Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 14 mei 2017

Een Boodschap van Hoop voor Paus Franciscus / mei 2017 / Door Anna Von Reitz

Een Boodschap van Hoop voor Paus Franciscus
mei 2017 / Door Anna Von Reitz

Om redenen die ik niet ken, riep Onze Vader me op om U op deze morgen te schrijven.

De boodschap die ik voor u heb is een boodschap van hoop in deze zeer duistere tijden.

Ik moet u nu vertellen u niet zoveel zorgen te maken en om te stoppen zoveel verplichtingen op u te nemen en zoveel antwoorden helemaal alleen te zoeken.

Merk alstublieft op dat het de Mens niet gegeven is om alle antwoorden te kennen. Er zijn veel vragen die we niet kunnen beantwoorden, in feite, de enige vraag die we ooit betrouwbaar kunnen beantwoorden is --- “Wat?”

Wat verlangen we werkelijk in het diepste van ons hart? Zeg het Hem gewoon en de rest ligt in Zijn handen, niet in de onze.

Voor het overige moeten we ons tevreden stellen met het niet kennen van de details van hoe of wanneer of waarom of wie of waar. Dat alles is het terrein van onze Vader en Hij heeft het goed in de Hand.

U kunt dus stoppen u zorgen te maken over vervuiling en u kunt stoppen u zorgen te maken over wat overbevolking lijkt te zijn en oorlogen en geruchten over oorlogen en al die eindeloze politieke meningen.


Zo staan de zaken er voor:

1.    Satan is bedwongen en de duizend jaren van vrede zijn afgekondigd. Het was bij de Kerk al lang bekend dat dit door een vrouw gedaan zou worden, dat is dus geen verassing --- behalve voor mij. Ik was verbaasd dat ik het was die het moest doen. Maar Hij heeft zijn eigen gronden en redenen en Hij vindt genot om eenvoudige manieren te gebruiken om de wijzen te verbazen.

2.   Ons “American Asset Recovery Team” heeft de controle over de banken, wereldwijd verworven, en zit op het hete spoor van alle gestolen rijkdom die ons toebehoort en aan de mensen over heel de wereld. Ze rangschikken dit op een zeer deskundige manier.

3.   Ons “American World Debt Retirement Committee” is op een manier gestoten om alle schulden wereldwijd af te lossen zonder iemand te benadelen, via een geleidelijk proces dat ongeveer tien (10) jaar zal duren. Dit nieuws zou uw hart moeten verblijden en zou een einde moeten maken aan de oorlogszucht en angst.

4.   Kardinaal Mamberti en heer Trump zullen beiden worden geadviseerd. Vraag Kardinaal Mamberti alstublieft om direct contact op te nemen met mij op (907) 250-5087, zodat we de invoering van het Schulden Aflossing Plan kunnen coördineren, zo vroeg mogelijk, vóór 1 juni. Dit is allemaal grondig onderzocht en niemand heeft er waar dan ook bezwaar tegen, dus laat de Vaticaanse bank bereid zijn om voluit mee te werken.

5.   Zoals u weet zijn de Rothschilds niet in staat om aan hun verplichtingen te voldoen en IMF en de Wereldbank zitten als gevolg van de Grote Fraude en al die verfoeilijke schulden in grote problemen, maar er is voor niemand reden voor paniek. Dit is eenvoudig een kwestie van het corrigeren van de boekhouding en openbare bestanden en balansen met elkaar te vergelijken – wat we kunnen uitvoeren.

6.   De Satanisten onder ons hebben een comeback gemaakt en dienen tevoorschijn gebracht en bedwongen te worden. Nogmaals. Ze hebben zich gehuisvest binnen het hart van de Kerk en naar verluidt is dit, gedurende de laatste drie eeuwen, het slechtste geheim van sommige leden van uw orde, de Jezuïeten, geweest. Ik weet niet zeker waarom juist “drie eeuwen” terwijl Satanisme al bestond vóór Noah, evenmin waarom de Jezuïeten zijn uitgekozen, maar kennelijk bent zelfs u beschuldigd geweest van deelname aan deze gruwelijke en antieke rites van het offeren van kinderen.

7.   Berichten van verstoring van rituelen van de sekte van de “Negende Cirkel” op 30 april en de arrestatie van deelnemers en de redding van gevangen gehouden kinderen en de vondst van verminkte kinderlijkjes in het huis van deze gelegenheden en berichten van soortgelijke wreedheden die plaatsvinden in de Episcopale Kerk van St. John in Washington, bewijst dat deze plaag en verderf zijn lelijke kop opsteekt en zijn kenmerk van afgoderij, krijgsgevangenschap en kindermoord toont, “net zoals in de Dagen van Noah”.

8.   U kunt er zeker van zijn dat forensische teams de huizen van alle gemelde rituele locaties die betrokken zijn bij deze cultus zal uitpluizen en jullie kunnen er van verzekerd zijn dat iedereen die deze religie beoefent opgespoord en vervolgd zal worden volgens de meest uitgebreide omvang van het Publieke Recht in heel Noord Amerika.


9.   Het is voor iedereen noodzakelijk om te beseffen dat de Kerk van binnenuit en van buitenaf bedreigd wordt en voor het leiderschap van de Kerk om deze vervalste praktijken en overtuigingen uitdrukkelijk te verwerpen. Het is evenzo noodzakelijk om met vastberaden actie door te gaan Satanisten uit te zuiveren en om mensen te leren hen te herkennen voor wat ze zijn – of ze zich nu voordoen als Katholieken, Joden, Moslims, Hindoes, Blauwe konten Bavianen, Vrijmetselaars, of als leden van de Bohemian Grove.

10. Wij beseffen dat Satan zijn functie als Opstoker en Aanklager en van Leraar van zeldzame bevoegdheden heeft gehad. We beseffen dat hem is toegestaan om te doen wat hij heeft gedaan, maar deze lessen zijn geleerd en hij is gebonden aan de Goddelijke Wil, hoe iedereen hem de volgende duizend jaar ook mag noemen.

Het is tijd om op de Vredestrein te springen en om deze rotzooi op te ruimen.

Met de hartelijke groeten,

Anna Maria

-----------------------------

Bekijk dit artikel en meer dan 500 andere op Anna’s website hier: www.annavonreitz.com

Om dit werk te ondersteunen zoek de PayPal op deze website.

Vertaling door Sjra

Mei 2017

Toelichting:

Anna von Reitz is een rechter in Alaska. Geen federale rechter maar een rechter die de grondwettelijke wetgeving van het Land volgt. Dat is een groot verschil waarvan de meeste Amerikanen niet op de hoogte zijn en waaraan Anna tot nu toe meer dan 500 artikelen heeft gewijd.

We kunnen ons afvragen: “Wat hebben wij daar mee te maken? Dat is Amerika en wij wonen in Nederland/Europa!” Bestaan er wel zulke grote verschillen in de wereld als het gaat over eerlijkheid en betrouwbaarheid en rechtvaardigheid?

Er zijn veel mensen rond de hele wereld die veel tijd en energie besteden om de waarheid van wat er werkelijk in de wereld gebeurt en de oorzaken daarvan te onderzoeken.

Anna Von Reitz is een van hen. Zij doen hun uiterste best om de wereld te informeren over zaken die de mensen door politici en de media onthouden wordt.

Hun doorzettingsvermogen en moed is bewonderenswaardig.

Er leefde eens iemand die zei: “Zoekt en Gij zult vinden!”

Dat is nog steeds waar, voor alles en iedereen.

Ik groet iedereen met de meeste vriendelijkheid en hartelijkheid.

Sjra