Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 9 mei 2017

Maria Magdalena / 5 mei 2017 / Barbara Bessen

Maria Magdalena
5 mei 2017 / Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen! Ik kom zojuist terug van een seminarreis. Het was zeer harmonisch en energetisch diep en heilzaam. Twee van de hoofdthema’s waarmee wij werkten waren het zelfvertrouwen en de “lieve” twijfel. Steeds weer is de vraag of men de boodschap van het innerlijk zelf kan vertrouwen en of de intuïtie die wij bemerken in het dagelijks leven betrouwbaar is. 

Tja, ik zou kunnen zeggen: “Welkom bij de club!” Want deze thema’s begeleiden ons al zo lang. Maar ik ben er heel zeker van dat wij vertrouwen in onszelf en onze helpers mogen hebben. Uiteindelijk zijn wij natuurlijk zelf verantwoordelijk voor ons doen en denken. Maar in deze tijd van grote veranderingen ontvangen wij vanuit de Hogere Regionen veel belangrijke informatie en diepe gevoelens voor de eigen waarheid in ons fijnstoffelijk veld en wij kunnen nu werkelijk vertrouwen wat ons inspireert. Maar het is een zaak van oefenen om deze verbinding bewust tot stand te brengen.

Dit geeft vertrouwen. Het is bij als fietsen: Als men veel oefent wordt men zekerder en vertrouwt men op het eigen kunnen. En niet te vergeten: Wij zijn het Hoger Zelf. Wij zijn degenen die zich alleen dienen te herinneren wie wij zijn en waarom wij hier zijn. In die zin wens ik jullie vrolijk oefenen! Misschien in de nu zo betoverende natuur, bij het wandelen, bij het fietsen of het werken in de tuin.


Hartelijke groeten,
Barbara Bessen

PS: Indrukwekkend waren de boodschappen van Maria Magdalena en Jeshua die zich intensief met de kracht van de Liefde en toewijding bezighouden. Wij hadden een helingzitting met Maria Magdalena die de kracht van de Goddelijke Moeder prachtig begeleidde. Het was voor ons een volledig nieuwe ervaring. Wij werden – als een baby – gedragen door deze moederlijke energie.

Maria Magdalena-Channeling Mei 2017 over Loslaten, het Vertrouwen en de Toewijding

Ik Ben Maria Magdalena, trouwe metgezellin van Jeshua door alle tijden heen en dienares van de Goddelijke Moeder. Moge deze kracht van de Hoge Instantie die ik mag vertegenwoordigen, nu in jullie veld komen en jullie sterken, voeden en dragen.

Wat is het belangrijkst in deze tijd van grote veranderingen? De toewijding aan het Goddelijke. Wat wie of wat anders zou jullie door deze niet altijd makkelijke tijd heen moeten dragen en leiden? Wie heeft het Weten dat voor jullie nu nodig en belangrijk is? Alleen het Goddelijke dat in jullie woont en dat door jullie Hoger Zelf wordt vertegenwoordigd.

In lijn met het Goddelijk Principe van een zich steeds op hoger niveau brengende leider. Als een spiraal gaan alle scheppingen naar het dichtst volgende niveau volgens de eigen ontwikkeling en de Goddelijke Wil. 

Wie zou jullie op dit moment ook behulpzaam kunnen zijn? In de consequentie van het Goddelijk denken zijn jullie dit zelf. De diep in jullie aanwezig zijnde vonk is jullie Zijn, jullie God, die jullie stuurt en leidt….. als jullie dit willen. En als jullie bereid zijn om naar het innerlijke stemmetje te luisteren. Dit zachte stemmetje dat zich door woorden, ideeën en intuïtie uitdrukt. Dat zich tegen het doorgaand gekwetter van het ego en zelden met een luide stem in jezelf uitdrukt. Dit zijn jullie werkelijk. “Hoe komt men hiermee in verbinding?” wordt er altijd gevraagd. Door toewijding, door je een ogenblik terug te trekken uit te roerige dagelijks leven.

Door vol vertrouwen achterover te zitten om dit moment waarop jullie Zijn, aandacht te schenken. Op dezelfde manier als waarop jullie de dagelijkse dingen aandacht schenken.

Het heeft dus alleen de aandacht op jezelf nodig. Om te beginnen heeft men stilte om zich heen nodig om dit kanaal zelf waar te nemen. Dan merken jullie, als jullie opmerkzaam zijn, dat er dingen aan de buitenkant veranderen, zich voegen, zich oplossen, zodat ook zorgen minder worden. Dan bemerken jullie zachte geluksgevoelens als jullie je aan het Zijn wijden. Het helpt om een hand op de borst te leggen als men zich afstemt. Daarmee is verbonden dat men tot rust komt en ook merkt dat het lichaamssysteem door jullie handchakra heen met een hogere energie wordt gevuld.

Een goede afstemming voor het zachte kanaal van jullie ware zijn. Geniet van deze verbinding zoals het je uitkomt. Maar deze verbinding dient toegewijd te zijn. Waarschijnlijk mediteren jullie, zijn veel in de natuur, werken misschien ook met visualisaties om daardoor dichter bij het innerlijk oog van jullie Goddelijkheid te kunnen komen.

Dit alles is een proces en het heeft verzorging en toewijding nodig. Daardoor ontwikkelt zich gestadig het vertrouwen. Vertrouwen dat alles samenhangt, uit de Goddelijke Waarheid ontspringt, wat jullie voelen, ontvangen en vanzelfsprekend aan de buitenkant beleven. Twijfel is een werktuig van de dualiteit. Daarmee beleeft men ervaringen op Aarde. Twijfel of men de intuïtie, het eigen buikgevoel, vertrouwen kan en of de woorden en later hele boodschappen en gesprekken, kloppen. Of dat het ego met je bezig is.

Een goed herkenningspunt is: De Goddelijke boodschappen voelen aan als uit het hart komend. Het ego handelt vanuit het hoofd. In boodschappen van het ego zijn goed en kwaad geïntegreerd. De boodschappen van het Hoger Zelf en van hogere geestelijke leiders zijn liefdevol, ondersteunen en bevatten zelden oordeel. Zij zijn eenvoudig, en als jullie geloven wat mijn Hoger Zelf mij heeft verteld, weet ik het al. Ja, omdat jullie het ook al vaak in jezelf hebben waargenomen omdat jullie al verbonden zijn. Als jullie met innerlijke beelden werken, als jullie ons en jullie Hoger Zelf al kunnen zien en/of voelen, dan is dit al een teken. Vraag wat jullie beter niet kunnen geloven en verzoek om een knikken of een schudden van het hoofd van jullie innerlijk beeld.

Of werk met de beroemde duimen. Naar boven of naar beneden wijzend kunnen jullie herkennen of jullie het antwoord goed hebben begrepen. En nog een tip: Stel vragen kort en verwachtingsvol. Jullie Hoger Zelf weet toch al lang wat jullie willen vragen. Nu moeten jullie waarschijnlijk lachen. Dit is goed en neemt de spanning bij het leggen van het contact weg. Doe deze verdere stappen in je eigen Goddelijkheid met luchtigheid, met humor, maar blijf standvastig. Dit heeft als gevolg dat jullie het overal doen. Als jullie onderweg zijn, in belangrijke beroepsmatige situaties, in familiediscussies, bij persoonlijke beslissingen, zijn jullie steeds “online.” Zo kunnen jullie ook uit deze verbinding met jullie Goddelijk Zijn de passende beslissing voor jezelf en je “Sparringpartners” (zo noemt Saint Germain de verbindingen met jullie naaste mensen) krijgen. Het leven is nog steeds actief in de dualiteit. Alleen…. de dualiteit wordt zwakker zodat het leven meer vredig kan zijn en er zal – heel belangrijk – duidelijkheid in jullie leven komen. Helderheid voor het leven en de doelen. Jullie zijn niet meer zozeer in de worsteling van het leven van alledag gebonden maar leven jullie leven vanuit een hogere visie en toch heel aards. Al deze dingen die ik jullie aan het hart leg zijn geïnspireerd door de Goddelijke Moeder. Zij wil alle mensen vertellen dat het nu voor de Aarde en alle daarop levende wezens nodig is om gevoel voor alle leven te ontwikkelen en verantwoordelijkheid voor het eigen leven te nemen en medegevoel voor anderen om je heen te hebben.

Dit zal de Aarde met Licht doordringen en bepaalde stappen van de transformatie die – uiterlijk heel duidelijk zichtbaar zijn en nog steeds uiterst heftig – laten plaatsvinden. De hoger vibrerende Aarde die alle mensen draagt en vruchtbaar is, heeft de steun van haar bewoners nodig.

Dit wil de Goddelijke Moeder jullie vertellen en als jullie haar graag mogen, stop dan een moment, ga naar binnen, sluit je ogen en zoek naar de Goddelijke Moeder. Nu, op dit moment. Het is een gedragen worden en zich geliefd voelen zoals een aardse moeder dit met haar kind doet.

Ik heb grote achting voor jullie.

Maria Magdalena.

Ontvangen door Barbara Bessen in mei 2017. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.