Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 27 mei 2017

Heavenletter 1790: Jij Bent Zo’n Mix / Geplaatst 27 mei 2017

Heavenletter 1790:
Jij Bent Zo’n Mix
Brief uit de Hemel
Geplaatst 27 mei 2017


God zei:

Jij bent vaak zo'n mix van de wereld bezitten en er toch niet in thuis horen. Jij rijdt op een groot paard terwijl als je je tegelijkertijd verlaten voelt. Jij bent erg zeker terwijl jij tegelijk erg onzeker bent. Jij weet precies hoe de dingen moeten zijn, en toch ben je verward. Je spreekt jezelf tegen. Jij straalt overmoed uit, en je draagt een gevoel van hulpeloosheid uit.

Als jij er niet zo zeker was van hoe het leven zou moeten zijn, dan zou je je veel sterker voelen. Jij wiebelt in je zekerheid.

Dat je zo zeker bent is een goede manier om obstakels te creëren. Als het leven niet aan jouw normen voldoet, dan ben je afgewezen. Dan zwem je stroomopwaarts. Dan word je omringd door bramenstruiken. Jij fabriceert ontevredenheid.

Jij wordt kieskeurig. Er is een fijne lijn tussen samenwerken in het leven en de status quo accepteren. Er is een fijne lijn tussen bewustzijn en ontevredenheid.

Je kunt de zwakke punten zien en toch niet door ze onder de voet gelopen worden. Fouten in het leven hoeven jou niet te vertrappen. Jij kunt boven ze uit stijgen. Jij kunt simpelweg van een andere positie komen.


Wanneer je op een derde verdieping bent, ben je niet op de eerste verdieping. Er is een ander uitzicht vanuit het raam. De plaatsing van gebeurtenissen is hetzelfde, maar jouw perspectief is anders. Je wordt misschien minder beïnvloed, minder bevangen, minder slingerend, minder onafhankelijk.

Als je herrie ziet, zeg je niet dat het oké is, maar je voegt er ook niets aan toe. Er is geen winst in overstuur zijn. Overstuur zijn en je stem verheffen jagen niet de onwetendheid weg.

We praten over onwetendheid. Dit moet zo zijn. Wie zou bewust verwoesting creëren? Wie zou de vrede verstoren tenzij hij geen andere keus had? Maar wat is onwetendheid? Een heel veld met bloemen ligt voor hem, en toch ziet hij niets anders dan kreupelhout en doet onbezonnen.

Het is geen deugd om ontevreden te zijn. Het is geen deugd om te klagen. Het is geen deugd om angstig te zijn. Bij een overstroming zoek je hogere grond op. In het leven, zoek je een hogere visie. Kom uit het moeras. Klim op een ladder. Je zult bij voorbeeld anderen helpen om met jou te klimmen.

Jij bent Mijn afgezant. Vertegenwoordig mij goed. Niet geveinsd, maar goed. Streef naar groter, en je zult groter verpersoonlijken. Zoals je ziet, zo ben je. Het is niet nodig dat je jouw aanzicht dimt.

Er zijn fouten in het leven. Oneerlijkheid rondom. Maar goedheid en barmhartigheid zijn ook rondom, en jij zal barmhartig zijn tegen diegene die scheef zien. Jij zult hoger reageren. Jij weet dat je niet in een bokswedstrijd bent op Aarde. Jij weet dat jij niet een bokser bent. Liever dan vechten tegen zoveel disharmonie, creëer harmonie. Gooi geen vuurwerk in de strijd. Kijk naar de zon en breng wat licht in de arena. Open de deur en laat wat licht binnen.

Wees blij dat je diegene bent die een fout kan vinden en niet er over juicht. Het is niet de Waarheid ontkennen om te kijken naar een hogere weg en daarop te blijven. Anders betreur je het verleden en het heden en je denkt ook niet goed over de toekomst.

Misschien heb je de stemming voor de wereld gezet. Wat voor soort stemming zou je willen zetten? Begin nu.

Misschien ben je leraar van een klas. Waarom zou je een grimmige stemming zetten, elke afdwaling aanwijzend, elke streek van de pen of mond, of wil je de vibratie van waar je je bevindt doen oprijzen?

Jij bent leraar waar je ook bent. Een leraar is meer dan een verbeteraar. Een leraar is een stemmingsverbeteraar. Wat heeft de wereld meer nodig, verbeteringen of een stemmingsverbetering?

vertaald door: