Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

maandag 29 mei 2017

Dagtekst van Maandag 29 Mei 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 29 Mei 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Mislukkingen: de lessen die daaruit getrokken kunnen worden -

"Zoveel mensen die niet over de nodige wijsheid en ervaring beschikken, beelden zich in dat ze grote verantwoordelijkheden kunnen opnemen en dat ze kunnen doorgaan voor een autoriteit! En als ze falen, zien ze zichzelf als slachtoffer: de anderen hebben nagelaten om hen te waarderen, te begrijpen en te steunen in hun onderneming. Dat is de slechtst mogelijke houding.

Degene die in de situatie belandt dat hij zijn mislukkingen onder ogen moet zien, moet ook begrijpen dat hij nog niet klaar is om zijn ambities te realiseren. Ook al beschikt hij over kennis en wilskracht, dat is niet genoeg. Daar waar hij aandacht en begrip had moeten tonen, heeft hij zich misschien gesloten, hard of ongevoelig opgesteld. Daar waar hij diplomatie en zelfbeheersing aan de dag had moeten leggen, heeft hij zich misschien onhandig, ongeduldig getoond. Dus, in plaats van heel de wereld verantwoordelijk te stellen voor zijn falen, dat hij een beetje nederig mag worden en aanvaarden om les te gaan volgen. Het is vanaf dat ogenblik dat voor hem succes en goede resultaten mogelijk zullen worden."