Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zaterdag 6 mei 2017

Dagtekst van Zaterdag 6 Mei 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 6 Mei 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Heilzame veranderingen zijn alleen duurzaam als we werken aan de oorzaken -

"Het is niet zozeer op fysiek gebied dat je moet proberen om scheve situaties recht te zetten, want het fysieke vlak is de wereld van de gevolgen en over de gevolgen hebben we weinig macht. Om blijvende veranderingen teweeg te brengen, moeten we ons verheffen met de gedachte tot de wereld van de oorzaken, want alleen daar beschikken we over alle middelen om heilzame krachten te raken en in te schakelen, die vroeg of laat resultaten zullen opleveren. Maar de meeste mensen zijn zich daarvan niet bewust. Ze grijpen alleen in op het fysieke, en vervolgens zijn ze verwonderd dat de verbeteringen die zij hebben aangebracht niet duurzaam zijn. Er vinden gebeurtenissen plaats of er komen mensen die, zonder de anderen naar hun mening te vragen, de zaken op hun manier reorganiseren. Wij zijn dus nooit meester van de situatie.

Deze wet is ook van toepassing op het individu zelf. Als je bijvoorbeeld slechte gewoontes wil veranderen, val ze dan niet direct aan. Probeer jezelf te verheffen tot op het causale1 gebied, want het is daarboven, door je te verbinden met de wereld van de wijsheid, de liefde en de waarheid, dat je de vermogens kunt inschakelen die een weerslag zullen hebben op je gedrag."