Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 20 mei 2017

Het Lopen op je Eigen Pad en Je Zelf Totaal Vertrouwen / Jenny Schiltz op 19 mei 2017

Het Lopen op je Eigen Pad en Je Zelf Totaal Vertrouwen
 Jenny Schiltz op 19 mei 2017

Wat een verbazende en folterende tijd is het geweest. Er schijnt een emotioneel component voor deze energie te zijn die gebieden opgraaft waarin men zich onwaardig voelt, hopeloos en dat dit alles nutteloos is. We moeten gewoon deze energie observeren en die laten doorstromen. Sommigen voelen zich heel erg mis-begrepen en zelfs onzichtbaar. Begrijp dat dit gebeurt terwijl we van frequentie veranderen. Als we hoger op gaan dan de meeste mensen om ons heen, kan het voelen dat we een andere taal spreken. Daar dit ontmoedigend kan zijn, weet dat het ‘t bewijs is dat je inderdaad aan het veranderen bent.

Nog een ding dat voor zo velen omhoog komt is dat het nu de noodzaak is om intens te vertrouwen op je eigen zelf. Dat, meer dan elke onderscheiding is de sleutel. Met alles dat om ons heen verandert, is het heel belangrijk dat men gecentreerd blijft in zijn eigen werkelijkheid. Als mensen kunnen we heel gemakkelijk uit ons centrum gaan, uit onze waarheid en in die van iemand anders gaan. Toch is het deze actie dat ons feitelijk ontkracht, en veel verdriet veroorzaakt. We leren dat we medeleven kunnen hebben voor een ander zonder in hun versie van werkelijkheid te gaan. Ik merk dat ik gemakkelijk van mijn werkelijkheid van hart gecentreerdheid kan gaan als mijn kinderen me komen vertellen hoe ze zich voelen door anderen te zijn misleid en mishandeld. De moeder beer wil schreeuwend naar voren komen. Maar, ze hoeven geen moeder om hen te beklagen, eerder hoeven ze iemand om hen er aan te laten herinneren dat in alle dingen er een gelegenheid tot groei zit en dat in het grote plaatje alles het hoogste goed is.


We worden de schuilhut in de storm als we mensen in onze kalmte trekken zonder onszelf toe te staan om in de chaos te trekken. Om diep geworteld te blijven in ons centrum, moeten we onszelf totaal vertrouwen en op ons eigen pad blijven. Het is begrijpen dat we allen onze waarheid hebben, ons eigen persoonlijke hologram door de ervaring die we op Aarde willen en we scheppen ieder onze eigen werkelijkheid terwijl we bijdragen aan de collectieve tijdslijn.

De uitdaging wordt: Kunnen we in onszelf geloven, in onze leiding, en met onze intuïtie als alles om ons heen ons vertelt dat we verkeerd zitten? Als we doorgaan op deze reis van belichaming, moeten we de moed hebben, de kracht en de veerkracht, om onszelf totaal te vertrouwen. De waarheid is hoe kunnen we mogelijk onze ziel belichamen als we die niet totaal kunnen vertrouwen?

Ik worstelde met het concept van ’t op mijn eigen pad blijven toen het universum, zoals die het altijd doet, mij dat op concretere manieren liet zien.  We gingen wandelend in het weekend op een grootscheepse spoor/trail en terwijl ik het goed maakte, was de afdaling langzaam. De hemel liet een plasregen zien wat op steile bergsporen gevaarlijk werd om vanaf te rennen. Iedereen op het spoor wilde zo snel mogelijk naar beneden gaan Ik ben een langzame wandelaar en om me aan te passen bij degenen met de mogelijkheid om te rennen, bleef ik van af het centrum het vaste midden gaan en dan naar de hoge kant. Dit deel van het spoor was niet gelijk en ik verzwikte mijn knie vreselijk. Die zwol snel op en elke stap was pijnlijk toen ik worstelde om de knie te buigen. Mijn echtgenoot kwam naar me terug omdat hij voorop liep met onze dochter. Hij zag mijn pijn en hielp me met lopen en ik vertelde hem wat er was gebeurd. Hij keek naar me en zei –Jij blijft op je eigen stuk, ga niet weg van het centrum. Als mensen willen rennen, kunnen ze om je heen gaan.

Enkele minuten gingen voorbij en nog een groep renners kwamen eraan en mijn man kijkt naar me en zegt: “BLIJF IN JE EIGEN STUK,” Op dat moment klikte het en als ik niet zoveel pijn had, zou ik gelachen hebben. Ik was uit mijn centrum gegaan, ik had met een ander meegedaan, ik eerde mezelf niet en werd gewond en was totaal in die regen gevangen. Mijn veiligheid is om in mijn centrum te blijven, in mijn waarheid totaal verbonden met mijn ziel.

Het universum testte mijn nieuw gevonden oplossing om in mijn centrum te blijven. Ik las een artikel dat de Schumann resonantie was omhoog gegaan en ik ging daarin, bevestigend dat er een omhoog gaan was en er werd me verteld hoe het de mensen beïnvloedde. Ik publiceerde een blog dat zei dat er een vonk was geweest en wat dit voor ons stoffelijk en mentaal betekende. Daar het meeste resoneerde met het stuk en de effecten bevestigde die waren beleefd, er was veel gedoe geweest over de wetenschap achter die vonk. Dit veroorzaakte absoluut om in twijfel te gaan omdat ik niet wetenschap ‘minded’ ben en ik dreef mijn team gek steeds bevestigend dat ik dat correct hoorde. Ze legden uit dat er veel verandert op onze planeet met de frequenties en technologieën en dat er veel zal worden vrijgegeven om vooruit te gaan dat niet zal worden begrepen, geloofd en dat gewoon wordt weggegooid.

Wat ik me ben gaan realiseren is dat ik geen idee heb wat de waarheid is. Hoe meer ik kijk naar de wereld om ons heen en hoe veel er is gefabriceerd, het is zo moeilijk om de waarheid te onderscheiden. Dat is het punt waarop ik voel om ons totaal te déstabiliseren zodat we de autonomie aan een of andere macht geven die groter gezien wordt dan die van ons. We hebben meteorologen die over chemtrails kunnen rapporteren zonder de vrees hun baan of aanstelling kwijt te raken. We hebben nieuwslezers die niet kunnen spreken over fabricages zonder vrees voor represailles. We hebben gehoord dat leven dat gevoed wordt vanuit de ruimte is gemanipuleerd en door tijdsverlies en zie dat rapporteren worden belachelijk gemaakt. We weten dat er een frequentie oorlog voeren plaats vindt, die de vonken kan uitleggen, maar dat wordt niet erkend in de mainstream/hoofdartikelen. Voor elk argument is er een tegen argument en dat is een volmaakte set om de mensen te laten argumenteren voor of tegen iets. Dat schept zoveel afleiding en ego. De spirituele gemeenschap is helemaal niet immuun hiervoor en dat gebeurt in elke gemeenschap.

Zelfs met dit alles, heb ik het stevige geloof dat alles in dienst is van het Goddelijke en wat verborgen is, is nu een katalysator voor grote ontwaking.

Maar dat betekent dat we onze onderscheiding moeten gebruiken en alles nalopen bij onze eigen inwendige. Wij allemaal of ieder van ons heeft onze eigen innerlijke leiding en onze taak is om dit zo helder mogelijk duidelijk te maken. Dit is waarom ons verblijf in onze eigen onderwerp/laan zo essentieel is. We moeten onszelf totaal vertrouwen ondanks dat alles om ons heen wijst op het tegendeel. Zoals mijn hoger zelf zei: “Waarom zou je een blinde laten zeggen hoe een regenboog eruit ziet?” Met zoveel agenda’s en verstoringen die zich rot lopen in onze wereld, moeten wij nemen wat resoneert, verhoudt dit met je eigen waarheid en loop gewoon weg van de rest.

De bedoeling hiervan is groter dan we ons misschien realiseren. Nieuwe healing wijzen komen naar voren die uit zullen dagen wat er bekend was en eerder werd geaccepteerd. Ik hebt een cliënt die een nieuw reiki symbool had gekregen en die had succes gehad dat te gebruiken. Als ze aan die informatie had getwijfeld zou dat de stroom van potentieel hebben gestopt om door te komen. Onze taak is nu om in onszelf sterk te staan, met vertrouwen en zekerheid zodat we kunnen vertrouwen wat we krijgen en om een diepere verbinding te krijgen met onze ziel. Er komt zoveel aan het licht en tegelijkertijd komt er ook desinformatie daar buiten. Het is aan ieder van ons te bepalen wat van binnen resoneert. De enige manier om echt te voelen wat past bij onze vibratie, moet in onze frequentie worden gecentreerd en in ons eigen werk zijn. Dit kost oefening en ik heb geen twijfel in mijn denken dat ieder van ons door situaties zal worden gepresenteerd die ons van onze kern weghalen, zodat we dan kunnen zien welke zaken ons weghouden om altijd te worden gecentreerd en om de lopende belichaming te zijn van onze ziel.

We gaan verder, groeiend en lerend en onderzoekend. Ik stuur jullie alle liefde en ondersteuning.

Jenny

For information on having a session with Jenny Schiltz please visit Information on booking a session or to book directly go to jschiltz.appointy.com 

Click here for information on assisting your integration, click here: Recovering from soul loss

Join the Facebook page to keep up to date on the energies and offers Channeling the Masters