zondag 28 mei 2017

Dagtekst van Zondag 28 Mei 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 28 Mei 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De zon helpt ons om ons eigen centrum te vinden -

"Tracht terwijl je naar de zon kijkt, naar het centrum van ons zonnestelsel, je eigen centrum terug te vinden, je geest die almachtig, volmaakte wijsheid, alwetendheid en universele liefde is, en kom hem elke dag dichterbij. Zolang je afgesneden blijft van het centrum, zul je heen en weer geslingerd worden, ten prooi aan de winden en stormen die over de wereld razen.

Je zal natuurlijk zeggen dat de taken van het dagelijks leven je verplichten om dit centrum te verlaten, om je activiteiten in de periferie voort te zetten. Maar als je het echt nodig hebt om je van tijd tot tijd te verwijderen van het centrum, ben je daarom nog niet verplicht om de band ermee te verbreken. Integendeel, hoe meer activiteiten je in de wereld, in de periferie hebt, hoe meer je de band met de geest moet versterken. Want het is vanuit dit centrum dat je de energie, het licht en de vrede ontvangt die je in staat stellen om al je ondernemingen in goede banen te leiden. En de zon helpt je om de band met het centrum in jou te onderhouden."