De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 8 mei 2017

Dagtekst van Maandag 8 Mei 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 8 Mei 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Identificatie met God - hoe deze oefening begrijpen

"De beste oefening die we kunnen doen om de aanwezigheid van God in ons te ontdekken, is proberen onszelf te identificeren met Hem, één te worden met Hem. Maar één worden met God bestaat er niet in zichzelf te verbeelden dat men erin geslaagd is zich tot Hem te verheffen en dat men zich daarboven alwetend en almachtig kan verklaren. Wie deze oefening van éénwording doet, moet er enkel aan denken zich te laten overspoelen door de onmetelijkheid van God, zodat hij tegenover die oneindigheid verdwijnt en erin opgaat.

Tegenover andere mensen is het vaak nodig zich te doen gelden, weerstand te bieden, of zich zelfs te verzetten om niet in het niets te verzinken. Maar ten opzichte van God is het door jezelf zo klein mogelijk te maken en nederig te tonen en dat je sterker wordt en groeit. Ook op dit gebied werkt de wet van polarisatie: het grote en het kleine trekken elkaar aan. God, die oneindig groot is, houdt van het oneindig kleine. Word je klein, dan trekt God je naar zich toe. Juist de nederigheid stelt je in staat om werkelijk met Hem te versmelten."