De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zondag 21 mei 2017

Dagtekst van Zondag 21 Mei 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 21 Mei 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Elke incarnatie moet ons voorbereiden op de volgende -

"Wanneer de mens de aarde verlaat moet hij niet alleen zijn materiële bezittingen achterlaten. Ook alles wat hij op het vlak van intelligentie of gevoeligheid van anderen, van boeken of kunstwerken heeft ontvangen, wordt gewist, behalve wanneer hij dit diepgaand getoetst, onderzocht en beleefd heeft. Is dat niet het geval dan moet hij, wanneer hij in een volgende incarnatie terugkomt, alles met veel moeite opnieuw leren. Zelfs het feit dat iemand over allerlei onderwerpen kan spreken of schrijven, bewijst nog niet dat hij die ook werkelijk kent en hij zal misschien alles vanaf het begin opnieuw moeten leren.

Ziehier een van de meest treffende voorbeelden. Mannen en vrouwen trouwen, krijgen kinderen, maar velen voelen zich zo hulpeloos en verloren, alsof ze deze situatie voor het eerst meemaken. Toch hebben ze dit al vele malen meegemaakt in de loop van hun vorige incarnaties! Maar omdat ze nooit echt geprobeerd hebben om hun rol en verantwoordelijkheid als man, vrouw of ouder werkelijk te verdiepen, lijkt het helemaal nieuw voor hen. En ze begaan fouten en lijden … Men dient dus elke rol, elke activiteit ernstig te nemen, om niet meer zo hulpeloos te zijn in een volgende incarnatie."