Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 19 mei 2017

HET FYSIEKE VAARTUIG: EEN WONDERBAARLIJKE HEILIGE SCHEPPING / LM-5-2017 --- 2 Mei 2017

HET FYSIEKE VAARTUIG: EEN WONDERBAARLIJKE HEILIGE SCHEPPING
LM-5-2017 --- 2 Mei 2017 


BERICHTEN VAN AARTSENGEL MICHAEL
DOORGEGEVEN VIA RONNA VEZANE

Geliefde Meesters,
Laat ons nog eens sommige van de basis leringen herzien welke zo cruciaal zijn gedurende deze kritische perioden van transformatie.

Terwijl  jullie voorwaarts bewegen op het pad van ver-Licht-ing en jullie komen tot een beter begrijpen van kosmische wetten en het werken van het universum, verwelkomen wij de kans om nu en dan jullie een beter begrijpen te geven van sommige van de concepten van de Schepping en de complexiteit van het fysieke vaartuig. Daarvoor willen wij jullie graag een diepgaande uitleg geven van de samenstelling van het Etherische Lichaam en zijn belang in het ascentieproces.

Het Etherische Lichaam (of Etherische Web), welke veel fijner van substantie is dan het aardse lichaam, verwijst naar de onzichtbare duplicaat van het fysieke lichaam. Het Etherische Lichaam is samengesteld uit het fysieke aura, welke vervoert en overbrengt jullie fysieke gezondheid via diverse kleuren en de vervormingen, of gebrek eraan, binnen het patroon van het Etherische Web.

De emoties van pijn, lijden en wrevel zijn vormen van gedachten welke jullie weghouden van het omvatten en het worden van een Drager van het Licht welke jullie bedoeld waren te zijn.

Dit aura veld is het onzichtbare elektromagnetische krachtveld dat jullie fysieke lichaam omringt en het maakt energie groter voor jullie en het straalt vanuit jullie vibratie frequentie patronen.

Het aura van het mentale lichaam binnen het Etherische Web is bijna niet-bestaand bij degenen die verstrikt zijn in de beperkingen van de Derde en lagere Vierde Dimensies. Dat is omdat zij de wereld en de gebeurtenissen zien door een filter van de illusie gecreëerd door hun overtuigingen, gedachten en acties uit het verleden.

Wanneer aanwezig in een Derde/Vierde-Dimensionale omgeving, is de dominerende kracht binnen het emotionele lichaam, het astrale vlak. Bijgevolg, is een grote meerderheid van de mensen onder invloed van hun basispersoonlijkheid en het wenslichaam van het ego, welke is samengesteld uit onvervulde verlangens uit het verleden, evenals emotionele onevenwichtigheden en gevoelens van onwaardig zijn en/of ongeliefd.

Één van de meest dramatische fases van het Ascentieproces is het gaan door de vervormingen van het emotionele massabewustzijn geloofssysteem naar/in de stabiliteit, frisheid en harmonie van de hogere Dimensies.

Vergeet nooit dat angst jullie kracht wegneemt. Het algemene massabewustzijn geloofssysteem is bekrachtigd door negatief, vijandig denken en een weerstand tegen nieuwe concepten en verandering.

De meerderheid van de massa is bevroren in een realiteit van pijn en lijden, maar zij zijn onwillig om op nieuwe veelomvattende ideeën over te gaan, welke hun zouden verlichten van hun zelfopgelegde gevangenis van beperking. Het is van vitaal belang dat jullie stevig geaard blijven en in balans binnen het geaccepteerde bereik van de dualiteit, daar waar functionerend binnen de realiteit van de Derde Dimensie.

Jullie moeten er ook naar streven om emotionele harmonie en sereniteit tot stand te brengen binnen de illusionaire wereld van de Vierde Dimensie zoals jullie wijsheid en streven zoeken om geacclimatiseerd te raken met het mentale vlak van de lagere Vijfde Dimensie. Jullie moeten altijd alert zijn voor de fluisteringen van jullie Ziel en Hogere Zelf. Het is belangrijk dat jullie begrijpen dat jullie niet maar één Hoger Zelf hebben, maar vele fragmenten/Vonken van jullie Hogere Zelf verspreid door het universum.

Het ascentieproces brengt met zich mee de geleidelijke integratie en de gelijkmaking van de volgende Hogere-Dimensionale Frequentie Facet van jullie Hogere Zelf. Jullie zijn in het proces van het uitbreiden van jullie Licht en jullie bewustzijn. Jullie transformatie naar Meesterschap van het Zelf, net zoals het Ascentieproces, sterk zal worden versneld wanneer jullie eenmaal jullie persoonlijke levenslijn van het Licht hebben uitgebreid – een etherische buis van Licht – welke jullie kernverbinding is naar jullie Goddelijke IK BEN Aanwezigheid.
Jullie zijn ook in het proces van het herstellen van jullie verbinding met de Rivier van het Leven via jullie persoonlijke Antakarana (Regenboogbrug van het Licht), welke de Essentie van de Schepper bevat genaamd de Adamantine Deeltjes.

In de afgelopen eeuwen, heeft de mensheid de verbinding met de Rivier van het Leven verminderd, zo dat het bij de meeste mensen slechts een klein stroompje is geworden.

Ieder van jullie heeft een sfeer van uitstraling dat wordt geproduceerd door de patronen van vibratie van jullie aura velden en jullie Ziellied. De Ascentie betekent het totale lichamelijke chakra systeem in balans brengen, welke de reiniging, het verfijnen en het balanceren van het Etherische Lichaam/ Aura Veld zal vergemakkelijken. Jullie doel is om jullie Etherische Lichaam en Aura Veld terug te laten komen naar hun perfecte Goddelijke Blauwdruk, welke de menselijke blauwdruk is voor jullie originele lichamelijke vorm genaamd het Adam/Eva Kadmon Lichtlichaam.

Wij nemen jullie waar via de kleurbanden binnenin jullie meerdere lichamelijke systemen, fysiek, mentaal, emotioneel en etherisch, die zijn gecreëerd door jullie gedachten, acties en daden doorheen jullie vele levens door de eeuwen heen.

Jullie Energetische Handtekening is samengesteld uit de vibratie frequentie patronen die jullie dag aan dag uitzenden via jullie gedachten, acties en daden. Jullie Energetische Handtekening kan sterk variëren wanneer jullie functioneren binnen een Derde/Vierde dimensionale omgeving.

Maar, zoals jullie vooruit gaan over het pad van ver-Licht-ing, wordt jullie Energetische Handtekening geleidelijk meer in harmonie en melodieus en wordt uiteindelijk een deel van jullie blijvende Zielenlied.

Jullie Zielsvordering wordt onder toezicht gehouden van jullie Ziellied en niet door jullie dagelijkse acties. Jullie Ziellied is gecomponeerd door Midden-Vierde en Hogere Dimensionale patronen van vibratie van onvoorwaardelijke liefde, wijsheid, balans en harmonie.

Als een meester van het Zelf, zal jullie Energetische Handtekening en jullie Ziellied samenvloeien in een Hemelse Mandala van klank en kleur, door welke jullie geïdentificeerd zullen worden in de hogere Rijken. Jullie worden herkend door de briljantheid van jullie innerlijke Licht. Des te meer Licht Essence jullie inlijven in jullie fysieke vaartuig, des te meer briljant zal jullie aura gloeien.

De Heilige Geest van jullie Hogere Mentale Zelf is de onderscheidende hogere intelligentie, welke de infusies van Licht controleert en regelt en de geschenken van de Geest die aan jullie zijn toegewezen aan jullie niveau van spiritueel bewustzijn en jullie huidige behoeften. Speciale vrijstellingen worden ook gecontroleerd en verspreid door jullie Heilige Mentale Zelf, wat de tussenpersoon is tussen jullie en jullie IK BEN Aanwezigheid / God Zelf.

Meditatie helpt het lagere gemoed en de ego gehoorzaam te zijn, zodat jullie bewust kunnen overeenstemmen met de mijmeringen van jullie hogere geest. Het heeft geduld nodig en discipline om het gebabbel van het gemoed, dat de norm is voor degenen die zich van hun hogere bewustzijn hebben afgesloten, te stoppen. Wij moedigen jullie aan om actieve en passieve meditatie te beoefenen.

Een decreet of affirmatie is een gebed met kracht. Het zou een beknopte, positieve affirmatie moeten zijn, geuit met vertrouwen en het zelfvertrouwen dat het zal worden gemanifesteerd in de juiste vorm, gedaante, op het passende moment. Wanneer de affirmatie wordt uitgezonden met liefdevolle intentie voor het hoogste goed, zijn jullie jullie wil aan het richten met dat van jullie Hogere Zelf; en Universele Wet zal verzekeren dat jullie medeschepper gedachten en aspiraties zullen worden gecombineerd met die van anderen van gelijke geest. Zo, zullen zij worden verhoogd in sterkte en kracht. Een stille meditatie is het luisteren voor een antwoord van jullie Hogere Zelf, jullie beschermengel of de Heilige Geest.

Herinner jullie, dat een persoon die is gecentreerd binnen het Heilige Hart en Heilige Geest over kan brengen (dragen) kosmische waarheden en geïnspireerde gedachten naar miljoenen mensen, terwijl de liefdevolle vibraties van hun aura velden iedereen zegent met wie zij in contact komen.

Sereniteit en vreugde zijn hoedanigheden van de Ziel. Intelligente liefde resulteert wanneer de Ziel de meester zijnde kracht is binnenin en de persoonlijkheid van het ego onder controle is gebracht. Wanneer jullie succesvol de membranen van het Licht oplossen die de ingang naar jullie Heiige Geest bewaken, behalen jullie de toegang naar jullie persoonlijke bergplaats van Goddelijke Wijsheid.

Sta ons toe om een samenvatting te geven van een paar van de vele symptomen van de Ascentie, welke jullie, de ingewijden op het Pad, op dit moment aan het ervaren zijn. 
  • Jullie ondervinden dat jullie jezelf terugtrekken van sociale activiteiten en gebeurtenissen die plezier waren in het verleden. Harde geluiden, menigte en onstuimige activiteiten verstoren jullie en jullie verlangen naar afzondering en misschien, de sereniteit van de natuur. Aangezien jullie vibratie frequenties omhoog gaan en steeds meer harmonieus worden, zullen jullie je vrijmaken, terug trekken van interacties met andere mensen, gebeurtenissen en plekken die lagere tegenstrijdige frequenties uitstralen. Eveneens, geleidelijk, zullen jullie minder en minder gemeen hebben met bepaalde vrienden en familie, in het bijzonder degenen die negatief, veroordelend en onaardige zijn voor anderen. 
  • Jullie kunnen intense uitbarstingen van energie hebben waarbij jullie nauwelijks stil kunnen zitten en soms kunnen jullie je van binnen zo licht voelen dat jullie nauwelijks jullie lichamelijke vorm voelen. Andere keren, kunnen jullie je zo “bezwaard” voelen dat jullie bijna in de grond zakken en jullie kunnen extreme vermoeidheid ervaren. Jullie lichamelijke vorm gaat door een intense metamorfose op etherisch en cellulair niveau en sommige van de transformationele symptomen zijn niet plezierig – in het bijzonder voor degenen die bestaan in een ouder of ietwat verzwakte lichamelijke vorm. 
  • Als de Kundalini (Heilige Vuur) omhoog begint te stijgen langs/in jullie wervelkolom (het etherische lichtkanaal), kunnen jullie momenten ervaren van innerlijke intense warmte, terwijl jullie “buitenlichaam” koud aanvoelt en zelfs klam. Dat is de reden waarom, in eerste instantie, het beste is te streven voor een geleidelijke vrijlating van het Kundalini Vuur opgeslagen in de wortelchakra aan de basis van de wervelkolom zo dat jullie langzaam kunnen integreren de hogere frequenties van het Licht van God. Sneller en meer is niet noodzakelijkerwijs beter wanneer jullie te midden zijn van het transformationele proces van de Ascentie. 
  • Voor degenen in het vroege stadium van het proces, zal de integratie van de verfijnde frequenties van het Licht niet te dramatisch zijn. Echter voor de Sterrenzaden die goed op hun weg zijn binnen het Ascentieproces en die hebben ingesteld om Werelddienaren te zijn – het pad voor anderen te verhelderen – kan het een formidabel en aanhoudend proces zijn zoals zij hogere en steeds hogere frequenties van Licht integreren om te delen met anderen.
  • Jullie kunnen het voelen als het zijn op een emotionele achtbaan wanneer jullie de vele emotionele ups en downs aan het ervaren zijn. Jullie tappen in en maken veel beïnvloedende energie/disharmonische frequentie patronen vrij vanuit een diep cellulair niveau. Het is belangrijk om deze gevoelens toe te staan te laten komen naar de oppervlakte zodat ze getransmuteerd kunnen worden in/naar verfijnde Lichtsubstantie. Het is ook van belang dat jullie leren een waarnemer te worden van wat er aan het gebeuren is – om dit objectief te bekijken, vervolgen en rectificeren, met liefdevol geduld en begrip, van dat aan jullie wordt onthuld.
  • Jullie eetgewoonten kunnen drastisch wijzigen. Wat jullie dan ook kiezen om te eten, volg jullie innerlijke begeleiding en houdt toezicht op hoe jullie lichaam zich voelt nadat jullie iets hebben opgenomen. Jullie Lichaamsnatuurgeest of innerlijke lichaamsintelligentie is aan het ontwaken en wanneer jullie er aandacht aan willen schenken, zal het jullie leiden naar het juiste eten en dieet. Onthoud altijd, matigheid is de sleutel voor alle dingen.
  • Jullie kunnen vele vreemde pijntjes en kwaaltjes hebben, waarvoor er geen welomlijnde diagnose is. Er zijn vele kleinere chakra en meridiaanpunten binnen het fysieke lichaam. Zoals de hogere frequenties van het Licht proberen te stromen door het lichaam, kunnen zijn weerstand ontmoeten bij deze kritieke raakpunten, wat ongemak kan veroorzaken. Een van de meeste voorkomende gebieden van benardheid is het gebied van de wervelkolom aan de bovenkant van de rug, tussen de schouderbladen. 
  • Jullie kunnen je voelen alsof jullie je verstand verliezen of tenminste jullie geheugen. Er zijn Multidimensionale niveaus binnenin het brein, dus wanneer jullie de frequentiepatronen omhoog brengen, zullen de lagere niveaus van het brein geleidelijk aan worden verfijnd. Daarvoor, zullen jullie het niet langer nodig hebben of in staat zijn om toegang te hebben tot jullie negatieve geschiedenis van het verleden, evenals veel van de onbelangrijke dingen die jullie daar hebben opgeslagen. Jullie zullen toegang verkrijgen tot de hogere niveaus van het brein waar jullie Heilige Geest woont. De eenmaking tussen de Heilige Geest en het Heilige Hart is een integraal deel van het Ascentieproces. 

Geliefden, jullie moeten toegeven, dat het een opwindende tijd is om in een fysiek vaartuig te zijn. En toch, is jullie fysieke vaartuig aan het worstelen om bij te blijven met de steeds toenemende frequenties die jullie aan het integreren zijn van moment tot moment en dag aan dag. Velen van jullie die voor vele jaren niet meegedaan hebben aan verkoudheden, de griep of darmproblemen zijn deze verzwakkende symptomen nu aan het ervaren en sommige van jullie vragen zich af, “Wat doe ik verkeerd?”

Jullie zijn niets verkeerd aan het doen, mij dappere vrienden; het is juist wat jullie goed doen dat sommige van deze ongemakkelijke aanvallen van lichamelijk ongemak veroorzaakt. Wij erkennen het feit dat deze voorvallen niet aangenaam zijn om te ervaren. Echter, wij wensen jullie een ander facet van waarheid te geven om over na te denken. Nogmaals, vele van jullie die diepgaand gedompeld zijn in het transformatie/Ascentieproces zijn deze onaangename symptomen aan het ervaren als een weg/manier om snel de oude negatieve energieën te transmuteren binnen jullie fysieke vaartuig.

Jullie zouden het kunnen noemen een transmutatie (verandering) of doop door vuur, een brandend/vrijgeven van oude frequentie patronen om de hogere, meer verfijnde kristallijnen cellen van bewustzijn toe te staan te integreren en heerschappij binnenin in te nemen. Niet alle virussen zijn slecht, noch al de onaangename symptomen die jullie ervaren. Zie hen als een middel naar een einde en een hoger doel dienend. Ook deze dingen zullen voorbijgaan, geliefden.

Wij vragen jullie zelf te koesteren, voeden – om aandacht te schenken aan jullie fysieke vaartuigen zoals nooit tevoren – zoals jullie de signalen leren herkennen of berichten die jullie wijze Lichaamsnatuurgeest jullie projecteert. Hoe zullen jullie genieten van de prachtige wereld van liefde, vreugde en overvloed die jullie aan het creëren zijn wanneer jullie fysieke vaartuig niet levendig en gezond is?

Kom samen met ons in jullie Piramide van Licht, geliefden en laat ons jullie assisteren om jullie door dit proces met gemak, gratie en grote vreugde heen te bewegen. Dat de uitstraling van ons Vader/Moeder God overvloedig mag neerkomen op jullie en jullie vervullen met het Licht van het Eeuwige Leven.

Weet dat wij altijd dichtbij zijn om jullie te begeleiden en te beschermen.

IK BEN Aartsengel Michael.

Doorgegeven via Ronna Vezane * www.StarQuestMastery.com *

Vertaald door Anja voor : Wakkeremensen

Dearest friends, our new website: www.StarQuestMastery.com is finally up and running. It is still a “work in progress”; however, our PayPal Shopping Cart is now functional.  Our old site: www.RonnaStar.com is now nonfunctional; however, that address will direct you to the new site. 

Transmitted through Ronna/Sacred Scribe * As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from: RonnaStar@earthlink.net

Ronna Herman is international bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970.
De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei  spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald.