Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 15 mei 2017

De Raad: Bagage Controle / 12 Mei 2017/ Ron Head

De Raad:
Bagage Controle
12 Mei 2017/ Ron Head

We zullen even terugkomen op het gevoel van klemzitten dat sommigen van jullie hebben. We zullen zeggen dat jullie wel een beetje gelijk kunnen hebben dat jullie  voorwaartse vordering mogelijk een beetje versneld zou kunnen worden.

“Dat is toch geweldig,” zeggen jullie. “Zouden jullie ons willen uitleggen hoe we dat kunnen doen?” Laten we dat eens bestuderen.

Wij weten dat jullie telkens weer verteld is dat jullie je bagage achter dienen te laten. En jullie denken: “Goed”. Maar jullie weten niet wat al die bagage is, noch hoe die achter te laten. Dus zoeken jullie een leraar en besteden een heleboel tijd en geld om jouw “spul” te zoeken en uit te zoeken wat er mee te doen.

Nu zullen we jullie zeggen dat je bagage niets anders is dan een heleboel overtuigingen en hun programma’s die jullie gedurende je verleden hebben opgebouwd. Dit is zelfs niet allemaal van dit leven, maar dat is helemaal niet belangrijk wanneer jullie het eenvoudige advies aanwenden dat wij jullie zullen geven – gratis. Alles wat jullie zullen moeten doen is een nieuwe gewoonte aanleren.

Welnu, voordat jullie beginnen, begrijp dat jullie dit waarschijnlijk niet iedere keer en onmiddellijk gedaan zullen krijgen. Dat is niet hoe gewoonten zich vormen. Dus geef jezelf er niet van langs wanneer jullie het vergeten. Begin gewoon opnieuw. Dat is hoe gewoonten opgebouwd worden.  


Laten we wat dit betreft een voorbeeld van bagage verzinnen.  Onze onderdaan “weet” vanwege zijn verleden, dat in zijn geheugen is opgeslagen, dat, iedere keer dat “X” gebeurt, “Y” onmiddellijk volgt. Dus “X” is een knop die zijn “Y” gerelateerde programma’s laat draaien. En hij zal zich hulpeloos voelen. “Waarom ik? Waarom dit alweer?” Dit allemaal omdat, voor hem, alles van zijn geprojecteerde toekomst alleen maar in elkaar gezet is vanuit zijn herinnerde verleden. Dat is waar voor iedereen – bijna iedereen. Wanneer jij iemand bent die een enorm grotere herinnering heeft dan dit leven, dan heeft dit geen betrekking op jou. Mensen, wanneer in hun lichaam, zijn niet in staat om zich ergens een beeld van te vormen waaraan ze geen herinnering of zicht hebben. “Natuurlijk kan ik dat. Ik kan mezelf ruimteschepen voorstellen.” Nee. Je kunt je enige gelijkenis voorstellen van een ruimteschip die je ergens gezien hebt. Dus, iedere gedachte, gebeurtenis, reuk, geluid enz. die een gerelateerde herinnering naar de oppervlakte brengt, zal de herhaalknop van dit programma indrukken.

Welnu, is er een eenvoudige methode om deze programma’s te stoppen? Wel allemachtig, ja. Bedankt dat je dat gevraagd hebt. Er moet alleen een nieuwe gewoonte gevormd worden, een nieuwe denkwijze plaatsvinden. En we zullen jullie diverse voorbeelden geven van dezelfde gedachte die jullie zullen dienen om je ervaring als bij toverslag te laten veranderen.

Keer jullie reactie om in een vraag. In plaats van te denken aan wat zal gebeuren, denk “Wat anders zou kunnen gebeuren?” “Wat zou dit anders kunnen betekenen?” “Hoe zou ik dit anders kunnen zien?” “Wat indien hier iets geweldigs uit zou komen? Wat zou dat kunnen zijn?”

Zien jullie dat dit soort denken van toepassing is voor alle mogelijkheden? Bovendien, vaak vergrendelen jullie de volgende mogelijkheid omdat jullie programma’s dit programmeren, zelfs tot de reikwijdte van denken dat nu iets in het honderd zou lopen omdat je net salarisverhoging hebt gekregen.

Dus, maak een nieuwe gewoonte eigen. En kijk hoe jullie leven verandert. Bagage opgeruimd, omdat jullie er zelfs niet meer aan denken. Het maakt niet langer meer deel uit van de vergelijking die jullie zijn. Jullie hebben het daar ergens achter gelaten. Jullie nemen nu in overweging dat er inderdaad mogelijkheden zijn die jullie nooit eerder overwogen hebben. En dat is wanneer we ons beste werk verrichten.

De Raad

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice and link: http://ronahead.com/

Vertaling voor wakkeremensen: Sjra