Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 11 mei 2017

HET VOLGENDE NIVEAU VAN SPIRITUEEL BEWUSTZIJN* LM-4-2017 - 1 April, 2017 / Ronna Herman

HET VOLGENDE NIVEAU VAN SPIRITUEEL BEWUSTZIJN*
LM-4-2017 - 1 April, 2017


BERICHTEN VAN AARTSENGEL MICHAEL * LM * 4-2017
DOORGEGEVEN VIA RONNA / HEILIGE SCHRIJFSTER

HET VOLGENDE NIVEAU VAN SPRITUEEL BEWUSTZIJN

Geliefde Meesters, de meerderheid van de mensheid is vergeten dat binnen de Universele Wetten er een door God-gegeven recht is dat ieder mens toestaat om de mogelijkheid terug te winnen om te communiceren met de geascendeerde meesters en de verheven Wezens van de hogere rijken. Interne communicatie is een direct delen van gedachten zonder woorden of geluid. Dit is jullie natuurlijke staat van zijn. Echter, er zijn vereisten en condities die moeten worden bereikt voordat jullie toegang hebben tot de Universele telepathische “luchtwegen.”

Terwijl jullie zijn in jullie Piramide van Licht in de Vijfde Dimensie, vraag dat jullie bewaarders, gidsen en engelhelpers zich daar bij jullie aansluiten. Vraag jullie persoonlijke Raad van Licht om jullie te assisteren met jullie streven, om jullie besluit te versterken en om jullie de kracht te geven, de wil en de wijsheid die jullie nodig hebben om voorwaarts te gaan naar jullie volgende niveau van spiritueel bewustzijn. Jullie zijn allemaal in een kritieke fase van jullie spirituele groeiproces, waarbij jullie wordt gevraagd om alles los te laten, wat jullie weerhoudt van de spirituele vrijheid die jullie zoeken. Dit betekent disfunctionele en beperkende verhoudingen, nadelige, verslavende en negatieve gewoonten, gedachtenpatronen en bezittingen die teveel van jullie tijd in beslag nemen, moeite en overvloed.

Gedurende deze verschuiving van de cycli van de Eeuwen, ervaren jullie een grote variëteit van herscheppende veranderingen. Jullie zijn aan het herwinnen al de persoonlijke Fragmenten van energie / gedachtenvormen die jullie creëerden gedurende jullie lange reis in een fysieke expressie. Jullie zijn aan het verenigen met de vele Vonken van bewustzijn die jullie Goddelijke Zelf uitmaken en met jullie Ziel familie en jullie zijn ook aan het streven om een Spirituele/mens volwassenen te worden zolang als bestaande in een steeds uitbreidend, multidimensionaal rijk van lichamelijkheid.

Degenen van jullie die de grondslag hebben gelegd en die goed op weg zijn naar Zelfmeesterschap, zijn nu gereed voor het volgende niveau van spiritueel bewustzijn. Jullie – de Sterrenzaden, de dapperen die doorheen hebben geleden en die triomfantelijk te voorschijn kwamen van menig donkere nacht van de Ziel om jullie te zuiveren van oude zelflimiterende concepten en energiepatronen – zijn nu gereed om toe te treden naar de voorgrond als de voorhoede van de evoluerende mensheid en de bewoners van het Licht, de helder en verfriste Aarde. Jullie moeten jullie overtuigingen bewust onderzoeken en jullie ontdoen van degenen welke jullie niet langer dienen voor jullie hoogste goed.

Jullie moeten jezelf wegruimen van de beperkingen en de vervormingen van de collectieve geloofspatronen van het bewustzijn van het verleden. Door dit te doen, zullen jullie geleidelijk worden verheven van de verstikkende dichtheid van de Derde- en lagere Vierde- Dimensionale omgeving. Jullie moeten jezelf ontwarren van de opsluiting van misplaatste verplichtingen, echt of verbeelde beperkingen en de verkeerd voorgestelde, slopende overtuigingen van de lagere rijken van de lichamelijkheid. In de wereld zijn, maar niet ervan zijn, is een van de meest belangrijke waarheiden die een ontluikende meester moet leren en toepassen.

Jullie hoofddoel is om terug te keren naar een geaccepteerd spectrum van dualiteit, waarbij jullie Energetische Handtekening vibreert bij een harmonieus frequentiepatroon, wat verenigbaar is met de midden-Vierde Dimensie of hoger. Dit is het benodigde niveau van harmonieuze frequenties welke nodig is om de kracht en magie aan te spreken van het transmuterende Violette Vuur en om te beginnen toegang te krijgen tot en te gebruiken een volle maat (als hoeveelheid) van de Adamantine Deeltjes van het Licht van de Schepper.
Dit Licht heeft bewustzijn; en wanneer jullie het verwerken en het dan activeren met jullie liefdevolle intentie – is het geschenk van hoger bewustzijn voor jullie om te gebruiken en te delen. Vergeet nooit, dit Licht van de Schepper is jullie Levenslijn voor AL WAT ER IS.

De wereld van binnen is gevuld met magie, verwondering en toegang tot mogelijkheden die verder/meer zijn dan jullie verbeelding. Jullie hebben veel meer tijd doorgebracht in een niet-fysieke realiteit dan jullie hebben besteed in een fysiek lichaam. Aards bestaan is louter een moment in de tijd vergeleken bij de eeuwigheid van de hogere rijken. Jullie Heilige Geest is een bergplaats van voorbije ervaringen, wijsheid en kosmische wet. Wanneer de Ziel volledig opgaat met het Heilige Hart, is dat een grote reünie van monumentale proporties. De Ziel, jullie intuïtie en jullie  innerlijke zintuiglijke mogelijkheden zijn allen etherische Lichtbronnen. Wanneer jullie intenties gecentreerd zijn in liefde en geprojecteerd met zuiverheid, zullen jullie een krachtige bron van vuur van Heilige Energie worden.

Vele jaren geleden, (November 2003) hebben wij jullie een boodschap gegeven getiteld JULLIE ZIJN INADEMING (MET DE ADEM INBRENGEN) VAN DE SCHEPPER. In dat bericht hebben wij jullie verteld, “Er zijn een aantal misvattingen geweest over de Inademing en het volksgeloof is geweest dat op de passende tijd, de Schepper al dat is gecreëerd zal inademen. Dit is niet waar. De Schepper stuurt ZIJN/HAAR uitstraling uit om al de pracht die ooit is gecreëerd met zich tot één geheel te verenigen.

“Geliefden, jullie zijn degenen die de adem inbrengen.” Jullie zullen de essentie van de Schepper inademen als jullie gereed zijn met jullie menselijke vaartuig om meer en meer verfijnd Licht te ontvangen en de ijle vibratie frequenties van de hogere rijken. Jullie, in jullie menselijke vaartuig, zullen geheel met de Essentie van de Schepper samengaan die het Aardse Vlak aan het doordringen is evenals het gehele universum.”

Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het ademen is bij het terugwinnen van jullie Goddelijke natuur. Niet de ondiepe ademhaling die de meerderheid van de mensen op de Aarde hebben geaccepteerd als de gepaste manier om adem te halen. Dit type van ondiepe ademhaling heeft geresulteerd in vele verzwakkende symptomen en ziekten, net zoals het beperken van jullie inname van de Goddelijke Essentie, welke kritisch is voor jullie welzijn en de ontginning van jullie vat van Licht. Wij hebben deze Oneindigheidsademhaling en de Accordeon Ademhaling uitgelegd en benadrukt en hoe belangrijk de beoefening van ademhaling met intentie is. De Oneindigheidsademhaling zou kunnen worden genoemd de Ascentie Ademhaling, want het richt jullie galactische chakra’s met jullie fysieke vaartuig en het reinigt en opent de doorgangen naar de hogere dimensies. Het versnelt het proces van het bouwen van/aan jullie ascenderende vat van Licht genaamd de MerKiVah. Het vergemakkelijkt ook het openen van het protaal van jullie Heilige Geest en de voor- en achterportalen naar jullie Heilige Hart.

De Accordeon Ademhaling bevordert een dubbel baat: het trekt voort de Adamantine Deeltjes opgeslagen in het wortelchakra en ook de Adamantine deeltjes opgeslagen in jullie Etherische Dubbel, welke zich bevindt binnen jullie Vijfde-Dimensionale persoonlijke Piramide van Licht.

Dit Goddelijke Licht stroomt verder vanuit de Lichtstad waarin jullie een verbinding hebben gevestigd. Eenmaal wanneer dit proces is geactiveerd, voorziet het een aanhoudende stroom van Schepperdeeltjes naar en door jullie fysieke vaartuig – dan stroomt het eruit in/naar jullie Persoonlijke Twaalf Stralen Schepper Wiel en tenslotte uit naar de wereld van vorm in een krachtig Oneindigheidsteken.

Jullie zijn de Wegwijzers en de Pad Vinders, moeten jullie eigen pad laten opleven en dichter bij jullie eigen kostbare innerlijke wijsheid komen, waarvoor is betaald en verworven door vele eeuwenlange ervaring, beproevingen en lijden en uiteindelijk succes. Omdat jullie in een zeer kritische fase zijn van jullie proces van verlichting, een periode waar jullie het meest kwetsbaar zijn en jullie beproevingen en testen niet zo dramatisch mogen zijn als in het verleden, zijn jullie best vaak verward en jullie weten niet wat de volgende stap is of wat de volgende waarheid is die jullie moeten opnemen in jullie steeds veranderende realiteit.

Pas op om terug te vallen in de oude patronen van het toestaan van anderen om jullie denken te doen, de weg te leiden zonder twijfel, zonder het geldig verklaren van wat jullie waarheid is, door naar binnen te gaan en te verbinden met die onfeilbare bron, jullie eigen Goddelijke Aanwezigheid. Velen van jullie zoeken nog steeds buiten jullie zelf, wenden naar degenen waarvan jullie denken dat zij meer krachtig zijn of meer geïnformeerd dan jullie, hopende dat zij de weg leiden zodat jullie niet op de voorgrond hoeven te treden in ongetest gebied. Wij vertellen jullie, geliefden, dat dit niet zal werken.

Zo velen van jullie worstelen nog steeds met jullie relaties, welke de bron zijn van een aardig percentage van de huidige pijn en lijden van het menselijke soort. Zijn jullie bereid om de assistentie te vragen van jullie Hogere Zelf om jullie te helpen met herzien en analyseren – vanuit een hoger uitkijkpunt – de redenen waarom jullie zo op elkaar inwerken en reageren zoals jullie doen met jullie maat (maten), jullie familie en degene met wie jullie een hechte relatie hebben? Zijn jullie bang om de waarheid te vermelden en om vast te houden aan jullie beslissing om een meester te worden van jullie lotsbestemming?

** Zijn jullie aan het leren om alleen te geven van jullie zelf waar jullie je comfortabel bij voelen om te geven, zoals jullie leren bij te blijven bij de wetten van balans en harmonie van geven en ontvangen?

** Zijn jullie nog steeds bang om alleen te zijn, jullie baan te verliezen en jullie zekerheid?

** Twijfelen jullie nog steeds dat jullie succes aan kunnen, macht of verantwoordelijkheid? Velen van jullie zullen worden geleid naar de rand van de afgrond gedurende de komende jaren. Het zal lijken of er alleen duisternis is, een grote leegte of zekere vernietiging voordat jullie, maar eigenlijk zal het jullie Geestzelf zijn jullie duwtjes gevend – jullie in verzoeking brengend om jullie symbolische vleugels te proberen en jullie testend of jullie gereed zijn om jullie te verheffen.

** Onthoud, wanneer jullie verklaren: “Ik geef alles over dat ik heb en al dat ik ben voor mijn hoogste goed,” of “ ik richt mijn wil naar de Goddelijke Wil van onze Vader/Moeder God voor mijn hoogste goed en het hoogste goed voor allen,” het betekent niet dat jullie de wereldse bezittingen opgeven  of jullie vrije wil. Het gaat over het vertrouwen van de wijsheid van jullie Overziel/Hogere Zelf en jullie Goddelijke Zelf, want deze wijze, hogere facetten van jullie Goddelijke bewustzijn weten altijd wat het beste is en wat meest gunstige is voor jullie op elk moment.

Mijn dapperen, jullie kunnen niet zwak van hart zijn of bedeesd van Geest, want de volgende stap op jullie pad richting volledig Zelfmeesterschap is om de controle te nemen van jullie persoonlijke wereld, om voorwaarts te gaan met moed en vastberadenheid als jullie jullie Goddelijke erfgoed herwinnen. Het wacht op jullie: maar jullie moeten het naar jullie toetrekken, het integreren en het activeren, de Essentie van de Schepper – Adamantine deeltjes van Licht – de Goddelijke substantie van al van de Schepping die jullie zullen gebruiken om jullie wonderbaarlijke nieuwe wereld te vormen en te creëren. Jullie zijn altijd bestemd geweest om de katalysator en de regisseur van jullie eigen toekomst te zijn. Jullie moeten jullie visie ingeven met emoties van opwinding en durf; jullie moeten gewaagd en moedig zijn wanneer jullie tegen het tij ingaan van burgerij; en jullie moeten uit het beneden bewegen van de wurggreep van het  massabewustzijn. Jullie moeten spreken met de woorden die resoneren met de vibraties van succes en jullie moeten de houding aannemen en de acties doen van een zegevierende winnaar. Jullie moeten durven om jullie alles te riskeren als jullie jezelf bewijzen dat wanneer jullie in harmonie zijn met de Geest, wat dan ook jullie vrijelijk geven met liefdevolle intentie,honderdvoudig zal worden teruggegeven.

Jullie allemaal hebben een integrale rol te spelen – niet langer zullen jullie autoriteit neer  leggen of gedwee volgen waar anderen jullie leiden. Jullie zijn bestemd om actief deel te nemen en de rol te spelen die jullie werd toegewezen door jullie Goddelijke Zelf – dat jullie geschenk en bijdragen zullen zijn aan het geheel.

Zoals jullie streven naar het vervullen van de eed die jullie hebben gedaan voor het incarneren in deze meest kritische periode op de Aarde, wij beloven jullie dat wij jullie zullen assisteren op iedere manier die de Universele Wetten toestaan. Wij zijn allemaal tezamen op  deze reis en wij zijn altijd dichtbij om jullie te begeleiden en te beschermen.

Jullie zijn diepgaand geliefd, IK BEN Aartsengel Michael

Informatie over de ademhaling:


 En in het zesde boek van Berichten:
*(The ACCORDION BREATH TECHNIQUE can be found in Archangel Michael’s Sixth Book of Messages: THE SECRETS OF SELF-MASTERY: www.StarQuestMastery.com)  RV

Doorgegeven via Ronna Vezane * www.StarQuestMastery.com  *

Dearest friends, our new website: www.StarQuestMastery.com is finally up and running. It is still a “work in progress”; however, our PayPal Shopping Cart is now functional.  Our old site: www.RonnaStar.com is now nonfunctional; however, that address will direct you to the new site. 

Transmitted through Ronna/Sacred Scribe * As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from : RonnaStar@earthlink.net

Ronna Herman is international bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970. De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei  spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald.


Om dit bericht aan te vullen:

JULLIE ZIJN DE INADEMING VAN DE SCHEPPING
Een bericht van Aartsengel Michael November 2003 – Ronna Herman

Geliefde Meesters,

Voor vele jaren, hebben wij over de hogere rijken gesproken over een versnelde wereldwijde verschuiving van bewustzijn. Ter voorbereiding van deze Goddelijke Gebeurtenis, activeren wij de Goddelijke kerncel van Diamant binnen jullie hartcentrum. Deze kern Zaadatoom versterkt en verstevigt jullie verbinding met de verbinding met jullie Vader/Moeder God en de Opperste Schepper zoals jullie streven om meer en meer van de multidimensionale facetten van jullie Goddelijke Zelf te integreren.

Zoals wij jullie hebben verteld, neemt de Schepper nu actief deel aan het evolutionaire proces van jullie universum en stuurt vanuit Zijn Hartcentrum een infusie van zuivere Goddelijke Essentie.

Jullie hebben gehoord over de Uitademing en Inademing van de Schepping.
De Uitademing heeft plaatsgevonden toen de Opperste Schepper al de ontelbare Vonken van Goddelijk bewustzijn uitzond in de grote (lege) ruimte met de opdracht om nieuwe werelden en realiteiten te creëren en manifesteren zonder einde.

Doorheen de vele eonen van de tijd,  hebben jullie gebroken, afgescheiden en jullie zelf verminderd naar buiten en naar beneden naar jullie huidige staat van Zijn. Jullie zijn neergekomen bij de uiterste grenzen – en nu is het tijd om jullie reis terug te laten keren naar de rijken van het Licht.

“Er zijn een aantal misvattingen geweest over de Inademing en het volksgeloof is geweest dat op de passende tijd, de Schepper al dat is gecreëerd zal inademen. Dit is niet waar.
De Schepper stuurt ZIJN/HAAR uitstraling uit om al de pracht die ooit is gecreëerd met zich tot één geheel te verenigen.

“Geliefden, jullie zijn degenen die de adem inbrengen.” Jullie zullen de essentie van de Schepper inademen als jullie gereed zijn met jullie menselijke vaartuig om meer en meer verfijnd Licht te ontvangen en de ijle vibratie frequenties van de hogere rijken. Jullie, in jullie menselijke vaartuig, zullen geheel met de Essentie van de Schepper samengaan die het Aardse Vlak aan het doordringen is evenals het gehele universum.”

Het is door velen gezegd, “ Jullie verblijven binnen de Schepper en de Schepper verblijft binnen jullie,” en gedurende deze ongekende tijden zijn jullie begaafd met zo veel Licht van de Schepper als jullie kunnen bevatten. Al wat jullie hebben te doen is jullie Hogere Zelf permissie te geven om deze levens-uitbreidende infusie te beginnen en dan om het geschenk van het Licht van de Schepper uit te stralen in de wereld en naar allen om jullie heen.

 ZESTIEN HOGERE WAARHEDEN

Wij bieden jullie een variëteit van hogere waarheden aan om jullie te assisteren met jullie evolutionaire proces gedurende deze ongekende tijden.

Sommige zijn al eerder gegeven, maar zij zijn belangrijk genoeg om te herhalen.
Wij stellen voor dat jullie je richten op ieder concept voor ten minste 1 dag.

Prent dit stevig in jullie bewustzijn totdat het een deel wordt van jullie werkelijkheid van iedere dag.
      
1. Meesterschap van Zelf is een staat om te worden. Meesterschap is een nooit eindigend proces zoals jullie steeds meer leren te integreren de deugden en eigenschappen van onze Vader/Moeder God. Het heeft constante waakzaamheid en oefening nodig, maar de beloningen zijn onmetelijk.

2. Wees ervan bewust dat er energiepotentieel is rondom jullie heen als een teken van oneindigheid naar jullie: boven, beneden, voor en achter. Wat jullie denken en voelen schept een vibratiepatroon en dit straaltvan jullie uit en magnetiseert naar jullie energieën, situaties of mensen waar jullie mee in harmonie zijn met deze resonantie van vibratie of patroon. Verander jullie gedachten en de vibratie energie die jullie projecteren en jullie zullen jullie wereld veranderen.

3. Herinner dat jullie op de Aarde zijn. Herinner dat jullie een uitbreiding,
verlenging of een facet zijn van de Schepper, omarm de opwinding van jullie nieuwe werkelijkheid zoals jullie grotere en grotere harmonie in jullie wereld creëren. Wordt een werkdadige mysticus, genietend van al de schoonheid en vrijgevigheid welke het Aardse Vlak heeft te bieden, terwijl ook het verheugen in de schoonheid, het wonder en magie van de hogere rijken.

4. Jullie hebben een ster tetraëder en roterende velden om jullie heen die toenemend zijn in kracht en omvang zoals jullie de regenboogbrug bouwen en versterken of de kristallijnen kolom van Licht die jullie verbindt met jullie Goddelijke Zelf of IK BEN aanwezigheid. Deze kolom van Licht is verminderd naar een dunne draad in mensenwezens, hen nauwelijks genoeg levenskrachten energie voedend om hen in leven te houden. Wanneer jullie de vervormingen ophelderen, zullen jullie grotere en grotere hoeveelheden ontvangen van Schepper’s Licht en jullie zullen ook herstellen jullie interactieve verhouding met de veelzijdige delen van jullie grotere zelf.

5. Licht, geluid en kleur zijn de modaliteiten van helen en uitbreiden van jullie bewustzijn en jullie werkelijkheid. Jullie zijn aan het herinneren en jullie zijn aan het leren om sommige van de belangrijke instrumenten van meesterschap die een deel zijn van jullie Goddelijkheid en geboorterecht te gebruiken. Harmoniëren en het leren om heilige harmonieën te gebruiken zal jullie helpen om vele van de symptomen van benardheid en ziekte te helen die jullie aan het ervaren zijn, want het brengt jullie DNA, etherische, emotionele en mentale lichamen terug naar harmonie.

6. Jullie worden niet “rijk”! Jullie staan toe dat de rijkdom van het leven naar jullie en door jullie stroomt.
Het universum probeert altijd overvloed over jullie heen uit te storten in zijn vele vormen. Overvloed is er altijd voor het nemen, maar jullie hebben barrières opgezet die het buiten jullie bereik houden. Overvloed is een toestand van de geest, het gemoed.
Jullie moeten jullie geest, hart en armen openen om overvloed te ontvangen; overvloed van gezondheid, liefde, vreugde, creativiteit en vrede. Jullie moeten leren om vrij te leven en lief te hebben; om van de reis van het leven te genieten. De oude manier van denken is dat jullie moeten worstelen en hard werken om te creëren wat jullie wensen. Wanneer jullie weten hoe in te tappen/stappen op de stroom van het universum van de overvloed, wordt het leven een dans en elk en wat dan ook jullie doen.

7. De Liefde is een natuurlijke staat van zijn. De liefde is een natuurlijke, aangeboren conditie.
Wanneer de liefde de stralende kracht is in jullie leven, verdwijnt de angst. Angst is gecreëerd door afwezigheid van liefde. Angst is alleen een gemoedstoestand. Wanneer jullie je naar binnen keren en afneemt van de bron van de liefde binnen in jullie hartkern, vult het eerst jullie innerlijke wezen en dan straalt het uit in de wereld. Jullie beginnen te zien door “ogen met een liefdesfilter” en het verandert hoe jullie naar de mensen kijken in jullie leven en alles dat gebeurt. Een bedekking van liefdevolle energieën schept wonderen.

8. Er zijn levende bibliotheken van kennis opgeslagen op ieder niveau van bestaan overal in dit veelzijdige universum en jullie zijn aan het beginnen om deze prachtige bergplaatsen van hogere wijsheid aan te boren. Er zijn engelen die opnemen en registreren of hemels recorders die iedere gedachte, actie en gebeurtenis bijhouden die ooit heeft plaatsgevonden of ooit plaats zal vinden. Wanneer jullie de oude, pijnlijke, negatieve gedachtenvormen van het verleden helen, genezen en veranderen, worden de kosmische opnames veranderd en het herinneren van de beproevingen en lessen die jullie hebben ervaren worden uitgewist. Al dat over zal blijven zijn de opnames/registraties van jullie succesvolle ervaringen, het plezier van de reis en de wijsheid die jullie hebben gedeeld over jullie verblijfsmogelijkheden door al de meervoudige dimensies van de Schepping.

9. Er zullen altijd miljoenen mysteries zijn op jullie reis door de kosmos die jullie zullen (ver)lokken om een oplossing te zoeken. Wij verheugen ons in jullie pogingen om de werkingen van het universum te begrijpen.

10. Verering zou niet gereserveerd moeten zijn voor een aangewezen dag van de week, het zou een staat van verhoogd bewustzijn moeten zijn welke jullie totale wezen over verlicht en het brandpunt (middelpunt) van jullie werkelijkheid. Het is jullie hoogste privilege en eerste taak om een attitude van verering te onderhouden in ieder en elk moment van jullie bestaan. Streef ernaar om een constante, vreugdevolle en intieme relatie te ontwikkelen met de Schepper. Wanneer jullie intappen/ingaan in de elixer van het leven, wordt het een al-allesomvattende passie die leidt naar verhoogd zelfdiscipline, sterke morele overtuigingen en spirituele aspiraties. Jullie zullen geen moeite hebben om geduldig, standvastig en tolerant te leren zijn en jullie zullen ernaar streven om een leven van dienstverlening te leven. Goddelijke wijsheid en kosmisch inzicht zijn beloningen van een oprechte zoeker van de spirituele waarheid. Leef jullie waarheid zoals het aan jullie is en zal worden geopenbaard. Jullie zullen leven in een aura van verpersoonlijkte vrede en sublieme liefde.

11. Ware spiritualiteit eist geen bijzondere rituelen of starre overtuigingen. Het is een manier van leven van jullie hoogste waarheid met hartgrondige toewijding. Jullie moeten een mix zoeken van jullie hoogste, intellectuele, emotionele en spirituele realiteit.

12. Zoek ernaar om jullie Goddelijke imaginatie te gebruiken. Wees enthousiast, maar ook praktisch. Wees moedig maar niet roekeloos. Handhaaf een zelfverzekerde attitude wanneer jullie in het onbekende delven en zoeken om de aan jullie gegeven visies te manifesteren in jullie verblijfsmogelijkheden in de hogere rijken van bestaan. Wanneer jullie de hoogste morele keuzes maken, krijgt jullie ziel een infuus met de extase van de Goddelijke liefde. Wanneer jullie ambiëren jullie wil te richten met die van onze Vader/Moeder God, worden jullie een partner, een medeschepper van de velerlei aan tijd/ruimte werelden van het bestaan.

13. Jullie zijn een vonk van het Goddelijke en jullie zouden moeten eren en hoge waarde hechten aan jullie zelf en anderen. Wanneer jullie dit niet doen, dan honoreren jullie de Schepper niet. Jullie zouden altijd vrijheid moeten zoeken en waarheid voor jullie zelf en evengoed voor anderen.

14. Evolutie is doelbewust, niet onopzettelijk. Het proces van opstanding voor de mensheid is een lange evolutionaire worsteling geweest om een gebalanceerde staat van Zijn te verkrijgen om de Geest toe te staan om neer te dalen en heerschappij te nemen van een fysiek vaartuig. De opstanding is aan het terugkeren naar jullie originele pracht door het belichamen van al jullie Goddelijke Licht en attributen.

15. Ieder van jullie heeft de mogelijkheid om iets persoonlijks en unieks bij te dragen aan het Goddelijke Plan nu ontworpen voor de toekomst van de mensheid en de Aarde.
Er is jullie een buitengewoon geschenk gegeven door de Schepper: het Goddelijke privilege om deel te nemen aan het scheppen van jullie eigen bestemming. Ieder van jullie heeft het potentieel een verheerlijkte sterveling te worden. Jullie worden stervelingen door de geest bezield, wat jullie onsterfelijke statut zeker maakt. Jullie zijn rijk geschakeerd en hebben bewustzijn van veel meer niveaus dan jullie kunnen begrijpen in deze periode. Jullie zijn een onsterfelijke ziel met een sterfelijk lichaam. Jullie zijn in een proces van uitbreiding van de ziel en infusies van het Licht.

16. Er is een kosmische tijd die is vloeiend en buigzaam en de sterfelijke tijd is lineair, gestructureerd en georiënteerd op gebeurtenissen. Jullie zijn aan het leren om te leven als spirituele stervelingen die toegang kunnen krijgen tot de vloeibaarheid en pracht van de kosmos. Er zijn scholen van Kosmische Filosofie waar jullie hebben gestudeerd en waarop jullie kunnen instappen nogmaals wanneer jullie de mogelijkheid verkrijgen de hogere rijken van expressie te doorkruisen. Er zijn Lotsbestemming Bewaarders om jullie te begeleiden en om jullie de weg te wijzen. Vraag om hun hulp en zij zullen jullie toegewijde dienaren zijn. De Wezens van het Licht vertegenwoordigen vele verschillende gezichtspunten en hebben vele diverse persoonlijke ervaringen gehad, net zoals stervelingen hebben.


Bewustzijn van het Licht

Onthoud, wanneer jullie en de Aarde terugkeren naar de balans in het Stiltepunt van de perfecte harmonie, zal polariteit in bewustzijn niet langer in staat zijn, te dansen en te weven tussen het Licht en de schaduwbeelden. Er zal geen behoefte zijn aan conflicten, afscheiding of iets dat jullie zal belemmeren bij het perfectioneren van jullie meesterschap en het creëren van dat wat vrede, voorspoed en grote vreugde voor allen zal brengen.

Het is zeker in jullie bewustzijn ingebracht geworden dat het Licht meer invloedrijk bij bepaalde mensen en gebieden aan het worden is, zoals de schaduwbeelden en negativiteit meer uitgesproken worden en chaotisch in andere gebieden. Dit is omdat er een afscheiding aan het plaatsvinden is, zowel binnen ieder van jullie en allen om jullie heen.

Het is beslissingstijd voor jullie allemaal. Zijn jullie gereed om liefde en Licht te manifesteren?

Er is een wereld van Licht bovenop en over de wereld van de duisternis en al wat jullie hebben te doen is reiken naar het Licht. Alhoewel het nu erg donker lijkt op de Aarde, onthoud dat jullie jullie eigen realiteit creëren en jullie hebben een keuze wat betreft jullie kiezen om te manifesteren.

“Het is altijd het donkerste voor de dageraad,” en wij staan voor de dageraad van een wonderbare nieuwe Schepping. Waarom niet reiken naar het Licht en een nieuwe realiteit creëren van vrede, liefde, overvloed en vreugde?

Wij verheugen ons op jullie en wij verwelkomen jullie terugkeer naar de “Lichtheid” van onze werkelijkheid.

Jullie zijn diepgaand geliefd.

IK BEN Aartsengel Michael en Ik breng jullie deze waarheden.

Ronna Herman at RonnaStar.com.

http://www.spiritofmaat.com/archive/nov4/aamike.htm

Vertaald voor : Wakkere Mensen