Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 24 mei 2017

De Waarheid over Regeringen – Inclusief die over Onszelf: Algemene Berichtgeving 3.0 / Door Anna Von Reitz / geplaatst 24 mei 2017

De Waarheid over Regeringen – Inclusief die over Onszelf:
Algemene Berichtgeving 3.0
Door Anna Von Reitz / geplaatst 24 mei 2017

Voor de eenvoud zal ik deze informatie weergeven als enkelvoudig genummerde kwesties:
1.    Alle regeringen worden door de mensen geformeerd.
2.   Als samenstellers van de regeringen zijn we allemaal verantwoordelijk voor hen en hoe ze functioneren.
3.   Wanneer een regering valt, slecht functioneert, stopt met te doen waarvoor ze is aangesteld, dan is het enig mogelijke resultaat: (1) ze houdt op te bestaan; (2) ze verandert in iets anders; (3) ze wordt hersteld.

Zonder twijfel zijn er mensen die dit lezen die nooit zijn opgehouden te denken over “regering” als een ding in en van zichzelf en voor hen zal het bovengenoemde verassend zijn. Zij hebben bestuur als een gegeven, als vanzelfsprekend beschouwd – goed of slecht – en hebben die lijdelijk geaccepteerd als iets boven en buiten henzelf, buiten hun controle en vooral niet hun verantwoordelijkheid.

Maar ik heb jullie net verteld dat, welke regering jullie ook hebben, deze je directe creatie is of het is een creatie van andere mensen die jullie uitgekozen hebben en wanneer deze als jullie regering geaccepteerd is, zijn jullie er verantwoordelijk voor. Letterlijk. Ze behoort jullie toe. Laten we nu eens naar de regeringsvormen kijken zoals die zich over de hele wereld ontwikkeld hebben.

Monarchie/Oligarchie – deze regeringsvorm wordt ingevuld door een enkele persoon of door een klein groepje mensen. Wanneer jullie hoogbewuste, eerlijke, wijze, morele en zorgzame mensen in de topposities hebben, zal jullie land floreren en is jullie leven een lied. Wanneer jullie gemene, oppervlakkige, onwetende, hebzuchtige en onverschillige mensen aan de macht hebben, krijgen jullie precies het tegenovergestelde. En het is een belangrijk kruis of munt gooien van het uiteindelijke resultaat dat jullie ervaren. Diegenen die macht zoeken zijn precies diegenen aan wie deze nooit gegeven zou mogen worden en degenen die dit bij geboorte erven hebben dit niet verdiend en zouden net zo goed klojo’s kunnen zijn als ieder ander. Daarin ligt door de eeuwen heen het dilemma van zowel monarchie alsook oligarchie. Wanneer jullie een goede Koning hebben, is dit een lot uit de loterij – en er bestaat geen enkele manier die hetzelfde resultaat consequent onder zijn opvolgers garandeert.

Democratie – in een woord samengevat als “meerderheidsregel”. Hoewel dit redelijk klinkt en op het eerste gezicht goed is, werkt democratie nooit en wel om de volgende redenen: (1) Het verkrijgen en aantonen van de goedkeuring van de meerderheid voor iedere actie is bijna onmogelijk wanneer het aantal mensen een paar honderd overschrijdt. (2) wanneer de “meerderheid” eenmaal ontdekt dat ze zichzelf toegang kunnen stemmen tot de openbare portemonnee, dan doen ze dat --- en met deze gunstige omstandigheid zadelen ze de minderheid op met een schuldenlast. De minderheid ploetert een tijd lang door maar kan dit niet volhouden en het hele Ponzi complot stort in.

Republieken --- in een woord samengevat als “gelijkheidsregel”. Dit is de enige vorm van bestuur waar de mensheid ooit mee gekomen is die: (1) oneindig kan blijven bestaan en (2) de rechten en de voorrechten van personen beschermt en (3) misbruik van openbare fondsen niet toestaat.
Ironisch genoeg, het is vanwege hun succes dat Republieken wereldwijd op dezelfde manier door zowel Monarchisten als Democraten zijn aangevallen en ondermijnd. De Monarchisten menen onvermijdelijk dat zij het beter weten en het werk beter zouden doen. De Democraten kwijlen naar de kans om zichzelf te doorvoeden aan de mensen en om de baas te spelen over de buren rond om hen heen --- hetgeen “een republikeinse vorm van bestuur” allebei verbiedt.

Vertaling door Sjra
Mei 2017

Omdat de rest van het artikel typisch Amerikaanse omstandigheden behandelt, heb ik de vertaling hiervan achterwege gelaten. Het artikel is in zijn volledigheid onder nummer 597 te lezen op www.annavonreitz.com

Toelichting:
Anna von Reitz is een rechter in Alaska. Geen federale rechter maar een rechter die de grondwettelijke wetgeving van het Land volgt. Dat is een groot verschil waarvan de meeste Amerikanen niet op de hoogte zijn en waaraan Anna tot nu toe meer dan 600 artikelen heeft gewijd.

We kunnen ons afvragen: “Wat hebben wij daar mee te maken? Dat is Amerika en wij wonen in Nederland/Europa!” Bestaan er wel zulke grote verschillen in de wereld als het gaat over eerlijkheid en betrouwbaarheid en rechtvaardigheid?

Naar mijn mening, ik spreek alleen voor mezelf, spreekt dit artikel voor zich. In de volksmond wordt wel eens gezegd: “Een volk krijgt de regering die het verdient”. Anna verklaart dit nader en wijst op de verantwoordelijkheid die mensen mede dragen voor de stem die bij de keuze van het bestuur wordt uitgebracht. Iedereen die zijn stem toevoegt is medeverantwoordelijk voor alles, werkelijk alles, wat een zogenaamd democratisch gekozen bestuur doet. En ook nalaat natuurlijk. Wanneer bv. een democratisch gekozen regering besluit om hun leger in te zetten in een oorlog, men mag hier natuurlijk ook andere mooie namen voor kiezen, maakt dit iedere kiezer medeverantwoordelijk voor alles wat daar plaats vindt. Beslist geen sinecure. Misschien toch iets om goed over na te denken. Uiteindelijk zijn we allemaal verantwoordelijk voor alles wat er in deze wereld plaatsvindt. En het mooie is dat we dit dan ook kunnen veranderen. Dan dient dat spreekwoord zich weer aan, weet u nog? “Verbeter de wereld, begin bij jezelf!”

Ik groet u met de meest vriendelijke hartelijkheid.
Sjra