Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 4 mei 2017

Synchronistische Missie De Arcturiërs en onze Galactische Familie / Via Suzanne Lie / 30 april 2017

Synchronistische Missie
De Arcturiërs en onze Galactische Familie
 Via Suzanne Lie/ 30 april 2017Ik stond vroeg op, om te gaan werken, maar alles wat ik kon doen was naar muziek luisteren en mediteren. Natuurlijk, de Arcturiërs kwamen binnen om me een boodschap te geven. Ik verloor enige details van de boodschap maar het meeste van de boodschap was het gevoel van Onvoorwaardelijke Liefde.

Voor mij is de manier waarop ik in “levende verbinding” ben met een hoger wezen, dat ik de langzame stroom voel, of soms de plotselinge “run” van Onvoorwaardelijke Liefde.

Vanmorgen ontwaakte ik midden in de nacht gevuld met (onberedeneerde) angst. Terwijl ik dit schrijf heb ik het gevoel dat de Arcturiërs me willen vertellen over “Synchronistische Missies”.

Beste Opstijgenden, Wij, de Arcturiërs zijn verheugd om met je te praten over de ervaring van “Synchronistische Missies.” Synchronistische Missies hebben een sterk GEVOEL van Onvoorwaardelijke Liefde want alleen Onvoorwaardelijke Liefde kan diep genoeg samengaan met jullie ZELF om te worden aangewezen, of te kiezen, om Synchronistische Missies te hebben.

Deze Synchronistische Missies zijn heel belangrijk oor Planetaire Ascentie en zijn een grote “Sleutel voor Ascentie” omdat ze je helpen je INGEBOREN vermogen te herinneren om de opening te voelen van een Vijf Dimensionaal Portaal.

Indien je eenmaal “bewust” het opengaande portaal voelt, ziet, hoort of merkt, dan kun je kiezen om die bewust te ervaren. WIJ zeggen “kiezen” omdat onze Opstijgenden enorm toenemend waarnemen, hun “OPROEP tot Actieve Plicht” voelen openen.

Gelukkig delen veel van onze dappere “Ascentie Pioniers” hun ervaringen met anderen die like-minded zijn (van het zelfde gevoel zijn)en die een gelijke staat hebben van dagelijks bewustzijn. Er zijn er veel die “like-minded” zijn maar ze kunnen niet de zelfde frequentie serie van bewustzijn delen.

Of, ze kunnen de zelfde Missie niet delen. Daarom, zou het moeilijk zijn om een “Synchronistische Missie Band” te scheppen met die mensen omdat hun frequenties en bedoelingen niet in verbinding staan met jullie frequentie en bedoeling.

Je kunt wel gemakkelijk nauwe vrienden zijn met elkaar, specifiek in jullie drie dimensionale leven. Maar, een “Synchronistische Missie” heeft een multidimensionale resonantie opdat jullie in intense verbinding zijn met de derde, de vierde en vijfde dimensionale frequenties van de werkelijkheid.

Maar jullie kunnen wel een Synchronistische Missie hebben met iemand die je nauwelijks kent. Je kunt voelen dat je deze persoon zult kennen zo gauw je hen ontmoet, omdat het energieveld tussen jullie heel sterk voelt en op een of andere wijze, bekend(vertrouwd)is.

Je voelt deze verbinding omdat, ook al kun je nauwelijks deze mensen kennen in jullie drie dimensionale werkelijkheid, je je intens verbonden voelt met elkaar in je hogere dimensionale uitdrukkingen van het ZELF.

Inderdaad, als jullie je beider Denken opent voor het NU van het vijf dimensionale, de Onvoorwaardelijke Liefde, zul je onmiddellijk een portaal vormen waardoor heen je een samengaan voelt, maar ook een zin van ‘t “verlaten van drie/vierde tijd.”

Samen, zo lang als jullie staat van bewustzijn in verbinding is, zullen jullie beiden door elke belichaming stromen, in welke frequentie ook, waarin je in verbinding bent geweest in andere incarnaties. We zeggen “andere incarnaties” omdat je ook jullie “toekomstig” gedeelde werkelijkheden delen.

Deze reis door stoffelijke, astrale en hogere lagen zal jullie helpen, maar ook met wie je ook deze ervaring deelt, om je elke werkelijkheid te herinneren waarin jullie samen waren, of, je diepe band zal delen. (Denk eraan dat tijd een illusie is van de drie/vierde dimensie.)

Door jullie verbinding, ben je in staat om elke incarnatie te identificeren waarin beiden van jullie, OF de groep van jullie, samen hebben of zullen hebben Gaia gered en geheeld. Deze verwerkelijking zal jullie beiden, of jullie groep, in deze gedeelde incarnatie meenemen om te zien of er enige angst, boosheid, verdriet of onevenwichtigheid is die moet opgeruimd worden uit Gaia’s Aura.

Veel “oude vrienden” ontmoeten elkaar nu, op ongewone en onverwachte wijze. Ze ontmoeten elkaar via hun stoffelijke zelven, maar ook via hun astrale zelven, om hen beiden te assisteren, of iedereen, om zich te herinneren dat ze elkaar kennen in de vijfde dimensie.

Veel van onze vrijwilligers naar de derde/vierde dimensionale Aarde, vergeten hun vijf dimensionale ZELF op hun rondgaande(orbiting) Sterrenschip. Maar ze herinneren zich ook ALTIJD het gevoel van Onvoorwaardelijke Liefde.

Onvoorwaardelijke Liefde is een constant stromend energieveld in de vijfde dimensie, en die komt soms in de vier dimensionale dromen binnen of in een zeldzaam geval, de drie dimensionale werkelijkheid.

Onze vrijwilligers naar de Aarde met “synchronistische missies” kunnen elkaar niet herkennen, maar ze ZULLEN het GEVOEL herkennen van Onvoorwaardelijke Liefde die “normaal” is in de vijf dimensionale Sterrenschepen en zeldzaam is op de drie dimensionale Aarde.

Daarom zelfs als onze teamleden elkaar niet herkennen in hun “aparte” aarde voertuigen, zullen ze wel hun gedeelde gevoel van Onvoorwaardelijke Liefde herkennen. Als ze eenmaal beiden het gevoel herkennen van hun vijf dimensionale Onvoorwaardelijke Liefde, zullen ze ook het vijf dimensionale energieveld van hun NU herkennen.

Als twee, of een kleine groep, tegelijkertijd het gedeelde energieveld van Onvoorwaardelijke Liefde voelen, weten ze dat ze ook een “Synchronistische Missie” delen.

In dat NU, realiseren ze zich dat ze feitelijk dit samen besloten hebben, in hun vijf dimensionale Zelf, om een manier te vinden om hun drie dimensionale uitdrukkingen  van bewustzijn te “schokken” om de stroom van de vijf dimensionale Onvoorwaardelijke Liefde te laten stromen in hun besef.

Zo gauw als een stoffelijk, opstijgend iemand dit geschenk van Onvoorwaardelijke Liefde bewust opneemt, zullen ze een paar seconden of minuten hebben, waarin hun beperkte drie dimensionale hersenen/bewustzijn getransmuteerd worden in het vijf dimensionale bewustzijn, via de Stroom van Onvoorwaardelijke Liefde.

In de stroom daarvan, vaak ongezien, maar bewust gevoeld en geaccepteerd, zal Onvoorwaardelijke Liefde hun Hoge Hart wijd openen en hun Multidimensionale Denken flitst in het vijf dimensionale “NU”.

In dat NU die maar een “split seconde” blijft in 3 Dimensionale tijd, kunnen ze stoffelijk hun eigen vijf dimensionale uitdrukking waarnemen van het ZELF dat weerspiegeld wordt in elkaars aura’s.

Het is in die “split seconde” van delen van aura’s dat ze zich alles herinneren over hun huidige Missie. Soms ontmoet ons ‘away team’ hen om hen te herinneren aan ieder van hun individuele Missie. Soms ontdekken ze dat ze een lid van hun ‘Away Team naar de Aarde” hebben ontmoet.

Bij gelegenheid zitten onze 3 Dimensionale Opstijgenden zo gevangen in de illusies van “tijd om te doen…”of “er zit geen ruimte in mijn leven om…” dat ze niet in staat zijn om zich volledig te herinneren dat er een waar Multidimensionaal ZELF is, of hun Missie.

Heel zelden is het dat ons AWAY Team een inter-dimensioneel NU mist of wegveegt van het samengaan met hun drie, vier dimensionale uitdrukkingen van bewustzijn met de Onvoorwaardelijke Liefde van hun vijf dimensionele ZELF.

Het is om die reden dat we jullie ALLEN vragen om “een moment van het NU van Onvoorwaardelijke Liefde” te delen met een vriend, of geliefde. Jullie zullen merken dat “vijf dimensionale onvoorwaardelijke liefde” een ZEER andere vorm is dan “drie dimensionale conditionele liefde.”

Wees niet bezorgd als iemand met wie je Onvoorwaardelijke Liefde hebt gedeeld GEEN deel is van jullie Missie. Maar, deze persoon, of dier, kan bij je gekomen zijn om je gezelschap te houden en van je te houden terwijl je in je grotere dienst gaat.

Daarom wanneer je een innerlijke boodschap voelt om een “Synchronistisch Moment” te delen van Onvoorwaardelijke Liefde met een ander schepsel, doe dat dan, zoals veel mensen gemakkelijker onvoorwaardelijke liefde met dieren kunnen delen of met de natuur, dan met andere mensen.

En dus, sta jezelf toe om een sterk voldoende reactie te hebben met deze vijf dimensionale “stimuli” (prikkels) die je bewust kunt voelen dat een ander gegronde mens bewust, of onbewust, het GEVOEL deelt van Onvoorwaardelijke Liefde van hun EIGEN vijf dimensionale Lichtlichaam Zelf.

Als maar 10% van de mensheid van de Aarde moesten leven in deze vijf dimensionale stroom van “delen van Onvoorwaardelijke Liefde,” dan zou dat ENORM Gaia’s Planetaire Ascentie versnellen.

We verlaten jullie NU, met de Stroom van Onvoorwaardelijke Liefde die je besef binnenkomt.

Zegeningen, wij de Arcturiërs en jullie Galactische Familie, zijn ALTIJD met jullie.

Voel onze Stroom


Posted by Suzanne Lie 

Vertaald: winnyd@stralendetoekomst.nl