Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

vrijdag 12 mei 2017

Dagtekst van Vrijdag 12 Mei 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 12 Mei 2017 
door Omraam Mikhael Aivanhov

De sporen die we overal waar we gaan
achterlaten -

"Overal waar we gaan, op alle mensen en dingen die we aanraken, laten we sporen na. Er zijn boosaardige mensen waarvan men zegt dat het gras niet meer groeit overal waar zij hun voet zetten. En tenminste symbolisch is dat niet overdreven. Anderen daarentegen, die er slechts aan denken om de schepselen te verlichten, te bezielen, te verwarmen en te bevrijden, laten overal waar ze gaan zulke opwekkende en lichtende sporen achter, dat allen die na hen komen, zich plots verkwikt voelen.

Denk er dus aan, waar je ook bent, de beste wensen uit te spreken: “Dat allen die hier komen, geraakt mogen worden door liefde en broederlijkheid! … Dat zij het echte leven mogen ontdekken! … Dat ze kinderen van God mogen worden en werken voor de komst van zijn Rijk op aarde! …”


Overal in de stad of op het platteland, op straat of langs een weg, zegen in gedachten die straat of die weg. Vraag dat allen die daar voorbij komen, vrede, licht en hoop mogen ontvangen."