Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

woensdag 3 mei 2017

Dagtekst van Woensdag 3 Mei 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Woensdag 3 Mei 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Van de slang naar de duif: de sublimatie van de seksuele energie -

"Welke relatie bestaat er tussen de slang en de duif? Ze vertegenwoordigen twee tegengestelde aspecten van dezelfde energie: de seksuele energie. De duif is niets anders dan de gesublimeerde slang. Ze leert ons dat al wat over de grond kruipt, op een dag in staat zal zijn zich in de lucht te verheffen en te vliegen. 


De slang vertegenwoordigt de primitieve seksuele kracht en deze slang is zo listig! Dit staat ook in Genesis: ‘Van alle dieren die God gemaakt had, was er geen zo sluw als de slang.’ Het is onmogelijk om alle middelen op te sommen waarop de mensen een beroep kunnen doen om aan de slang te ontsnappen, maar ze weet de dingen zo voor te stellen en te regelen dat ze er meestal in slaagt de overhand te krijgen. Iemand zegt: ‘Wel, ik zal niet bezwijken voor de verleiding, ik zal haar weerstaan …’ Maar aangezien hij de val niet heeft voorzien, die de slang voor hem weet op te stellen, laat hij zich vangen op het moment dat hij het niet verwacht. En hij zal in de val blijven trappen tot op het ogenblik dat hij erin slaagt in zichzelf de slang te transformeren tot een duif, dat wil zeggen, de menselijke liefde om te zetten in spirituele liefde, wat hem aan de aarde zal ontrukken en hem de vrijheid zal doen kennen van de oneindige ruimte."