken. Vele mensen realiseren zich nu dat er een betere manier is, vrediger en met meer vreugde, een andere manier van denken en zijn.


De verkopen van mijn eerste boek: “Rider in the Mist” zijn toegenomen en hopelijk zal mijn tweede boek: ”Emergence” ook even snel  populair worden. (Inlichtingen: localauthorsnetwork.com) Een niet gepland derde boek zit ook alweer in de pijplijn en zal mij de komende zes maanden bezighouden.

Boodschap:

Goedenavond allemaal. Tot en met de laatste keer dat ik hier bij jullie kwam hebben wij meer kennis, meer informatie toegevoegd. Wij zeggen “toegevoegd” omdat er meer zal komen en er in de toekomst ook meer moet komen.

De laatste keer waarop ik hier was hadden wij het over het vasthouden van een niveau van persoonlijke, innerlijke liefde en begrip. Jullie zullen je herinneren dat ik al vaak sprak over naar binnen gaan. Ik spreek al heel lang over geïncarneerde zielen die zichzelf kunnen toestaan om te overdenken, naar een contemplatieve staat gaan, een staat van mediteren en als jullie in die staat zijn, dan doorgaand te zoeken. Ga dieper, dieper en dieper. Natuurlijk is ook dit passend. Het wil jullie herinneren aan het belang , het belang van elke geïncarneerde ziel en het belang om tijd vrij te maken in deze drukke wereld van jullie om rustig te zitten en naar binnen te gaan, steeds je gedachten te richten, de intentie, om steeds dieper te gaan, totdat je de staat vind die makkelijk omschreven kan worden als Nirwana.

Het zou een beetje mal zijn om te denken dat dit alles is dat van jullie wordt gevraagd. Verre van. Het kan wel een zeer belangrijk aspect zijn van jullie ontwikkeling, van jullie toekomst  die absoluut van vitaal belang is. Absoluut van belang. Om jezelf te vergezellen op je reis om dieper en dieper te gaan naar de oceaan van het AL heb je ook een grote hoeveelheid liefde nodig. Universele liefde. Onvoorwaardelijke liefde. Er zijn drie grote pilaren. Drie pilaren die jullie zullen helpen naar de opening voor Al Wat Is.

Toen wij het de laatste keer over pilaren hadden kwam het tot die van meditatie. Vandaag gaan wij het hebben over Liefde en natuurlijk ook over het vergezellende “Licht!”

Veel te weinig geïncarneerde zielen, veel minder dan weinig, richten zich echt op het licht in henzelf en stralen alleen licht naar buiten toe. Ik vind dit zeker raar.

Liefde is een andere pilaar waar vaak over wordt gesproken, wordt misverstaan, verkeerd toegepast, en toch is het zo eenvoudig. Zo heel eenvoudig! Wij vragen jullie niet om van alles en iedereen te houden. Dat is bijna onmogelijk. Wat wij jullie vragen is om een niveau van liefde te bereiken dat wordt ondersteund door niet te oordelen, begrip, compassie, tolerantie en al die dingen toe te laten.

Als jullie al deze aspecten toelaten, al deze waarden, al deze idealen, als jullie die in je wezen laten komen – en ik heb het nu niet alleen over jullie fysieke leven, jullie jullie fysieke pad, ik spreek nu over jullie universele leven, jullie universele pad, de optelsom en de combinatie van elk leven dat jullie ooit hebben gehad.  

Nu, als jullie deze liefde, compassie, tolerantie, begrip en al die dingen die ik zojuist heb opgenoemd op kunnen nemen in jullie dagelijks leven, zullen jullie merken dat zij allemaal toevoegen aan een groots totaal dat Liefde wordt genoemd.

Dat is dus het Pad. Liefhebben!

Wij zeggen dus niet dat jullie naar buiten moeten gaan en tegen alles en iedereen zeggen hoeveel je van hen houdt. Wat wij voorstellen is dat jullie naar buiten gaan – niet alleen naar de mensen, maar ook naar de dieren, de omgeving, naar alles dat jullie kunnen zien, voelen, ruiken….alles en niet oordelen in praktijk brengen.

Oefen jezelf om compassievol te zijn. Oefen om begrip te hebben. Beoefen het om dingen toe te laten. Laat dingen zijn op de manier waarop zij zijn.

Accepteer hetgeen op dit punt in de tijd is. Het is niet altijd zo geweest. Het zal niet altijd zo zijn. Maar op dit moment in de tijd: sta het gewoon toe. Laat het gewoon toe. Ik weet bijna zeker dat jullie niet graag willen dat anderen over jullie oordelen. Jullie willen dat anderen jullie je pad laten belopen. Jullie zouden het prettig vinden als iedereen begrijpt wie en hoe jullie zijn op dit punt op jullie pad……dit zijn dus de dingen die, als jullie hen opstapelen, liefde worden.

Wat wij nu voorstellen is, wat wij doen is: het samenbrengen van een paar dingen. Laten wij beginnen met naar binnen gaan. Overdenken, mediteren. Bespeur en voel je weg door alles heen terwijl jullie in die staat zijn. Vraag jezelf steeds dingen af: Wat voel ik? Wat bespeur ik? Wat zie ik? Geniet van alle gedachten als je in die meditatieve staat gaat omdat dit jullie gewoon zal helpen…..helpen om te genieten, te genieten op je pad, je proces naar de diepe meditatieve staat.  

Als wij dit op dagelijkse basis zouden gaan doen, kunnen wij dit toepassen, erbij blijven, het vasthouden, toestaan, begrijpen, compassie hebben, tolerantie en geen oordeel hebben. Als jullie dit alles samen doen, hebben jullie nu Liefde. Wij hebben nu dus drie pilaren die mooi samenkomen, omdat wij zien dat jullie je ware zelf vinden. Jullie Ware Zijn. Nu, met dit aspect van Liefde, vinden wij jullie wezens die in praktijk brengen Wie en Wat jullie Werkelijk Zijn. En als jullie dit eenmaal hebben kunnen jullie naar de derde pilaar gaan, en dat is Licht.

Er is over Licht dus veel misinformatie en misleiding zowel in woord en geschrift. Het is echt niet zo gecompliceerd! Wat is Licht? Wel, eenvoudig gezegd: Licht is energie! Licht is energie in de meest pure vorm.

Jullie hebben dus Licht met een vleugje negativisme, met een vleugje oordeel, met een gezond vleugje non-compassie. Licht is puur. Licht kan niet bezoedeld worden. Het kan niet verkeerd gebruikt worden. Het kan niet besmeurd worden. Licht is puurheid. En natuurlijk is er ook de puurheid van Waarheid en de puurheid van Liefde.

Wij hebben nu dus drie pilaren. Wij hebben de drie. Wij hebben het vinden van jullie ware zelf. Wij hebben Liefde en nu hebben wij ook Licht. Nu, als jullie hier kwamen om iets toegevoegd te krijgen, voeg dan deze drie pilaren op elk moment van je leven toe en ik zou hier voor jullie staan en klappen, juichen en “welkom thuis” zeggen. “Jullie hebben niets anders te doen op deze driedimensionale planeet.” Jullie hebben je pad belopen, jullie hebben je ervaringen gehad jullie hebben je lessen doorlopen en jullie zijn met lof geslaagd! “Welkom Thuis!”

Dit is de som van wat jullie hier hebben gedaan. Dit is de som van wat jullie hier doen. Het is de som van elk, elk individueel leven waarin jullie geïncarneerd zijn. Het is ook de som van elke keer waarop jullie ruimte hebben ingenomen tussen twee incarnaties in. Er zal voor jullie geen enkele noodzaak zijn om hiernaar terug te gaan of naar welke lagere vibratie dan ook!

Dit is dus jullie doel.

Dit is waar jullie naar hunkeren. En jullie kunnen het. Velen van jullie doen het in dit ene leven. In dit leven, als jullie dit wilden. “Zet je neus op de slijpsteen” zoals men zegt. Als jullie je rug erop willen breken, zullen jullie dit ook doen. Toch is het veel gevraagd en een grote taak. Het is dus ook heel aanvaardbaar als jullie er een paar incarnaties over willen doen. Niet veel, ik zei een paar!

De reden waarom mijn broeders en ik naar jullie komen is precies waarom jullie hier zijn. Wij vertellen jullie precies hoe jullie het kunnen doen. En wij leggen uit hoe het is als jullie dit hebben bereikt. Daar is niets gecompliceerds in. Het enige wat ervoor nodig is dat jullie erom verzoeken. Verbind je met deze taken. Steeds meer van jullie zal worden gevraagd om diep, diep in jezelf te gaan. Jullie zal gevraagd worden om elk deel van Liefde te gebruiken. Alle begrip, compassie en tolerantie. Er zal jullie worden gevraagd om dit alles te gebruiken.

Laat dit constant zien. Er zal jullie gevraagd worden om je ervan te verzekeren dat het Pure Licht binnenin jullie is, om je heen, ingesloten, zonder ook maar een negatief spoortje.

Het zal niet alleen jullie redding zijn maar ook die van velen om jullie heen, of jullie hen nu zien of niet!.

Wij kwamen vele jaren geleden bij jullie en vertelden jullie over de doorgaande ontwrichting, de opwinding, de chaos, die jullie planeet zou ondergaan.

Wees nu getuige van de Waarheid van wat wij jullie voorspelden. Het had niet zo hoeven zijn als elke geïncarneerde ziel zich had toegewijd aan de taak van Liefde en Licht. Zich hadden toegelegd op het ontdekken van wie zij zelf zijn, het uitstralen van Licht. Liefde, Compassie en begrip, want dan zou jullie planeet een heel andere plaats zijn geweest.

Er is ook geschreven dat er grote veranderingen zouden komen. Niet alleen wat er in het verleden is gebeurd, wat er nu gebeurt en wat er in de toekomst zal gaan gebeuren; er komen vele, vele, vele veranderingen aan! Negativisme zal deze veranderingen alleen maar versterken.

Positivisme zal de gevolgen verzachten. De veranderingen moeten, moeten plaatsvinden als de planeet en de mensen daarop redding bereiken. Ik kan jullie vertellen dat jullie planeet zal overleven! Het menselijk ras zal overleven! Maar het pad naar deze overleving zal geplaveid zijn met tragedies! Jullie hoeven daar niet aan mee te doen. Jullie hoeven je dan alleen maar bezig te houden met de drie pilaren. Houd je bezig met Liefde, vrede, geluk, hulp en assistentie. Hoe meer geïncarneerde zielen dit pad van Licht volgen, hoe makkelijker het zal zijn – niet alleen voor jullie zelf, maar ook voor de hele bevolking die daardoor gered kan worden en groeien en bloeien door deze veranderingen.

De veranderingen zullen zich op ontelbare manieren voordoen. Niet alleen Aardeveranderingen, niet alleen bij regeringen. Niet alleen oorlog en terrorisme. De hele bups, de hele zaak. Overal zullen veranderingen komen. Niets zal ervan uitgesloten zijn. Alles zal erdoor geraakt worden.

Wij komen jullie natuurlijk deze informatie niet brengen om jullie angst en negativisme aan te jagen. Wij komen naar jullie zodat jullie de consequenties zullen begrijpen van de acties van eerder geïncarneerde zielen door de eonen heen.

Na eonen van tijd heeft de bevolking van de wereld nu een punt van ontwikkeling bereikt waarop men een groot deel van de tragedies kan tegenhouden. Zij kunnen het veranderen. Zij kunnen het veranderen….het hele pad van de planeet en alles wat daarop is.

De bevolking van jullie planeet heeft nu de macht om hun weg te  veranderen ten opzichte van de huidige situatie en dichter naar een vrediger en gelukkiger wereld en omgeving te gaan. Het is dus allemaal in jullie handen. Het begint. Het begint met een, een paar, een groep, grote groepen. Het blijft zich uitbreiden. Wij vragen dus aan alle zielen die deze woorden horen en lezen om deze woorden in je op te nemen. Geef aandacht aan de feitelijke macht die jullie hebben.

Jullie hebben de macht om veranderingen teweeg te brengen door jullie gedachten, door jullie gedragingen te veranderen. Verander je zienswijze. Verander je weg. Voeg meer Liefde toe, begrip, compassie, tolerantie en voeg deze dingen toe. Stuur liefhebbende gedachten uit naar alle gebieden. Stuur helende gedachten uit. Visualiseer geen tragedie en vernietiging. Visualiseer zuivere schoonheid. Visualiseer een zuivere, schone, vrije en gezonde planeet. 

Wij zeggen jullie DIT te visualiseren omdat jullie creatief zijn. Als jullie dit visualiseren zullen jullie het scheppen. Jullie zullen het scheppen, jullie kunnen het scheppen. Maar het is als bij duizend kaarsen. Iemand moet de eerste kaars aansteken en dan de tweede, en dan de derde, enzovoorts, totdat het Licht zo sterk wordt, zo krachtig, dat het alles met een duister en negatief aspect overwint.

Lieve mensen, de bal is aan het rollen. Dit is echt zo. Wij in de Gebieden kunnen niet tussenbeide komen. Maar wij kunnen begeleiden. Wij kunnen fluisteren. Wij kunnen boodschappen sturen. Er zijn vele dingen die wij kunnen doen om jullie aan te zetten om na te denken en te handelen, als jullie alleen maar zouden luisteren.

Ik zeg weer dankjewel tegen jullie. Er zal meer over dit onderwerp komen Er zal meer komen!

Ik ben degene die is uitgekozen om dit te brengen. En ik zal het ook brengen.

Ik wil jullie vragen om er zeker van te zijn dat mijn bezoeken aan jullie geen verspilde moeite zijn; dat mijn woorden niet aan dovemansoren mogen zijn gericht, niet in geesten die dicht zijn en harten die gesloten zijn. Ik kom hier om jullie geest te openen. Ik kom hier om jullie hart te openen tot wat het kan zijn.

Dank jullie wel, lieve zielen. Dit zal alles voor deze sessie zijn.
Ga in Liefde en Vrede.

Ik Ben de Aranuth.