Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 1 mei 2017

Introductie van Mijn Nieuwe Boek: Het voorbereiden voor het eerste contact / Bericht van Suzanne Lie /28 april 2017

Introductie van Mijn Nieuwe Boek

HET VOORBEREIDEN VOOR HET EERSTE CONTACT

De Tijd Is Aangebroken


 Bericht van Suzanne Lie 28 april 2017
   De Arcturianen spreken

Onze Dierbare Afgezanten naar de Aarde,

Wij benaderen jullie in dit NU om jullie te informeren dat wij spoedig zullen landen, maar alleen in een frequentie van werkelijkheid waarin “Macht binnenin het Zelf” alle overblijfselen heeft vervangen van “Macht Over Anderen.”

Derhalve, de frequentie waarin wij landen zal worden bepaald door de mensheid. Wij weten dat degenen die leven via Macht Binnenin niet verantwoordelijk zijn voor degenen die blijven rondhangen in het lagere dimensionale opmaakstramien van de Macht Over Anderen. 

Al dat onze geliefde terugkerenden naar het lichtlichaam kunnen doen om degenen verloren aan Macht Over te assisteren, is het sturen naar hen van Onvoorwaardelijke Liefde en Violet Vuur. Dan moeten jullie hen loslaten uit jullie bewustzijn, aangezien het hun beslissing is om te ontwaken of te blijven slapen binnen de werkelijkheid van angst en dominantie.

Door het blijven in het opmaakstramien van angst en dominantie hebben zij gekozen om hun lagere staten van bewustzijn te hechten aan de overblijfselen van het Lagere Astrale Vlak van Gaia. Het Lagere Astrale Vlak is veel als de kelder van een “oud huis” dat is verlaten. Dit “oude huis” wordt gerenoveerd vanaf het dak naar beneden.

Als het “huis” is gerenoveerd, zal de graad van frequentie uitbreiden naar hogere dimensies die niet toegankelijk zijn voor degenen die ervoor kiezen om in de duisternis te leven in een kelder tussen dat wat lang geleden opgeslagen is en vergeten.

Met andere woorden, als onze ontwakenden zich herinneren om de verlorenen te vergeten, zal hun bewustzijn uitbreiden verder dan het “frequentiebereik van ervaring” van degenen die verloren zijn in de “kelder.” Daarom zullen de verlorenen blijven in de laagste vlakken van het bestaan, terwijl degenen die ascenderen zich richten naar/met hogere en hogere frequenties van werkelijkheid.

Ten slotte zal de frequentie van de planeet zo prachtig hoog zijn dat het lagere astrale vlak zal worden afgeworpen van het lichaam van Gaia.
Zoals een dier een flinke pels aanneemt voor de lange, koude winter en het afwerpt in de lente, zal Gaia Haar zware Lagere Astrale Vlak afwerpen.

Zoals Zij terugkeert naar Haar geliefde vijfdimensionale frequentie zal Zij eerst de dichtheid van het Lagere Astrale Vlak afwerpen en uiteindelijk alle overblijfselen afwerpen van Haar derde en vierde dimensionale planetaire lichaam.

Zoals wij vaak hebben gezegd, Gaia is een buitengewone liefhebbende Moeder. Daarvoor, zolang Zij elke overblijfselen draagt van de derde/vierde dimensionale tijd, zal Zij voorzien in een plaats waar Haar verlorenen kunnen besluiten om het Licht te betreden.

Dit Hogere Licht zal uiteindelijk zelfs het lagere astrale vlak verzwelgen en de verlorenen zullen het nodig hebben zich opnieuw te vestigen op een andere planeet, waarop zij hopelijk, zich bevrijden van hun gewoonte van Macht Over, evenals hun behoefte om een dupe te zijn, een vijand te hebben en te lijden voordat zij kunnen veranderen.

Zie, Macht Over kan enkel bestaan wanneer er anderen zijn die hebben gekozen slachtoffer te zijn. Wij zeggen niet dat de keuze om een slachtoffer te zijn, een bewuste keuze is, aangezien het gewoonlijk een onbewuste keuze is.
Vele zijn verslaafd geraakt aan de opmaak, het stramien van de derde dimensie van heerser en heersend.

Deze verslaving zal alleen verdwijnen wanneer deze die gevangen zijn in/binnenin dit stramien van Macht Over, zich herinneren dat Gaia een planeet is geregeerd door de vrije wil. Door de vrije wil van Gaia, degenen die kiezen om te zijn in het opmaakstramien van Macht Over om een slachtoffer te zijn, kunnen er ook voor kiezen om deze verslaving los te laten en de leiding te nemen over hun eigen leven.

Degenen die dit wensen te helpen kunnen dit het beste doen door hen Onvoorwaardelijke Liefde en Violet Vuur te sturen. Onvoorwaardelijke Liefde is aannemelijk onbekend voor deze die verloren zijn aan het stramien, de opzet van Macht Over, zoals zij waarschijnlijk al hun levens hebben geleefd, in feite hebben zij waarschijnlijk vele levens geleefd, aan het geloven dat zijn niet de meesters waren van hun eigen bestemming.

Maar, het geschenk van de Onvoorwaardelijke Liefde zal een grote impact op hen hebben, zoals zij waarschijnlijk alleen voorwaardelijke liefde hebben ontvangen doorheen vele van hun incarnaties. Eenmaal wanneer zij Onvoorwaardelijke Liefde hebben ontvangen, zullen zij zich beginnen te realiseren dat zij misschien wel op kunnen komen tegen wat dan maar ook hun in het patroon van slachtoffer gevangen heeft gehouden.

Die realisatie zal hun leven voor altijd veranderen, aangezien zij zullen ontdekken dat zij gewoon “onvoorwaardelijke” liefde kunnen verdienen.
Het concept van liefde verdienen gewoon omdat je leeft, is waarschijnlijk heel nieuw voor hen, zoals zij opgegroeid zijn om te geloven dat zij niet “goed genoeg” zijn.

Met deze realisatie zijn zij gereed om jullie geschenk van het Violette Vuur te ontvangen, om hen te assisteren in hun transmutatieproces naar de hogere frequenties van de werkelijkheid. Er zijn vele onzichtbare subvlakken in het fysieke vlak van de derde dimensie. 

Omdat liefde veel te vaak “voorwaardelijk” is binnenin die frequentie van werkelijkheid, raken veel mensen verloren in de overtuiging dat zij niet “goed genoeg” zijn. De duisteren hebben een heel groot deel aan macht gehad binnenin die resonantie van de realiteit voor vele cycli.

Zij hebben hun macht gehandhaafd door anderen te overtuigen dat zij niet sterk genoeg zijn om voor henzelf op te komen en de “hulp” nodig hebben van degenen die sterker schijnen te zijn. Want degenen verstrikt in wat zij bemerken als hun mislukkingen, teleurstellingen en ontberingen in de laagste resonantie van de derde dimensie zijn zo naar beneden gebracht door het leven, dat zij zich niet realiseren dat de assistentie van deze duisteren werkelijk een val is.

Daardoor gaat de cyclus maar door en door van mislukking naar mislukking en van val(strik) naar val(strik). Hoe herstel je van deze cyclus?
Wij keren weer terug naar Onvoorwaardelijke Liefde. Onvoorwaardelijke Liefde is GEEN emotie. Onvoorwaardelijke Liefde is een energieveld van liefde, hoop, autorisatie en belofte.

Wij zullen ons nu richten op ieder van deze concepten beginnend met liefde. Liefde is een energieveld dat zich verplaatst in uitbreidende cycli, terwijl het tegenovergestelde van liefde, angst, zich verplaatst in steeds afnemende cycli. Wij zeggen “cycli” aangezien energievelden zich verplaatsen in circulaire patronen, zoals zij  zich ook verticaal en horizontaal verplaatsen.

Wanneer wij spreken over een “energieveld” bedoelen wij “een verpakking van energie die resoneert met dezelfde “velden” van gedachten en emoties.
In dit geval, denk aan het woord “veld” veel als een veld met gras, bloemen, sneeuw of oogst, zoals tarwe. Alles op dit “veld” is gelijkend en heeft dezelfde hoeveelheid nodig van licht, water, warmte en/of schakering.

Op dezelfde wijze, houdt een energieveld gelijkende gedachten, welke groeien vanuit het “veld” van gelijksoortige emoties. Wanneer iemand opgroeit en/of verstrikt raakt in een energieveld van teleurstelling, mislukking, verlies en lijden, zullen zij anderen vinden/treffen zoals hen, verloren in dat energieveld.

Aangezien zij allemaal verloren zijn, is het moeilijk voor iedereen om de weg eruit te zien. Degenen die leven via macht over anderen werken er hard aan om situaties te creëren, welke mensen verminderen en ze groeperen met andere mensen die ook verminderd zijn.

Maar onvoorwaardelijke liefde is ook een energieveld. Echter, dit energieveld is de verzameling van acceptatie, ondersteuning en de autorisatie om genoeg van jouzelf/julliezelf te houden, om openlijk en hartelijk van anderen te houden. Omdat iedere persoon kan liefhebben, houden van en hen accepteren, zij  ook kunnen houden van anderen en ze accepteren.

Met andere woorden,  men kan alleen “weggeven” wat zij “hebben”.
Wanneer een kleine groep van het energieveld van Onvoorwaardelijke Liefde  zich zouden bijvoegen in het energieveld van teleurstelling en lijden, zouden zij meteen voelen dat er iets heel erg mis is.

Dan, omdat zij omringd zijn door Onvoorwaardelijke Liefde, zijn ze in staat te zeggen, “Hoe kunnen wij jullie helpen?” Aan de andere kant, zouden zij zich waarschijnlijk ontoereikend voelen als ze gewend waren aan het energieveld van teleurstelling en ontberingen.

In dit geval, zou de grote kracht van de Onvoorwaardelijke Liefde iemand groots helpen die naar beneden is gehaald door de ontberingen van het leven  omdat er GEEN oordeel is in de Onvoorwaardelijke Liefde. In plaats daarvan is er acceptatie en geduld.

Zien jullie hoe wij het “grote plaatje” aan jullie laten zien van jullie werkelijkheid ? Terwijl jullie wandelen in het midden van een enorm “veld”, kunnen jullie alleen zien dat wat om jullie heen is. Echter, wanneer jullie bovenop een heuvel zouden zijn, of in een vliegtuig, of op een sterrenschip – zouden jullie hetzelfde perspectief bekomen zoals wij dat doen vanuit de hogere dimensies van onze schepen.

Wij verwelkomen jullie om toe te treden op onze schepen, maar de meeste van jullie zijn nog niet in staat om bewust deze ervaring te hebben.
Maar wij wensen  dat jullie weten dat vele van jullie zich verenigen met ons terwijl jullie in jullie vierdimensionale astrale lichaam zijn.
Meestal komt dit voor terwijl jullie slapen of een diepgaande meditatie doen, maar spoedig zullen jullie bezoeken vaker voorkomen.

Zoals de persoon die leefde in een op angst gebaseerde, macht over energieveld , zich oncomfortabel kan voelen in een op liefde gebaseerd, macht van binnenin energieveld, kan jullie driedimensionale bewustzijn zich heel oncomfortabel voelen op een vijfdimensionaal sterrenschip. Gelukkig, zijn onze schepen gevuld met Onvoorwaardelijke liefde, wat jullie onmiddellijk veilig en vredig zal doen laten voelen.

Bovendien, net als de Onvoorwaardelijke Liefde die wij met jullie delen, transmuteren jullie energievelden naar een hogere resonantie, jullie onvoorwaardelijke liefde jegens degene verstrikt in een macht-over energieveld zal hun energieveld transmuteren naar een hogere resonantie.

Realiseerden jullie zich dat jullie zoveel macht binnenin hadden ?
Realiseerden jullie zich dat door gewoon Onvoorwaardelijke Liefde te sturen naar iemand in nood, dat jullie groots kunnen bijdragen richting zijn of haar proces van transmutatie naar een hogere resonantie?

Jullie wereld is op een piek van een grote verandering en chaos gaat meestal vooraf aan verandering. Jullie zullen allemaal worden verzocht om jullie comfortzone te verlaten en dapper de aspecten van werkelijkheid onder ogen te zien die erg uitdagend zouden kunnen zijn, eigenlijk beangstigend voor degenen die nooit het feit overdacht hebben dat er andere beschavingen zijn verder/buiten de Aarde.

Dan zullen zij worden geconfronteerd met het feit dat deze beschavingen veel meer geavanceerd zijn, technologisch, mentaal, sociaal en emotioneel.
Degenen die hebben geleefd met hun “macht over anderen” regiem zullen geschokt zijn, bevreesd en gevaarlijk.

Daarvoor, degenen van jullie die geïnformeerd en voorbereid zijn, mentaal en emotioneel, zullen worden aangesproken om jullie diepste Onvoorwaardelijke Liefde te sturen naar deze energievelden van angst, verwarring en ongeloof.

Vele van onze vrienden op de Aarde zullen de verandering verwelkomen in hun werkelijkheid omdat zij geïnformeerd zijn en met ons in verbinding zijn geweest voor vele decennia. Aan de andere kant, hebben vele mensen nooit overdacht dat er hogere dimensies van realiteit waarin ontelbare samenlevingen en werelden  zijn, in vrede levend en met onvoorwaardelijke liefde.  

Wij horen jullie vragen, “Wanneer zal dit gebeuren?” Wij antwoorden jullie door te vragen, “Wanneer zullen jullie gereed zijn om totaal jullie waarneming van de werkelijkheid te veranderen om hogere dimensies te omvatten?”

Zie, wij zullen onze landingen beginnen in de lagere rijken van de vijfde dimensie. Maar alleen degenen die hun bewustzijn hebben uitgebreid  verder dan de vierde dimensie en naar de drempel van de vijfde dimensie, zullen in staat zijn om onze aanwezigheid waar te nemen.

Zoals jullie kunnen zien op Internet, boeken en cursussen e.d., beginnen  steeds meer en meer mensen zich bewust aan te sluiten bij een werkelijkheid waarin de illusies van de derde/vierde dimensies zijn vervangen met het bewijs dat er een vijfdimensionale wereld is, evenals nog veel meer en verder dan dat.

Zijn jullie gereed om dit hogere energieveld te aanvaarden?
Als jouw/jullie antwoord JA is, dan kan het aannemelijk zijn dat jij/jullie zullen zijn onder degenen die zullen voorbereiden, onderrichten en kalmeren degenen die nog niet gereed zijn. 

Als jouw/jullie antwoord NEE is, dan wordt dit bericht waarschijnlijk nooit gelezen.
Maar als jij/jullie het doen, herinner dat de werkelijkheid een keuze is van iemand zijn waarneming.
De werkelijkheid  die jullie kiezen om waar te nemen is de werkelijkheid die jullie zullen geloven die waar is.
En de werkelijkheid waarvan JULLIE geloven dat die waar, is de werkelijkheid die jullie zullen leven.

Herinner, of jullie het toegeven of niet, jullie zijn ALLEMAAL de scheppers van jullie werkelijkheid ! Herinner alstublieft ook, “Tijd is een illusie van de derde dimensie.” Wanneer wij zeggen dat wij NU komen, betekent dat dat jullie dat NU zullen ervaren alleen wanneer JULLIE gereed zijn.

Er zijn velen van jullie met wie wij communiceren op dagelijkse basis.
Ook zijn er velen van jullie die vaak onze schepen bezoeken.
Sta jullie driedimensionale aardehersenen toe om zoveel te nemen als nodig om aan te passen aan de Nieuwe Aarde die hier NU is!

Om deze Aarde te vinden, kijk niet OMHOOG.
            Om de Nieuwe Aarde te vinden, kijk binnenin!

Met Onvoorwaardelijke Liefde, De Arcturianen

Hallo iedereen, bovenstaand Blog is de introductie van mijn laatste en binnenkort te publiceren boek:

HET VOORBEREIDEN VOOR HET EERSTE CONTACT

De eBook (PDF) versie van dit boek is gratis voor al de studenten van onze training voor Multidimensionaal Leiderschap.


Vertaald voor Wakkere Mensen