Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 5 mei 2017

Jullie hebben de Macht om Alles om je heen te Veranderen / Jenny Schiltz op 3 mei 2017


Jullie hebben de Macht om Alles om je heen te Veranderen
Jenny Schiltz op 3 mei 2017

Zoveel gaat er veranderen in ons met deze energie. Niet alleen zijn het intense, diepe opruimingen maar het vraagt ons ook om in onze kracht te stappen. Velen vinden dat als ze alle dingen wegruimen die niet langer dienen, dat dit het pad geplaveid heeft voor de nieuwe vermogens, grotere helderheid en intuïtie die doorkomen. Velen vinden ook zichzelf in nieuwe of verbrede rollen.

Pas geleden ging ik naar de hete bronnen om de helende wateren in te nemen, maar ik werd teleurgesteld omdat het water vermoeid voelde, uit gelebberd. Ik wist niet of dit kwam omdat het ‘t lente snijpunt was dat de plek werd volgepropt of dat de wateren gewoon vermoeid waren om onze rotzooi op te ruimen. Ik verwachtte het laatste. Ik vertelde mijn echtgenoot dat we later moesten terug keren in de avond als de plek veel rustiger zou zijn omdat ik een water zegening wilde doen. Later ging ik in een rustige vijver en verbond me met het water, stuurde haar liefde en bron-energie. Ik kon voelen dat de energie veranderde specifiek toen ik dank zond voor haar dienst en wat zij gedaan had om zo velen te helpen. Net toen verscheen er een Amerikaanse indiaan voor me en ik nam aan dat het een aard gebonden geest was maar de energie was anders. Hij begon me te vragen wat ik deed en toen ik dat uitlegde wilde hij weten hoe ik wist dit te doen. Terwijl we spraken vroeg hij me of ik dood was en verrast zei ik – nee, ik dacht dat jij dood was. Hij keek net zo geschokt als ik omdat hij zichzelf omgeven zag door twee andere Amerikaanse indianen. Toen ze naar me keken en het feit bespraken dat ik niet dood was, ging het gebied achter hen open en zag ik het energetische spoor naar een lange tijd geleden.


Tot mijn verrassing zag ik dat ik deel was geworden van een sjamaanse ceremonie, een waarin de deelnemers naar de toekomst reisden om te zien wat er zou komen van de healende wateren die zij gekend hadden en van hielden. Zij verbonden zich gewoon met mij toen ik me met het water verbond in ceremonie. De sjamaan die de ceremonie leidde stelde me een paar vragen over wat er zou komen en hoe het ‘t best was om de wateren te ondersteunen. Wat ik me realiseerde op dat moment is dat we aanzienlijke macht hadden om alles dat is te veranderen. We hebben het vermogen om alles dat rond ons is te versterken door gewoon de energie te verbinden en te verschuiven. We hebben het vermogen om naar voren te gaan en achteruit te gaan in de tijd omdat dit een gewone spiraal is en om informatie te geven en te ontvangen om ons te helpen verbreden.

De hele bedoeling van acentie is, om de levende, ademende belichaming te worden van je ziel terwijl die nog in het lichaam is. Dit heeft nodig dat je bekrachtigd wordt en echt het effect kunt zien dat je overal om je heen hebt. Veel van jullie wereld en de stelsels (opvoeding, regering, medisch, godsdienst enz.) erin zijn ontworpen om ons te ont-krachten. Deel van onze terugkeer naar het zelf is om bewust ons de inslag te realiseren die we hebben overal ons om heen. De energieën en het universum (jullie ziel) zweren samen om je precies de goede omstandigheden te tonen waar je je ontkracht voelt en de verstoring die deze onnatuurlijke staat veroorzaakt.

Met de realisatie dat ALLES uit de Bron komt met de enige onderscheiding die de hoeveelheid van niet-verbinding die ieder heeft, begin je je gewoon te realiseren hoe krachtig de bron energie is om te ontwaken voor wie men echt is. Vaak raakt die realisatie een persoon en ze willen de hele wereld doen ontwaken door hun waarheid te vertellen. Ongelukkig wordt dat niet altijd ontmoet door het verwelkomen van die acceptatie maar eerder wordt het alsof een ezel op zijn gat zit en weigert te bewegen. Dit brengt nog meer ontkrachting met de energie van niet te worden gehoord of gezien. Wat nodig is, is een nog meer zachtere benadering, zonder veroordeling of aanraking. Terwijl een persoon niet wil praten om verlicht te worden en om ascentie te verkrijgen, kunnen ze een ervaring krijgen een verschuiving als je de bedoeling hebt dat elke mens die in aanraking komt met je aura de onvoorwaardelijke liefde voelt van de bron in hun leven. Door bedoeling en focus alleen, kun je dat tot een werkelijkheid maken. Daar er een paar zijn die niet goed antwoorden op de energie die uit je komt, begrijp dat zelfs in hun ongemakkelijkheid – zaden worden geplant. Stel je voor de inslag als je overal waar je ging de bedoeling neerzette dat iedereen die door de deur loopt zich geliefde voelt en healing krijgt. Ik persoonlijk zet een gouden waterval over de deuringang van plekken waar ik ga en ik ben verbaasd door de energie verschuiving die plaats vond als ik er een paar maanden later door terugkeer.

Wij zijn geen krachteloze wezens, we hebben alleen vergeten hoe krachtig we echt zijn. We hebben vergeten hoe deze wereld werkt omdat ons telkens weer iets anders is verteld. Dit universum, jullie universum kan door liefde en bedoeling worden getransformeerd. Twee eenvoudige en zeer krachtige instrumenten(dingen) zijn deze:

Begrijp dat juist nu ons wordt getoond onze diepst gezetelde patronen. De dingen die we telkens weer gedaan hebben die ons afhouden om de lopende meesters te zijn die we zijn. Zoals die aan ons worden getoond, is het bij een gelegenheid te doen, zeggen, en anders te zijn dan we eerder waren. Het moment waarop we kozen om niet langs dat goed-belopen pad te gaan van gelijke reactie, beginnen we de codes diep in onze vorm te herschrijven. Dit her-schrijven maakt dan een diepe ontspanning los vanuit onze weefsels die ons laten zien vanuit een nieuw perspectief en de wonden te helen die de oorspronkelijke patronen veroorzaakten. Dit her-schrijven wordt niet in een moment gedaan omdat het patroon zich niet in een moment ontwikkelde, maar telkens dat we kozen om buiten onze comfort zone te handelen, scheppen we een nieuw pad, een nieuwe wijze die zo vele nieuwe deuren opent.

Ik werkte met mijn hoogste aspect betreffende een diep gezeteld programma om conflict te vermijden en ik vertelde haar dat ik worstelde. Ze zei: “Je worstelt niet. Je laat los. Je hebt het moeilijkste pad al gedaan: zien wat moet worden losgelaten.” Dit zet dingen in perspectief voor me en ik deel dat in de hoop dat het jullie ook helpt.

Stoffelijk, waar ieder van ons in dit proces verschilt. Sommigen voelen zich geweldig en anderen kunnen nauwelijks van de bank af komen. Deel van wat we beleven is een omhoog gaan van de Schumann Resonantie. Als deze frequentie omhoog gaat moet onze planeet ook mee omhoog gaan. Dit betekent dat we een her-kalibratie moeten ondergaan van onze totale lichaam systemen, specifiek de hersenen. Wat dit stoffelijk betekent is dat velen hoofdpijnen ervaren, vermoeidheid, spier en gewrichtspijnen en een ontsteking van chronische condities. Ik vroeg mijn team hoe ik het verschil kon voelen tussen als ik stoffelijke upgrades ervaar of als ik gewoon emoties voel die uit mijn vorm proberen weg te gaan. Hun antwoord was eenvoudig dit: Dat hangt af van de emoties die gevoeld worden. Met andere woorden als je lichaam pijn doet en je bent vermoeid maar je geest is hoog, dan is het gewoon een stoffelijke opwaardering. Maar als je intense ongerustheid voelt, vrees, verdriet, boosheid enz. maar ook als het lichaam pijn doet, kan dit wijzen op de noodzaak om te kijken waar deze emoties in het lichaam werden neergezet en de noodzaak om ze op te ruimen.

Ik hoop dat deze boodschap je wel vindt. Ik ben diep in proces geweest en vind mezelf in eerbied/ontzag bij de transformatie en de vermogens die open gaan. Zo veel als we dit kunnen wensen, dit proces gaat enige tijd niet langzaam, maar als we loslaten en stoffelijk ons aanpassen, zal het veel meer stabiel voelen. Wees lief voor jezelf en geef je zelf alle tijd, liefde en ruimte die je nodig hebt om door deze transformatie heen te gaan. Veel liefde voor jullie allemaal.

Jenny


Subscribe to this blog at jennyschiltz.com to receive emailed special offers and to stay up to date on workshops and energy calls.

For information on having a session with Jenny Schiltz please visit Information on booking a session or to book directly go to jschiltz.appointy.com 

Click here for information on assisting your integration, click here: Recovering from soul loss

Join the Facebook page to keep up to date on the energies and offers Channeling the Masters

http://jennyschiltz.com/