Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 8 mei 2017

Uitbreiding van jullie veld gebaseerd op waarneming / De Arcturianen via Suzanne Lie 4 mei 2017

Uitbreiding van jullie veld gebaseerd op waarneming
De werkelijkheid die jullie waarnemen, is de werkelijkheid die jullie LEVEN
De Arcturianen via Suzanne Lie 4 mei 2017
  


Een van de taken van dit NU is om te herinneren hoe te communiceren via de vijfdimensionale telepathie. Deze telepathie begint bij jullie eigen Hogere Zelf. In dit geval, jullie Hogere Zelf is waarschijnlijk aan boord van een van de Schepen die Gaia omringen.

Misschien zijn jullie net aan het ontwaken voor het feit dat jullie gemakkelijk kunnen communiceren met jullie alter ego op het schip. Jullie alter ego is het vijfdimensionale JULLIE dat ook gelijktijdig bestaat met jullie derde/vierde dimensionale JULLIE.

Dit “JULLIE” is nu in het proces van het anders maken en transmuteren van jullie expressie van zelf terug naar jullie ware, Multidimensionale ZELF. Zoals jullie dit doen, zal jullie veld gebaseerd op waarneming groots beginnen uit te breiden.


Wanneer jullie jullie bewustzijn uitbreiden en daarvoor jullie veld van waarneming anders maken, kan jullie aandacht plotseling omdraaien (glippen) van een waarnemingsveld van de derde dimensie in een waarnemingsveld van de vierde dimensie. Jullie waarnemingen kunnen zich zelfs uitbreiden naar een waarnemingsveld van de vijfde dimensie.

Soms kan deze uitbreiding van jullie bewustzijn plaatsvinden te midden van een zin, of te midden van een gesprek met jullie Hogere Zelf. Aanvankelijk kunnen jullie geloven dat jullie spreken met jullie vijfdimensionale zelf.

Dan, plots, kunnen jullie je realiseren dat jullie spreken met een zelfs hogere expressie van jullie zelf. Of, kunnen jullie spreken met/tot jullie  hogere dimensionale zelf  en dan plots, realiseren jullie dat jullie ook spreken met jullie driedimensionale zelf.

Wat er gebeurd, is dat de tijd en ruimte binnen jullie velden gebaseerd op waarneming worden losgelaten en/of anders gemaakt omdat jullie bewustzijn aan het uitbreiden is naar de vijfdimensionale expressies van jullie Multidimensionale Zelf.

Eenmaal, wanneer jullie vrij zijn van de derde/vierde dimensionale tijd en ruimte, bewegen jullie snel, of geleidelijk naar het NU van jullie vijfdimensionale Zelf. Jullie vijfdimensionale Zelf resoneert met al de expressies van jullie zelf die kunnen verplaatsen in en uit jullie bewustzijn om redenen waar jullie misschien of misschien niet volledig bewust van zijn.

Maar als dit begint te gebeuren, sta jullie zelf toe om te ontspannen in de ervaring dat, plots of langzaam, jullie een realiteit kunnen waarnemen die verder is dan de derde dimensie waarin jullie doorgaans zijn geweest, wel,  wij zouden zeggen, “verslaafd” aan.

Echter, deze “verslaving” aan een driedimensionale waarneming van de realiteit is NU bevrijd en jullie hunkeren naar een terugkeer naar het Multidimensionale Zelf die jullie nu aan het herinneren zijn, dat jullie altijd zijn geweest.

Jullie kunnen ook berichten krijgen van Degenen van Goud, die de mensheid er constant aan herinneren dat dit het Nu is om te veranderen en onvoorwaardelijk te houden van iedere incarnatie die jullie ooit hebben bekleed op het lichaam van Gaia.

Duidelijk is jullie toegekend  om jullie “pre-ascentieveld reiniging” te beginnen. Gedurende deze pre-ascentie reiniging is het nodig dat jullie teruggaan naar iedere incarnatie die jullie ooit hebben gehad op het lichaam van Gaia, om onvoorwaardelijke te houden van en te transmuteren alle en ieder onevenwichtige  energievelden die jullie ooit hebben gehad in welke van jullie incarnaties dan ook op Gaia.

Net zoals jullie moeten “uitpakken” wat zij hebben “ingepakt” naar hun zijde van het kamp, doet jullie ascentieproces een beroep op jullie om duidelijk waar te nemen en om er onvoorwaardelijk van te houden al de lessen van al de levens die jullie ooit hebben gedaan op het driedimensionale veld van waarneming op Gaia.

Dan kunnen jullie Gaia bedanken voor de gelegenheid om haar driedimensionale planeet te gebruiken als een stramien voor jullie avonturen naar/in ascentie. Nadat jullie iedere duisternis of onbalans hebben gereinigd die jullie hebben achtergelaten op Gaia, zullen jullie Gaia bedanken voor het toestaan om jullie met Haar te verenigen op Haar avontuur tot in het zijn van een driedimensionale planeet.

Jullie kunnen ook Gaia bedanken voor het voorzien van een opmaakstramien waarin jullie kunnen assisteren met de grote taak van de “Planetaire Ascentie.” Jullie hebben nu, of zullen binnenkort zijn, in volledige openbaringen van jullie  oorspronkelijke beslissing om jullie vijfdimensionale schip te verlaten en/of vijfdimensionale thuiswereld om naar de Aarde te komen om te helpen bij het proces van de Planetaire Ascentie. Velen van jullie hebben gekozen om te komen om Gaia te assisteren gedurende dit NU. De meeste van jullie die jullie zelf aantreffen bij het lezen van dit bericht beginnen te ontwaken en/of zijn al volledig ontwaakt voor jullie Hogere Zelf.

Jullie hogere dimensionale expressie van Zelf is waarschijnlijk aan het dienen op een van de vijfdimensionale schepen die Gaia aan het helpen zijn gedurende dit NU. Dit Hogere JULLIE is zeker jullie aan het helpen om elke karmische onbalans van op de Aarde op te helderen die nog niet in evenwicht zijn gebracht of opgehelderd.

Jullie worden opgeroepen om elke niet overeenstemmende energievelden die jullie ooit hebben achtergelaten op Gaia’s lichaam gedurende welke dan ook van jullie fysieke incarnatie te transmuteren en onvoorwaardelijk van te houden.

Dit kan een hele moeilijke taak lijken. Verder kunnen jullie niet weten hoe te beginnen om zelfs maar te herinneren al dat jullie moeten veranderen van al jullie incarnaties. Maar, gelukkig, jullie Collectieve ZELF, de gezamenlijke energiepatronen van elk vaartuig die jullie ooit hebben aangenomen, is in staat om jullie persoonlijke gids te zijn.

Deze collectieve versie van jullie ZELF is eigenlijk een hogere dimensionale expressie van jullie zelf. Daarvoor, is dit “Hogere Jullie” in staat om jullie “MENSELIJKE jullie” mee te nemen door al de levens waarin jullie Priesters en  Priesteressen waren voor Gaia en dienden als hoeders van het land.

Jullie Hogere Zelf kan jullie ook meenemen door iedere incarnatie waarin jullie hoeders van het land waren in menselijke vorm, evenals levens waarin jullie hoeders waren van het water in jullie walvis of dolfijnen vorm. Ja, vele mensen kozen ervoor om een incarnatie aan te nemen als een walvis of een dolfijn, zij zijn walvisachtigen en hebben veel gemeen.  

Al deze versies van jullie, werkten samen om Gaia’s geliefde planetaire lichaam te helpen gedurende velen van jullie incarnaties op Gaia’s haar geliefde lichaam. Daarom zijn jullie NU teruggekeerd naar Gaia om Haar te helpen met Haar planetaire ascentie.

De meeste van jullie zijn teruggekeerd via jullie vijfdimensionale sterrenschip en hebben een aarde voertuig aangenomen dat gelijktijdig leeft met jullie vijfdimensionale Zelf op het Schip. Daarvoor is jullie vijfdimensionale zelf aan boord van een schip (thuiswereld) en jullie driedimensionale zelf aan boord van het lichaam van Gaia.

Jullie vierdimensionale zelf stroomt, gaat door het Astrale Vlak waardoor jullie heen en weer kunnen reizen tussen de derde en vierde dimensie tijdens jullie meditaties en tijdens vele diensten die jullie anderen verlenen.

Jullie verlenen goede diensten aan anderen omdat jullie weten dat jullie dat kunnen en omdat jullie  incarnaties herinneren waarin jullie je niet de vreugde van geven herinneren. Jullie herinneren incarnaties waarin jullie dachten gewoon enkel fysiek te zijn. 

Maar jullie herinneren je ook speciale incarnaties waarvan jullie hebben onthouden dat jullie een mooi, Multidimensionaal Wezen zijn die een driedimensionaal voertuig hebben aangenomen om Gaia te helpen. Dit kennen c.q. weten van jullie Multidimensionale Zelf heeft zeer jullie veld van waarneming uitgebreid.

Er waren ook incarnaties waarin jullie bewustzijn verloren raakte in jullie driedimensionale werkelijkheid. Tijdens deze incarnaties vergaten jullie de belangrijke informatie over jullie ZELF. Maar dan, op een dag, waren jullie aan het wandelen in het bos, aan het lachen met een vriend, aan het mediteren en/of een verbazingwekkende droom aan het hebben en vervolgens begon de herinnering.

Jullie herinnerden dat jullie een prachtige Multidimensionaal Wezen zijn wiens  veld gebaseerd op waarneming zich uitbreidt verder dan de beperkingen van jullie driedimensionale fysieke zelf, naar jullie vierdimensionale astrale zelf en naar jullie vijfdimensionale lichtlichaam zelf, die op een sterrenschip (thuiswereld) kan zijn gereed om Gaia te assisteren.

Terwijl jullie in jullie driedimensionale zelf zijn, zal jullie brein jullie begeleiden door jullie gedachten en acties, maar het is jullie staat van bewustzijn die bepaalt welke frequentie van hersengolven jullie in stand houden en is en wat jullie bereid zijn om waar te nemen.

Jullie hersengolven van hogere frequentie veroorloven jullie een beter begrip van wat er plaats vindt in jullie realiteit, evenals een makkelijker terugkeer naar jullie aangeboren “Multidimensionale Veld van Waarneming” van de realiteit. Eenmaal wanneer jullie dit Multidimensionale Veld van Waarneming in stand kunnen houden, zullen jullie vijfdimensionale waarnemingen en van verder normaal worden in jullie dagelijkse leven.

Dan, begint de hogere frequentie van expressies van jullie Multidimensionale ZELF steeds meer en meer te integreren met jullie driedimensionale aardevoertuig en zullen jullie steeds meer beginnen te herinneren over de vele incarnaties die jullie hebben aangenomen op het lichaam van Gaia.

Ieder van deze incarnaties heeft een energieveld achtergelaten op Gaia. In sommige incarnaties ascendeerden jullie naar het licht en het energieveld dat jullie achterlieten was een transmuterend, een zich verplaatsend energieveld welke anderen in staat waren om te bezoeken binnen hun eigen meditaties. 

Door te mediteren met de intentie om Gaia te helpen, hielpen deze visites van meditatieve aard aan de hogere energievelden, met hun eigen persoonlijke ascentie.
Er zijn ook andere dimensionale velden op Gaia die lagere dimensionale energievelden zijn.

Als een dienst aan Gaia, zullen jullie worden aangeroepen om deze energievelden van lagere frequentie binnen jullie meditaties waar te nemen, via jullie droomlichaam of zelfs vanuit de waarneming van jullie vijfdimensionale zelf.

Wanneer jullie eenmaal deze energievelden van lagere frequentie waarin jullie of anderen verloren waren in de illusie van de derde dimensie, waarnemen, zullen jullie herinneren om deze energievelden Onvoorwaardelijke Liefde te sturen, evenals ze te laten Vlammen, Vlammen, Vlammen met de transmuterende kracht van het Violette Vuur.

Als jullie dat doen, zullen jullie zien hoe deze ontaarde energievelden onmiddellijk en/of geleidelijk  zich heromzetten naar de zuivere essentie van de vijfdimensionale Gaia, welke daar aangeboren was voor jullie om te ervaren binnen jullie vijfdimensionale NU.

Echter, omdat dit zalige NU van de vijfdimensionale Aarde, te vaak verstoord is en verlaagd naar/in de beangstigende tijd/ruimte van de driedimensionale Aarde, herinneren wij onze geliefde Ascenderenden eraan, dat het hun taak is en eer om deze energievelden om te zetten.

Het is mede hun gekozen verantwoordelijkheid om deze hogere energievelden in stand te houden, door terug te keren en terug te keren om hun Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur te delen. Wij weten dat het onmogelijk mag lijken om al deze lagere energievelden te vinden, maar jullie hoeven ze niet allemaal te vinden, aangezien deze energievelden jullie zullen vinden.

Deze energievelden die het nodig hebben om te worden omgezet zijn zich bewust  dat het Hogere Licht hen wenkt. Daarvoor is het zo dat eigenlijk deze energievelden jullie roepen en jullie alstublieft vragen om ze te transmuteren omdat zij zich ook mee willeen verplaatsen naar het Planetaire Ascentie Proces.

Omdat de JULLIE die jullie zijn binnenin dit NU in staat is om te waarderen dat AL van Gaia levend is, kunnen jullie geloven en daarom waarnemen, wanneer er een energieveld met jullie communiceert. In feite, kunnen en doen AL de energievelden van Gaia communicatie regelmatig met jullie.

Maar, jullie zullen het veld van bewuste waarneming moeten uitbreiden om bewust gewaar te zijn van deze berichten. Deze berichten komen niet van een driedimensionaal mens.

In plaats daarvan, komen deze berichten van een driedimensionale plaats op Gaia, van een voorbije incarnatie, van een component van jullie zelf, dat moeten worden geholpen in het Astrale Vlak en wonderbaar, vanuit jullie eigen Hogere Dimensionale expressies van het ZELF. Deze hogere expressie van “JULLIE” zijn “de jullie” aan het helpen die een aardevoertuig dragen binnenin dit NU.

Het is deze jullie, de “jullie” die momenteel een aardevoertuig dragen die gewaarwording van jullie andere incarnaties heeft geaccepteerd, net zoals het RECHT (eerbetuiging) om onvoorwaardelijk ervan te houden en AL deze incarnaties te transmuteren.

Het is deze “Jullie” die zich “de Sleutel voor de Ascentie” herinnert. Om deze Sleutel voor de Ascentie te delen vertellen wij jullie een verhaal over een man die was gevangen in een hele hoge toren en die was verteld dat hij een bepaalde tijd had om een weg te vinden om te ontsnappen.

Gedurende de tijd in de toren, ging hij omhoog, ging er in rond, hij keek hier en daar en hij probeerde alles. In feite probeerde hij alles steeds weer.  Toen was zijn tijd op en zijn Gidsen kwamen tot hem en zeiden, “het spijt ons, maar je hebt de weg eruit niet gevonden.” Daarvoor moet je hier blijven.”

"Maar ik heb alles geprobeerd!” zei de man. “Ik heb hier gekeken, ik heb daar gekeken, ik heb boven gekeken en ik heb beneden gekeken. Ik heb alles geprobeerd. Dit is niet eerlijk,” riep de man. “Er is geen uitweg.” Toen zei, Degene die de Sleutel had voor de Ascentie, “Heb je de voordeur geprobeerd?”

Wij wensen dat jullie je allemaal kunnen beseffen dat al wat jullie te doen hebben is om gewoon de “voordeur te openen.” De “voordeur” is jullie Derde Oog, de “voordeur” is jullie Hogere Hart. Deze voordeur is zich NU aan het openen, met iedere gedachte van onvoorwaardelijke liefde en tijdens iedere periode die jullie je herinneren om de duisternis te transmuteren met het Violette Vuur.

Met iedere daad van onvoorwaardelijke liefde, met iedere proces van transmutatie, met iedere herinnering over jullie zelf en met iedere dienst die jullie verlenen aan anderen, geven jullie ook aan jullie dierbare Planeet Gaia.

Wij, de leden van jullie hogere expressies van het ZELF zorgen voor en beschermen onze dappere strijders die een aardevoertuig hebben aangenomen.
Wij zeggen ook tegen jullie allemaal…….

“Dank jullie wel voor het herinneren van het contract dat jullie hebben aangegaan voordat jullie deze incarnatie namen om te helpen met de Planetaire Ascentie.

Dank jullie wel voor het ons vertegenwoordigen, zo wijs, zo liefdevol en volledig te midden van Gaia’s haar planetaire verandering die de meesten van jullie in de greep van de chaos heeft gelaten die voorafgaat aan alle verandering.

Zegeningen voor jullie allen en herinner alstublieft dat wij, de wezens van jullie Hogere en Multidimensionale Zelf, altijd bij jullie zijn en jullie helpen binnen elke ademhaling van jullie.

Wij zijn JULLIE!
De Arcturianen en jullie gehele Galactische Familie.

Ontvang gratis de Audio van dit bericht HERE

Jullie willen misschien deze YouTube (s) nakijken  over de Arcturianen bij:Vertaald voor Wakkere Mensen