Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

vrijdag 26 mei 2017

Dagtekst van Vrijdag 26 Mei 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 26 Mei 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

""Mijn Vader werkt en zo werk ik ook. "" - commentaar


"Jezus zei: ”Mijn Vader werkt ononderbroken en zo werk ik ook”. Maar wie, zelfs onder de Ingewijden, kan een dergelijke zin uitspreken? Wie kent bovendien de echte betekenis van werken? “Ik bricoleer wat …ik rommel wat aan … ik breek me het hoofd … ik doe wat onhandige pogingen”, dat is alles wat de meeste mensen kunnen zeggen. Werken is heel iets anders! Na tweeduizend jaar heeft men de diepte van deze uitspraak: “Mijn Vader werkt en zo werk ik ook” nog steeds niet kunnen peilen. Zij is nutteloos en zonder betekenis gebleven. Heeft men zich tenminste afgevraagd wat dat werk van God is, hoe Hij werkt en op welke manier Jezus aan dat werk heeft deelgenomen?

Het werk van Christus bestaat erin alles te zuiveren, alles te harmoniseren, alles te verlichten om het te doen samenvloeien naar de goddelijke Bron, zodat het water van die Bron op zijn beurt stromen van leven kan verspreiden over heel de aarde. Alleen diegene die erin geslaagd is zich te verheffen tot de goddelijke Geest, om zich met zijn kwintessens te doordringen en deze aan alle schepselen ten goede te laten komen, is het waard om te zeggen: “Ik werk”."