Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 22 mei 2017

Jezus: Verheugt u, want er is alleen maar Liefde. /17 mei 2017 / door John Smallman


Jezus:
Verheugt u, want er is alleen maar Liefde.
17 mei 2017 / door John Smallman

Het ontwakingsproces van de mensheid vordert snel, sneller en effectiever dan wij voor mogelijk geacht hadden. En dit komt omdat zo velen van jullie dagelijks de intentie plaatsen om alleen maar liefdevol te zijn en dan in bijna iedere situatie die zich in jullie dagelijkse leven voordoet, die intentie na te volgen. Jullie moeten allemaal gefeliciteerd worden voor jullie onvervalste inspanningen om het ontwakingsproces te laten functioneren. De chaos en conflict wereldwijd, om nog maar niet te spreken van de verwarring die zich voordoet, geeft duidelijk aan dat de fundamenten die de illusies onderbouwen, echt aan het instorten zijn en dat er geen enkele manier bestaat om deze te herbouwen of te repareren.

De dagen van de illusie lopen teneinde omdat steeds meer van jullie er voor kiezen zich niet meer te laten omkopen door het systeem van concurrerende en vernietigende spelletjes die doorlopend aan de mensheid zijn gepresenteerd als de enige verstandige manier van leven op Aarde. Steeds meer van jullie zien en beseffen hoe waanzinnig de systemen en de regels van de uiterst bedrieglijke spelletjes zijn die binnen de illusies tijdperken lang steeds maar zijn blijven doorgaan en aangemoedigd. Jullie besef hiervan duwt jullie heel effectief naar ontwaken, want jullie zijn uiterst vermoeid van het spelen van die spelletjes waarin alleen maar verliezers zijn.


Jawel, het lijkt zo, wanneer jullie enkel kijken naar de materiële voordelen die bij deze spelletjes behaald kunnen worden, dat er maar enkele rijke en machtige individuele winnaars zijn die de wereld regeren en de meerderheid van de mensheid laten lijden en verpauperd achterlaten. Maar de wereld van concurrerend materialisme is onwerkelijk en duurt voor de winnaars maar een moment. In het grote geheel der dingen wordt een mensenleven voor slechts een heel korte periode geleefd en dan wordt het lichaam te ruste gelegd. Wat ogenschijnlijk materieel tot stand is gebracht, vaak ten koste van veel, wordt ogenblikkelijk verloren en op dat moment van de menselijke dood wordt het zeer duidelijk dat in feite niets tot stand werd gebracht en niets werd verloren!

De eer die vaak wordt betoond aan belangrijke en zeer bekende mensen nadat ze gestorven zijn is werkelijk betekenisloos, terwijl de eer die wordt betoond vanuit de hemelse regionen eeuwig is. En de overgrote meerderheid van de mensen wordt in de spirituele regionen hogelijk geëerd voor hun keuze om op dit moment op de Aarde te incarneren, omdat ze zich er allemaal volledig van bewust waren dat dit voor het merendeel van de tijd een zeer pijnlijke ervaring kon en zou zijn. Jawel, er zijn momenten van vreugde en geluk, maar ze zijn maar kortstondig omdat de problemen in het leven van een mens, zoals die door de illusoire omgeving waar de meeste mensen wonen wordt gepresenteerd, van ieder persoon enorm veel energie vergt om alleen maar in leven te blijven. Diep van binnen weet ieder mens dat het leven niet vol pijn en lijden behoort te zijn en dat pijn en lijden, dat gevoel van afgescheidenheid en verlatenheid, vlug tot razernij of boosheid leidt als gevolg van de angst dat dit menselijke leven alles is wat bestaat en dat dit onvermijdelijk gevolgd zal worden door de dood. . . Waar oordeel, schuld en straf bij elkaar zullen komen! Geen gelukkig vooruitzicht, dus de razernij dat dit waar zou kunnen zijn is volledig te begrijpen.

Razernij en woede zijn instrumenten die afzonderen, instrumenten die jullie aanmoedigen om diepgaande en innige relaties te vermijden. Maar het is enkel door diepgaande en innige relaties dat jullie zullen ontwaken en terugkeren naar Huis. Thuis is God, is de Bron, is Liefde en in die staat is geen ruimte voor zelfs het geringste wat niet in perfecte uitlijning is met Liefde. Alles wat volledig liefdeloos is blokkeert het hart voor Liefde, houdt Haar tegen, weigert om Haar binnen te laten. En Liefde komt alleen binnen op uitnodiging want Ze respecteert altijd de vrijheid en de intentie van degene waar Ze een beroep op doet.

Echter, omdat de aspecten van het leven of de houdingen van boosheid, razernij, een gevoel van afzondering en een intens gevoel van angst volledig onecht zijn, zullen ze wegsmelten. Maar degenen die er zich mee inlaten, hoofdzakelijk uit angst, samen met het intense gevoel dat ze niet veilig zijn tenzij ze machtige verdedigingen oprichten waarachter ze bescherming kunnen zoeken, kunnen zich voor een zeer lange tijd aan deze “beschermende opvattingen” vastklampen, zelfs door vele mensenlevens heen.

Uiteindelijk zullen ze zich voor Liefde openstellen. Het is onmogelijk om het niet te doen omdat iedereen er Een mee is. Jullie en God zijn Een en jullie kunnen je niet eindeloos verbergen voor dat meest wonderlijke Zelf. En allen bestaan als Een met God. Daarom zullen zelfs zij die het meest diep ondergedompeld zitten in de illusie en die het meest enthousiast de spelletjes van verdeel en heers die er zijn spelen, Liefde uiteindelijk in hun harten toelaten wanneer het spelen en de illusie oplossen en hen geen andere optie geeft. En wat voor glorierijke optie dat is!

Waarachtig Leven is een staat van eeuwige vreugde en het “korte leven” dat jullie als mensen ervaren is daar ver van verwijderd. Jullie zijn Echt. Werkelijkheid is waar jullie eeuwig bestaan hebben, ontwikkeld en ontvouwd binnen het goddelijke veld van Liefde en dat is Alles Wat Er Bestaat. Vandaar de bewering die in veel verlichte heilige boeken gemaakt wordt: “God Is”. Voor de rest hoeft er niets gezegd te worden.

Niettemin, voor mensen is dit een nogal raadselachtige en misschien wel betekenisloze bewering want als mensen zijn jullie altijd bezig en maken je zorgen en bereiden voor en maken plannen en om “gewoon te zijn”, zonder enige actie is voor jullie niet zinvol. Het is een paradox die alleen maar begrepen kan worden door het te weten. God is en Jullie zijn dat ook. En wanneer jullie terugkeren naar Huis – ofschoon jullie natuurlijk Thuis nooit verlaten hebben omdat er nergens anders iets is waar jullie naar toe zouden kunnen – zal volledig weten en begrijpen, volledig bewustzijn binnenin jullie ontwaken en jullie terugvoeren naar die staat van oneindige en eeuwige vreugde die jullie tijdelijk voor jezelf verborgen hebben gehouden terwijl jullie je spelletjes van afscheiding en angst speelden.

Dat tijdelijke moment van waanzin komt nu ten einde terwijl de Vloedgolf van Liefde – de onophoudelijke roep naar jullie allen van Moeder/Vader/God/Bron/Liefde – jullie uiteindelijk doet ontwaken uit jullie schijnbaar eindeloze dromen en nachtmerries om nogmaals Een te zijn met Alles Dat Is. Dat is jullie natuurlijke staat, de enige staat die mogelijk is en alles wat jullie hele tijdperken lang daarvan afgeleid heeft zal wegvallen en wegsmelten alsof het nooit heeft bestaan omdat, vanzelfsprekend, dat ook nooit heeft.

God heeft Jullie perfect geschapen en dat is nooit veranderd. Een onwerkelijke gedachte kwam bij jullie op en jullie hebben je daar, nogal onnadenkend, mee bezig gehouden en zo leek de illusie tot bestaan te komen. Jullie zijn hier door, voor een tijd die eonen lang leek te duren, losgeraakt van de Werkelijkheid, omdat jullie je met jullie ernstig beperkte menselijke vermogens hiermee verbonden en jullie overtuigden je er van dat het werkelijkheid was. Een plaats waar jullie moesten worstelen en vechten om te overleven, intussen erkennend dat aan het einde het gevecht vergeefs was, want jullie hebben in je menselijke lichamen een onveranderlijke tijdschakelaar of klok ingebouwd die onmiddellijk begon af te lopen en die naar een onoverkomelijke aftakeling en dood zou lopen – de term die jullie vandaag de dag in jullie materiële wereld herhaaldelijk gebruiken is ingebouwde veroudering! Dat is waarom jullie zo bang zijn voor wat ontstond, omdat, klaarblijkelijk, de dood het einde is, het vast voorgenomen punt – AFSCHEIDING!

Voor Iemand die Een is met God is zelfs het dromen van afscheiding angstaanjagend. Toch hebben jullie je zo intens ingelaten met die gedachte van het onmogelijke dat het jullie leek te overweldigen en heeft jullie in een omgeving geplaatst die alles bevatte wat niet Liefde was.

Verheugt u, want er is alleen maar Liefde en dat is waar jullie je oneindige en eeuwige bestaan hebben, voor altijd als Een met God en dat is nooit veranderd en zal ook nooit veranderen. Jullie zullen ontwaken in de Werkelijkheid en angst en zijn vele vermommingen en metgezellen zullen verdwenen zijn alsof ze nooit bestaan hebben, die, natuurlijk, dat ook niet hebben. Volledige en absolute vreugde wacht jullie ontwaken. Ik weet dit omdat dat is waar Ik ben en binnenkort zullen jullie je daar allemaal met mij verenigen.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Vertaald: Sjra