Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zondag 14 mei 2017

Dagtekst van Zondag 14 Mei 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 14 Mei 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De waarheid over mensen en dingen - alleen de intuïtie laat toe haar te kennen

"Het intellect is een vermogen dat de mens in staat stelt om de fysieke wereld en een beetje van de psychische wereld te kennen, niet meer dan dat. Het is dus een heel beperkt vermogen. Het verstand alleen kan de waarheid niet kennen. De waarheid van een roos bijvoorbeeld, is niet alleen haar vorm, haar kleur en haar geur die men kan beschrijven of analyseren. De waarheid van een roos is haar ziel, een emanatie, een geheel van subtiele elementen, die van haar een roos maken en niet iets anders.

En dit geldt ook voor de mens: de waarheid over hem is heel wat meer dan wat men ziet; zij omvat alle elementen waaruit hij bestaat: zijn gevoelens, zijn gedachten, zijn plannen, zijn ziel en zijn geest. Zolang wij deze niet kennen, kunnen we niet beweren de waarheid over de mens te kennen; we hebben alleen enkele noties van zijn uiterlijk, van zijn gedrag. De waarheid over de mens is een synthese die alleen kan gekend worden via het vermogen dat men intuïtie noemt."