De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zondag 21 mei 2017

Schepping van werkelijkheid; Goede morgen, Arcturische Ochtend boodschap op 18 mei I 2017 / SuzanneLie

Schepping van Werkelijkheid:
Goede morgen, ARcturische ocHtend boodschap
op 18 mei 2017 / SuzanneLie
Posted by stevew | May 19, 2017 Bovenkant formulier

Ja, we wekten Suzille om 6 uur vanmorgen, maar we lieten haar echt ontwaken voordat we haar onze Morgen Boodschap zonden aan jullie. We beginnen onze boodschap door jullie er aan te herinneren dat IEDER van jullie in staat is, en velen klaar zijn, om ook de Ochtend Boodschappen te verkrijgen, of welke tijd het beste is voor jullie.

Sedert wij, jullie inter-dimensionale Galactische Familie, die leven in de vijfde dimensie, en verder, NU van de ENE, tijd niet langer een concept is in onze geconstrueerde werkelijkheden. We zeggen ”geconstrueerde werkelijkheden” omdat in de hogere dimensies van werkelijkheid, we ons ALLEN bewust zijn dat wij de scheppers zijn van onze werkelijkheid met ELK van onze gedachten en emoties.

Omdat wij leven in een veilige, vijf dimensionale en verdere werkelijkheid, waarin we niet langer oorlog of confrontatie beleven, is het natuurlijk voor ons om ons met AL onze gedachten en emoties te focussen op Onvoorwaardelijke Liefde.

Maar we zijn ons bewust dat onze dappere vrijwilligers die overeenkwamen om een aarde voertuig te nemen NIET dezelfde kalmte hebben en liefdevolle ervaring van werkelijkheid. We zeggen “beleefde ervaring van werkelijkheid,” omdat werkelijkheid voornamelijk een ervaring is die iedereen schept met hun eigen gedachten en emoties.


Een van de grootste verschillen tussen een drie/vierde dimensionale werkelijkheid en een vijf dimensionale werkelijkheid is ‘tijd’. Als men beperkt is door de illusie van tijd, is er een constante zin van “ik moet gaan om…” Ik moet gaan om de kinderen op te halen om 3:15 uur of ik moet op mijn werk zijn om 8:00 uur. Ik moet om 10:00 uur naar bed en zo maar verder.

Een van de meest moeilijke samenstellingen van jullie drie dimensionale “tijd” is dat jullie iets “moeten om… in tijd te doen. “ Daarom door de constante trek van “tijd” wordt het heel moeilijk om in het NU te leven.

Om deze reden is het dat we begonnen om Suzille vanmorgen vroeg te wekken toen we voor het eerst tegen haar praatten, omdat ze dan “tijd” zou hebben voordat ze haar dag begon.
In feite willen wij jullie ALLEMAAL er weer aan laten denken om een “afwerpen in staal” van tijd te scheppen die je aan de kant zet, minstens 5 dagen per week, waarin je kunt:

  • Naar de zelfde plaats gaan telkens (zodat je een energieveld kunt bouwen op de plek)
  • In feite is het eerste ding dat je in de morgen doet, goed, zodat je in verbinding kunt blijven met je “nachtelijke lichamelijke ervaringen.”
  • Neem een verzachtende drank mee, zoals koffie of thee, en lees wat spiritueels terwijl je je warme drank drinkt en laat je lichaam wakker worden, maar niet totaal wakker.
  • Je kunt iets inspirerend’s lezen om “je bewustzijn neer te zetten.”
  • Of je kunt dromen opschrijven die je in de nacht had.
Dan, als je klaar bent

Met andere woorden is het ’t best dat je in contact blijft met je vier dimensionale en meer, droom staat van bewustzijn zodat je elke belangrijke boodschap die je kreeg tijdens je “nachtelijke bezoek aan thuis in de hogere dimensies.”

Natuurlijk zijn er bepaalde nachten waarin je “in je lichaam blijft” omdat je je hogere frequenties oproept als je gaat slapen. Soms is het drie dimensionale leven erg moeilijk voor je aardevoertuig, maar ook je 4D aura.

In die tijd is het dat in plaats van het verbreden van je bewustzijn naar hogere frequenties, je je hoger dimensionale zelf en /of Spirit Gidsen vraagt om onvoorwaardelijke liefde te zenden en hogere energie in je aardevoertuig.

Je “aardevoertuig” is een levend wezen op zichzelf en JIJ, een component van je Hogere Dimensionale ZELF heeft dat “aardevoertuig” gekozen om je te laten uitwisselen met de lagere werelden van de derde dimensie.

Drie dimensionale Gaia heeft een groot deel bijstand nodig in jullie NU omdat ook zij transmuteert in Haar vijfde dimensionale uitdrukking. De Mensheid was bedoeld om de “Bewakers van Gaia” te zijn, maar het duister gingen langzaam Gaia meer en meer in. In jullie NU schijnen de duisteren in controle te zijn.

Maar we willen dat jullie weten dat de duisteren de “overgebleven illusie” zien van Gaia’s afscheiding en macht over werkelijkheid, terwijl onze Ontwaakten toenemend de levende en pas evoluerende vijfde dimensionale werkelijkheid waarnemen.

Deze evoluerende vijf dimensionale werkelijkheid is in de Kern geweest van geliefde Gaia sedert Zij Haar eerste ramp kreeg door de verwoesting van Lemuria. Toen, toen Gaia de verwoestingen ervoer van Lemuria en Atlantis, bracht zij haar ware, hoger potentieel dieper en dieper in Haar Kern Kristallen.

Daarom zouden degenen wier bewustzijn op de vijfde dimensie en verder resoneerden, in staat zijn om Gaia’s vijf dimensionale bestemming te kennen. Want vele eeuwen kenden alleen de hoogste Heiligen, die ver weg leefden op de hoogste bergpieken, Gaia’s bestemming.

Sedert die tijd gingen vele millennia voorbij voordat de mensheid maar zelfs kon beginnen om de “waarheid” te trouwen, die grotendeels was vergeten. Wij, jullie Galactische Familie wisten dat het niet het NU was waarin de ontwakende of slapende mensheid was, totdat er voldoende ontwaakte mensen waren die “dit LICHT konden vasthouden”.

Dit kostte vele eonen waarop de enorm gewonde mensheid in staat was om zelfs de Drie Voudige Vlam van Wijsheid, Macht en Liefde in hun Hoge Hart te ontsteken. In feite kostte het vele eonen om zich maar te herinneren dat “Wijsheid, Macht en Liefde” de Kern was van hun eigen Geboorterecht.

Ongelukkig moeten we toegeven dat er nog steeds een enorm segment is van de mensheid die nog in de “grap leeft van Macht over (anderen)” die hen constant in een staat van vergetelheid houdt van hun eigen Multidimensionale ZELF.

Gelukkig door het Hogere Licht dat in Gaia wordt gestraald, gooien meer en meer van de mensheid zich in de “grap van Macht Over”. Zij zijn in staat om dit te doen omdat zij hun EIGEN Macht Vanbinnen hebben gevonden. Om deze reden is het dat we jullie allemaal hebben uitgenodigd naar dit Multidimensionale gebeuren.

Ook al zijn er meer en meer mensen die begonnen zijn of de illusie hebben losgelaten dat “anderen macht-over hen” konden hebben, deze ontwaakten moeten samen gaan om de energievelden die hun zich steeds verbredende bewustzijn, scheppen.

Zie je, vijf dimensionale energievelden, zoals “de Macht Van Binnen” gaat verder en verbreedt zich op een logaritmische wijze. EN dus, hun macht van binnen gaat niet op de drie dimensionale manier van 1-2-3-4  maar in de vijf dimensionale wijze 1-2-4-8-16…

Deze ervaring is meer als het opklimmen van een steil berg spoor om naar het prachtige meer te gaan en de groene weiden die “hoger op” in de berg zijn.

In feite, als je eenmaal begint je bewustzijn te verbreden in de “hogere frequenties” zul je ontdekken dat je meer en meer gemakkelijk de “groene weiden en koele bergmeren” vindt die onmogelijk te vinden zouden zijn toen je beperkt werd tot je drie dimensionale bewustzijn.

Terwijl je bewustzijn meer en meer zich verbreedt naar de vijfde dimensie en verder, zal je waarneming van werkelijkheid zich ook verbreden. Een van de eerste vijf dimensionale uitdrukkingen van je bewustzijn zal zijn dat je NIET DOET wat je NIET WILT DOEN.

Je vijf dimensionale bewustzijn leeft in de ENE van het NU. En dus zijn er GEEN concepten van “Ik zou” of “Ik moet”. In de resonantie van de vijfde dimensie en verder ben je verbonden aan je Multidimensionale ZELF op een constante en bewuste manier.

Daarom kun je gemakkelijk communiceren met je vier dimensionale en droom zelf om de boodschappen te vertalen die je vijf dimensionale zelf je heeft gezonden terwijl je sliep of mediteert.

Maar we doen je er aan denken dat zo lang je een drie dimensionaal aardevoertuig draagt, je kwetsbaar ZULT zijn voor lagere energievelden van die laag. In feite, is het in het ontwerp dat je deze lagere dimensionale energievelden beseft zodat je hen Onvoorwaardelijke Liefde kun zenden om hen te healen en Violet Vuur om het te transmuteren.

Wij de Arcturiërs, willen dat jullie allen weten dat we ons bewust zijn van jullie grote dienst aan Gaia en aan al Haar schepselen, menselijk en niet-menselijk. Denk er alsjeblieft aan dat wij de Arcturiërs maar ook je andere hoger dimensionale gidsen ALTIJD bij jullie zijn.

Wij zijn vijf dimensionaal en verder. Daarom resoneren wij niet op “tijd” en zijn in staat om gemakkelijk “aan te roeren” in je in elke NU van jullie “tijd”. Daarom als je een droom hebt over ons –  GELOOF DAT DIE ECHT IS.

Als je voelt dat wij, de Arcturiërs maar ook andere vijf dimensionale wezens die jullie gidsen, bij je zijn – GELOOF DAT DIT WAAR IS. Als je plotseling een boodschap krijgt of een instructie die resoneert met de Onvoorwaardelijke Liefde van de vijfde dimensie en verder – GELOOF DAT DIE ECHT IS.

In feite, Lieve Gegronde Leden van onze vijf dimensionale en verdere werkelijkheid, als je een groeiende noodzaak beleeft om te dienen, misschien is er dan een manier waarop je nog niet eerder hebt gediend, dan vragen we dat je –GELOOFT DAT DIE ECHT IS.
Meest belangrijk vragen we dat je GELOOFT IN JE ZELF!!!

JIJ bent het Hoger ZELF die je zoekt om zich te herinneren en/of je bij te voegen.
Jullie vijf dimensionale en verdere uitdrukkingen van het ZELF – zoals je vele hogere uitdrukkingen hebt van je ZELF – ondersteunen je ALLEN en zenden jullie Onvoorwaardelijke Liefde om je te troosten en je te bekrachtigen tijdens de uitdagende Missie die JIJ vrijwillig op je nam in deze incarnatie.

Afsluitend vragen we dat ieder van jullie je ZELF hebt in de Hogere Dimensies, die jullie “Geboorte Contract” schreven.

  • Wat is je omgeving terwijl je dit contract schrijft?
  • Hoe VOELT het om je vijf dimensionale (en verdere) ZELF te zijn?
  • Waarom heb je gekozen om een Aarde Voertuig te zijn in dit belangrijke NU?
  • Wat zegt jouw Geboorte Contract jou? 
We vragen jullie allen om over deze vragen na te denken, bespreek ze met anderen, mediteer erover om je dit NU te herinneren, en deel mede wat je hebt ontdekt. Als
Leiders Voor Gaia hebben jullie een leven gekozen verder dan Dienst aan Anderen.
“Lees” daarom je Geboorte Contract, deel die met anderen om dit dieper te begrijpen. Dan bewaar dat in je Hoge Hart!

Wij de Arcturieërs, maar ook AL je hoger dimensionale familie,
Schijnen Ons Multidimensionale Licht en Onvoorwaardelijke Liefde naar jullie.

Op elk moment van het NU.


Vertaald: winnyd@stralendetoekomst.nl