De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 29 mei 2017

Dagtekst van Maandag 29 Mei 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 29 Mei 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Mislukkingen: de lessen die daaruit getrokken kunnen worden -

"Zoveel mensen die niet over de nodige wijsheid en ervaring beschikken, beelden zich in dat ze grote verantwoordelijkheden kunnen opnemen en dat ze kunnen doorgaan voor een autoriteit! En als ze falen, zien ze zichzelf als slachtoffer: de anderen hebben nagelaten om hen te waarderen, te begrijpen en te steunen in hun onderneming. Dat is de slechtst mogelijke houding.

Degene die in de situatie belandt dat hij zijn mislukkingen onder ogen moet zien, moet ook begrijpen dat hij nog niet klaar is om zijn ambities te realiseren. Ook al beschikt hij over kennis en wilskracht, dat is niet genoeg. Daar waar hij aandacht en begrip had moeten tonen, heeft hij zich misschien gesloten, hard of ongevoelig opgesteld. Daar waar hij diplomatie en zelfbeheersing aan de dag had moeten leggen, heeft hij zich misschien onhandig, ongeduldig getoond. Dus, in plaats van heel de wereld verantwoordelijk te stellen voor zijn falen, dat hij een beetje nederig mag worden en aanvaarden om les te gaan volgen. Het is vanaf dat ogenblik dat voor hem succes en goede resultaten mogelijk zullen worden."